lea conferentie 12 januari 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lea-conferentie 12 januari 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lea-conferentie 12 januari 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Lea-conferentie 12 januari 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Lea-conferentie 12 januari 2010. Overzicht over VVE: de opkomst en toekomst van VVE Wendy de Geus – Oberon Jo Kloprogge – zelfstandig adviseur. Agenda. Hoe zijn we tot hier gekomen? VVE in het beleid 1998-2010 Waar staan we nu? Programmaontwikkelingen Professionalisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lea-conferentie 12 januari 2010' - langston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lea conferentie 12 januari 2010

Lea-conferentie 12 januari 2010

Overzicht over VVE:

de opkomst en toekomst van VVE

Wendy de Geus – Oberon

Jo Kloprogge – zelfstandig adviseur

agenda
Agenda
 • Hoe zijn we tot hier gekomen?
  • VVE in het beleid 1998-2010
 • Waar staan we nu?
  • Programmaontwikkelingen
  • Professionalisering
  • Ondersteuningsprogramma’s
  • Monitoruitkomsten
 • Waar gaat het heen?
  • Ambities en praktijk
  • Stellingen
hoe zijn we tot hier gekomen
Hoe zijn we tot hier gekomen?

VVE in het beleid 1992-2010

tot 1994
Onderzoek laat zien dat verschillen tussen kinderen al op jonge leeftijd ontstaan

Cies van Kemenade 1991 en Meijnen 1994 leggen basis voor voorschools beleid en VVE- programma’s

Onderzoek evaluatie ovb laat zien dat stimulering op jonge leeftijd helpt bij taal en rekenen

Nog veel scepsis bij beleidsmakers en publiek over interventies bij jonge kinderen

Tot 1994
1995 2000
1995 -2000
 • OCW faciliteert ontwikkeling van stimuleringsprogramma’s voor jonge kinderen (VVE), Piramide, Kaleidoscoop
 • Eisen minimaal 4 dagdelen, dubbele bezetting, mbo niveau leidster, hbo niveau leerkracht, leidster – kindratio 2:20 resp 2:25
 • Bodem voor beleid gelegd, evaluaties redelijk positief
2000 2005
2000 - 2005
 • Eerste VVE-regeling april 2000 voor 172 goa gemeenten
 • Vanaf oktober uitbreiding tot 365 gemeenten
 • Juli 2001 derde VVE-regeling
 • Vanaf 2002 VVE structureel ondergebracht in Goa
 • Ondersteuning wordt geregeld via VVE makelaar en later Vliegende brigade Sardes
ontwikkelingen na 2005
Ontwikkelingen na 2005
 • Meer draagvlak, van wetenschap naar lokale politiek en beleid, naar landelijke politiek en beleid, bij CPB en min. financiën
 • Draagvlak sterk in peuterwerk, groeiende in kinderopvang, matig in basisonderwijs
 • Steeds hogere doelen, bereik eerst 70% nu 100%, kwalitatieve eisen krijgen nu steeds meer aandacht
vervolg na 2005
Vervolg na 2005
 • VVE van onderdeel achterstandenbeleid naar dominante invulling achterstandenbeleid
 • Meer aandacht voor professionalisering op en rond de werkvloer
 • Naar structurele financiering van VVE ongeacht waar het wordt aangeboden
 • Bestuurlijk scheiding tussen voorschool en vroegschool (de knip)
 • Harmonisatie via OKE-wet
waar staan we nu
Waar staan we nu?

Programmaontwikkelingen

programmaontwikkelingen
Programmaontwikkelingen
 • Erkende programma’s
 • VVE in de kinderopvang
 • Light varianten
erkende vve programma s
Erkende VVE-programma’s
 • Kaleidoscoop
 • KO totaal
 • Piramide
 • Speelplezier
 • Sporen
 • Startblokken/Basisontwikkeling

Ook veelgebruikt: Ik ben Bas

vve in de kinderopvang
VVE in de kinderopvang
 • 48% van de oab gemeenten subsidieert VVE in de kinderopvang
 • Aanpassingen programma’s voor VVE in de kinderopvang
 • OKE: gemeente verantwoordelijk voor dekkend aanbod VVE, dus ook in de kinderopvang
light varianten
Light varianten
 • Intensiteit is van belang voor effecten!
 • Concentratie van de inzet op doelgroepkinderen
waar staan we nu1
Waar staan we nu?

Professionalisering

“hoe hoger de kwalificatie van de leidster, hoe hoger de kwaliteit van de voorschoolse educatie”

professionalisering
Professionalisering

Actueel:

 • Vversterk scholingen
 • Vversterk ROC-pabo’s
 • OKE-wet kwaliteitseisen VVE via AmvB o.a. opleidingseisen
waar staan we nu2
Waar staan we nu?

