Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği - PowerPoint PPT Presentation

quyn-hill
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
211 Views
Download Presentation

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği

 2. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • KA.DER 4 Mart 1997 tarihinde kurulmuştur. • Misyonu: • Seçim ve atamayla gelinen karar mekanizmalarında kadınların temsil oranını artırmak, • Karar alma mekanizmalarında ve siyasette, kadınların etkin ve yetkin çalışmalarda bulunmasını sağlamak,

 3. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • Kadın sorunlarının çözümüne yönelik politikalar geliştirmek, • Ayrımcı kanun ve politikalara müdahalede bulunmak, • Kadınların tüm pozisyonlara aday olmasını teşvik etmek, • Siyasi yaşamda ve karar verici pozisyonlarda olan kadınlar için bir destek ağı sağlamak, • Kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı artırmaktır.

 4. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • KA.DER’İN YAPISI • KA.DER Genel Merkezi İstanbul’dadır. • Ankara ve İzmir dahil 8 şubesi 7 temsilciliği vardır. Yaklaşık 1500 üyesi bulunmaktadır. • Seçimler rotasyon ilkesine göre yapılır. • Her iki yılda bir yapılan Genel Kurulda Genel Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu seçilir. • KA.DER gönüllülük temelinde çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Yalnızca üye aidatları ve bağışları ile varlığını sürdürmektedir. • Kararlar oybirliği ile alınır. • Her partiye ve her görüşe eşit mesafede yaklaşır.

 5. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • KA.DER NE YAPAR? • Toplumda kadının üstlendiği rollerin bilincinde olan, • kadın sorunlarına karşı duyarlı ve bu sorunları • dillendiren kadın dayanışması için, • Kadınların siyasi partilerde, seçimle gelinen siyasal • görevlerde ve kamu görevlerinde sayısını ve oranını • artırmak, kadın seçmenlerin eşit temsil hakkından • yararlanması ve bu yolla demokrasinin ve tüm • toplumun güçlendirilmesi için,

 6. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • Kadın seçmenleri, hakları ve özellikle temsil hakkı konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için, • Başta yasalar olmak üzere, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti sonlandırmak için, • Kadınların karar verme mekanizmalarında ve siyasette eşit ve etkin temsilini sağlayacak pozitif ayrımcı, özel önlemlerin (kadın kotası gibi), anayasa, yasa ve tüzüklerde yer alması için, • Lobi, savunu, kampanya, örgütlenme ve eğitim • çalışmaları yapar, yayınlar hazırlar.

 7. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği KA.DER FAALİYETLERİ KA.DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici Eğitimleri; İstanbul’da 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Eğitici eğitimlerinde Toplumsal Cinsiyet, Türkiye Kadın Hareketi Tarihi ve Kota dersleri verilmiştir. Siyasi katılımda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gidermek ve bir kadın eğitici havuzu oluşturmak hedeflenmiştir. Eğitici eğitimini alanlar kendi illerinde toplam 10 ilde Toplumsal Cinsiyet ve Kota eğitimleri vermiştir. Proje Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteği ile KA.DER Genel Merkezi tarafından yürütülmüştür.

 8. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • “Kadınlar için Siyaset Okulu” Projesi; 2004 yılından itibaren çeşitli şehirlerde düzenlenen Siyaset Okullarında, KA.DER’in eşit mesafe ilkesi çerçevesinde hemen her siyasi partiden kadınlara siyaset eğitimleri verilmiştir. Siyaset Okulunda; Türkiye Kadın Hareketi Tarihi, Toplumsal Cinsiyet, Siyaset Bilimi, Yerel Siyaset ve Yerel Yönetimler, Kadın Haklarının Yasal Çerçevesi, İletişim, Seçim Kampanyası gibi dersler verilmektedir. Siyasette aktif ve değişik siyasi partilerden bir kadın/aday havuzu oluşturmak hedefi çerçevesinde KA.DER, Siyaset Okullarını düzenlemeye devam etmektedir.

 9. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Kadınlar için Siyaset Okulları

 10. KA.DER ayrıca Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • 2004 yılında Avrupa Kadın Lobisinin Türkiye şemsiye örgütünü kurdu ve halen sekreterliğini yürütmekte. • 2007 yılında Anayasa Kadın Platformu’nu kurarak Anayasa çalışmalarına başladı.

 11. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • “Kadın Yurttaşların Güçlendirilmesi” Projesi;2008 yılında başlayan ve kadın yurttaş haklarını kapsayan proje 2011 Mayıs ayında sona erecek. • Proje kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde, her bölgede iki il olmak üzere, toplam 14 ilde kadın sivil toplum kuruluşlarına ve kadın gruplarına yönelik “Eğitici Eğitimleri” yapıldı. • Bugüne kadar;STK üyesi 350 kadına eğitici eğitimi verildi. Eğitimlere katılanlar 2500 kadınla bu eğitimleri paylaştı.

