tema 4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate conf univ dr zenovic gherasim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Disciplina Sisteme informatice integrate pentru organizatii economice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Disciplina Sisteme informatice integrate pentru organizatii economice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Disciplina Sisteme informatice integrate pentru organizatii economice - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

UNIVERSITATEA SPIRU HARET , Facultatea de Management Financiar-Contabil , Catedra de Management si Informatică de Gestiune , Program ul de masterat AUDITAREA SISTEMELOR INFORMATICE FCB. Tema 4 : METODOLOGII DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE INTEGRATE Conf.univ.dr. Zenovic GHERASIM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Disciplina Sisteme informatice integrate pentru organizatii economice' - qamra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tema 4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate conf univ dr zenovic gherasim

UNIVERSITATEA SPIRU HARET,

Facultatea de Management Financiar-Contabil,

Catedra de Management si Informatică de Gestiune,

Programul de masterat AUDITAREA SISTEMELOR INFORMATICE FCB

Tema 4:METODOLOGII DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE INTEGRATEConf.univ.dr. Zenovic GHERASIM

Disciplina Sisteme informatice integrate pentru organizatii economice

bibliografie 1
Bibliografie (1)
 • Gherasim, Z; Andronie, M.; Popescu-Bodorin N. – Informatică managerială, Ed.FRM, Bucureşti, 2004. .
 • Lungu, I.; Sabău, Gh., Velicanu, M.; Muntean, M.; Ionescu, S.; Posdarie, E.; Sandu, D. – Sisteme informatice, Analiză, proiectare şi implementare, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
bibliografie 2
Bibliografie (2)
 • Andone, I.; Ţugui, Al. – Sisteme inteligente în management, contabilitate, finanţe, bănci şi marketing, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Andone, I.; Mockler, R.J.; Dologite, D.G.;Ţugui, Al. – Dezvoltarea sistemelor inteligente în economie, Metodologie şi studii de caz, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Bocu, D. – Iniţiere în ingineria sistemelor soft, Editura Albastră, Cluj, 2001.
 • Radu, I.; Ursăcescu, M.;Vlădeanu, D.; Cioc, M.; Burlacu, S.- Informatică şi management, O cale spre performanţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.
bibliografie 3
Bibliografie (3)
 • Coroescu, T. – Sisteme informatice pentru management, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Oprea, D.; Airinei, D.; Fotache, M. – Sisteme informaţionale pentru afaceri, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 • Militaru, Gh. – Sisteme informatice pentru management, Editura Bic All, Bucureşti, 2004.
 • www.cmm.com
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 1
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (1)

Aprecieri asupra situaţiei existente:

 • Standarde internaţionale (parţial cunoscute);
 • O diversitate de terminologie şi metodologii;
 • Lipsa unor criterii de clasificare unitare.

Conceptele de bază folosite în realizarea sistemelor informatice sunt:

1. Etapele de bază unanim recunoscute sunt: analiză, proiectare, implementare;

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 2
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (2)

2. Conceptele folosite în metodologiile existente pentru etapele de realizare sunt:etape/module/procese, căi, fluxuri de lucru, activităţi, faze.

