struktura z pisu porady n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura zápisu porady PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura zápisu porady

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Struktura zápisu porady - PowerPoint PPT Presentation


 • 378 Views
 • Uploaded on

Struktura zápisu porady. Kristýna Dreisigová a Olga Šánová. Porady. Na přípravě a průběhu porad se aktivně podílí nejen vedoucí pracovníci, ale i sekretářky a někdy i asistenti vedoucího pracovníka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura zápisu porady' - rahim-chapman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura z pisu porady

Struktura zápisu porady

Kristýna Dreisigová a Olga Šánová

porady
Porady
 • Na přípravě a průběhu porad se aktivně podílí nejen vedoucí pracovníci, ale i sekretářky a někdy i asistenti vedoucího pracovníka.
 • Vliv na efektivnost porad mají především vedoucí pracovníci, kteří jsou jejich iniciátory a vedou jejich průběh, dále jejich účastníci, ale i sekretářky vedoucích pracovníků, které se podílejí na přípravné fázi a vytvářejí podmínky pro jejich efektivní průběh.
pozv nka na poradu
Pozvánka na poradu
 • Pozvánky jsou důležité pro úspěšný průběh porady, a proto je třeba je vypracovat odpovědně a pečlivě
 • Musí obsahovat: název akce, název pořádající organizace, den, datum a dobu začátku, místnost, program jednání a plánovanou dobu trvání
prezen n listina
Prezenční listina
 • Udává, kdo se má oficiálně porady zúčastnit a dokumentuje skutečnou prezenci na dané poradě.
 • Jestliže se jedná o poradu se stálým okruhem účastníků, použijeme listinu s již natištěnými jmény, popřípadě jejich funkcemi, ke kterým patřičný účastník pouze přidá svůj podpis.
 • Může se stát, že se porady účastní jiné organizace, u kterých dopředu nevíme, která osoba z té či oné organizace bude přítomna. V tomto případě se na prezenční listinu udává pouze název organizace.
 • Třetím druhem je taková listina, na které nejsou předtištěná jména, ani názvy organizací.
 • Avšak u všech druhů prezenčních listin zadáváme do záhlaví název pořádající organizace, název akce, datum a místo konání.
z pisy z porad
Zápisy z porad
 • Zápis z porad obsahuje údaje, které se používají u případného dalšího jednání, a proto musí být co nejpřesnější.
 • Záhlaví obsahuje název organizace, druh porady, datum a místo konání. Dále se jmenovitě uvedou přítomní, omluvení a ostatní nepřítomní pracovníci. Při velké účasti na poradě se odkazuje na prezenční listinu.
 • Zaznamená se zde, kdo schůzi zahájil a řídil, program a průběh jednání, závěry, úkoly vyplývající z porady, jména pracovníků odpovědných za jejich splnění a termíny plnění úkolů.
 • Zápis se uzavírá datem zhotovení, jménem zapisovatele a podpisem pracovníka, který odpovídá za správnost.
druhy z pis
Druhy zápisů

Záznamy se liší rozsahem:

 • Stručný zápis: jsou zde zachyceny jednotlivé body jednání, rozhodnutí, ke kterému schůze dospěla a úkoly, které z ní vyplynuly.
 • Podrobnější zápis: pořizuje se při důležitých poradách. Uvádějí se v něm jména diskutujících, stručný obsah referátů a diskusních příspěvků. Pokud účastníci požádají o zaprotokolování připomínky, zapíše se její přesné znění.
 • Doslovný zápis: zhotovují se při jednáních v parlamentu, při významných konferencích a jiných závažných jednáních. Zápis se stenografuje souběžně s jednáním, stenografové se při psaní střídají a pak diktují ze svých stenografů písařkám nebo je přepisují sami. Současně se pro kontrolu pořizuje zvukový záznam.
schvalov n rozes l n a evidence
Schvalování, rozesílání a evidence
 • Zápisy se pořizují co nejdříve, pokud možno v den porady nebo nejpozději následující den.
 • Zápisy zhotovené sekretářkou schvaluje obvykle předseda porady. Někdy se k zápisu vyjadřuje další schůze, na níž se text přečte a jeho znění se definitivně upraví.
 • Schválené zápisy se rozmnoží a rozesílají účastníkům porady, případně dalším orgánům.
 • Zápisy se v organizacích číslují a zakládají do pořadače označeného Porady. Sledování zápisů umožňuje vedoucím pracovníkům kontrolovat plnění úkolů a udržovat si přehled o činnosti jednotlivých útvarů.
zdroje
Zdroje
 • ZUZÁK, Roman. Moderní sekretářka a sekretariát. Praha, 1994
 • KULDOVÁ, Olga; ZUZÁK, Roman. Korespondence podnikatelů. Praha, 1996
 • PLAMÍNEK, Jiří a kol. Řízení neziskových organizací. Praha, 1996
 • FLEISCMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence. Praha, 2003
 • http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/facilitace
 • http://www.conflict.cz/main.php?strana=6
 • http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/97597-stenogram
 • http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/535664-stenograf
 • http://projekty.sosptu.cz/obk/pdf/pozvanka_na_poradu.pdf
 • http://projekty.sosptu.cz/obk/pdf/zapis_z_porady.pdf