Mini trant a p n kostoln k
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 230 Views
  • Uploaded on

Miništrant a pán kostolník. Služba kostolníka v  kostole.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - raheem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slu ba kostoln ka v kostole

Služba kostolníka v kostole

Služba kostolníka vo farskom alebo filiálnom kostole je veľmi dôležitá. Podobná je službe miništrantov, s tým rozdielom, že miništrantov môže byť v jednom kostole veľa a môžu sa aj zastúpiť. Ale pán kostolník alebo pani kostolníčka môže byť iba jedna (niekde možno sú aj dve) a zastúpiť sa môžu iba výnimočne.


Mini trant a p n kostoln k

Teda kostolnícku službu si treba vážiť, pretože je to náročná služba. Často sa stáva, že páni kostolníci sa starajú o kostol a bohoslužby aj celé desaťročia... V svojej službe musia myslieť na všetko, čo je pre riadny chod farnosti a kostola potrebné a nesmú na nič zabudnúť.


Mini trant a p n kostoln k

V našich kostolníkoch teda máme veľmi obetavých a statočných ľudí, ktorí sa touto službou v kostole nadobúdajú mnohé dobré zásluhy a ich služba je Pánu Bohu iste veľmi milá.


Spolupr ca kostoln ka a mini trantov

„zohratí“. a statočných ľudí, ktorí sa touto službou v kostole nadobúdajú mnohé dobré zásluhy a ich služba je Pánu Bohu

Spolupráca kostolníka a miništrantov

V dobre fungujúcej farnosti musia byť miništranti s pánom kostolníkom dobre

To sa dosiahne iba časom, keď sa pán kostolník a miništranti stretávajú často, keď si o jednotlivých činnostiach dokážu porozprávať, prípadne dohodnúť, objasniť a podobne.


Mini trant a p n kostoln k

Najmä starší miništranti by mali mať prehľad o bohoslužobných veciach, mali by poznať ich názvy, kde sa tie veci uchovávajú, ako sa s nimi zaobchádza, kedy sa používajú a podobne.


Mini trant a p n kostoln k

Jestvujú napr. o bohoslužobných veciach, mali by poznať ich názvy, kde sa tie veci uchovávajú, ako sa s nimi zaobchádza, kedy sa používajú a podobnepre mladších miništrantov rôzne hry formou pexesa a pomocou nich sa miništrant hravo naučí ovládať aj náročnejší liturgický slovník.


Mini trant a p n kostoln k

Je tiež veľmi vhodné, ak kňazi pripravia pre miništrantov a kostolníkov nejaké spoločné podujatia. Pri neformálnych príležitostiach sa ľahko nadväzujú dobré priateľstvá a nadobúda dôvera.


Postoj mini tranta vo i kostoln kovi

Postoj miništranta vo miništrantov a kostolníkov nejaké spoločné podujatia. Pri neformálnych či kostolníkovi

Mnohí miništranti aj po rokoch s láskou spomínajú na svojho kostolníka, pretože sa od neho veľa naučili. Dobrý pán kostolník tiež prispieva k formácii miništrantov. Je preto dobré, ak je medzi miništrantmi a pánom kostolníkom úctivé priateľstvo a otvorenosť a vzájomná modlitba.


Mini trant a p n kostoln k

Je veľmi dôležité, aby si miništranti svojho kostolníka vážili a poslúchali ho, pretože on má za chod kostola a sakristie zodpovednosť. Kým kňazi pred svätými omšami spovedajú, pán kostolník chystá všetky potrebné veci na bohoslužby. To všetko musí byť nachystané presne na určitú hodinu a nič nesmie chýbať.


Niektor konkr tne formy spolupr ce

Niektoré konkrétne formy kostolníka vážili a poslúchali ho, pretože on má za chod kostola a sakristie zodpovednosť. Kým kňazi pred svätými omšami spovedajú, pán kostolník chystá všetky potrebné veci na bohoslužby. To všetko musí byť nachystané presne na určitú hodinu a nič nesmie chýbať.spolupráce

Miništranti majú pánu kostolníkovi so všetkým pomáhať, a to už pri chystaní všetkých potrebných vecí na sv. omšu alebo iné bohoslužby. Všetko majú poodnášať na správne miesto v kostole a po skončení bohoslužieb zas všetko poodkladať na svoje miesto.


Mini trant a p n kostoln k

V kostoloch a sakristiách kostolníka vážili a poslúchali ho, pretože on má za chod kostola a sakristie zodpovednosť. Kým kňazi pred svätými omšami spovedajú, pán kostolník chystá všetky potrebné veci na bohoslužby. To všetko musí byť nachystané presne na určitú hodinu a nič nesmie chýbať.sa občas robia aj väčšie upratovania alebo sa organizujú väčšie a náročnejšie práce, ako napr. na veľkonočné sviatky sa pripravuje Boží hrob alebo na Vianoce sa rozkladá betlehem. Miništranti tu môžu byť pre pána kostolníka veľkou a znamenitou pomocou.


Mini trant a p n kostoln k

Každý pohreb alebo krst, či birmovka znamená istú väčšiu náročnosť, ktorú sa podarí dobre zvládnuť iba v dobrej spolupráci miništrantov s pánom kostolníkom.


Mini trant a p n kostoln k

Všetky tieto a iné formy spolupráce miništrantov s pánom kostolníkom prinášajú mnohé pekné a veselé zážitky, ktoré predstavujú veľké duchovné a duševné obohatenie pre každého. Treba si teda vážiť celé spoločenstvo miništrantov a pána kostolníka a upevňovať ho svojím prínosom, obetavosťou a modlitbou jeden za druhého. Pán Boh takéto spoločenstvo iste požehná a takéto spoločenstvo bude pre farnosť znamenať duchovný úžitok.Mini trant a p n kostoln k


Mini trant a p n kostoln k


Mini trant a p n kostoln k