slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katedra fyziky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katedra fyziky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Katedra fyziky - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Katedra fyziky. Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě. http://katedry.osu.cz/kfy/zajimavafyzika/. I. Hlavní činnosti KFY (1991-2011): stručný přehled. Personální složení. 2 profesoři (E. Mechlová , A. Malijevský ) 2 docenti (V. Špunda , D. Dvořák)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Katedra fyziky' - quynn-branch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Katedra fyziky

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě

http://katedry.osu.cz/kfy/zajimavafyzika/

slide3

Personální složení

2 profesoři (E. Mechlová, A. Malijevský)

2 docenti (V. Špunda, D. Dvořák)

7 odborných asistentů (5 Ph.D.; 2 Mgr.)

4 interní doktorandi

7 externích spolupracovníků (3 Doc., 3 Ph.D., 1 Mgr.)

2 laborantky

sekretářka katedry (J. Janošcová)

slide4

Obory studia

 • 3 bakalářské
 • Biofyzika
 • Fyzika (dvouoborová)
 • Počítačové modelování ve fyzice (do 2011)
 • 3 navazující magisterské
 • Biofyzika
 • Učitelství fyziky pro střední, základní školy (dvouoborové)
 • Computer modelling in physics and mechanics (do r. 2010)
 • 2doktorské
 • Teorie vzdělávání ve fyzice (od akademického roku 2004/2005)
 • Biofyzika (od akademického roku 2010/2011)
 • Spolupráce ve výuce s katedrami PřF OU: např. s Katedrou biologie a ekologie (Experimentální biologie –Bc. i NMgr. studium)
 • Spolupráce s LF OU
zam en v decko v zkumn innosti kfy biofyzika biochemie a ekofyziologie fotosynt zy
Zaměření vědecko-výzkumné činnosti KFY -Biofyzika, biochemie a ekofyziologie fotosyntézy
 • Problematika: vliv změn faktorů vnějšího prostředí (radiace a její spektrální složení, teplota, koncentrace CO2 a další projevy změny klimatu) na fotosyntetický aparát vyšších rostlin Metodické přístupy: použití biofyzikálních metod optické spektroskopie ke studiu struktury a funkčního stavu asimilačního aparátu a rozvoj biochemických metod analýzy složek asimilačního aparátu včetně biologicky aktivních látek.

Kultivační zařízení: růstové komory (KFY PřF OU) a mini-biosféry (EEP CVGZ, Bílý Kříž)

Kvalitní vybavení: základ je (mimo jiné) absorpční a luminiscenční spektrofotometr.

zam en v decko v zkumn innosti kfy chemick fyzika
Zaměření vědecko-výzkumné činnosti KFY -Chemická fyzika

Problematika: počítačové modelování mezimolekulových interakcí a numerické simulace fyzikálně-chemických vlastností atomových a molekulových klastrů s hlavním důrazem na jejich strukturu, termodynamiku a dynamiku.

Centrum numericky náročných výpočtů OU (výpočetní klustry „Hermes“ a „Orion“)

Rovnovážná struktura ionizovaného „klastru“ Xe35+(červeně – rozložení kladného náboje).

Laboratoř počítačového modelování

zam en v decko v zkumn innosti kfy odborn didaktika fyziky
Zaměření vědecko-výzkumné činnosti KFY -Odborná didaktika fyziky

Problematika:

Informační a komunikační technologie ve výuce fyziky a vzdělávání učitelů přírodních věd

Vývoj a aplikace počítačem podporovaných experimentů ve výuce fyziky

Vývoj a aplikace měřicího systému EdLaB pro přírodovědná vzdělávání

Laboratoře počítačem podporované výuky(nahoře) a školních pokusů (dole)

Měřící modul systému EdLaB

v stupy vav
Výstupy VaV:

Hlavní výstupy – publikace v časopisech s IF:

V letech 1991-2011 cca 60 publikací (z toho cca 30 publikací v letech 2005-2011)

Publikace v impaktovaných časopisech (2010-2011, celkem 8):

