slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Republiek in een tijd van vorsten PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Republiek in een tijd van vorsten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

De Republiek in een tijd van vorsten - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante leer gekregen. Het protestantisme was in Engeland gered door de ondergang van de Spaanse Armada. Na het overlijden van Edward VI in 1553 kwam Bloody Mary op de troon en werd het katholicisme weer ingevoerd in Engeland.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De Republiek in een tijd van vorsten' - serena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante leer gekregen

Het protestantisme was in Engeland gered door de ondergang van de Spaanse Armada

Na het overlijden van Edward VI in 1553 kwam Bloody Mary op de troon en werd het katholicisme weer ingevoerd in Engeland

In 1596 bedreigde Filips II Engeland opnieuw met een armada waarop Elisabeth het drievoudig verbond sloot met de Republiek en Frankrijk

Na het overlijden van Bloody Mary in 1558 kwam Elizabeth I op de troon die het protestantisme weer invoerde

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide2

The Virgin Queen overleed in 1603

Karel I riep het parlement zelfs 11 jaar niet bijeen tot hij in 1640 geld nodig had om een opstand van de Schotten te onderdrukken

Haar opvolger Jacobus I van Engeland sloot in 1604 vrede met Spanje

Ook de Franse koning had vrede met Spanje gesloten waardoor de Republiek er vanaf 1604 weer alleen voor stond tegen Spanje

Het liep uit op een burgeroorlog tussen voor- en tegenstanders van de koning

Jacobus I en zijn opvolger Karel I kregen problemen met het parlement omdat ze vonden dat ze door God gezonden waren en niet afhakelijk hoorden te zijn van het parlement

In 1645 werd Karel I verslagen door Oliver Cromwell een strenge calvinist

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide3

Karel mocht eerst koning blijven maar in 1649 veroordeelde het parlement hem ter dood wegens hoogverraad

Engeland werd een republiek onder leiding van Cromwell

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide4

Elisabeth I 1558-1603

Jacobus I 1603-1625

Karel I 1625-1649

Cromwell 1649-1660

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide5

Omdat Hendrik en Frans beide minderjarig waren was hun moeder eigenlijk degene die Frankrijk bestuurde

Onder koning Hendrik II waren de hugenoten zwaar onderdrukt waardoor het rustig bleef in Frankrijk

Dat maakte haar niet zo machtig en felle katholieken probeerden haar te beïnvloeden om op te treden tegen de hugenoten

Hendrik II werd in 1559 opgevolgd door zijn zwakzinnige zoon Frans II

Frans II overleed na een jaar waarna hij werd opgevolgd door zijn 10 jarige broer Karel IX

Hugenoten probeerden haar te beïnvloeden om meer godsdienstvrijheid te krijgen

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide6

De hugenotenleider Gaspard de Coligny lukte het haar over te halen in 1572 om haar dochter te laten trouwen met de vooraanstaande hugenoot Hendrik van Navarra

Hendrik III zelf werd op zijn beurt in 1589 vermoord

Hij stierf kinderloos

Karel IX nam de verantwoordelijkheid voor dit bloedbad en de oorlog tussen hugenoten en katholieken die daarna volgde

Karel IX stierf in 1574 kinderloos en werd opgevolgd door zijn broer Hendrik III

Door dit huwelijk zou de rust in Frankrijk moeten terugkeren

Hendrik III was bang dat hij zijn troon zou verliezen aan machtige katholieken en liet daarom katholieke leiders vermoorden

Het huwelijk liep in 1572 uit op de bloedbruiloft

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide7

Doordat Hendrik III kinderloos stierf volgde de hugenotenleider Hendrik van Navarra hem op omdat hij in 1572 met een zus van Hendrik III was getrouwd

Tegelijkertijd gaf Filips II de hertog van Parma opdracht om Frankrijk vanuit de Nederlanden aan te vallen

In deze situatie deed Hendrik IV in 1593 voor een tweede keer afstand van zijn calvinistische geloof

Katholieken weigerde Hendrik IV als koning te erkennen

Veel gematigde katholieken erkenden hem nu wel als koning en Hendrik kon nu eindelijk Parijs binnengaan