 • Un proces/etapă reprezintă un ansamblu de activităţi intercorelate ce folosesc resurse pentru atingerea unor funcţii obiectiv.
 • Procesele sunt primare, suport şi organizatorice.
 • Procesele primare (etape, faze de lucru) sunt procesul de achiziţie, procesul de furnizare, procesul de exploatare, procesul de întreţinere.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 3
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (3)
 • Procesele suport sprijină celelalte procese (primare sau organizatorice) şi sunt procesul de documentare, procesul de asigurare a calităţii, procesul de management al configuraţiei, procesul de analiză, procesul de testare, procesul de auditare, procesul de rezolvare a problemelor.
 • Procesele organizatorice constau în organizarea activităţilor de realizare a sistemelor informatice: procesul de management,procesul de instruire, procesul de infrastructură, procesul de îmbunătăţire (upgrate).
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 4
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (4)
 • Rational Unified Process foloseşte conceptul de flux de lucru.
 • Fluxurile de lucru sunt fluxuri de proces şi fluxuri suport.
 • Activitatea conţine tipurile de acţiuni (faze, paşi sau segmente) ce se desfăşoară pentru folosirea eficientă a resurselor alocate.
 • Sarcina (task-ul)este o componentă a activităţii focalizată pe o persoană sau grup de persoane (echipă de lucru). Sarcina îndeplineştecriterii de intrare (precondiţii), are ca rezultate elemente livrabile ce sunt acceptate pe baza criteriilor de ieşire (postcondiţii).
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 5
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (5)
 • Ciclul de viaţă al sistemelor informaticeeste definit pe intervalul de timp cuprins între decizia de realizare a unui sistem informatic nou şi decizia de scoatere din exploatare a acestuia şi de înlocuire cu un alt sistem informatic. Acest ciclul de viaţă este structurat în funcţie de succesiunea în timp a sarcinilor, activităţilor, etapelor sau proceselor.
 • Ciclul de dezvoltare al sistemului informaticeste intervalul de timp cuprins între decizia de realizare a sistemului informatic şi decizia de intrare a sistemului informatic în exploatare. Acesta este parte a ciclului de viaţă al sistemului informatic.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 6
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (6)

O metodologie de realizare a sistemelor informaticeeste o implementare fizică a întregului ciclu de viaţă al acestor sisteme informatice şi conţine:

 • Activităţile pas cu pas pentru fazele de lucru;
 • Regulile individuale şi de grup pentru fiecare activitate;
 • Standardele de calitate pentru fiecare activitate;
 • Instrumente şi tehnici de lucru folosite la fiecare activitate.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 7
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (7)

Metodologia de realizare a sistemelor informatice cuprinde faze, subfaze şi activităţi în fiecare stadiu al proiectului.

Metoda reprezintă o mulţime de reguli ce se aplică unui domeniu restrâns din cadrul unei metodologii.

Există uneori confuzii între metodologie şi metodă, motiv pentru care unele metodologii sunt denumite metode.

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 8
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (8)

Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice [Lungu, I, 2003, lucr.cit.]:

1. După gradul de generalitate:

 • Metodologii generale (SSADM, MERISE, OMT, RUP, CMM);
 • Metodologii cadru (SIIPS);
 • Metodologii specializate (POIS, AIM, Extract, ASAP, Signature).
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 9
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (9)

Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice:

2. După modul de abordare a sistemelor:

 • Metodologii cu abordare structurată (ca la programarea structurată) (STRADIS, YSM, IE, MERISE, ISAC, JSD, ETHICS, SSM, RAD, CMM, Metodologia ICI România);
 • Metodologii cu abordare orientată pe obiecte (OOD, OOA, OOSD, OOSA, RDD, OMT, OOSE);
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 10
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (10)

Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice [Oprea, 1999, op.cit.]:

3. După modelul ciclului de viaţă al sistemelor:

 • Modelul în cascadă;
 • Modelul în V;
 • Modelul în spirală;
 • Modelul incremental;
 • Modelul evolutiv ş.a.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 11
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (11)

Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice:

4. După structura proceselor:

 • Metodologii monoproces (IBM, ICI);
 • Metodologii multiproces cu procese slab conectate;
 • Metodologii multiproces cu procese interconectate (AIM).
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 12
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (12)

Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice:

5. După setul de sarcini ale activităţilor:

 • Metodologii cu sarcini fixe în cadrul activităţilor;
 • Metodologii cu colecţii de sarcini opţionale în cadrul activităţilor.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 13
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (13)

Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice:

6. După comportamentul sarcinilor:

 • Metodologii cu sarcini cu comportare deterministă;
 • Metodologii cu sarcini cu comportare aleatoare.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 14
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (14)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei SSADM (1)

Metodologia de analiză şi proiectare structurată a sistemelor informatice, SSADM (Structured System Analysis and Design Methodology), 1982, Marea Britanie, conţine un set de tehnici, instrumente şi formulare standard pentru descrierea sistemului existent sau a sistemului proiectat (sistemul nou).

