Genoeg is genoeg - PowerPoint PPT Presentation

genoeg is genoeg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genoeg is genoeg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genoeg is genoeg

play fullscreen
1 / 57
Download Presentation
Genoeg is genoeg
122 Views
qamra
Download Presentation

Genoeg is genoeg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Genoeg is genoeg Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has. Twijfelnooitdateenkleinegroep burgers met eendoel en eenwil de wereldkunnenveranderen; sterker, het is het enigedatditooit deed.Margaret Mead (1901 – 1978) Turnhout, 21 Februari 2011, De Weerelt

 2. welkom Maarten Vanneste moderator

 3. Introductie Wim Van Beek

 4. Doel van dezevergadering In kaartbrengen van • dezegroep • de problematiek • de eisen • de actiebereidheid

 5. Wie is hier • WelHoreca, (klein-) handel, vrijeberoepen, ondernemers, KMO’s • Geenpers (welvanaf 20:00) • Geenpolitici, beleidsmensen, beleidsorganen • Geenvertegenwoordigers van bestaandeorganisatiesDit is een bijeenkomst van mensen met problemen en klachten (zie uitnodiging) • De stemkastjes zijn anoniem

 6. Afspraken II • Wij zijn allemaal ondernemers: dus… • De tijd is kort • Wacht op de microfoon, sta recht, zeg uw naam en bedrijf voor je begint • Geef iedereen de kans, domineer niet • Vloeken mag, excuseren ook • Beleefd blijven als het over mensen gaat • Feiten aub! • Spreek kort en ter zake • Geen politiek • Pers komt om 20:00 beneden samen

 7. dezegroep? Centrum Ondernemers Turnhout 21 Februari 2011

 8. Ik ben • 60 en ouder • 50 – 59 jaar • 30 – 49 jaar • 20 – 29 jaar • -20 jaar

 9. Waar ik woon • in Turnhout Binnen de ring • in Turnhout buiten de ring • Ik woon in Oud-Turnhout, Beerse of Vosselaar • Neen ik woon in een andere gemeente

 10. Ik ben • Werknemer in een bedrijf in Turnhout • Zaakvoerder in een bedrijf in Turnhout • Andere

 11. Mijn bedrijf in Turnhout centrum is • Een winkel • Een winkel waar ik ook woon • Een horeca zaak • Een horeca zaak waar ik ook woon • Een vrij beroep • Een vrij beroep waar ik ook woon • Een kantoor/werkplaats-atelier • Een kantoor/werkplaats waar ik ook woon • Een ondergrondse parking

 12. Mijn verankering met Turnhout als zaakvoerder : • Ik ben eigenaar van mijn pand(-en) • Ik ben geen eigenaar van mijn pand(-en) • Ik geef deze informatie liever niet vrij

 13. Het aantal werknemers bij mij tewerkgesteld (voltijds) • ik ben alleen • met een werknemer • met 2 tot 3 werknemers • met 4 tot 5werknemers • met 6 tot 7 werknemers • met 8 tot 10 werknemers • met 11 tot 13 werknemers • met 14 of meer werknemers

 14. het aantalondernemerswaarvanikweetdatzeuit het centrum verhuizen of stoppen • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • etc

 15. het probleem? Centrum Ondernemers Turnhout 21 Februari 2011

 16. Ik ben rond parkeerbeleid en mobiliteit in Turnhout • Heel tevreden • Tevreden • Neutraal • Ontevreden • Moedeloos • Kwaad • Razend

 17. De impact van het parkeer en mobiliteitsbeleid in Turnhout op mijn omzet is • +30% of meer • +20 % • +10% • Geen of bijna geen impact • -10% • -20% • -30% of erger

 18. De impact van het parkeer en mobiliteitsbeleid in Turnhout op mijn personeelsbestand is • +2 en meer • +1 • Geen of bijna geen impact • -1 • -2 • -3 en meer

 19. De impact van het parkeer en mobiliteitsbeleid in Turnhout op mijn bedrijf is • Geen verandering gepland • Ik overweeg te verhuizen • Ik ben verhuisd • Ik overweeg te sluiten • andere

 20. Turnhout positioneert zich met verschillende initiatieven en projecten als ondernemende en creërende stad. Overleg met ondernemers is hierin één van de belangrijkste aandachtspunten … Ik voel mij als ondernemer gehoord. • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 21. Overleg met ondernemers is hierin één van de belangrijkste aandachtspunten en de nodige structuren zoals Centrummanagement, Parkmanagement en de Adviesraad Lokale Economie werden hiervoor opgericht. wordt gehoord door vooral: • Centrummanagement • Parkmanagement • Adviesraad Lokale Economie • UNIZO • VOKA • Schepencollege • Andere • Geen enkele gezien