 12. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği • Kadın Siyasetçiler Profil Çalışması; 2007’de gerçekleştirildi. • Bu çalışma kapsamında: • TBMM ile kadın örgütleri arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere çalışmalar yürütüldü. • Kadın milletvekilleri ile görüşmeler ve anket çalışmaları yapıldı. • TBMM’nin 6 Komisyonu ile ilişkiler geliştirildi. • Bütçe komisyonuna çeşitli dokümanlar sağlandı.

 13. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği - Meclisteki kadın milletvekillerinin deneyimleri (kadının siyasetteki sorunları, erkek egemenliği ile mücadele yöntemleri) bir kitapçık haline getirildi ve kadın örgütleri ile paylaşıldı. - Kadın milletvekillerine kadınların talepleri iletildi. Fikir alışverişi yapıldı. - Söz konusu kitap 2011 Genel Seçiminden sonra TBMM’ye girecek kadınların deneyimleri de dahil edilerek zenginleştirilecektir .

 14. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Lobi Çalışmaları Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulması; KA.DER kuruluşundan itibaren TBMM’de Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması için lobi çalışmaları yaptı. 2007 Genel Seçiminde KA.DER’in Kadınlar için Siyaset Okulu’na katılan kadınlardan dördü TBMM’ye girdi. Meclise giren kadınların çalışması, KA.DER’in teşviki ve diğer kadın STK’ların da katılımıyla 25 Şubat 2009’da TBMM’de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu.

 15. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği KA.DER her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TÜRKİYE KARNESİ hazırlayarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. 2008, 2009, 2010 ve 2011 karnelerinde, kadına ilişkin genel istatistiklerin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, TBMM ve Belediyelerde yer alan kadınların oranı bulunmaktadır. KA.DER’in Türkiye Karneleri, bu alanda derli toplu istatistikler sunan tek çalışmadır ve bu yönüyle bir çok akademik çalışmada başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.

 16. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Seçim Çalışmaları: Medya Kampanyaları; KA.DER kuruluşundan bu yana 1999, 2002 ve 2007 Genel Seçimleri’nde, 1999, 2004 ve 2009 Yerel Seçimleri’nde basın kampanyaları gerçekleştirmiştir.

 17. 1999 Genel Seçim

 18. 2002 Genel Seçim 2004 Yerel Seçim

 19. 2007 Genel Seçim Kampanyası

 20. NEDEN KAMPANYA?

 21. 2009 Yerel Seçimleri“ÜÇÜMÜZ DE AYNI FİKİRDEYİZ”

 22. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği 2011 Genel Seçimleri’nde de Eşit Temsil hedefiyle “275 Kadın Milletvekili” kampanyası yürütülmüştür.

 23. 2011 Genel Seçimleri“275 KADIN MİLLETVEKİLİ”

 24. Hedeflerimiz…- 2011 Genel Seçimleri sonucunda TBMM’deki kadın temsil oranını artırmak,- Kadın adayların kadın dostu politikalar geliştirmesini sağlamak,- Kamuoyunda kadının siyasetteki eksik temsili ve kadın siyaseti konularında farkındalık yaratmak,- TBMM’de eşit temsilin sağlanabilmesi için siyasi partilerin kadın adaylara pozitif ayrımcılık uygulamaları için savunu faaliyetleri yürütmek.

 25. KA.DER WEB SİTESİ YENİLENDİ Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla, baştan sona yenilenen KA.DER WEB SİTESİni Eylül 2010 itibariyle yayına açtık.

 26. KA.DER YÖNDERLİK ÇALIŞMASIKA.DER’in kendi alanındaki öncü konumunu sürdürmesi için yaptığımız Yönderlik çalışmasının ikincisi bu yıl gerçekleşti.Bu çalışmada bağımsız bir şirketle işbirliği yapıldı, KA.DER’in güçlü ve zayıf yönlerini, dışardan nasıl göründüğünü, üyelerin görüş ve ihtiyaçlarını saptayan bir raporun hazırlanması için anketler ve odak grup toplantıları gerçekleştirildi.Araştırma sonunda hazırlanan rapor bize yolumuza daha güçlü bir şekilde devam etmek için odaklanmamız gereken konuları gösterdi.

 27. KA.DER KAPASİTE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI 2010-2012 YILLIK STRATEJİK PLAN YILLIK ÇALIŞMA PLANI ÜYE POLİTİKASI ŞUBELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ FON BULMAK

 28. EŞİT TEMSİL ÇALIŞMA GRUBUDemokratikleşme ve TBMM’de kadın milletvekili sayısının artması için taleplerimiz olan- Seçim barajının düşürülmesi - Siyasi Partiler ve Seçim Kanununun değişmesi - Anayasada yer alan olumlu ayrımcılık maddesinin içinin doldurulması amacıyla 25 Eylül 2010’da kadın hareketinden temsilcilerle bir toplantı yaparak çalışma planımızı çıkardık ve ilk adım olarakEşit Temsil Çalışma Grubu’nu kurduk. Bulunduğumuz her platformda, gittiğimiz her yerde, ziyaret ettiğimiz tüm siyasi partilerde bu talebimizi dile getirdik.

