Download
3 periode 1588 1648 de vestiging van de republiek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3. Periode 1588-1648 De vestiging van de Republiek PowerPoint Presentation
Download Presentation
3. Periode 1588-1648 De vestiging van de Republiek

3. Periode 1588-1648 De vestiging van de Republiek

99 Views Download Presentation
Download Presentation

3. Periode 1588-1648 De vestiging van de Republiek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 3. Periode 1588-1648De vestiging van de Republiek

 2. 1. Het bestuur in de Republiek is uniek in Europa

 3. Europa: vorsten die streven naar centralisatie • Republiek: geen vorst, maar STATENBOND

 4. Staten-Generaal • Holland bel’ste, Drenthe niet vertegenwoordigd • Buitenlandse politiek, defensie en financiën (OORLOG!) • Vetorecht

 5. Gewestelijke Staten • Kerkelijk, belastingen en rechtspraak • Oosten: adel, Westen: regenten

 6. Landsadvocaat/Raadspensionaris Holland in Staten-Generaal leiden

 7. Stadhouder • Verschillend per gewest • Vaak familie van Oranje • Bevel over de legers in gewesten

 8. 2. Conflicten tijdens het Twaalfjarig Bestand 1609-1621

 9. Twaalfjarig Bestand • 1585: Val van Antwerpen • Daarna overwinningen Maurits WANT: • Mislukte aanval Engeland 1588 • Oorlog met Frankrijk bel’er (troonopvolging Hendrik III)

 10. Gevolg: Twaalfjarig Bestand 1609-1621 • Vrede tussen de landen • Spanje komt weer op krachten • Republiek verdeeld

 11. Politiek conflict • Johan van Oldenbarnevelt en Holland: VOOR • Goed voor handel • Minder defensie-uitgaven

 12. Prins Maurits – andere gewesten: TEGEN • Spanje niet laten recupereren • Ware religie vestigen in Zuiden

 13. OOK Staten-Generaal tgo Gewestelijke Staten Deductie: macht bij gewesten MAAR: Maurits voor Staten-Generaal

 14. Religieus conflict • Orthodox (+ Maurits) CONTRAREMONSTRANTEN • Vrijzinnigen (+ Van Oldenbarnevelt) REMONSTRANTEN

 15. Resultaat? • Van Oldenbarnevelt onthoofd • Staten-Generaal en Maurits sterker • Opnieuw start oorlog • Rol raadspensionaris voorbij

 16. 3. Na het Bestand versterking van de positie van de stadhouder en de Republiek

 17. Halfbroer Frederik Hendrik neemt het over van Maurits 1625 • Bevelhebber ‘Staatse leger’ • Staat onder gezag van Staten-Generaal • Holland minder sterk wegens verdeeldheid • Overwinningen op de Spanjaarden

 18. 4. De Republiek wordt erkend als onafhankelijke staat in de internationale politiek

 19. 1. Oorlogen • Drievoudig Verbond in 1596 • Hendrik IV sluit vrede • Jacobus I sluit vrede

 20. Dertigjarige oorlog 1618 • Katholiek vs protestant • Over macht in Europa • Wisselende deelnemers • Veschillende oorlogszones

 21. Spanje + Duitse katholieken + keizer • Frankrijk + Duitse protestanten + Zweden + Denemarken

 22. 2. Frankrijk • Lodewijk XIII + kardinaal Richelieu • Centralisatie ten koste van: • Adel • Protestanten

 23. 1635: bijna een verbond tussen Rep en Frankrijk • Verdelen Zuidelijke Nederlanden MAAR: Te veel weerstand

 24. 3. Engeland • Sterke band: • Elizabeth stuurt graaf Leicester • Karel I zoekt steun • Willem II trouwt met dochter Karel I Mary

 25. Besluit? • Aanzien voor Oranjes • Republiek erkend • Steun bij bondgenoten

 26. 5. De Hollandse economie blijft groeien

 27. 1. Oorzaken economische groei • Weinig concurrentie Frankrijk en Engeland • Grotere staten traditioneel economisch beleid • Republiek moderniseerde landbouw en handel Eind 17e eeuw wordt achterstand weggewerkt

 28. Nieuwe monetaire instellingen • Amsterdamse Wisselbank • Amsterdamse Beurs

 29. Grootste handelsvloot • Samenwerking kooplieden • Amsterdam = stapelmarkt

 30. 2. De VOC • Waarom opgericht? • Minder aanvoer van Portugezen • Portugal onder Filips II en dus embargo • Grote winsten

 31. Ontstaan uit Compagnieën van Verre • 1602: VOC • Monopolie om concurrentie te beperken • Aandelen te koop • Mogen eigen politiek bepalen

 32. Gerechtvaardigd door Hugo de Groot MARE LIBERUM

 33. 3. De WIC • 1621 • Monopolie • Driehoekshandel MAAR uiteindelijk vooral kaapvaart

 34. 4. Europese mogendheden vestigen handelsneerzettingen en koloniën in Azië en Amerika • Verdeling van Azië en Amerika • Eerst echter alleen handelsposten! • Pas later: zoektocht naar grondstoffen en innemen complete land!