Ondersteuningsprogramma’s

ondersteuning vanuit ocw
Ondersteuning vanuit OCW

Actueel:

 • Vversterk
 • Focus op vroegschools
 • Harmonisatieondersteuning
 • LEA
 • Landelijk steunpunt brede school
 • RIVM omgevingsanalyse + Handreiking toeleiding
vversterk
Vversterk
 • Al 10.000 leidsters en leerkrachten geschoold.
 • Vervolg!
 • De komende tijd worden nog eens ruim 15.000 leidsters en leerkrachten opgeleid. Hier vallen ook leidsters en leerkrachten onder die al een basisopleiding hebben gehad maar zich nog verder willen scholen.
focus op vroegschoolse educatie
Focus op vroegschoolse educatie
 • Agenda Focus
 • Stimuleringsregeling
 • Ondersteuning scholen en schoolbesturen
ondersteuning harmonisatie
Ondersteuning Harmonisatie
 • VNG traject, MO-groep/BKN, Boink
 • 136 pilots
overige ondersteuning gemeenten
Overige ondersteuning gemeenten
 • LEA
 • Omgevingsanalyse RIVM
 • Handreiking voorschoolse educatie
waar staan we nu3
Waar staan we nu?
 • Hoeveel doelgroeppeuters worden bereikt met VVE?
 • Hoeveel doelgroepkleuters worden bereikt met VVE?
waar staan we nu4
Waar staan we nu?

Enkele cijfers:

 • VVE-monitor
 • Focuspeiling
huidige stand van zaken volgens vve monitor
Huidige stand van zaken volgens VVE monitor
 • Bereik voorschools is gestegen van 53% in 2007 naar 80% in 2009 (G4 86%)
 • 4 dagdelen worden in kleinere gemeenten vaak niet bereikt
 • Piramide en Ko totaal meest gebruikt
 • Extra inzet en voldoende opleiding vaak gerealiseerd (kinderopvang minder)
 • Werving en toeleiding krijgen veel aandacht, vooral via gezondheidszorg
vroegschools
Vroegschools
 • 57% van de oab basisscholen biedt in groep 1 en 2 een VVE-programma aan
 • Piramide meest gebruikt, ook Bas en in kleinere gemeenten Boekenpret
 • Meer dan ¾ van de scholen biedt VVE programma integraal aan (leidend gedurende de week)
vroegschools 2
Vroegschools 2
 • Overdracht voorschool – vroegschool in 96% van de oab scholen geregeld
 • In 75% VVE koppels, meestal psz + basisschool
 • Scholing doorgaans goed geregeld
 • Alle indicatoren steeds beter in grote gemeenten
monitor focus vroegschool
Monitor focus vroegschool

Belangrijkste knelpunten vroegschoolse educatie zijn:

 • Realiseren dubbele bezetting (47%)
 • Geldgebrek (37%, bij schoolbesturen 62%)
 • Weinig kennis van financiën voor oab/VVE
 • (schoolbesturen) ontbreken doorgaande leerlijn en te weinig doelgroepleerlingen
 • T.a.v. uitvoering, scholing en doorgaande lijn naar groep 3 is men toch erg tevreden
waar gaan we naar toe
Waar gaan we naar toe?
 • Middelen voor verlaging ouderbijdrage per aug 2009
 • Verdeling oab-middelen na 2010? (meicirculaire)
 • Vroegschools alleen uit lumpsum (gewichten en impuls)
 • Ambities: 100% bereik in 2011
 • Inspectie: toezicht op kwaliteit voorschoolse educatie en op afspraken
waar gaan we naar toe1
Waar gaan we naar toe?

Stellingen voor discussie

- VVE wordt van doelgroepbeleid steeds meer algemeen beleid met als doel de ontwikkeling van alle jonge kinderen te stimuleren, met waar nodig differentiatie

stellingen vervolg
Stellingen vervolg
 • Basisscholen, voorschoolse voorzieningen en opvang komen samen in integrale kindcentra per wijk
stellingen vervolg1
Stellingen vervolg
 • De kinderopvang als marktpartij zal geleidelijk steeds meer in een subsidieregime worden geplaatst en zo makkelijk in te bedden zijn in het kindcentrum
stellingen vervolg2
Stellingen vervolg
 • De professionalisering van leidsters/leerkrachten die met jonge kinderen werken gaat sterk door, VVE programma’s in de huidige vorm worden overbodig