slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mission Olympic, The City PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mission Olympic, The City

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
quentin-branch

Mission Olympic, The City - PowerPoint PPT Presentation

90 Views
Download Presentation
Mission Olympic, The City
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mission Olympic, The City Simon Keijzer

 2. NOC*NSF Breedtesport: • "Het versterken van de georganiseerde sport, zodat zo veel mogelijk inwoners van Nederland sportief actief zijn." • Sterke Sportverenigingen

 3. Trends en Jongeren: • Consument van muziek en technologie • Individualisering & eerdere onafhankelijkheid • “Screenagers”, “Connectors” & “Advertisementwise” • ‘Micro-problemen’ i.p.v. ‘Macro-problemen’

 4. Trends in Jongeren & Sport: • lichte stijging sportdeelname • (1991: 84%, 1999: 86%) • daling tijdsbesteding sport • (1995: 4,6 uur/ wk, 2000: 4,0 uur / wk) • daling lidmaatschap sportvereniging • (1991: 67%, 1999: 60%) • daling deelname training / competitie • (1991: 62%, 1999: 52%)

 5. Knelpunten Sportvereniging: • Kadertekort • Uitval jongeren 14 – 16 jaar • Zwakke schakel BOS

 6. Oplossingen Sportvereniging: • Jeugdgerichter • (Kader, sportaanbod en vereniging) • Wijkgerichter • (Aansluiting zoeken buurt en school)

 7. Mission Olympic: • Coca-Cola en NOC*NSF • 12 - 18 jarigen • sportief actief worden én blijven • The Schoolfinal & The City

 8. Mission Olympic, the Schoolfinal: • i.s.m. scholencompetitie KVLO • 4 juni 2004, Amsterdam • finales 10 sporten, 4000 jongeren • diverse clinics en topsporters

 9. Mission Olympic, the City: • Streetwise-sportevenement • Aansluiten bij lokale jeugdsportproject(en) • Vereniging  Wijk

 10. Mission Olympic, the City Gemeente: samenwerking BOS promotie lokale jeugdsport Sportvereniging: actieve promotie, kennismaking, ledenwerving School: sportdag, kennismaking sportverenigingen Welzijnswerk: finales buurtsporttoernooien promotie overige activiteiten

 11. Agenda 2004 Mission Olympic, the City 17 april Utrecht 4 juni Amsterdam (The Schoolfinal) 11,12 juni Almere 19 juni Delft 23 juni Amsterdam (Olympic Torch) 4 juli Arnhem Aug. Rotterdam & Apeldoorn Sept. Enschede & Den Haag

 12. City op maat: • 4 maanden voorbereiding • lokale ‘trekker’ (gemeente, sportraad) • lokale projectgroep en SCIANDRI • ondersteuning CC, N*N en sportbonden • Sportplan en Communicatieplan • Thema-avond jeugdkader sportverenigingen

 13. Brochure • Wie zijn de jongeren? • Jeugdgerichtheid • * in je sportaanbod • * in je houding • * in je sportvereniging

 14. Waarom gaat jongere niet sporten? • Sportvereniging is suf • kan ik niet • te ver weg • geen tijd • vriendjes sporten niet • weet niet welke sport

 15. Waarom gaat jongere niet sporten? • sportvereniging is suf ==> moet cool zijn • kan ik niet ==> vaardigheid verbeteren • ==> aanbod op maat • te ver weg ==> sport in de wijk • geen tijd ==> prioriTIJD: moet cool zijn • vriendjes sporten niet ==> moet cool zijn • weet niet welke sport ==> kennismaken

 16. “Cool” = sportaanbod op maat van jongeren • inhoud en vormen van sport • kader • accommodatie, sfeer  JEUGDGERICHT!