 29. Eşit Temsil Çalışma Grubu’nun kurulması ve savunu çalışmalarına devam edilmesi konusunda KA.DER Ankara Şubesi çeşitli girişimlerde bulundu. Çalışma Grubu bir atölye çalışması yaptı ve çalışma plânı çıkardı. Bu çalışma plânına göre aşağıdaki konular incelenecek: - Seçim sistemlerinin Eşit Temsil uygulamasına etkisi,- Eşit Temsil yasaları, - Eşit Temsil’e yönelik feminist faaliyetler ve uygulamalardaki sorunlar. İncelenecek ülkeler: İspanya, Fransa, Belçika ve Portekiz.

 30. KADIN MİLLETVEKİLLERİ İLE ORTAK ÇALIŞMALARKadın milletvekillerinin deneyimlerinden yararlanmak, seçime yönelik olarak aday kadın sayısını artırmak için partilerde yapılacak çalışmalar konusunda taleplerimizi iletmek ve kadın hareketi ile Meclis arasında ortak bir dil oluşturabilmek amacıyla, 26 Ocak 2011’de Ankara’da kadın milletvekilleri ile biraraya geldik.

 31. SİYASİ PARTİ GENEL MERKEZLERİ VE KADIN KOLLARI İLE GÖRÜŞMELERSiyasal yaşamda kadınların temsilini görünmeyen duvarlarla engelleyen ayrımcılığa karşı, 2011 seçim süresince siyasi partilerin genel merkezleri ve kadın kolları ile görüşmeler yapmaya devam ediyoruz.Bu amaçla Haziran 2010’dan bu yana çeşitli siyasi partilerin İstanbul ve şubelerimizin bulunduğu Adana, İzmir, Antalya gibi illerde il başkanlıklarına ziyaretler yaptık ve somut adımlar atma yönünde onlardan destek istedik.

 32. 28-29 Mart 2011’de KAGİDER-KA.DER-Bilgi Üniversitesi işbirliği ile, AB’deki “iyi örnek”lerden yola çıkarak deneyim paylaşımı sağlamak ve Eşit Temsil talebini daha güçlü ifade edebilmek amacıyla, AB üyesi ülkelerin kadın parlamento üyelerinin ve Avrupa Parlamentosunun kadın üyelerinin katılımlarıyla bir konferans düzenledik.

 33. KA.DER SİYASET OKULLARI2004 yılından bu yana çeşitli kentlerde 50’yi aşkın kadınlar için Siyaset Okulu düzenledik.Bugüne kadar Siyaset Okulu eğitimlerine yaklaşık 1300 kadın katıldı.2010-2011 seçim döneminde de toplam dört Siyaset Okulu gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

 34. 2010-2011 seçim döneminde de toplam dört Siyaset Okulu gerçekleştirdik.1. Siyaset Okulumuzu 9-10 Aralık 2010’da İstanbul’da, 2. Siyaset Okulumuzu 7-10 Şubat 2011’de Gaziantep’te3. Siyaset Okulumuzu 26-29 Mart 2011’de Bursa’da4. Siyaset Okulumuzu 4-8 Nisan 2011’de Ankara’da gerçekleştirdik.

 35. KA.DER SİYASET OKULLARI EĞİTİM MATERYALLERİNİN GÜNCELLENMESİ2011 seçimleri öncesinde, Siyaset Okullarına kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla dünden bugüne tüm Siyaset Okulu eğitim materyallerini gözden geçirip güncelledik ve yeni materyaller hazırladık.

 36. KONDA – KA.DER Siyasette Kadın Temsili Araştırması Mart 201136 ilde 5 bin 434 kişiyle yapılan anketin sonuçları 4Mart 2011 tarihinde bir basın toplantısıyla duyuruldu.Araştırma, bir kitapçık haline getirilerek basına, siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine gönderildi.Davet edildiğimiz bir çok TV programında araştırma sonuçlarından söz ettik, gazetelere röportajlar verdik.

 37. ADAY KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR7 Nisan 2011’de tüm partilerden aday adayı kadınlarla bir basın toplantısı düzenledik. 5 Mayıs 2011’de İstanbul’daki kadın adaylarla,11 Mayıs 2011’de Ankara’da tüm Türkiye’nin kadın adaylarıyla basın toplantıları düzenleyeceğiz.Adaylar için “Seçim kampanyası nasıl düzenlenir?”, “Liderlik”, “Siyasi Mesaj Yöntemleri”, “Görünür Olmak” gibi başlıklar taşıyan eğitimler düzenliyoruz

 38. KADIN SİYASET PROGRAMIEğitim-Sağlık- Siyasi Temsil- Çalışma Yaşamı ve Şiddetin Önlenmesi başlıkları altında, kadın sorunlarının çözümü için yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir program hazırladık.Kadın Siyaset Programı kitapçık halinde basılarak tüm milletvekili adayı kadınlara ve siyasi partilere dağıtılacak.

 39. SEÇİM SONRASISeçilen kadın milletvekilleriyle tanışma toplantısı düzenleyecek,Ortak çalışma platformları oluşturulacak,Ve 2014’te yapılacak Yerel Seçimler için çalışmaya başlayacağız.