kids n tweens leg og l ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kids n’ Tweens, Leg og læring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kids n’ Tweens, Leg og læring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kids n’ Tweens, Leg og læring - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Kids n’ Tweens, Leg og læring. Indretning af sanserum på børnenes præmisser Eller Børn lærer gennem fortællingen og kroppen. Opgaven for i dag er altså:. Hvordan kan vi skabe en ny type rum, som kan være med til at styrke børns sprog, sanser, motorik og fantasi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kids n’ Tweens, Leg og læring' - race


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kids n tweens leg og l ring

Kids n’ Tweens, Leg og læring

Indretning af sanserum på børnenes præmisser

Eller

Børn lærer gennem fortællingen og kroppen

opgaven for i dag er alts

Opgaven for i dag er altså:

Hvordan kan vi skabe en ny type rum,

som kan være med til at styrke børns sprog, sanser, motorik og fantasi

med henblik på at udvikle deres sproglige, sansemotoriske og innovative kompetencer,

så de udvikler en stærk og positiv jeg-identitet,

og hvorigennem de nye medier trygt og sikkert kommer ind i daginstitutionerne

indholdet i l replaner for institutionsomr det
Indholdet i læreplaner for institutionsområdet

Sproglige udvikling:

Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og

hvad de kan bruges til, IT / medier og kommunikation

Sociale kompetencer:

Etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgå i

sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier

Alsidige personlige udvikling:

Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed

Naturen og naturfænomener:

Respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning og kende kategorier

som vægt, form og antal

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug af sanser via

musik, tegning, dramatik, ler mv.

Krop og bevægelse:

Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin- og grovmotoriske bevægelser,

kende til dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder

slide7

I Kolbs univers er læring bl.a. kendetegnet ved følgende:

  • Læring er en proces; ikke et resultat
  • Læring er en sammenhængende proces – baseret på erfaring
  • Læring opstår i feltet mellem forventning og erfaring. Læring er således en slags 'igen-læring' eller 'om-læring'
  • Læring involverer udveksling mellem person og omgivelser
  • Læring er en proces, der udvikler erkendelse
  • Læring er en helhedspræget tilgang til verden – og omfatter derfor både tænkning, følelse, perception og handling
rammer for udviklingsarbejdet den s nderjyske idr tsinstitution
Rammer for udviklingsarbejdet – Den sønderjyske idrætsinstitution

Det bygger på et læringssyn, hvor al læring sker i kraft af fællesskab, imitation, identifikation og rummets muligheder, og hvor:

Det enkelte menneske har unikke muligheder

Læring er en kompleks proces

Man lærer bedst, når flere sanser involveres

Hvert menneske har sin personlige læringsstil

Den enkelte er aktiv i egen læreproces

Legens elementer såsom motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse koncentration, fantasi og forestillingsevne er vigtige elementer i en god læreproces

rammer for udviklingsarbejdet kidsntweens
Rammer for udviklingsarbejdet - Kidsntweens

Vi går altså efter som udgangspunkt at skulle indrette ét rum. Det rum skal så til gengæld kunne anvendes til såvel historiefortælling som sansemotorisk udvikling, fordi de er hinandens forudsætninger i et læringsperspektiv. (Hvis det viser sig hensigtsmæssigt at bringe begge rum i anvendelse, kan det være en mulighed)

Vi tager udgangspunkt i den viden, der er om læring med udgangspunkt i Kolbs læringscirkel og Blooms taksonomi

Vi tager udgangspunkt i den viden og de kompetencer samt de produkter, som TRESS og Madsen og Hjernø har, men det er målet, at de skal sættes i spil i forhold til hinanden, så der udvikles ny og tværfaglig viden (additionsprincippet)

Fokus er på på lokaleindretning og historiefortælling med det formål at styrke børnenes læring og udvikling. Der skal i så stort omfang som muligt anvendes kendt og allerede udviklet teknologi. Der kan dog vise sig at være behov for ekstra programmeringsarbejde

Rummet skal kunne anvendes med udgangspunkt i de forskellige perspektiver, som Den Sønderjyske Idrætsinstitution arbejder ud fra

voksen til barn – barn til voksen – barn til barn

Vi tager udgangspunkt i de læreplaner, der er for institutionsområdet