is cameratoezicht wel effectief genoeg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG? PowerPoint Presentation
Download Presentation
IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG? - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG?. Jolanda Koffijberg (Regioplan), Saskia Dekkers (Regioplan) en Natasha Weitenberg (TNO). OPZET WORKSHOP. Deel 1: stand van zaken Deel 2: evalueren Deel 3: ketenaanpak Vragen en discussie. DEEL 1. Stand van zaken Regioplan. TOENAME CAMERATOEZICHT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
is cameratoezicht wel effectief genoeg

IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG?

Jolanda Koffijberg (Regioplan), Saskia Dekkers (Regioplan) en Natasha Weitenberg (TNO)

opzet workshop
OPZET WORKSHOP
 • Deel 1: stand van zaken
 • Deel 2: evalueren
 • Deel 3: ketenaanpak
 • Vragen en discussie
deel 1
DEEL 1

Stand van zaken

Regioplan

toename cameratoezicht
TOENAME CAMERATOEZICHT
 • Eén vijfde van de gemeenten
 • De helft plannen voor uitbreiding
 • 14% van gemeenten heeft plannen voor uitbreiding
aanleiding
AANLEIDING
 • Overlast
 • Vandalisme
 • Diefstal
 • Vernieling
toepassing
TOEPASSING
 • Locaties: druk bezochte openbare ruimten en bedrijventerreinen
 • Toezicht
 • Opsporing: vier vijfde van de gevallen
uitkijken beelden
UITKIJKEN BEELDEN
 • Twee vijfde uitsluitend achteraf
 • Meeste gemeenten soms live (54%)
 • Klein aantal gemeenten altijd live (7%)
opname beelden
OPNAME BEELDEN
 • Driekwart gemeenten altijd
 • Kwart alleen specifieke momenten
organisatie
ORGANISATIE
 • Samenwerking, vooral met politie
 • Initiatief bij gemeenten (twee derde)
 • Overleg binnen de driehoek (71%)
ontwikkeling
ONTWIKKELING
 • Steeds vaker
 • Steeds langer bewaard
deel 2
DEEL 2

Evalueren

Regioplan

belang van evalueren
BELANG VAN EVALUEREN
 • Privacy-inbreuk
 • Dure maatregel
 • Voortzetting cameratoezicht
doelstelling cameratoezicht
DOELSTELLING CAMERATOEZICHT
 • Verhogen subjectieve veiligheid
 • Verhogen objectieve veiligheid
 • Bevorderen opsporing en vervolging
wijze van evalueren
WIJZE VAN EVALUEREN
 • Gebruik verschillende informatiebronnen
 • Gebruik verschillende uitkomstmaten
 • Aard evaluatie
 • Validiteit evaluatie
uitkomst evaluaties subjectieve veiligheid
UITKOMST EVALUATIES:SUBJECTIEVE VEILIGHEID
 • Onveiligheidsgevoelens
 • Bekendheid met cameratoezicht
 • Draagvlak
uitkomst evaluaties opsporing en vervolging
UITKOMST EVALUATIES:OPSPORING EN VERVOLGING
 • Beelden voor opsporing
 • Bewaartermijn
 • Confronteren verdachten met beelden
deel 3
DEEL 3

Ketenaanpak

TNO

ketenaanpak optimale inzet van mogelijkheden mens en techniek in de centrale

centrale

opvolging

incident

besluitvorming

filtering

presentatie

verwerking

indicatoren

registratie

beeldverbetering

uitvoering

KETENAANPAKoptimale inzet van mogelijkheden mens en techniek in de centrale

2002 -2003 Politie en Wetenschap: Cameratoezicht; de menselijke factor

2005 Verkennend onderzoek TNO: Ketenaanpak CT - effect van ondersteuning

2006 Gemeente Utrecht: Cameratoezicht en verbeterde beeldvorming

2007 TNO-laboratorium: testomgeving voor cameratoezicht

02 03 p w cameratoezicht menselijke factor
’02-’03 P&W CAMERATOEZICHT;menselijke factor
 • Vraag
 • Time sharing of alles tonen
 • Hotspot monitor separaat
 • Opzet
 • Geïinduceerde incidenten (deals)
 • Naïeve proefpersonen
 • Schakelen mogelijk
 • Resultaten
 • Overall prestatie 77%
 • Alles tonen beter dan schakelen (76% vs 48%)
 • Verbetering prestatie bij separatie hotspot (92% vs 63%)
 • Risico op missen 2e incidenten aanzienlijk (in beste conditie 37%)
verloop mentale belasting operator