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 15
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (15)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei SSADM (2)

Caracteristici ale metodologiei SSADM:

 • Orientată pe structura datelor;
 • Lucrează cu modelul logic şi modelul fizic al sistemului (separă proiectarea logică de proiectarea fizică);
 • Se bazează pe specificarea clară a cerinţelor şi a unor reguli;
 • Foloseşte diagramele pentru reprezentarea fluxurilor de date şi prelucrărilor.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 16
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (16)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei SSADM (3)

Metodologia SSADM cuprinde 5 module:

 • Studiul de fezabilitate;
 • Analiza cerinţelor;
 • Specificarea cerinţelor;
 • Specificarea logică a sistemului;
 • Proiectarea fizică.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 17
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (17)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei SSADM (4)

Modulul 0 Studiul de fezabilitateconţine etapa Fezabilitatea (încadrarea în timp şi buget)

Modulul 1 Analiza cerinţelorconţine etapa 1 – Investigarea mediului existent şi etapa 2 – Opţiunile sistemului economic (axată pe cerinţele şi opţiunile beneficiarului).

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 18
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (18)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei SSADM (5)

Modulul 2 Specificarea cerinţelor conţine etapa – Definirea cerinţelor (detalierea cerinţelor deja formulate pentru opţiunea aleasă, se construieşte un catalog al funcţiunilor şi descrierea entităţilor, are ca rezultat catalogul cerinţelor şi noul model al sistemului).

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 19
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (19)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei SSADM (6)

Modulul 3 Specificarea sistemului logic conţine etapa 4 – Opţiunile tehnice ale sistemului (se identifică şi detaliază opţiunile tehnice de realizare, se face o analiză cost-beneficiu, rezultatul este opţiunea tehnică selectată) şi etapa 5 – Proiectarea logică (de detaliu).

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 20
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (20)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei SSADM (7)

Modulul 4 Proiectarea fizică conţine etapa 6 – Proiectarea fizică (proiectul de detaliu este transformat în proiect tehnic, conţine modelul fizic al datelor şi al proceselor, elaborarea programelor, are ca rezultat programul de dezvoltare, planurile de testare, instrucţiuni de operare, specificaţii de detaliu).

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 21
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (21)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei SSADM (8)

Avantajele metodologiei SSADM:

 • Abordare simplă a problemelor prin viziunea utilizatorului;
 • Flexibilitate în analiză şi proiectare;
 • Implementare facilă a sistemului informatic;
 • Documentaţie de sistem sugestivă (grafică) şi completă.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 22
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (22)

Metoda MERISE consideră sistemele informatice cu trei cicluri:

 • ciclul de viaţă (între obiectul natural - sistemul informaţional şi obiectul artificial - sistemul informatic),
 • ciclul de decizie şi
 • ciclul de abstractizare (1. nivelul conceptual, 2. nivelul organizaţional pentru prelucrări şi nivelul logic pentru date şi 3. nivelul operaţional pentru prelucrări şi nivelul fizic pentru date).
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 23
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (23)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei MERISE

 • Elaborarea schemei directoare;
 • Studiul prealabil;
 • Studiul detaliat;
 • Studiul tehnic;
 • Elaborarea programelor;
 • Introducerea sistemului;
 • Menţinerea în funcţiune.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 24
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (24)

Etapele de realizare a sistemelor informatice conform metodologiei ICI:

 • Elaborarea temei de realizare;
 • Proiectarea de ansamblu a sistemului informatic;
 • Proiectarea de detaliu a sistemului informatic (proiectul logic şi tehnic de detaliu);
 • Elaborarea programelor;
 • Implementarea sistemului informatic;
 • Exploatarea şi dezvoltarea sistemului informatic.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 25
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (25)

Proces iterativ de dezvoltare a sistemelor informatice folosind UML:

 • Definirea problemei;
 • Structurarea soluţiei (stabilirea actorilor, stabilirea cazurilor de utilizare, stabilirea relaţiilor dintre cazurile de utilizare, construirea diagramelor cazurilor de utilizare);
 • Analiza sistemului;
 • Construirea soluţiei;
 • Proiectarea sistemului informatic;
 • Implementarea sistemului informatic.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 26
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (26)