 • KARLICKÝ, V., PODOLINSKÁ, J., NADKANSKÁ, L., ŠTROCH, M., ČAJÁNEK, M., ŠPUNDA, V. (2010): Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis. Photosynthetica 48: 475-480
 • KLEM, K., AČ, A., HOLUB, P., KOVÁČ, D., ŠPUNDA, V., ROBSON, T.M., URBAN, O. (2011): Interactive effects of PAR and UV radiation on the physiology, morphology and leaf optical properties of two barley varieties, Environmental and Experimental Botany (in press), doi:10.1016/j.envexpbot.2011.08.008
 • MILOSLAVINA Y, LAMBREV P H, JÁVORFI T, VÁRKONYI Z, KARLICKÝ V, WALL J S, HIND G, GARAB G (2011) Anisotropic circular dichroism signatures of oriented thylakoidmembranes and lamellar aggregates of LHCII. Photosynthesis Research 10.1007/s11120-011-9664-y
 • OLEKSY, K., KARLICKÝ, F., KALUS, R. (2010) Structures and energetics of helium cluster cations: Equilibrium geometries revisited through the genetic algorithm approach.. J CHEM PHYS. 133: 164314.
 • PUKOWIECOVÁ, P., GADÉA, F., KALUS, R. (2010): Photodissociation dynamics of ionic argon pentamer. Journal of Chemical Physics 133: 214302.
 • ŠTROCH, M., VRÁBL, D., PODOLINSKÁ, J., KALINA, J., URBAN, O., ŠPUNDA, V. (2010): Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. Journal of Plant Physiology 167: 597-605
 • ŠVRČKOVÁ, P., VÍTEK, A., KARLICKÝ, F., PAIDAROVÁ, I., KALUS, R. (2011): Theoretical modeling of ionization energies of argon clusters: Nuclear delocalization effects. Journal of Chemical Physics 134: 22431001-22431006.
 • VÍTEK, A., PAIDAROVÁ, I., KALUS, R. (2010) Structural changes in the water tetramer. A combinedMonte Carlo and DFT study. PHYS CHEM CHEM PHYS. 12:: 13657-13666.

Intenzivní rozvoj mezinárodní spolupráce va VaV (mimo jiné viz publikace)

a dal aktivity souvisej c s vav
A další aktivity související s VaV
 • Information and Communication Technologies in Education – ICTE (konference s mezinárodní účastí – Rožnov pod Radhoštěm)

Založení a každoroční organizace konference v letech 2000 až 2010, anglický recenzovaný sborník

 • Mezinárodní konference Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique (GIREP, Ostrava 2004), účastníci ze 36 zemí, spoluorganizování s Institutem fyziky VŠB-TU,
slide10

Rozvoj spolupráce

s pracovišti v ČR i zahraničí

 • Projekt BioNet Centrum (OPVpKCZ.1.07/2.4.00/12.0062 ; 2010-2012):
 • vytvoření virtuálního kontaktního a informačního centra pro podporu partnerství mezi univerzitními a VaV institucemi v oblasti „PlantSciences“.

Spol. projekt s PřF UPOL Olomouc, MZLU Brno, CVGZ AVČR Brno

 • Doposud na PřFOU realizováno:
 • 15 přednášek (5 zahraničních - Univerzity Karlsruhe, Helsinki, Bonn)
  • Workshop „Plant Response to UV-radiation“
 • 1. konkrétní výsledek již v 1. fázi projektu: Dvouletá PostDocPosition (pracovní stáž) Dr. M. Navrátila (KFY) na Karslruhe Institute of Technology (bývalá Univ. Karlsruhe)
shrnut hlavn ch innost kfy
Shrnutí hlavních činností KFY:
 • KFY má dlouhodobě nejmenší počet studentů v oborech garantovaných katedrou v rámci PřF OU
 • Značná závislost katedry na projektech VaV a důraz na kvalitu vědecko-výzkumné činnosti
 • Současná výzva pro skupinu biofyziky a KFY:

zapojení do projektů OP VaVpI:

1, Institut enviromentálních technologií, CZ.1.05/2.1.00/03.0100 (Prioritní osa 2, Regionální centra VaV)

2, CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu, CZ.1.05/1.1.00/02.0073, (prioritní osa 1, Evropská centra excelence VaV, společné pracoviště CVGZ AVČR a PřF OU „Laboratoř biofyzikální fyziologie rostlin“)

slide12

II, Individuální přístup ke studentům s důrazem na jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti na katedře přináší výsledky: podrobnější komentář

slide13

Studentská vědecká konference (SVK) sekce fyzika

Soutěž o nejlepší studentské vědecké práce v kategoriích: Věda je zábava (pro středoškolské studenty a studenty Bc. oborů) a Věda má budoucnost (pro studenty NMgr. a Ph.D. oborů)

Jeden z výsledků snahy o zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti katedry - vysoká účast studentů vedených pedagogy KFY PřF OU na studentských soutěžích.

