slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
URETERAL STENTS PowerPoint Presentation
Download Presentation
URETERAL STENTS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

URETERAL STENTS - PowerPoint PPT Presentation

qamra
516 Views
Download Presentation

URETERAL STENTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. URETERAL STENTS

 2. Endoüroloji • Double J Kateter/Stent • Double Loop Kateter/Stent • Üreteral Loop Kateter/Stent • Pig Tail Kateter/Stent • Pig Tail Üreteral Kateter/Stent

 3. Endoüroloji Endikasyon • Standart Üreter Drenajı • ESWL sonrası (Taş kırma) • Ureter Darlıklarında (Taş) • Ureteroskopi sonrası • Rahim SA veya Mesane SA • Pyeloplasti • Üreter anastomuzu sonrası (kalıp olarak)

 4. Endoskopi Sisteskopi Ureteroskopi Açık Cerrahi Açık-Kapalı Açık-Açık, Coaxial uygulama, Over the guide klavuz tel üzerinden Kapalı-Kapalı Endoüroloji Yerleştirme

 5. Endoüroloji DD Ureteral Stents DD İTİCİ SİSTEMİ A) DD sistemin iki parçası; itici ve stenti klavuz tel bir arada tuttarak tek parça olarak kontrol edilebilmesini sağlıyor tutan B) Stent yerleştirildikten sonra klavuz tel çıkarılır. Stent iticiden ayrılır. Bunu anlamak için klavuz telin üzerindeki 4 adet beyaz çizginin takip edilmesi gerekir. A B

 6. Endoüroloji DD Valve Ureteral Stents DD VALVE A: İdrar proksimal uçdaki drenja delikilerinde ve katetetrin lümeninden dışarı çıkar. Bu sayede Mesane ve böbrek arasında idrar drenajı sağlanmış olur. B: Mesanedeki idrar basıncı artımasıyla beraber Valve sistenini oluşturan zar iki yandan kapanıp mesanedeki idrarın stentin lümenin geçmesini engeller. Buda Stent kullanımından kaynaklı reflü gelişimini azlatır. A B

 7. Endoüroloji Ureteral Stents - Superglide SUPERGLIDE - Hydrogel Kaplı (hidrofilik yüzeyli): - Superglide DD Valve Ureteral Stents - Superglide DD Ureteral Stents - Superglide DD Tumour Ureteral Stents - Superglide Intergral Ureteral Stents

 8. Endoüroloji Ureteral Stents - Standart Ureteral Stents Standart : • DD Valve Ureteral Stents • DD Ureteral Stents • DD Ureteral Stents ureterorenoscope • Integral Ureteral Stents • Integral Ureteral Stents ureterorenoscope • Ureteral Stents mono pigtail • Ureteral Stents açık ameliyat

 9. Endoüroloji Ureteral Stents - Peditarik Ureteral Stents Peditarik: - DD Valve Ureteral Stents - Valve Ureteral Stents - Integral Ureteral Stents

 10. Endoüroloji Superglide Ureteral Stent SUPERGLIDE NEDİR? RÜSCHSuperglide:Rüsch’ü patentli hidrofilik yüzey kaplamasının ismidir. Superglide kaplama ince bir tabaka halinde kimyasal olarak kateterin yüzeyine uygulanan hidrofilik polimerdir ve sıvı ile karşılaştığında (serum fizyolojik ve vücut sıvıları) oldukça kaygan hal alır.

 11. Endoüroloji Superglide Ureteral Stent Yüzey sürtünmesi RÜSCHSuperglide Ureter Stent Yüzey sürtünmesi normal stentlere göre 8 kat daha AZDIR Normal Superglide Ureteral Stent Ureteral Stent

 12. Endoüroloji Superglide Ureteral Stents • Endikasyonlar: • Standart renal drenaj • ESWL sonrası üreterde proflaktik kullanım • Üreterin delindiği veya koptuğu durumlarda • Taş veya hamilelikten kaynaklı obstrüksiyon (darlıklar) • Tümör ameliyatlarından önce üreterlin işaretlenmesi • Özellikle : • - Geçmesi zor olan (darlık, bükülme-kink veya taş) üreterlerde kullanıma çok uygundur.

 13. Endoüroloji Superglide Ureteral Stents • Avantajları : • Düşük yüsey sürtünmesi sayesinde kolay ve hızlı yerleştirme sağlar • DD itici ve hareketli merkezli klavuz tel sayesinde sayesinde tümüyle kotrol edilebilir. (üreterde çevrilebilir ve manevra yapılabilir) • Yüksek bası olan bölgelerden veya darlılardan kolay ve rahat stent yerleştirilmesini sağlar. • Uzun süreli vücutta kalabilen poliüretane’dan üretilmiştir. • Geniş ürün yelpazesi 4,8-9 FR, 22-28 cm

 14. Endoüroloji Superglide Ureteral Stents • Tüm Rüsch Ureteral Stentler gibi Superglide Ureteral Stentlerde Sisteskop ile yerleştirilir. • Sıvı ile ıslatılmadan yerleştirilir. • Superglide Stentsistekopun içindeki sıvı ile karşılaşınca oldukça kaygan bir hal alır.

