Motivoiva haastattelu ps tiina r ning tays eva 21 4 2012
Download
1 / 27

Motivoiva haastattelu Ps Tiina Röning/ TAYS/ EVA 21.4.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Motivoiva haastattelu Ps Tiina Röning/ TAYS/ EVA 21.4.2012. Motivoiva haastattelu. - Ensimmäinen kuvaus: Miller (1983) - Myöhempi kuvaus: Miller & Rollnick (1991, 2002) - Vuorovaikutustyyli - Tasapaino ohjaavuuden ja asiakaskeskeisyyden välillä. Yleistä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Motivoiva haastattelu Ps Tiina Röning/ TAYS/ EVA 21.4.2012' - quincy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Motivoiva haastattelu ps tiina r ning tays eva 21 4 2012

Motivoiva haastattelu

Ps Tiina Röning/ TAYS/ EVA

21.4.2012


Motivoiva haastattelu
Motivoiva haastattelu

 • - Ensimmäinen kuvaus: Miller (1983)

 • - Myöhempi kuvaus: Miller & Rollnick (1991, 2002)

 • - Vuorovaikutustyyli

 • - Tasapaino ohjaavuuden ja asiakaskeskeisyyden välillä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri


Yleist
Yleistä

 • Kehitetty ”kentällä” päihdeongelmaisten hoidossa esiin tulleiden ongelmien pohjalta. ”Miksi joku ei motivoidu?” (Miksi joku motivoituu?)

 • Kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kuntoutujien terapeuteille ”opettama” käytännönläheinen malli

 • Pyritään lisäämään halukkuutta muutoksen suuntaan (vs. vastustusta, pakkoa tai vastakkainasettelua)

 • Hyödyllisin niille, joilla ei muutokseen halukkuutta tai suuri ristiriita muutoksen suhteen


Motivaatiosta
Motivaatiosta

 • Ihmisen perusmotivaatiot: Autonomia, liittyminen, mahdollisuus vaikuttaa

 • Muutoksen edellytys: ”READY-WILLING-ABLE”

 • 1. Valmius - Priorisointi

 • 2. Halu - Muutoksen tärkeys

 • 3. Kyky – Usko muutoksen mahdollisuuteen


Kyll mutta
Kyllä, mutta….

 • Tutki motivaation kolmiota!

 • Halukas, valmis, muttei näe tietä ulos tai usko onnistumiseen (tupakoijat, prostituoidut)…

 • Kykenevä muttei halukas.... Tulkitaan usein ongelman ”kieltäjäksi”. Kuitenkin osa muutoksen kaarta. Terapeutin fokus ristiriidan näkyväksi tekemisessä. Onko muutos mistään näkökulmasta/arvosta asiakkaalle yhtään tärkeä? Oletko todella siellä missä haluat?


Perusn kemyksi
Perusnäkemyksiä

 • Suora taivuttelu ei yleensä ole tehokas tapa ratkaista vaikuttimissa ilmeneviä ristiriitoja

 • Ambivalenssi kuuluu asiaan

 • Muutosvalmius ei ole luonteenpiirre vaan vuorovaikutuksen tuote, joka vaihtelee.

 • Muutoshalukkuus ei yleensä tule esiin ihmisestä taivuttelemalla häntä muiden näkökannoille. Ihminen kykenee löytämään sen itse ja itsestään. Tässä autetaan.

 • keskustelutyyli on tutkiskeleva, rauhallinen mutta ohjaa asiakasta aktiivisesti näkemään ja tutkimaan ristiriitoja vaikuttimissaan.


Ristiriitatyypit
Ristiriitatyypit

 • Lähestymis-lähestymis –ongelma eli ns. karkkikauppa dilemma. Molemmat vaihtoehdot yhtä houkuttelevia.

