slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STUDIU DE ATITUDINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
STUDIU DE ATITUDINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

STUDIU DE ATITUDINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

STUDIU DE ATITUDINE. Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene. Proiect finantat prin POSDRU, beneficiar PATRONATUL ROMAN. Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STUDIU DE ATITUDINE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

STUDIU DE ATITUDINE

Valorificarea potenţialului uman

prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii

la standarde europene

Proiect finantat prin POSDRU, beneficiar PATRONATUL ROMAN

slide2

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Obiective

 • Obiectiv general
 • Evaluarea atitudinii personalului angajat şi al angajatorilor din sectorul de construcţii din regiunile
 • Nord-Est (NE),
 • Sud-Est (SE),
 • Sud-Vest (SV),
 • Nord-Vest (NV),
 • Centru (C),
 • cu privire la accesul şi participarea la programele de formare profesională continuă şi beneficiile obţinute
slide3

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Obiective

 • Obiectivespecifice
 • Cunoaşterea nevoilor, aşteptărilor şi potenţialului grupului ţintă
 • Înţelegerea ofertei şi cererii pe piaţa FPC locale şi regionale
 • Elaborarea de recomandări pentru creşterea contribuţiei angajatorilor la (re-)calificarea forţei de muncă
 • Obţinerea concluziilor referitoare la atitudinea angajaţilor şi angajatorilor din sectorul construcţii cu privire la FPC
 • Conştientizarea beneficiilor FPC în rândul angajaţilor/angajatorilor
 • Asigurarea sustenabilităţii dezvoltării R.U. din sectorul construcţii
 • Dezvoltarea capacitatii regionale de formare profesională
slide4

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Contextul culegerii datelor

Proiectul Evaluarea atitudinii personalului angajat si al angajatorilor din sectorul de constructii din regiunile Nord-Est (NE), Sud-Est (SE), Sud-Vest (SV), Nord-Vest (NV), Centru (C) cu privire la accesul şi participarea la programele de formare profesională continuă şi beneficiile obţinute a fost elaborat şi a primit finanţare în anul 2010, în plină criză economică, într-o perioadă de puternică recesiune a sectorului construcţiilor.

Principalul efect asupra proiectului a fost acela că firmele de construcţii au fost mult mai puţin interesate în a răspunde la un chestionar pe tema particpării la formarea profesională continuuă, mai ales în condiţiile în care firmele se confruntau cu dificultăţi economice majore.

slide5

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Contextul culegerii datelor

În acelaşi timp, subiectul vizat este unul destul de delicat din perspectiva angajatorilor şi o bună parte dintre aceştia au manifestat rezerve sau refuzuri categorice de a participa la procesul de evaluare.

Referitor la metoda folosită pentru sondare, peste 85% din chestionare au fost completate la sediul firmelor, 13% au fost trimise şi primite prin e-mail şi 2% au fost completate telefonic. Metoda de sondare on-line pe www.kestionare.ro nu a dat rezultate.

Interpretarea rezultatelor prezentate în prezentul raport trebuie să ţină seamă de faptul că aceste rezultate poartă amprenta unei perioade de criză economică şi de restrângerea activităţii pentru o mare parte din firmele din domeniul construcţiilor.

slide6

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Rezultatele cercetării

 • Eşantionul rezultat:
 • 64 de firme
 • 820 de angajaţi

Distribuţia firmelor pe regiuni

slide7

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Eşantionul de firme

Distribuţia firmelor de construcţii selctate în funcţie de regiunea de dezvoltare și de mărimea firmei

 • ***Clasificarea firmelor s-a realizat în acord cu Legea 175/2006, cu modificările ulterioare, care definește următoarele categorii de firme:
 • Microîntreprinderi (firme cu cel mult 9 angajaţi)
 • Firme mici (firme cu 10 – 49 angajaţi)
 • Firme mijlocii (firme cu 50 – 249 angajaţi)
 • Firme mari (firme cu mai mult de 250 angajaţi)
slide8

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Principalele probleme cu forţa de muncă

Problemele angajatorilor:

slide9

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Importanţa FPC

Aprecierea angajatorilor chestionaţi referitoare la importanţa formării profesionale continue pentru domeniul construcţiilor

Peste 84% dintre respondenţi afirmă că procesul de formare continuă a angajaţilor este important sau foarte important

slide10

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Surse de informaţii despre FPC

