Arama a a lar
Download
1 / 20

Arama Ağaçları - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Arama Ağaçları. Bir veri yapısı içerisine çok sayıda (anahtar, değer) çiftleri saklamak istediğimizi varsayalım. Aşağıdaki işlemleri etkili bir şekilde yerine getirebilecek bir veri yapısına ihtiyacımız var. Ekle ( anahtar , değer ) Sil ( anahtar , değer ) Bul ( anahtar ) Min () Ma x ()

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arama Ağaçları' - rafe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arama a a lar
Arama Ağaçları

 • Bir veri yapısı içerisine çok sayıda (anahtar, değer) çiftleri saklamak istediğimizi varsayalım.

 • Aşağıdaki işlemleri etkili bir şekilde yerine getirebilecek bir veri yapısına ihtiyacımız var.

  • Ekle(anahtar, değer)

  • Sil(anahtar, değer)

  • Bul(anahtar)

  • Min()

  • Max()

 • Alternatif veri yapıları?

  • Dizi kullanmak

  • Bağlantılı liste kullanmak


Arama a a lar1
Arama Ağaçları

Örnek: Yandaki değerleri saklayalım: 3, 9, 1, 7, 4

1

2

5

0

3

4

N-1

3

9

1

7

4

A

head

3

9

1

7

4

Bul/Ekle/Sil işlemlerinin hepsini O(logN) de yapabilir miyiz?


Kullan lan verimli arama a a lar
Kullanılan Verimli Arama Ağaçları

 • Fikir: Verileri arama ağacı yapısına göre düzenlersek arama işlemi daha verimli olacaktır.

  • İkili Arama Ağacı (Binary search tree (BST))

  • AVL Ağacı

  • Splay Ağacı

  • Red-Black Ağacı

  • B Ağacıve B+ Ağacı


Kili arama a a
İkili Arama Ağaçı

 • A İkili Arama Ağacı her bir düğümdeki değerlere göre düzenlenir:

  • Sol alt ağaçtaki tüm değerler kök düğümünden küçüktür.

  • Sağ alt ağaçtaki tüm değerler kök düğümünden büyüktür.

Kök

Kök

2

5

SolAA

SağAA

3

SağAA

7

3

7

8

4

8

2

>2

5

<5

>5

4


Kili arama a ac tan mlama
İkili Arama Ağacı - Tanımlama

x

BST Dugum

publicclassBSTDugum {

publicBSTDugumsol;

publicintdeger;

publicBSTDugumsag;

}

sag

deger

sol

/* İKİLİ ARAMA AĞACI */

publicclassBST {

PrivateBSTDugum kok;

publicBST(){kok=null;}

publicvoid Ekle(intdeger);

publicvoid Sil(intdeger);

publicBSTNodeBul(int key);

publicBSTNodeMin();

publicBSTNodeMax();

};

3

4

2

9

7


Bst operasyonlar bul
BST Operasyonları - Bul

 • Değeri içeren düğümü bul ve bu düğümü geri döndür.

Aranan Sayı=13

kök

kök

15

K

SagA

SolA

>15

<15

<K

>K

Arama işlemine kökten başla

if (aranaDeger == kok.deger) return kok;

if (aranaDeger < kok.deger) Ara SolAA

else AraSagAA


Bst operasyonlar bul1
BST Operasyonları - Bul

publicBSTDugumBul(intdeger){

return Bul2(kok, deger);

}

publicBSTDugumBul2(BSTDugum kok, intdeger){

if (kok == null) return null;

if (deger == kok.deger)

return kok;

else if (deger < kok.deger)

return Bul2(kok.sol, deger);

else /* deger > kok.deger */

return Bul2(kok.sag, deger);

}

Kök

Aranan

sayı=13

15

18

6

30

7

3

13

2

4

9

 • Mavi renkli düğümler arama sırasında ziyaret edilen düğümlerdir.

 • Algoritmanın çalışma karmasıklığı O(d) dir. (d = ağaçın derinliği)


Bst operasyonlar bul2
BST Operasyonları - Bul

 • Aynı algoritma while döngüsü yardımıyla yinelemeli şekilde yazılabilir

publicBSTDugumBul(intdeger){

BSTDugump = kok;

while (p){

if (deger == p.deger) return p;

else if (deger < p.deger) p = p.sol;

else /* deger > p.deger */ p = p.sag;

} /* while-bitti */

return null;

} //bul-Bitti

 • Yinelemeli versiyon özyinelemeli versiyona göre daha verimli çalışır.


Bst operasyonlar min
BST Operasyonları - Min

 • Ağaçtaki en küçük elemanı içeren düğümü bulur ve geri döndürür.

  • En küçük elemanı içeren düğüm en soldaki düğümde bulunur.

  • Kökten başlayarak devamlı sola gidilerek bulunur.

publicBSTDugumMin(){

if (kok == null)

return null;

BSTDugum p = kok;

while (p.sol != null){

p = p.sol;

}

return p;

}

Kök

15

18

6

30

7

3

13

2

4

9


Bst operasyonlar max
BST Operasyonları - Max

 • Ağaçtaki en büyük elemanı içeren düğümü bulur ve geri döndürür.

  • En büyük elemanı içeren düğüm en sağdaki düğümde bulunur.

  • Kökten başlayarak devamlı sağa gidilerek bulunur.

publicBSTDugumMax(){

if (kok == null)

return null;

BSTDugum p = kok;

while (p.sag != null){

p = p.sag;

}

return p;

}

Kök

15

18

6

30

7

3

13

2

4

9


Bst operasyonlar ekle int deger
BST Operasyonları – Ekle(int deger)

z

 • Eklenecek değeri içeren “z” isimli yeni bir düğüm oluştur.