Metodologia unificată de realizare a sistemelor informatice Rational Unified Process (RUP):

 • Explorarea iniţială;
 • Elaborarea (constituirea arhitecturii de bază);
 • Construcţia;
 • Tranziţia.
4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 27
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (27)

Metodologia pe baza modelului de maturizare a capabilităţii de a produce software performant, CMM (Capability Maturity Model) (1):

CMM (Capability Maturity Model) a fost dezvoltat de Institutul de Inginerie Software, SEI (Software Engineering Institute) din SUA şi prezintă o structură pe cinci nivele: iniţial, repetabil, definit, gestionat şi optimizat.

Nivelele de maturitate reprezintă praguri evolutive bine definite ce urmăresc realizarea unui proces matur de creare a sistemelor informatice. Se apreciază că în prezent, în lume, doar câteva firme de software au atins nivelurile superioare ale CMM.

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 28
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (28)

Metodologia pe baza modelului de maturizare a capabilităţii de a produce software performant, CMM (Capability Maturity Model) (2):

Nivelul 1 - iniţial se referă la procesele ad-hoc de realizare a sistemelor informatice de către persoane care le abordează individual sub toate aspectele (aceste persoane sunt considerate „eroi”). Capacitatea unui astfel de proces nu este predictibilă deoarece procesul software este modificat, în mod constant, („regulile jocului” sunt schimbate după începerea jocului), pe măsură ce lucrul la proiect înaintează.

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 29
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (29)

Metodologia pe baza CMM (Capability Maturity Model) (3):

Nivelul 2 - repetabil este caracterizat de controlul evoluţiei proiectului şi cuprinde managementul cerinţelor, planificarea proiectului, urmărirea proiectului, managementul subcontractelor, asigurarea calităţii software, managementul configuraţiei software. La nivelul 2 – repetabil sunt stabilite politicile pentru gestionarea unui proiect software, precum şi procedurile necesare pentru implementarea acestor politici organizaţionale.

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 30
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (30)

Metodologia pe baza CMM (Capability Maturity Model) (4):

Nivelul 3 – definit presupune ca procesul software definit şi instituţionalizat să asigure controlul calităţii produsului. Aceasta înseamnă un proces standard şi documentat pentru dezvoltarea şi întreţinerea software într-o firmă, atât pe partea de inginerie software cât şi pe partea de management. Aceste două părţi, ca procese separate, sunt integrate într-un întreg coerent.

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 31
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (31)

Metodologia pe baza CMM (Capability Maturity Model) (5):

Nivelul 4 – gestionat presupune planificarea calităţii produsului şi controlul evoluţiei procesului software măsurat. Ca urmare, este stabilit un set de scopuri cantitativ-calitative, atât pentru produsele, cât şi pentru procesele software. În toate activităţile importante ale proceselor software se realizează măsurarea productivităţii şi a calităţii software, ca parte a unui program de măsurători organizaţionale.

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 32
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (32)

Metodologia pe baza CMM (Capability Maturity Model) (6):

Nivelul 5 – optimizat înseamnă că întreaga firmă este focalizată pe îmbunătăţirea continuă a capacităţii procesului software. Firma dispune de mijloacele de identificare a punctelor tari şi a celor slabe ale proceselor astfel încât să se prevină apariţia defectelor. Analiza cost-beneficiu la introducerea noilor tehnologii IT&C se face pe baza datelor disponibile privind eficacitatea proceselor software.

4 metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate 33
4. Metodologii de realizare a sistemelor informaticeintegrate (33)

Metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice

 • Metoda modelării informaţionale;
 • Metoda de abordare descendentă (top-down);
 • Metoda de abordare ascendentă (bottom-up);
 • Metoda mixtă (ascendent-descendent);
 • Metoda abordării pe obiecte;
 • Metoda Jackson (bazată pe structura datelor);
 • Metoda Yourdon/Constantine (proiectare structurată);
 • Metoda SADT (Structural Analysis and Design Techniques) etc.