 • Välttämis-välttämis –konflikti eli ns. puun ja kuoren välissä. Kahdesta kivuliaasta ja pahasta pitäisi valita vähemmän negatiivisia seurauksia aiheuttava. (esim. parkkeeraa kauas ja myöhästy tai parkkeeraa sakkopaikalle)


Ristiriitatyypit1
Ristiriitatyypit

 • Lähestymis- välttämis –konflikti eli ns. fatal attraction. Yksi asia herättää sekä pos. että negatiivisia tunteita ja seuraamuksia. Pitää ihmiset yleensä pitkiä aikoja lukkiutuneessa tilanteessa. Yleensä lähestytään ja sitten vältellään (jo-jo). ”En voi elää kanssasi, enkä ilman sinua.”

 • Kaksinkertainen lähestymis-välttämis –konflikti. Ihminen repeytyy kahden yhtä ristiriitaisen vaihtoehdon väliin. Molemmissa voimakkaat pos ja neg seuraukset. Kun lähellä A, halutaan B ja taas toisinpäin. Ns vaimo ja rakastajatar –tilanne.


Taustafilosofia
Taustafilosofia

 • vastarinta on käyttäytymistä, joka on yleensä seurausta ympäristön olosuhteista. Se on usein siis reaktio myös ohjaajan käyttäytymiseen istunnon aikana. Tästä syystä vastarinnasta on turha provosoitua.

 • Asiakasta kunnioitetaan ja lähestytään empaattisesti.

 • Suhde perustuu yhteistyöhön ei vastakkainasetteluun (oikeassa-väärässä, asiantuntija-alkoholisti, auttaja-ongelmanuori)

 • Muutos tapahtuu parhaiten positiivisen vahvistuksen kautta. Ihmisen ambivalentti suhtautuminen täytyy käsitellä ja ratkaista ennen kuin pitkäaikainen muutos on mahdollinen.

 • Ohjaaja ei määrää, mitä menetelmiä käytetään, vaan kertoo vaihtoehdoista. Osallistujat ovat lopulta vapaita valitsemaan ja täten myös vastuussa kehityksestään.

 • Motivoivassa haastattelussa fokusoidaan asiakkaan pystyvyyden tunteeseen (able to change). Jos tunne pystyvyydestä puuttuu, nuori turvautuu yleensä välttämiskäyttäytymiseen suojatakseen itseään tuskalta.


Aikuisen toiminnasta terapeutti ohjaaja
Aikuisen toiminnasta (terapeutti/ohjaaja)

 • Ohjaaja/terapeutti vaikuttaa passiiviselta, muttei ole sitä, vaan hänellä on mielessään koko ajan vahva tarkoitus ja päämäärä sekä käytössään selkeä strategia ja taidot. Interventioilla on ajoituksensa.

 • Aikuinen pyrkii ymmärtämään nuoren tilanteen ja viitekehyksen reflektiivisen kuuntelun avulla.

 • Hyväksynnän ja tuen ilmaiseminen on tärkeää

 • Nuoren valinnanvapaus ja itseohjautuvuus hyväksytään

 • Aikuinen luopuu pakkomielteestään olla oikeassa ja tietää paremmin. Ristiriita herättää uteliaisuutta ei kärsimättömyyttä.


Viisi p periaatetta
Viisi pääperiaatetta

 • 1. osoita empatiaa

 • 2. auta näkemään ristiriitaa

 • 3. Vältä argumentointia, todistelua

 • 4. Pyörittele vastarintaa

 • 5. Tue itseohjautuvuutta


1 osoita empatiaa
1. Osoita empatiaa

 • Empaattinen lämpö ja reflektiivinen kuuntelu. Kysymys lopulta asiakkaan kokemuksen täsmällisestä ymmärtämisestä.

 • Hyväksyntä: Ottaa vastaan tunteet ja näkökulmat tuomitsematta, arvottamatta ja kritisoimatta

 • Hyväksyntä ei tarkoita samaa mieltä olemista

 • Hyväksyntä vapauttaa asiakkaan muutosta varten

 • Asiakkaan näkökulmat ovat ymmärrettäviä ja valideja

 • Ambivalenssi on muutoksen luonnollinen osa

 • Asiakas on jumissa. Vastarinta odotettavaa. (ilman sitä asiakas olisi jo muuttunut, eikö?)