Principalele modalităţi de informare a angajaţilor chestionaţi despre programele de formare profesională continuă şi beneficiile acestora

slide11

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

 • Nevoile, aşteptările şi potenţialul grupului ţintă
 • Angajatorii vizează:
 • stabilitatea forţei de muncă
 • formarea competeţelor necesare unui nivel tehnic ridicat de execuţie
 • creşterea nivelului de responsabilitate şi disciplina muncii
 • Angajaţii vizează:
 • creşterea nivelului de salarizare
 • recunoaşterea profesională
 • relaţiile de muncă şi atmosfera în echipă

Deşi la nivel declarativ angajaţii îşi doresc recunoaşterea profesională, foarte puţini sunt interesaţi în mod expres de perfecţionarea şi învăţarea continuă

slide12

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

 • Conştientizarea importanţei formării profesionale continue
 • Perspectiva angajatorilor:
 • FP – modalitate de adaptare la saltul tehnologic din sector din ultimul deceniu şi la impactul tehnologiilor moderne
 • Deşi angajatorii conştientizează necesitatea FPC, firmele din construcţii sunt puţin dispuse să investească în dezvoltarea R.U.

Este de aşteptat ca pe măsură ce situaţia economico-financiară actuală va fi depăşită iar standardele de competitivitate din sector vor fi din ce în ce mai ridicate, formarea profesională continuă să crească în importanţă

 • Perspectiva angajaţilor:
 • Nivelul de informare al angajaţilor cu privire la FPC este ridicat
 • Angajaţii conştientizează nevoia de policalificare şi adaptarea la tehnologiile moderne
slide13

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

 • Beneficiile formării profesionale continue
 • Perspectiva angajatorilor:
 • formarea de noi competenţe profesionale care să ridice nivelul de competitivitate al companiei
 • Perspectiva angajaţilor:
 • Angajaţii consideră că procesul de formare profesională continuă le poate favoriza dezvoltarea în carieră şi promovarea la locul de muncă
slide14

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

 • Atitudinea angajatorilor din sectorul construcţii cu privire la procesul FPC
 • Obiectivele angajatorilor:
 • Perfecţionarea angajaţilor în utilizarea noilor tehnologii în construcţii
 • Policalificarea angajaţilor
 • Dezvoltarea de noi competenţe, de execuţie (în proporţie de 80%), de lucru în echipă (aproximativ 15%) şi leadership (aproximativ 5%)
 • Opţiunile angajatorilor referitoare la finanţarea FPC:
 • Peste 50% din firmele mari şi mijlocii utilizează resursele interne ale companiei
 • Aproximativ 17% din firme au accesat un program de dezvoltare a resursei umane din fonduri structurale
 • Majoritatea firmelor mici şi microintreprinderile consideră că FP este în totalitate în responsabilitatea anagajaţilor
slide15

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

Alte obiective ale procesului de formare/calificare pe care angajatorii ar dori să leurmărească în viitor în companie

slide16

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

 • Atitudinea angajaţilor din sectorul construcţii cu privire la procesul FPC
 • Obiectiveleşi intenţiile angajaţilor:
 • Angajaţii vizează calificarea în meserii de o complexitate mai ridicată, care sunt deopotrivă mai căutate şi mai bine plătite
 • Angajaţii preferă ca procesul calificare/recalificare/
 • perfecţionare să fie organizat în cadrul firmelor în care sunt angajaţi
 • Marea lor majoritatea ar dori ca acest proces să fie parte integrantă a programului de lucru
slide17

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

 • Îmbunatatirea calităţii resurselor umane prin creşterea nivelului de participare la programele FPC
 • Angajatorii susţin îmbunătăţirea structurilor, formelor şi metodelor de asigurare a sustenabilităţii pe termen lung a dezvoltării resurselor umane din sectorul construcţii
 • Deşi cele mai multe firme apreciază performanţa profesională, responsabilitatea şi motivaţia angajaţilor, decât studiile şi diplomele acestora, totuşi în marea lor majoritate angajatorii consideră importantă certificarea cursurilor de formare profesională
 • Motivaţia certificării cursurilor este justificată în special, de condiţionările contractorilor, de specificaţiile caietelor de sarcini ale licitaţiilor, precum şi de standardele impuse de procesul de management al calităţii în organizaţii
slide18

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

Cursuri în care angajaţii chestionaţi

ar dori să le urmeze în viitor

slide19

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

Aprecierile angajaţilor chestionaţi referitoare la necesitatea urmării în viitor a unui curs de formare/calificare

slide20

Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor

din sectorul construcţii la standarde europene

Concluzii

Cursuri în care angajatorii chestionaţi

ar dori să investească în viitor