Studiu Biblic:
Download
1 / 43

Studiu Biblic: - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Studiu Biblic:. 17. DUMNEZEU A TRASAT PLANURILE. Introducere:. Acum trei mii cinci sute de ani, în deșert, la est de Egipt, Dumnezeu i-a dat lui Moise instucțiuni complete pentru construirea unei clădiri numită sanctuar, care avea să slujească drept locuință pentru Dumnezeu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studiu Biblic:' - mignon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Studiu biblic

Studiu Biblic:

17.

DUMNEZEU A TRASAT PLANURILE


Studiu biblic

Introducere:

Acum trei mii cinci sute de ani, în deșert, la est de Egipt, Dumnezeu i-a dat lui Moise instucțiuni complete pentru construirea unei clădiri numită sanctuar, care avea să slujească drept locuință pentru Dumnezeu.

Acest sanctuar, precum și serviciile oficiate, avea să descopere planul de mântuire celor aproape două milioane de robi de curând eliberați.

O mie de ani mai târziu, un înger i-a spus profetului Daniel, că data judecății care avea să înceapă în ceruri, a fost descoperită în sanctuar și în ceremoniile lui.


Studiu biblic

Introducere:

Mai mult, cartea Apocalipsei, descoperă faptul că poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, va spune lumii că judecata din ceruri a început.

Toate aceste adevăruri vor fi clarificate, pe măsură ce continui să studiezi cele trei solii îngerești din Apocalipsa.

Te așteaptă o experiență interesantă!


Studiu biblic

1. Ce i-a poruncit Dumnezeu lui Moise să construiască?

Exodul 25:8

Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.


Studiu biblic

2. Ce dorește Dumnezeu, să învețe poporul Său despre Sanctuar?

Psalmii 77:13

Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte!

Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?


Studiu biblic

3. De unde a luat Moise proiectul pentru sanctuar? Sanctuar?

Evrei 8:1.2.5

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,ca slujitor al Locului preasfânt


Studiu biblic

3. De unde a luat Moise proiectul pentru sanctuar? Sanctuar?

Evrei 8:1.2.5

şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.

Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti,


Studiu biblic

3. De unde a luat Moise proiectul pentru sanctuar? Sanctuar?

Evrei 8:1.2.5

după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: "Ia seama",

i s-a zis, "să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte."


Studiu biblic

4. Ce obiecte de cult erau așezate în curtea sanctuarului?

Exodul 27:1-8

Altarul să-l faci din lemn de salcâm; ...să fie în patru colţuri, ... Să fie făcut aşa cum ţi s-a arătat pe munte.

A. Altarul pentru ardere de tot


Studiu biblic

4. Ce obiecte de cult erau așezate în curtea sanctuarului?

Exodul 30:17-21

Să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l aşezi între cortul întâlnirii şi altar,


Studiu biblic

4. Ce obiecte de cult erau așezate în curtea sanctuarului?

Exodul 30:17-21

şi să torni apă în el, ca să-şi spele în el Aaron şi fiii lui mâinile şi picioarele.

B. Ligheanul


Studiu biblic

5. Ce obiecte de cult se a flau în Locul sfânt?

Exodul 25:23-30

Să faci o masă de lemn de salcâm; ...  S-o poleieşti cu aur curat, ... Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.

A. Masa cu pâinile


Studiu biblic

5. Ce obiecte de cult se a flau în Locul sfânt?

Exodul 25:31-40

Să faci un sfeşnic de aur curat: Din laturile lui să iasă şase braţe, trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte, şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.

B. Sfeșnicul cu șapte brațe


Studiu biblic

5. Ce obiecte de cult se a flau în Locul sfânt?

Exodul 30:6-8

Să aşezi altarul în faţa perdelei dinlăuntru... va arde pe el tămâie mirositoare; va arde tămâie în fiecare dimineaţă

C. Altarul tămâierii


Studiu biblic

6. Ce obiect se a fla în Locul prea sfânt?

Exodul 25:10-22

Să facă un chivot de lemn de salcâm; Să-l poleieşti cu aur curat; Să faci un capac al ispăşirii de aur curat


Studiu biblic

7. Ce era în interiorul chivotului?

Deuteronomul 10:4.5

Domnul a scris pe table ... cele zece porunci ... am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.


Studiu biblic

8. De ce erau jertfite animalele, în sistemul ceremonial al sanctuarului din Vechiul Testament?

Evrei 9:22

după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare.


Studiu biblic

8. De ce erau jertfite animalele, în sistemul ceremonial al sanctuarului din Vechiul Testament?

Matei 26:28

acesta este sângele Meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.


Studiu biblic

9. Cum erau jertfite animalele în serviciul sanctuarului, și care era semnificația acestui act?

Leviticul 1:4.11

 Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, şi va fi primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el.


Studiu biblic

9. Cum erau jertfite animalele în serviciul sanctuarului, și care era semnificația acestui act?

Leviticul 1:4.11

Să-l junghie în partea de miază-noapte a altarului, înaintea Domnului: şi preoţii, fiii lui Aaron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur.


