Praktická cvičení z botaniky - PowerPoint PPT Presentation

praktick cvi en z botaniky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktická cvičení z botaniky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktická cvičení z botaniky

play fullscreen
1 / 30
Praktická cvičení z botaniky
486 Views
Download Presentation
quincy
Download Presentation

Praktická cvičení z botaniky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Praktická cvičení z botaniky Obrazová příloha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 2. Pomůcky pro mikroskopování Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 3. Laboratorní sklo Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 4. Mikroskop Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 5. Pozorování rotačního pohybu cytoplazmy Vodní mor kanadský Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 6. Pozorování plazmolýzy Plazmolýza v buňkách mechu měříku Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 7. Pozorování plazmolýzy Plazmolýza v buňkách cibule kuchyňské – bavený preparát Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 8. Pozorování chloroplastů Chloroplasty v buňkách mechu měříku Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 9. Pozorování leukoplastů Leukoplasty v oddenku Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 10. Pozorování chloroplastů a chromoplastů Chromoplasty v šípku Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 11. Pozorování parenchymu na příčném a podélném řezu Parenchymatické buňky – příčný řez Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 12. Pozorování buněk pokožky cibule Prosenchymatické buňky pokožky cibule Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 13. Pozorování pletiva kolenchym Kolenchym Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 14. Pozorování pletiva sklerenchym Sklerenchym Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 15. Pozorování pletiva aerenchym Aerenchym Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 16. Pozorování průduchů u jednoděložné rostliny Průduchy v pokožce jednoděložné rostliny Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 17. Pozorování trichomů a průduchů u muškátu Průduchy a trichomy v pokožce muškátu Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 18. Pozorování trichomů kopřivy dvoudomé Trichom kopřivy dvoudomé Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 19. Pozorování trichomů u divizny Trichomy divizny Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 20. Pozorování mechorostů Ploník obecný Měřík příbuzný Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 21. Pozorování mechorostů Buňky mechu rašeliníku Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 22. Pozorování výtrusů u kapraďorostů Výtrusnice kapradin Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 23. Pozorování kapraďorostů Přeslička rolní Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 24. Pozorování kapraďorostů Přeslička rolní – výtrus = haptery Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 25. Pozorování jehlic nahosemenných rostlin Příčný řez jehlicí Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 26. Pozorování vnitřní stavby stonku jednoděložná, dvouděložná rostlina Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 27. Pozorování vnitřní stavby stonku jednoděložná Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 28. Pozorování vnitřní stavby stonku dvouděložná Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 29. Pozorování květů rostlin Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky

 30. Práce s určovacím klíčem Příklad ukázky určení borovice vejmutovky ( Faustus, Polívka - Botanický klíč): 1b, 26a, 27b, 53b, 54b, 55b, 56b, 57a, 58b, 59b, 66a, 67a = borovice vejmutovka Obrazová příloha pro praktická cvičení z botaniky