 22. De bezoeker Centrum Ondernemers Turnhout 21 Februari 2011

 23. Ik krijg deze reactie (de ergste) van mijn klanten • Alles is goed • Effe wennen, maar alles is goed • ‘t is een beetje lastig maar het lukt wel • Ik kom nog maar ik twijfel • Liever niet maar soms moet ik • Ik haat Turnhout • Ik kom niet meer naar Turnhout

 24. Door het mobiliteitsbeleid krijgt bezoeker een negatief beeld van Turnhout • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 25. Acties en protesteren kan het beeld van Turnhout nog slechter maken • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 26. Hoe langgaat het durenom het beeld van Turnhoutweerpositieftekrijgen? • 1 eenjaar • 2 a 3 jaar • 4 a 5 jaar • 6 a 10 jaar • 10 a 15 jaar • 16 a 20 jaar

 27. het bestuur? Centrum Ondernemers Turnhout 21 Februari 2011

 28. Wie zit in ons vizier, wie is het meest verantwoordelijk, wie klagen wij best aan? • Het bestuur /de meerderheid • De oppositie • Vinci • Apcoa • De Ambtenaren / administratie • UNIZO • VOKA • Andere

 29. Wat is ermis met de beleidsploeg • Men maaktfouten • Men luistertniet • Men is koppig • Geen feeling met de stad, doenhuneigenzin • Men is tegen de auto • Men denkt op kortetermijn • Men is populistisch: denktenkelaanstemmen • Men heeftnikstezeggenaan de ambtenaren

 30. Wie spreken we PUBLIEK aan, in slogan,pers, communicatie, blogs, etc. • Diensten: de gemeente, het bestuur, de administratie, … • Functies: de burgemeester, de betrokken schepen, … • Namen: Francis Stijnen, Dimitri Gevers, Hugo Meeus, etc. • Nick name: De rode Khmer voor APCOA

 31. onzeeisen Centrum Ondernemers Turnhout 21 Februari 2011

 32. Waarop focust onze kern boodschap: • Parkeren • Mobiliteit • Parkeren en mobiliteit • Andere

 33. Wat eisen we? Rond parkeren:Meer (bezoekers vriendelijke) parkeer plaatsen • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 34. Wat eisen we? Rond parkeren:Een eenduidig systeem (nu zijn er te veel systemen = onduidelijk) • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 35. Wat eisen we? Rond parkeren: Goedkoper voor werknemers en in de straat • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 36. Wat eisen we? Rond parkeren: Toon ons het VINCI en Turnova contract • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 37. Wat eisen we? Rond parkeren: Minder de repressie door ‘de Rode Khmer’ APCOA of APCOA-Politie combinatie! • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 38. Wat eisen we? Rond parkeren: Turnhout’s kwartiertje moet Turnhout’s uurtje worden • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 39. Wat eisen we? Rond parkeren: Meer schijfparkeren • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 40. onzeactiebereidheid? Centrum Ondernemers Turnhout 21 Februari 2011

 41. Genoeg gepraathet is tijd om over te gaan tot actie. • Helemaal akkoord • Akkoord • Neutraal • Niet akkoord • Helemaal niet akkoord

 42. Hoe ver wil ik gaan met acties? • Liever geen actie maar overleg • Posters • Zwarte vlaggen • Betoging • Blokeren / bezetten

 43. Hoe klinkt onze kernboodschap: • Braaf / positief : Ja aan klantvriendelijke stad ja aan goed ondernemers klimaatja aan Parkstad Turnhout • Boos / negatief: Neen aan het beleidneen aan parkeerprobleemweg met het lussen systeem • Allebei: Tegen beleid en voor een alternatief • Maakt mij niet uit

 44. Betoging • Wandeling van markt tot Blairon • Van 7:00 tot 12:00 blokkade van Blairon ingangen • Brandende banden op de parkeerplaats van Blairon • Bezetting VINCI / ‘Dichtmetsen’ VINCI • Alle bovenstaande gecombineerd • Ik ben tegen elke vorm van demonstratie

 45. Prioriteiten wat eerst • Persconferentie • Betoging • Overleg met het bestuur

 46. Introductie TOM Turnhout Opnieuw Mobielwww.turnhoutopnieuwmobiel.tk Jean-Pierre Maes ene Willy Van Geirt Introductie volksraadpleging

 47. Verdere stappen: organisatie • Geen verdere organisatie • Eigen, aparte organisatie • Eigen organisatie en aansluiten bij TOM • Opgaan in TOM

 48. Ik ben vooreenoproep tot boycot van: • APCOA • VINCI • APCOA en VINCI • Ik ben tegeneenboycot