Download
bilim nsan destekleme daire ba kanl b deb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

353 Views Download Presentation
Download Presentation

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Miray KARAKUZU Bilimsel Programlar Uzmanı 26 Aralık 2013 KONYA

 2. Sunum Planı

 3. Ulusal Bilim ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar Tabandan yukarı yaklaşımlar (temel, uygulamalı ve öncül araştırmalar dahil) İvme kazanmamız gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımlar Makine, İmalat Otomotiv Gıda Savunma BİT Uzay Enerji Su BTY İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (BTY insan kaynakları ve toplumun stratejiye yönelik etkinleştirilmesi) Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşviki(Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması) Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması (Sistem etkileşimlerinin sektörler ve disiplinlerarası yöne çekilmesi) Ulusal Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ'lerin Rolünün Güçlendirilmesi (Daha çok KOBİ’nin Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkasına eklenmesi) Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi Üretme Gücüne Katkısının Artırılması (Mevcut ve yeni araştırma altyapılarının stratejik yaklaşıma taban oluşturması) Ülkemizin Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY İşbirliklerinin Etkinleştirilmesi(Uluslararası BTY İşbirliklerinin stratejik yaklaşımı desteklemesi)

 4. BİDEB Burs ve Destek Programları 2204-Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması 2235- EAGÜ İçin Lisansüstü Burs Programı 2241-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezleri Araştırma Projeleri Yarışması 2233-2214/A- Yurt İçi ve Dışı Araştırma Burs Programları (Doktora Öğrencileri için) 2238- Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı 2236- Uluslararası Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı 2228- Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü Burs Programı 2216-2221- Yabancı Uyruklular için Araştırma ve Konuk Bilim İnsanı Destek Programları 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinleri Destekleme Programı 2215- Yabancı Uyruklular Doktora Burs Programı 2202-2203- Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları 2209- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2213-2214/B-2230- Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları 2232- Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı 2210-2211- Yurt İçi Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora Burs Programları 2218-2219- Yurt İçi ve Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları 2201- Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı 2205- Yurt İçi Lisans Burs Programı 2223-2224- Yurt İçi/Dışı Bilimsel Etkinlik Destek Programları 2217- Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme P. 2231- TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 2234- Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı 2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

 5. Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar I. Bölüm

 6. 2209/A Araştırma Projeleri Desteği Kimler Başvurabilir ??? BİDEB Burs Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: www.tubitak.gov.tr/bideb/2209a

 7. 2241/A Sanayi Entegre Araştırma Projeleri Desteği Kimler Başvurabilir ??? BİDEB Burs Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: www.tubitak.gov.tr/bideb/2241a

 8. 2209/C Yurt Dışı Lisans Proje Yarışmalarına Katılım Desteği Kimler Başvurabilir ??? BİDEB Burs Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: www.tubitak.gov.tr/bideb/2209c

 9. Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Programlar I. Bölüm

 10. 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Kimler Başvurabilir ??? BİDEB Burs Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: www.tubitak.gov.tr/bideb/2214a

 11. Sunum Planı c c

 12. Bilimsel Etkinlik Destek Programları II. Bölüm

 13. 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme Programı Desteklenen Etkinlikler ??? BİDEB Burs Kimler Başvurabilir Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: www.tubitak.gov.tr/bideb/2217

 14. 2224Yurt Dışı Bilimsel EtkinliklereKatılma Desteği Programı Kimler Başvurabilir ??? BİDEB Burs Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: www.tubitak.gov.tr/bideb/2224

 15. Girişimcilik Destek Programları II. Bölüm

 16. Yeni Destek Mekanizması TÜBİTAK 2239 Programı 2239- Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı • Yurt İçi Kurs, Sertifika ve Benzeri Programları Düzenleme ve Katılım Desteği • Yurt Dışı Kurs, Sertifika ve Benzeri Programlara Katılım Desteği • Teknogirişim Sermaye Desteğini Kazananların Yurt Dışı Kurs/Eğitim Programlarına Katılımı bu program kapsamındadır. • Eğitim Materyalleri Geliştirme • Eğitici Oyun ve Simülasyon Uygulamalarının Geliştirilmesi • Vaka Çalışmaları ile Yerel Örneklerin Derlenerek Eğitim Materyali Haline Getirilmesi

 17. Yeni Destek Mekanizması TÜBİTAK 2240 Programı 2240- Girişimcilik Ve Yenilikçilik Etkinliklerini Destekleme Programı • Yurt Dışından Uzman Daveti • Yurt İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi • Seminer • Çalıştay • Yarışmalar (Öğrenci Toplulukları)

 18. Konuk Araştırmacı Destek Programları

 19. 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı Kimler Başvurabilir ??? BİDEB Burs Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: www.tubitak.gov.tr/bideb/2221

 20. 2232 Yurda Dönüş Burs Programı Kimler Başvurabilir ??? BİDEB Burs Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: www.tubitak.gov.tr/bideb/2232

 21. 2236 Uluslararası Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı Kimler Başvurabilir ??? BİDEB Burs Eğitim Araştırma Detaylı Bilgi: http://www.cocirc.tubitak.gov.tr

 22. Elektronik Başvuru Sistemi ebideb.tubitak.gov.tr

 23. Detaylara Web Sayfasından Ulaşılabilir www.tubitak.gov.tr/bideb/program kodu örn: www.tubitak.gov.tr/bideb/2219

 24. BİDEB Elektronik Başvuru Sistemi

 25. Genel İstatistikler

 26. 2000 - 2011 Yılları Arasında Neler Yapıldı? * 2011 yılı sabit fiyatlarıyla

 27. Eğitim ve Araştırma Bursiyerleri

 28. Sunum Planı c

 29. DEĞERLENDİRME SİSTESİ

 30. Başvurular Panellerde Değerlendiriliyor

 31. Başvuru Dosyası Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 32. Araştırma Önerinizi Eksiksiz Düzenleyin √ √ √ √ √ √ Uzmanlık alanınız önerdiğiniz araştırma konusu ile örtüşüyor mu? Önerdiğiniz araştırma konusuyla ilgili bir ön çalışmanız var mı? Önerdiğiniz araştırma konusu ile danışmanınızın uzmanlığı uyuşuyor mu? Gidilecek araştırma kurumunun araştırma alt yapısı yeterli mi? Önerdiğiniz araştırma konusunun size katkısı ne olacaktır? Önerdiğiniz araştırma konusunun Türkiye’ye katkısı nedir?

 33. Çalışma Planınızı Detaylandırın

 34. Teşekkürler www.tubitak.gov.tr/bideb bideb.tanitim@tubitak.gov.tr