Filips II schoof zijn dochter Isabella naar voren om koningin te worden

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide8

In 1598 maakte Hendrik IV een eind aan de godsdienstoorlogen in zijn land met het Edict van Nantes

  • In het Edict van Nantes werd bepaald dat:
  • Frankrijk een katholiek land was
  • Hugenoten vrijheid van godsdienst hadden in de steden die ze al in handen hadden
  • Hugenoten troepen in 100 steden kregen om zich te kunnen verdedigen
  • In Parijs en omgeving bleef het protestantisme verboden

In datzelfde jaar werden Frankrijk en Spanje gedwongen om vrede te sluiten omdat hun schatkist leeg was

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide9

Frankrijk kende na 1598 rust tot Hendrik IV in 1610 door een katholieke fanaticus werd vermoord

De nieuwe koning Lodewijk XIII liet de regering grotendeels over aan kardinaal Richelieu

Richelieu sloeg een opstand van hugenoten neer waardoor zij hun militaire privileges verloren

De Republiek in een tijd van vorsten

3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk

slide10

Filips II 1555-1581

De Republiek 1588-1795

Elisabeth I 1558-1603

Jacobus I 1603-1625

Karel I 1625-1649

Cromwell 1649-1660

Karel IX 1560-1574

Hendrik III 1574-1589

Hendrik IV 1589-1610

Lodewijk XIII 1610-1643

Lodewijk XIV 1643-1715

1572 Inname van den Briel

1581 Plakkaat van Verlatinghe

1568 begin van de Opstand

1579 Unie van Utrecht

1584 Willem van Oranje vermoord

1588 Ondergang 1ste Armada

1596 Drievoudig verbond

1645 Karel I verslagen door Cromwell

1584 Elisabeth stuurt troepen naar de Nederlanden

1642 begin Engelse burgeroorlog

1562 Begin Franse godsdienst-

oorlogen

1589 Filips II stuurt troepen om zijn dochter op de troon te krijgen

1572 Bloedbruiloft

1598 Edict van Nantes

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide11

Na de moord op van Willem van Oranje in 1584 werd er niet meer gezocht naar een vorst. De Unie van Utrecht leek ingenomen te worden door Spanje

  • De Republiek werd gered door:
  • De ondergang van de Armada in 1588
  • De poging om de Franse troon in handen te krijgen in 1589

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide12

Alle zeven gewesten en alle steden hadden hun eigen bestuur

Het gewest Holland was overheersend in de Staten Generaal omdat Holland meer dan de helft van de uitgaven betaalde

De steden en gewesten waren dus autonoom

Ze overlegden in de Gewestelijke Staten die voor elk gewest een stadhouder benoemde

De gewestelijke staten overlegden in de Staten Generaal over de buitenlandse politiek en defensie

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide13

Tot 1588 veroverde Parma grote gebieden

De Republiek kon door economische voorspoed een goed leger opbouwen onder leiding van prins Maurits

Na 1588 kreeg Parma de opdracht om de hugenoten te verjagen waardoor hij niet op volle kracht in de Nederlanden kon vechten

Onder leiding van Maurits boekte de Republiek de ene overwinning na de andere

Bovendien werd het Spaanse leger verzwakt door geldnood

Door het Drievoudig Verbond kreeg de Republiek internationale steun en erkenning

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide14

Door financiele nood wilde Spanje in1606 praten over vrede

In 1609 kwamen ze het twaalfjarig bestand overeen

Spanje en de Republiek konden het niet eens worden over godsdienst-

vrijheid voor de katholieken in de Republiek

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide15

Regenten benoemen

Opperbevelhebber van leger en vloot

regeringsleider

Tijdens twaalfjarig bestand

machtsstrijd

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide16

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide17

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide18

De Republiek in een tijd van vorsten

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

slide19

www.geschiedeniswerkplaats.noordhoff.nl

-L. H2 De Republiek in een tijd van vorsten-M. Hulpvragen Havo hoofdstuk 3

3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

De Republiek in een tijd van vorsten