Beteende - PowerPoint PPT Presentation

psyche
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beteende PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Beteende
374 Views
Download Presentation

Beteende

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beteende Orsaker Orsaker Orsaker

 2. Under ytan på isberget • Sjukdom • Psykotiska symptom • Svag förståelse för sammanhang • Bristande struktur • Sömnsvårigheter • Sinnesöverbelastning ljud, ljus, känsel, stökiga omgivningar, smärta, • Krav • Ensamhet/Ha tråkigt • Familjerelaterade problem • Historia • December • Stora känslor i omgivningen • Kommunikation

 3. Under ytan (forts) • Vikarier • Pers eller brukare man ogillar • Plötsliga ändringar, även subjektiva • Att inte räcka till • Bristande kontroll • Stress • Mat • Orättvisor • Högtider och fester • ………..

 4. Samma händelse genom olika ögon = olika tolkningar Händelse

 5. Beteendeproblem - analys • Hur ser beteendet ut • Hur viktigt är det att förändra det? • Vad har beteendet för historia? • Ta data: när, hur ofta, sammanhang • Intressanta konsekvenser • Utvecklingsnivå • Möjliga orsaker – autistiskt tänkande • Plan

 6. Data över beteendet • Tidpunkt på dagen • Plats • Vilken aktivitet • Vad hände innan (aktivitet) • Vilken är nästa aktivitet • Åtgärder för att lösa problemet • Hur reagerar personen med autism?

 7. Exempel på kartläggning av beteende

 8. Plan • Se över tydliggörandet: Miljön Schema Arbetsordning Visuella instruktioner • Kommunikation • Variation under dagen • Positiv förstärkning

 9. Hur kan vi förebygga beteendeproblem • Förstå autism • Bedömning • Anpassa omgivningen • Individuell plan • Förhållningssätt anpassat till autism/individ

 10. Sammanfattningsvis… • Börja där du tror du kan lyckas! • Kommunikation och prestigelöshet i personalgruppen • Förstärk goda beteenden • Problemskapande beteende hos våra brukare innebär att vi valt fel metod!

 11. Lästips: • ”Hur kan man förstå och behandla självskadande beteende vid autism?” Gunilla Gerland • ”Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder” Bo HejlskovElvén