2 auta n kem n ristiriitaa
2. Auta näkemään ristiriitaa

 • Nuoren on tärkeä huomata (ja kohdata) epämiellyttävä todellisuus tilanteessaan

 • Nykytilanteen ja pitkän tähtäimen tavoitteitten ristiriita.

 • Käyttäytymisen aiheuttamat ongelmat terveydentilassa, koulu/työmenestyksessä, perhesuhteissa, minäkuvassa

 • Jokin yksittäinen tapahtuma voi auttaa asiakasta huomaamaan ristiriidan ja herättää muutoshalun

 • Ristiriidan tunnetta täytyy vahvistaa sisältä päin, ulkoa tuleva painostus tai uhka eivät yleensä auta

 • Tavoitteiden ja nykykäyttäytymisen seurausten selkiyttäminen

 • Lopulta asiakas itse määrittelee syyt, joiden vuoksi muutos on tarpeen


3 v lt argumentointia ja todistelua
3. Vältä argumentointia ja todistelua

 • Johtaa usein hyödyttömään väittelyyn aikuisen ja nuoren välillä. Väittelyä ei vahvisteta.

 • Konfrontointi tapahtuu vain siksi, että asiakkaan tietoisuus omista ongelmistaan lisääntyisi, samoin kuin tarve tehdä niille jotain. (ns. pehmeä konfrontaatio). Asiakkaan asenteita muokkaavat lopulta parhaiten hänen omat sanansa.

 • Suora konfrontaatio saa aikaan vastarintaa ja halua puolustautua.

 • Esim Diagnoosileiman antaminen tai huomauttelu ”kieltämisestä”, ”riippuvaisuudesta” tai ”muutosvastarinnasta” ei edesauta muutosta


4 py rittele vastarintaa ja vastarinnalla
4. Pyörittele vastarintaa ja vastarinnalla

 • Hyökkäykseen ei vastata hyökkäyksellä

 • Mitä tahansa tapahtuukin, se on ohjaajan kontrollissa

 • Työskentely ei ole taistelua, ei voittajia, ei häviäjiä

 • Nuoren kommentit annetaan hänelle takaisin, jotta hän voisi saada ne palvelemaan muutosta

 • Rohkaistaan nuorta itse löytämään omia ratkaisuja ongelmiin ja määrittelemään uusia mahdollisia tavoitteita.


5 tue itseohjautuvuutta ja psytyvyytt
5. Tue itseohjautuvuutta ja psytyvyyttä

 • Vahvista uskoa omiin kykyihin selviytyä muutoksessa ja saavuttaa muutos.

 • Jos nuorella itsellään ei ole toivoa oman muutoskykynsä suhteen, hän ei yleensä yritä mitään ja kaikki terapeuttiset interventiot ovat alkuunsa turhia (tai ainakin turhauttavia)

 • Ohjaajan odotukset ovat tärkeitä

 • Motivoivalla haastattelulla pyritään lisäämään nuoren uskoa itseensä.

 • Yksilön vastuu: Nuori ei ainoastaan voi, vaan hänen täytyy tehdä muutos, koska kukaan muu ei voi sitä hänen puolestaan tehdä.