Skupinová fotografie soutěžících SVK - sekce fyzika 2010. I když počet studentů oborů KFY tvoří přibližně jen 2 % studentů PřF OU, na počtu aktivních účastníků SVK to není znát.

nejen po et astn k svk ale i vysok kvalita v t iny sout n ch prac pot o to t je d l poroty
Nejen počet účastníků SVK, ale i vysoká kvalita většiny soutěžních prací potěší. O to těžší je úděl poroty.

Vítěz SVK sekce fyzika 2010 v kategorii Věda je zábava M. Rapčák (Gymnázium v Orlové)

Pohled na soustředěné členy poroty (1. řada) svědčí o tom, že jejich rozhodování není jednoduché.

Důkaz kvality: nejenom vítězové SVK (sekce fyzika), ale i ostatní soutěžící se mohou prosadit na celostátním a mezinárodním fóru (vybrané příklady: viz. následující dva snímky).

slide15

Nejvýznamnější úspěchy středoškolských studentů pod vedením našich pedagogů

 • 1. cena v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost s prací „MonteCarlo simulace atomárních klastrů“ (2009). M. Rapčák a D. Pěgřímek pod vedením Mgr. A. Vítka.
 • 1. cena v soutěži „European Union ContestforYoungScientists“ (Lisabon 2010, 125 soutěžících) - projekt „Úplný fázový diagram CO2 nanoklastrů“ studentů M. Rapčáka a D. Pěgřímka (Gymnázium v Orlové) pod vedením Mgr. A. Vítka. Zároveň Cena Švédské akademie pro nejlepší práci a pozvání na slavnostní předávání Nobelových cen.
slide16

Další příklad ocenění našich studentů (aneb nezvítězíte-li v SVK na PřF OU, vydejte se do zahraničí)

Mgr. V. Karlický získal ocenění "mladý talent" na prestižní mezinárodní konferenci „Photosynthesis Research for Sustainability“ (Baku, Ázerbájdžán 2011)za nejlepší práci v posterové sekci.

Cenu předává Prof. J. Barber (Imperial College, London), světově proslulý vědec (h-index 67) a dlouholetý prezident společnosti „International Society of Photosynthesis Research“.

slide17

Zapojení studentů Bc. a Mgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY -několik strohých údajů o výstupech

 • studenti jsou pravidelnými účastníky národních i mezinárodních konferencí - autoři nebo spoluautoři více než 20 plakátových sdělení (posl. 5 let)
slide18

Zapojení studentů Bc. a NMgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY -několik strohých údajů o výstupech

 • studenti jsou spoluautoři nebo autoři publikací v impaktovaných časopisech (2009-2011)

JANEČEK, I., CINTAVÁ, S., HRIVŇÁK, D., KALUS, R., FÁRNÍK, M., GADÉA, F. (2009): Postionization fragmentation of rare-gas trimers revisited with new theoretical approaches. Journal of Chemical Physics 131: 114306-114306

KARLICKÝ, V., PODOLINSKÁ, J., NADKANSKÁ, L., ŠTROCH, M., ČAJÁNEK, M., ŠPUNDA, V. (2010): Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis. Photosynthetica 48: 475-480

PUKOWIECOVÁ, P., GADÉA, F., KALUS, R. (2010): Photodissociation dynamics of ionic argon pentamer. Journal of Chemical Physics 133: 214302-214302

ŠTROCH, M., VRÁBL, D., PODOLINSKÁ, J., KALINA, J., URBAN, O., ŠPUNDA, V. (2010): Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. Journal of Plant Physiology 167: 597-605

