conferentie dalfsen 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Conferentie Dalfsen 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Conferentie Dalfsen 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
quinto

Conferentie Dalfsen 2004 - PowerPoint PPT Presentation

137 Views
Download Presentation
Conferentie Dalfsen 2004
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Conferentie Dalfsen 2004 Inleidingop Mt 9:35-10:25

  2. Mt9:35-10:25 • Situatieschets (9:35-38) • Roeping (10:1-4) • Zending (10:5-16) • Vervolging (10:17-25)

  3. Situatieschets (9:35-38) • de menigte is afgemat • de menigte is als • een kudde schapen zonder herder • een oogst zonder arbeiders

  4. Reactie van de Heer op de toestand van de menigte: • roeping van de arbeiders door de Heer van de oogst (10:1-4) • Reactie van de menigte op de zending van de arbeiders: • positief: vrede • negatief: geen vrede, maar vervolging • ( 10:11-15, 16-17)

  5. De geroepen arbeiders = de twaalf discipelen of apostelen (vs. 2) • De menigte = de oogst = de kudde = Israël (vss.6,32)

  6. Taken van de twaalf discipelen (vs. 7-8) : • prediking van het koninkrijk • genezing van zieken • opwekking van doden • reiniging van melaatsen • uitdrijving van demonen De ‘arbeidsvoorwaarden’ van de discipelen (vss. 9,10): - van alles niets (niet...geen...geen) Reden: ‘de arbeider is zijn voedsel waard’.

  7. Vervolging van de twaalf discipelen (Mt10:17-25): • in raadsvergaderingen • in synagogen • voor koningen en stadhouders Israël dus beheerst door volken; vgl. Lk21:24 ‘en Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt, totdat de tijden van de volken zijn vervuld’.

  8. De werkzaamheden van de discipelen zijn dus beperkt: • Geografisch:  tot Israël; zie vs.6 en 23 • In de tijd:  de Koning wordt verworpen (Mt13). • Inhoudelijk:  niet gesproken over bekering en vergeving van zonden Pas in de toekomst is de prediking voleindigd, als de Zoon des mensen komt; vs.23 De discipelen zijn dus een beeld van het ‘gelovig overblijfsel’ van Israël in de toekomst.