mgr in adam kessler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mgr inż. Adam Kessler PowerPoint Presentation
Download Presentation
mgr inż. Adam Kessler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

mgr inż. Adam Kessler - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Zastosowanie systemów geokomórkowych w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniskowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu. mgr inż. Adam Kessler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'mgr inż. Adam Kessler' - rafiki


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mgr in adam kessler

Zastosowanie systemów geokomórkowych w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniskowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu

mgr inż. Adam Kessler

slide2
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej powoduje bardzo często ekspansję na tereny o gruntach gorszej jakości wymagających zastosowania specjalnych metod do ich wzmocnienia i stabilizacji
 • Uszkodzone drogi i pobocza są przyczyną wielu wypadków
 • Słabe i niestabilne podłoża gruntowe,„przepracowane” podbudowy oraz nasypy drogowe i kolejowe są powodem:

- kosztownych remontów i napraw,

- ograniczeń w ruchu,

- zmniejszenia rozkładowych prędkości

- wyłączenia z ruchu niebezpiecznych odcinków

kom rkowy system ograniczaj cy znalaz zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym ze wzgl du na to e
Komórkowy System Ograniczający znalazł zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym ze względu na to, że:
 • umożliwia eliminację zjawiska koleinowania
 • umożliwia ruch ciężkich pojazdów kołowych na słabonośnych gruntach
 • pozwala na wykonanie podbudowy o wysokiej wytrzymałości na zginanie, działającej jak „półsztywna płyta”, dzięki częściowemu przeniesieniu obciążeń pionowych przez naprężenia boczne i redukcję ciśnień kontaktowych na podłoże gruntowe
 • umożliwia redukcję ugięć pionowych, a przez to ograniczenie zjawiska „pompowania” drobnych cząstek słabego podłoża gruntowego do warstwy ziarnistej podbudowy
 • pozwala na ograniczenie osiadania różnicowego i całkowitego, nawet w przypadku podłoży o bardzo niskiej wytrzymałości
 • umożliwia redukcję grubości elementów konstrukcyjnych drogi i potrzebę znacznej wymiany gruntu
 • jest łatwy do instalowania nawet w bardzo trudnych warunkach i daje się łączyć z materiałami i technologiami tradycyjnymi
pobocza dr g
Pobocza dróg
 • Trwałe i stabilne pobocza obok właściwego stanu drogi są jednym z ważnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu
drogi kolejowe
Drogi kolejowe

Technologia oparta na systemach geokomórkowych pozwala na:

 • stabilizację i wzmocnienie podtorzy trakcji szynowej na miękkich i plastycznych gruntach (istotne przy stosowaniu podkładów i podrozdjezdnic strunobetonowych oraz torów bezstykowych)
 • budowę stabilnych i trwałych skrzyżowań szynowo-drogowych
 • likwidację zjawiska tzw. ”wychlapek”
 • ograniczenie głębokiej wymiany gruntu
 • konstrukcje trwałych i funkcjonalnych „płyt przejściowych” podtorzy na mosty i wiadukty
 • ograniczenie propagacji drgań i wibracji pionowych i poziomych torowisk (ochrona budowli zabytkowych)
 • szybszą modernizację lub naprawę torowiska często z możliwością utrzymania ruchu na sąsiednim torze.
budowa lotnisk i infrastruktury lotnictwa cywilnego i wojskowego
Budowa lotnisk i infrastruktury lotnictwa cywilnego i wojskowego

Systemy geokomórkowe są stosowane w budowie:

 • pasów startowych (podbudowy nawierzchni konwencjonalnych lub bezpośrednio jako nawierzchnie darniowe i gruntowe)
 • obramowań pasów startowych (runway borders)
 • platform do odladzania samolotów (de-icing pads)
 • miejsc postojowych samolotów
 • podbudów i platform gruntowych dla urządzeń specjalnych (np.wolnostojących stanowisk radarowych)
 • zbiorników na odcieki po myciu nawierzchni lotniskowych
 • podbudów i wanien bezpieczeństwa zbiorników paliw

Systemy geokomórkowe stosuje się również w zestawach naprawczych pasów startowych lotnisk po bombardowaniach tzw. ADR-y ( airfield demage repair)

slide28
Zastosowanie systemów geokomórkowych do budowy dróg , poboczy dróg, wzmocnienia i stabilizacji podtorzy oraz nasypów a także podbudów nawierzchni lotniskowych w znacznym stopniu podwyższa bezpieczeństwo eksploatacyjne tych obiektów, zwłaszcza w przypadku ich usytuowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych.
 • Zastosowanie systemów geokomórkowych przynosi wymierne korzyści ekonomiczne

przy budowie obiektów komunikacyjnych poprzez:

- ograniczenie znacznej wymiany gruntu

- zastosowanie kruszyw niższej jakości do zasypu a zatem tańszych chroniąc wartościowe złoża

- umożliwienie zastosowania korzystniejszych rozwiązań technologicznych

a w czasie eksploatacji poprzez:

- ograniczenie nakładów na naprawy i remonty ze względu na zwiększoną trwałość i dużą odporność konstrukcji, tak na czynniki techniczne jak i atmosferyczne