ŠVRČKOVÁ, P., VÍTEK, A., KARLICKÝ, F., PAIDAROVÁ, I., KALUS, R. (2011): Theoretical modeling of ionization energies of argon clusters: Nuclear delocalization effects. Journal of Chemical Physics 134: 22431001-22431006

slide19

Zapojení studentů Bc. a Mgr. oborů do vědeckého výzkumu na KFY -několik strohých údajů o výstupech

 • studenti jsou spoluautoři užitných vzorů

KALINA, J. (KCHE), HRVOLOVÁ, B. (studentka Biofyziky): Izolace luteinu a zeaxantinu ultrazvukem a selektivními rozpouštědly z křídlatky. 2009

HRVOLOVÁ, B., KALINA, J.: Třísložkový dvoufázový systém pro selektivní izolaci luteinu z rostlinného materiálu . 2010

 • spoluřešitelé výzkumných projektů

Ve většině projektů VaV (viz snímek 8) byli oficiálními členy řešitelských kolektivů i studenti

slide20

Připomenutí minulosti - příklady absolventů KFY PřF OU, kteří se prosadili ve svém oboru

Didaktika fyziky

PaedDr. Antonín Balnar, PhD.

1995 – 2000: Absolvent oboru Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy, KFYPřFOU

2006: doktorské studium (Ph.D.; školitelka: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.)

 • Od 2007 ředitel Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba
slide21

Dříve: Absolvent oboru Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy (KFY PřF OU)

Odborný asistent KFY PřF OU

Chemická fyzika

Mgr. F. Karlický, Ph.D.

Nyní: vědecký pracovník RCPTM,

PřF UPOL, 17. listopadu 12, Olomouc

Současný výzkum: kvantově chemické výpočty, uhlíkové struktury.

Nejvýznamnější úspěchy: spolupráce na projektu výroby nejtenčího izolantu

F. Karlický v televizním pořadu ČT24 Milénium. Vědci z RCPTM (Olomouc) soupeří s čerstvými nositeli Nobelovy ceny o objev speciálního izolantu (na bázi nanostruktur). Kromě toho navrhli i úplně nový typ polovodiče. Co umožní? Třeba lehčí a menší televize, počítače nebo mobilní telefony.

slide22

Dříve: Absolvent oboru Bioyzika

(KFYPřFOU)

Vedoucílaboratořeprůtokovécytometrie, Institute for Stem Cell Research, University of Edinburgh, UK

Biofyzika

Mgr. J. Vrána, Ph.D.

Nyní: Vědecký pracovník Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie, Ústav experimentální. Botaniky AVČR, Olomouc

Výzkum: analýza a tříděnírostlinnýchchromozómů, určováníploidníhostupněa měřeníobsahu DNA pomocíprůtokovéhocytometru

Nejvýznamnější úspěch: spoluautor publikace v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů NATURE (IF 36,1)

slide23

Současnost KFY – řada našich absolventů je platnými členy KFY

Seznam interních zaměstnanců KFY k 1.9. 2011:

2 profesoři (E. Mechlová, A. Malijevský)

2 docenti (V. Špunda, D. Dvořák)

7 odborných asistentů (5 Ph.D.; 2 Mgr.)

2 laborantky

sekretářka katedry (J. Janošcová)

slide24

A pohled do budoucnosti – jsme zapojeni do řady dalších aktivit; snažíme se, aby alespoň někteří SŠ studenti poznali, že fyzikální obory mohou být zajímavé a užitečné

 • S kladným ohlasem se setkává např. Letní přírodovědná škola aneb Jak se učí přírodní vědy.

LPŠ si klade za cíl populární formou přiblížit vědu i studium na VŠ středoškolským studentům

slide25

Závěrem bych chtěl poděkovatpředchozím vedoucím KFY PřF OUDoc. RNDr. L. Sklenákovi, CSc. aDoc. RNDr. R. Kalusovi, Ph.D., a všem (jak současným, tak minulým) pracovníkům, kteří se díky svému zapálení pro obor zasloužili o to, že se Katedra fyziky PřF OU stala za uplynulých 20 let celostátně respektovanou katedrou fyziky. Děkuji za pozornost