 15. Endoüroloji Superglide DD Valve Stents • Endikasyonlar: • Standart renal drenaj • ESWL sonra üreterde proflaktik kullanım • Üreterin delindiği veya koptuğu durumlarda • Taş veya hamilelikten kaynaklı darlılar için • Tümör ameliyatlarından önce üreterlin işaretlenmesi • Özellikle : • Geçmesi zor olan (darlık, bükülme-kink veya taş) üreterlerde • Üriner reflüden kaynaklı ağrısı olan hastlarda • Hamile kadınlardaki üreter darlıklarında veya renal pelvisdeki ameliyatlarından sonra üriner sistemde iyi drenaj gerektiğinde • Kronik sistit sonrası stent kullanımı gerektiğinde

 16. Endoüroloji Superglide DD Valve Stents Avantajları • Üreter ve stent arasında oluşan yüzey sürtünmesi azdır. Hızlı ve kolay yerleştirmeye imkan verir. • DD itici ve hareketli merkezli klavuz tel sayesinde tamam kontrol edilebilir. • Proksimal uçda bulunan Poliüretandan yapılmış olan ince zar sayesinde işeme sıreasında idrarın üst üriner sisteme gitmesi ve reflu oluşumu azaltılmış olur. • Stentin ve zarın üretildiği poliüretan malzemeden dolayı uzun süre kullanıma uygundur.

 17. Endoüroloji Superglide DD TUMOR Stents Çalışma Prensibi: • Gövdesine özel olarak içine gömülmüş çelik ile tümör gibi güçlü basılara karçı drenç sağlayıp stentin çökümesini engeller. Standart stentlere göre 600 kat daha çökmeye karşı drençli • Bu yapıda iç lümen daralmadan bu drençli yapı sağlanmıştır. • Dış çap stentin tüm uzunluğu boyunca korunmuştur.

 18. Endoüroloji Superglide DD TUMOR Stents Avantajlar • Esnek looplar = Mesane iritasyonu olmaz • Drenaj deliksiz gövde = Tümörün stentin iiç lümenin bloke etmesi engellenir • Uzun süreli vücutta kalabilen poliüretane’dan üretilmiştir. • Geniş ürün yelpazesi6-7-8 FR kalınlık, 20 - 28 cm uzunluk • Açık/Açık ve Kapalı/Açık uçlar mümkün • Superglide kaplama hidrofilik yüzey = kolay ve hızlı yerleştirme • DD itici ve harketli merkezli klavus tel kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir • Çökmeye karşı drençli gövde yapısı • Geniş içi lümen

 19. Endoüroloji Superglide DD TUMOR Stents Endikasyon Normal stentlerin, kötü veya iyi huylu tümörler veya kötü darlıklardan dolayı tıkandığı durumlarda üreterlerde dranaj için kullanılması önerilir

 20. Endoüroloji Superglide Integral Ureter Stent Set Plus • - Bu ürünler Açık uçlu SUPERGLIDE ureter kateterle Ch./Fr. 5, max. I.D. 0,038“( Retrograde diyagnostik ! ) • Açık uçlu SUPERGLIDE ureter stent • 4,8 / 6 / 7 / 8 FR kalınlık, • 22 cm / 24 cm / 26 cm / 28 cm • - Kutu adedi = 5 lik • - Setin içinde 3 adet ayrı paketlenmiş: • - Açık uçlu SUPERGLIDE ureter kateter - 150 cm uzunluğunda PTFE kaplı klavuz tel • - Açık uçlu SUPERGLIDE ureter stent ve basit itici • - 3 adet dokümantasyon stiker

 21. Endoüroloji Superglide Integral Ureter Stent Set Plus SUPERGLIDE Integral Ureter Stent Set PLUS Ref. 334750 - Ch. 4,8 / 6 / 7 / 8, 22 cm long, Qty = 5 Ref. 334751 - Ch. 4,8 / 6 / 7 / 8, 24 cm long, Qty = 5 Ref. 334752 - Ch. 4,8 / 6 / 7 / 8, 26 cm long, Qty = 5 Ref. 334753 - Ch. 4,8 / 6 / 7 / 8, 28 cm long, Qty = 5

 22. Endoüroloji Genel Özellikler • DD Coupling itici; Stentle aynı kalınlıkda yönledirilebilir ve ayrılabilir itici • Tüm gövde de cm çizgisi • Hareketli merkezli klavuz tel PTFE kaplı • Hasta bilgi kartı • Dökümantasyon için 3 adet stiker • Klavuz telin sabitlenmesi için klemp • Boydan boya gövde çizgisi • Kullanıma hazır ambalaj • Sadece RÜSCH’de • Superglide Anti reflux DD stent • Superglide DD Tumor stent • Peditarik Antireflu DD stent (4,8 FR) • Pediatrik Antirelu Stent (3-4 FR) • DD Stent Ureterospcope (4,8 FR 90 cm itici)