mentale werkbelasting

tijd

incidentverloop

risico op missen volgend incident

piekbelasting

optimale werkbelasting

onderbelasting

VERLOOP MENTALE BELASTINGOPERATOR
optimalisatie mentale belasting operator

mentalewerkbelasting

tijd

incidentverloop

vroegtijdige oordeelsvorming door automatische ondersteuning

overnemen taken door andere operator of organisatie

monitoringtaak interessanter door neventaken of andere invulling taak

OPTIMALISATIE MENTALE BELASTING OPERATOR
technologische ontwikkelingen
TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
 • Intelligente video analyse – automatische ondersteuning
  • motion detection ('er beweegt iets')
  • motion analysis ('....van links naar rechts')
  • object detection/ tracking & tracing ('....en het betreft een persoon/ fiets/ vrachtwagen')
  • behaviour analysis ('....en het gedraagt zich....')
 • Andere ontwikkelingen
  • Biometrie
  • Dynamisch, draadloos en mobiel cameratoezicht
  • Sensoren (geluid, warmte)

huidige ‘state of the art’

2005 vo tno ketenaanpak ct
2005 VO TNO: Ketenaanpak CT
 • Vraag
 • Effect van automatische detectie-ondersteuning?
 • Opzet
 • Gelabelde incidenten (fietsers, blokzitten, grote
 • voertuigen)
 • Naïeve proefpersonen
 • Schakelen beperkt
 • Ondersteuning door
 • uitslaande VU-metertjes
 • bij incident
 • Oogbewegingsregistraties
effect van ondersteuning

Activity

Real events

Indications (no support)

Indications (support)

Meter indication

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Time (s)

EFFECT VAN ONDERSTEUNING
 • Voertuigen langer gefixeerd met ondersteuning
 • Blokzitverandering vaker opgemerkt (37% met vs 29% zonder <25sec)
 • Ondersteuning helpt niet bij detectie fietsers
 • Met ondersteuning relatief meer indicaties direct na event (<5s) (13% vs 8%)
 • Met ondersteuning relatief meer indicaties na meteruitslag (39% vs 15%)
 • Rond tijden waarop de meter uitslaat terwijl er geen event is (+/- 20s) is het aantal indicaties metondersteuning een stuk hoger (20% vs 4%)
06 utrecht verbeterde beeldvorming
’06 UTRECHT: VERBETERDE BEELDVORMING
 • Vraag
 • Hoe kan de operator zo effectief mogelijk ondersteund worden: plattegrond vs VU-metertjes?
 • Opzet
 • Vredenburg-materiaal, alleen voertuigen
 • Ervaren operators als proefpersonen
 • Schakelen beperkt mogelijk
 • SA-vragen bij freezes
06 utrecht beeldvorming
’06 UTRECHT: BEELDVORMING
 • Resultaten
 • Ondersteuning helpt niet bij de detectie van voertuigen (betrouwbaarheid!)
 • In conditie met VU-metertjes schakelt men vaker, maar dat levert niet meer betere prestatie op
 • Plattegrond alleen is al goede ondersteuning voor beeldvorming
07 tno laboratorium
’07 TNO: LABORATORIUM
 • Mogelijkheden voor onderzoek
 • Oogbewegingsregistratie
 • Registratie met druk op spatiebalk
 • Wisselende betrouwbaarheden
 • Wisselend aantal monitoren
 • Voorlopige data:
aanbevelingen informatie
AANBEVELINGEN: informatie
 • (Markante) locatie en structuur in presentatie
 • Onderscheid tussen overzicht en detail (verschillende taken)
 • Beeldconfiguraties bij voorspelbare situaties en stel ze regelmatig bij
aanbevelingen ondersteuning
AANBEVELINGEN: ondersteuning
 • Ondersteun waarneming en beeldvorming, geen besluitvorming
 • Automatische ondersteuning voor specifieke locaties en incidenten
 • Erken mate van onbetrouwbaarheid van automatische ondersteuning
 • Houdt operators alert bij automatische ondersteuning (bv training)
 • Let op visualisatie en presentatie van ondersteuning

Effectief cameratoezicht is samenspel van mens en techniek

discussie stellingen
DISCUSSIE + STELLINGEN
 • Stelling 1: Cameratoezicht is bij uitstek geschikt voor opsporing en vervolging en niet zozeer voor preventie.
 • Stelling 2: Evalueren is niet nodig. De werking van cameratoezicht staat buiten kijf.
 • Stelling 3: Intelligent cameratoezicht heeft de toekomst.
tot slot
TOT SLOT

Voor meer informatie kijk op www.regioplan.nl of www.tno.nl