 • Toisten onnistumiset esimerkkinä

 • Positiivinen ilmapiiri


Haastattelun perusmenetelmi
Haastattelun perusmenetelmiä

 • Avoimet kysymykset

 • Hyväksyvät kommentit

 • Reflektiivinen kuuntelu (asia + tunne)

 • Tiivistäminen

 • Yksinkertainen reflektio

 • Laajennettu reflektio

 • Kaksipuolinen reflektio

 • Keskustelun aiheen vaihtaminen

 • Vastarinnan myöntäminen ja sen tutkiminen

 • Kommenttien uudelleenmuotoilu


Muutosstrategioita
Muutosstrategioita

 • Tyypillisen päivän/tilanteen läpikäynti

 • Muisteleminen ja vertaaminen

 • Etujen ja haittojen punnitseminen

 • Muutosprosessin vaiheet (edukaatio)

 • Arviointipalautteet (esim. AUDIT)

 • Arvotyöskentely

 • Ketjuanalyysit, käyttäytymisanalyysit

 • Tulevaisuuden kuvitteleminen

 • Päätösten punnitseminen

 • Muutosten suunnittelu

 • Pikapäätöksenteko

 • Strategioiden toimivuuden seuranta


Ansat
Ansat

 • 1. Kysymys-vastaus –ansa

 • 2. Vastakkain asettelu-kieltäminen

 • 3. Asiantuntija-ansa

 • 4. Leimaamisen ansa

 • 5. Ennenaikaisen fokuksen ansa

 • 6. Syyttämisen ansa


1 kysymys vastaus ansa
1. Kysymys-vastaus -ansa

 • Ohjaaja kysyy spesifisti, asiakas vastaa kyllä tai ei

 • Ohjaaja on aktiivinen kyselykone, nuori passiivinen

 • Avoimet kysymykset auttavat

 • Yleinen sääntö, ettei pitäisi kysyä (yli?) kolmea kysymystä peräkkäin


2 vastakkainasettelu kielt minen
2. Vastakkainasettelu - kieltäminen

 • Vaikein ja tärkein ansa vältettäväksi

 • Tapahtuu niin, että työntekijä toteaa, että asiakkaalla on ”vakava alkoholiongelma” – jonka asiakas kieltää

 • Mitä enemmän työntekijä esittää omaa kantaansa, sitä voimakkaammin asiakas puolustaa omaansa

 • Harva ihminen nauttii siitä, että hänen osoitetaan olevan väärässä

 • Reflektiivinen kuuntelu auttaa, samoin asiakkaan motivointi itse pyörittämään eri ääripäitä ja niiden mahdollisia merkityksiä


3 asiantuntija ansa
3. Asiantuntija- ansa

 • Työntekijällä vastaus kaikkiin ongelmiin, asiakas muuttuu passiivisemmaksi

 • Ensi vapaa tila tarkastella ristiriitoja ja ongelmia, asiakkaan omat keinot ja ratkaisut. Neuvot tärkeitä vasta myöhemmin (tai kysyttäessä)

 • Oma motivaatio ei synny, jos alusta asti neuvotaan


4 leimaamisen ansa
4.Leimaamisen ansa

 • Liika diagnoosiin tuijottaminen voi johtaa ansaan

 • ”Olet alkoholisti”

 • Johtaa nurkassa olemiseen, epämiellyttäviin tunteisiin, vihamielisyyteen, häpeään ja aiheuttaa vastustusta

 • Suosituksena on, että nuorta ei leimata motivoivan haastattelun aikana


5 ennenaikaisen fokuksen ansa
5. Ennenaikaisen fokuksen ansa

 • Esim. terapeutti käsittelee suoraan alkoholiongelmaa, kun asiakas haluaisi puhua ongelmastaan laajemmassa mittakaavassa

 • Aloittamalla keskustelu asiakkaan esiin tuomista huolista, vältytään tältä


6 syytt misen ansa
6. Syyttämisen ansa

 • Kenen syy ongelma on?

 • Epäolennaista, hedelmätöntä

 • Voidaan välttää reflektoimalla ja huomioimalla asiakkaan murheita


Motivointi
Motivointi

 • Yleensä ennen interventioiden aloitusta!

 • Kaikissa vaiheissa

 • Aina kun tilanne on jumissa

 • Kun usko hiipuu…

 • Kun takapakkia tulee

 • Kun tuntuu, että ei enää vedetä ”yhtä köyttä”


Kiitos
Kiitos

 • Motivaatiostanne 


ad