4 periode 1648 1702 de republiek ontstaat als internationaal erkende staat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. PERIODE 1648-1702 De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. PERIODE 1648-1702 De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
ethel

4. PERIODE 1648-1702 De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat - PowerPoint PPT Presentation

92 Views
Download Presentation
4. PERIODE 1648-1702 De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 4. PERIODE 1648-1702De Republiek ontstaat als internationaal erkende staat

 2. 1. De Republiek krijgt Frankrijk en Engeland als tegenstanders

 3. Machtsverhoudingen tijdens Eerste Stadhouderloze Tijdperk • Eerste Stadhouderloze Tijdperk • Willem II te zeer op oorlog bewust • Holland weigert een nieuwe stadhouder • Latere Willem III nog niet geboren

 4. Politieke verdeeldheid • Staatsgezinden: geen stadhouder en macht binnen gewesten • Oranjegezinden: stadhouder en macht Staten Generaal (adel en lagere bevolkingssklassen)

 5. Bestuur in handen van Johan de Witt (raadspensionaris) • Land goed bestuurd, • MAAR lichte voorkeur voor Holland BV: uitbreiding vloot

 6. Frankrijk wordt een centraal bestuurd land onder Lodewijk XIV als vorst • Lodewijk XIV direct bestuur 1661 • Droitdivin • Ministers als koninklijke ambtenaren • Lettres de cachet • Koninklijk leger • Mercantilisme van Colbert

 7. In Engeland wint het parlement de strijd tegen de koning • Karel I eigen nieuwe belastingen → Schotse opstand en burgeroorlog → Karel I onthoofd in 1649 en OliverCromwell wordt ‘Lord Protector’ van Engeland

 8. Republiek in Engelse revolutie? • Afstandig wegens handel • 1654-1660: Acte van Seclusie (ivm Eerste Engelse Oorlog)

 9. Na dood Cromwell? • Restauratie (Karel II) • Macht van koning wordt beperkt (vooral qua belastingen)

 10. De Republiek wordt bedreigd door de opkomst van Frankrijk en Engeland • Frankrijk: Lodewijk XIV wil de Zuidelijke Nederlanden • Engeland: 2 handelsoorlogen 1652-1654 en 1665-1667

 11. OPMERKING • Eerste Engelse Oorlog na ACTE VAN NAVIGATIE

 12. Discussie over verdediging: • Oosten wil landleger tegen Frankrijk (adel en boeren) • Westen wil vloot tegen Engeland (regenten/steden) De Witt sluit wisselende bondgenootschappen

 13. In het Rampjaar 1672 lijkt de Republiek ten onder te gaan • 1672: Lodewijk XIV en Karel II vallen Republiek samen aan met vorstbisschoppen van Munster en Keulen - Enkel Holland, Zeeland en Friesland vrij • Verdedigen aan Hollandse Waterlinie • Oproer in steden tegen de Witt

 14. Maar dan keren de kansen • Hollandse Waterlinie • Benoeming Willem III 1672

 15. 2. De Republiek samen met Engeland tegen Frankrijk

 16. Stadhouder Willem III neemt het op tegen Lodewijk XIV • Willem III • Binnenland: aansluiten bij mening Staten-Generaal • Buitenland: 3 coalitieoorlogen tegen Lodewijk XIV (= na Rampjaar)

 17. 1e coalitieoorlog met Spanje en Oostenrijk • 1678: Vrede van Nijmegen • MAAR: Willem III wil eigenlijk verder vechten • Waarover? De Zuidelijke Nederlanden

 18. Meer steun voor anti-Franse politiek na terugtrekking Edict van Nantes (1685)

 19. GloriousRevolution en bondgenootschap met Engeland • Karel II vrij voorzichtig beleid • Jacobus II katholiek • Afgezet door parlement en vlucht naar Frankrijk • Willem III uitgenodigd en GLORIOUS REVOLUTION

 20. 1689: Republiek en Engeland een PERSONELE UNIE • Bill of Rights • Parlementaire monarchie • Willem III blijft coalitieleider tegen Lodewijk XIV

 21. 1702: Willem III sterft kinderloos • Tweede Stadhouderloze Tijdperk • Republiek nu zonder sterke man / regentenfamilies • Einde Personele Unie

 22. 3. De Republiek verliest haar economische voorsprong

 23. Mercantilisme van Frankrijk en Engeland benadeelt de handel van de Republiek • Tweede helft 17e eeuw verliest Republiek haar voorsprong DOOR MERCANTILISME (bevorderen export beperken import)

 24. FRA: Colbert verhogen invoerrechten • ENG: Acte van Navigatie 1651

 25. Mercantilisme leidt tot handelsoorlogen met Engeland • Eerste Engelse oorlog 1652-1654 • Nadelig voor Republiek • Acte van Seclusie • Acte van Navigatie aanvaarden

 26. Tweede Engelse oorlog 1665-1667 • Veroveren Nieuw-Nederland door Engeland • Veroveren Suriname door Nederland • Vrede van Breda

 27. Einde 17e eeuw: • Handelsinkomsten dalen dus minder geld landsverdediging • Schulden door oorlogen

 28. 4. Tolerantie in de Republiek

 29. Gewetensvrijheid en geen censuur • Grote godsdienstige verdeeldheid • Regenten besturen land en handel gaat voor op alles • Gebrek aan centraal gezag Enkel censuur olvcalvinstische priester