  • Ö.g.: Ekle 14

 • Kökten başlayarak ağaç üzerinde eklenecek sayıyı arıyormuş gibi aşağıya doğru ilerle.

 • Yeni düğüm aramanın bittiği düğümün çocuğu olmalıdır.

14

NULL

NULL

Eklenecek “z” düğümü.

z.deger = 14

z

Kok

14

15

18

6

30

7

3

13

2

4

9

14

Eklemeden sonra

Eklemeden önce


BST Operasyonları – Ekle(int deger)

publicvoid Ekle(intdeger){

BSTDugumpp = null; /* ppp’nin ailesi */

BSTDugum p = kok; /* Kökten başla ve aşağıya doğru ilerle*/

while (p){

pp = p;

if (deger == p.deger) return; /* Zaten var */

else if (deger < p.deger) p = p.sol;

else /* deger > p.deger*/ p = p.sag;

}

/* Yeni değeri kaydedeceğimiz düğüm */

BSTDugum z = new BSTDugum();

z.deger = deger; z.sol = z.sag= null;

if (kok == null) kok = z; /* Boş ağaca ekleme */

else if (deger < pp.deger) pp.sag = z;

else pp.sol = z;

} // ekleme işlemi bitti.


Bst operasyonlar sil int deger
BST Operasyonları – Sil(int deger)

 • Silme işlemi biraz karmaşıktır.

 • 3 durum var:

  • Silinecek düğümün hiç çocuğu yoksa (yaprak düğüm)

   • Sil 9

  • Silinecek düğümün 1 çocuğu varsa

   • Sil 7

  • Silinecek düğümün 2 çocuğu varsa

   • Sil 6

Kök

15

18

6

30

7

3

13

2

4

14

9


Silme durum 1 yaprak d m silme
Silme: Durum 1 – Yaprak Düğümü Silme

Kök

Kök

15

15

18

6

18

6

30

7

3

30

7

3

13

2

4

13

2

4

9

9 silindikten sonra

Sil 9: Düğümü kaldırın ve

bağlantı kısmını güncelleyin


Silme durum 2 1 ocuklu d m
Silme: Durum 2 – 1 Çocuklu Düğüm

Kök

Kök

15

15

18

18

6

6

13

30

30

7

3

3

13

2

2

4

9

4

9

7 silindikten sonra

Sil 7: Silinecek düğümün

ailesi ve çocuğu

arasında bağ kurulur


Silme durum 3 2 ocuklu d m
Silme: Durum 3 – 2 Çocuklu Düğüm

Kök

Kök

17

17

18

6

18

7

30

14

3

30

14

3

16

2

10

16

4

2

10

4

7

13

8

13

8

6 silindikten sonra

Sil 6:

Sağ alt ağaçtaki en küçük eleman bulunur.(7)

Bu elemanın sol çocuğu olmayacaktır.

6 ve 7 içeren düğümlerin içeriklerini değiştirin

6 nolu eleman 1 çocuğu varmış gibi silinir.

Not: Sağ alt ağaçtaki en küçük eleman yerine sol alt ağaçtaki en büyük eleman bulunarak aynı işlemler yapılabilir.


Kili arama a ac zerinde s ralama
İkili Arama Ağacı Üzerinde Sıralama

 • İkili arama ağacı önemli özelliklerinden birisi Ortada-kök dolaşma algoritması ile düğümlere sıralı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Kök

Ortada-kök sonucu

2 3 4 5 7 8

5

7

3

8

4

2


Ayn say larla ba a kma
Aynı Sayılarla Başa Çıkma

 • Ağaç içerisindeki aynı sayılarla aşağıda verilen iki şeklide başa çıkılabilir:

  • Düğümde saklanan bir sayaç değişkeni ile

 • Veya

  • Düğümde kullanılan bağlantılı liste ile

Kök

Kök

5

2

5

7

4

3

1

7

3

2

2

4

3

8

6


Kili arama a ac uygulamalar
İkili Arama ağacı Uygulamaları

 • İkili arama ağacı harita, sözlük gibi birçok uygulamada kullanılır.

  • İkili arama ağacı (anahtar, değer) çifti şeklinde kullanılacak sistemler için uygundur.

  • Ö.g.: Şehir Bilgi Sistemi

   • Posta kodu veriliyor , şehir ismi döndürülüyor. (posta kodu/ Şehir ismi)

  • Ö.g.: telefon rehberi

   • İsim veriliyor telefon numarası veya adres döndürülüyor.(isim, Adres/Telefon)

  • Ö.g.: Sözlük

   • Kelime veriliyor anlamı döndürülüyor.(kelime, anlam)


Kili arama a ac son s z
İkili Arama Ağacı – Son Söz

 • Bul, Min, Max, Ekle, Sil işlemlerinin karmaşıklığı O(d)

 • Fakat d ağacın derinliğine bağlı.

 • Örnek: 1 2 3 4 5 6 sayılarını sıralı bir şekilde ekleyelim.

 • Ortaya çıkan ağaç bağlantılı listeye benzemektedir. Dolayısıyla karmaşıklık O(n) şeklinde olacaktır.

kök

 • Daha iyisi yapılabilir mi?Ağacımızı dengeli yaparsak evet?

  • AVL-ağaçları

  • Splay ağaçları

  • Red-Black ağaçları

  • B ağaçları, B+ agaçları

1

2

3

4

5

6


ad