Studiu biblic

10. Ce făcea preotul, cu sângele animalului adus ca jertfă pentru întreg poporul?

Ce simboliza această lucrare?

Leviticul 4:16.17

Preotul care a primit ungerea să aducă din sângele viţelului în cortul întâlnirii;


Studiu biblic

10. Ce făcea preotul, cu sângele animalului adus ca jertfă pentru întreg poporul?

Ce simboliza această lucrare?

Leviticul 4:16.17

să-şi moaie degetul în sânge, şi să stropească cu el de şapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinăuntru.


Studiu biblic

11. jertfă pentru întreg poporul? Care sunt cele două calități, în care Isus slujește poporului Său, în Sanctuar?

Ce binecuvântări minunate primim noi?

1Corinteni 5:7

Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.


Studiu biblic

11. jertfă pentru întreg poporul? Care sunt cele două calități, în care Isus slujește poporului Său, în Sanctuar?

Ce binecuvântări minunate primim noi?

Evrei 4:14-16

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu - să rămânem tari în mărturisirea noastră.


Studiu biblic

11. jertfă pentru întreg poporul? Care sunt cele două calități, în care Isus slujește poporului Său, în Sanctuar?

Ce binecuvântări minunate primim noi?

Evrei 4:14-16

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.


Studiu biblic

11. jertfă pentru întreg poporul? Care sunt cele două calități, în care Isus slujește poporului Său, în Sanctuar?

Ce binecuvântări minunate primim noi?

Evrei 4:14-16

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.


Studiu biblic

12. Ce făgăduințe minunate ne oferă Biblia, cu privire la neprihănirea care ne este acordatăprin Isus?

A. Isaia 44:22

 Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.


Studiu biblic

Notă: la neprihănirea care ne este

A. El va șterge toate nelegiuirile noastre, socotindu-ne nevinovați (Isaia 44:22; Ioan 1:9)


Studiu biblic

12. Ce făgăduințe minunate ne oferă Biblia, cu privire la neprihănirea care ne este acordatăprin Isus?

B. Romani 8:29

Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său


Studiu biblic

Notă: la neprihănirea care ne este

B. La început, am fost creați după chipul lui Dumnezeu (Genesa 1:26,27).

Isus ne făgăduiește că va reface în noi chipul lui Dumnezeu (Romani 8:29).


Studiu biblic

12. Ce făgăduințe minunate ne oferă Biblia, cu privire la neprihănirea care ne este acordatăprin Isus?

C. Filipeni 2:13

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.


Studiu biblic

Notă: la neprihănirea care ne este

C. Isus ne inspiră dorința de a trăi o viață curată și ne oferă puterea de a duce cu adevărat o viețuire sfântă (Filipeni 2:13).


Studiu biblic

12. Ce făgăduințe minunate ne oferă Biblia, cu privire la neprihănirea care ne este acordatăprin Isus?

D. Evrei 13:20.21

Dumnezeul păcii, ... prin sângele legământului cel veşnic, ... să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos.


Studiu biblic

Notă: la neprihănirea care ne este

D. În mod minunat, Isus ne va determina să împlinim cu bucurie ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu (Evrei 13:20,21; Ioan 15:11).


Studiu biblic

12. Ce făgăduințe minunate ne oferă Biblia, cu privire la neprihănirea care ne este acordatăprin Isus?

E. 2Corinteni 5:21

Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.


Studiu biblic

Notă: la neprihănirea care ne este

E. El îndepărtează de la noi hotărârea de moarte garantând pentru noi cu viața Sa neprihănită și cu sacrificiul morții Sale (2 Corinteni 5:21).


Studiu biblic

12. Ce făgăduințe minunate ne oferă Biblia, cu privire la neprihănirea care ne este acordatăprin Isus?

F. Filipeni 1:6

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.


Studiu biblic

Notă: la neprihănirea care ne este

F. Isus Își asumă responsabilitatea de a ne păstra credincioși, până când va reveni ca să ne ia la cer (Filipeni 1:6; 1:24).


Studiu biblic

13. Ce rol avem în lucrarea îndreptățirii prin credință?

Matei 7:21

Nu orişicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.


Studiu biblic

14. Mă puteți ajuta să înțeleg semnificația zilei ispășirii?

Leviticul 23:27

În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua ispăşirii: atunci să aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufletele, şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.


Studiu biblic

14. Mă puteți ajuta să înțeleg semnificația zilei ispășirii?

Leviticul 16:8

Aaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul, şi un sorţ pentru Azazel.


Studiu biblic

15. Prefigurează ziua ispășirii o parte a marelui plan de mântuire al lui Dumnezeu, la fel ca și celelalte simboluri și servicii ale sanctuarului?

Evrei 9:23

Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea


Studiu biblic

16. Care este prima reacție față de adevărurile noi pe care ți le-a descoperit Dumnezeu?

Răspunsul tău: