organisation och beteende n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisation och beteende PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisation och beteende

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Organisation och beteende - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Organisation och beteende. Individ och Organisation / Ledarskap i organisationen. Individ och organisation – Kapitel 7. Inledning Rekrytering av personal Förutsättningar för att motivera medarbetare Instrument för att motivera medarbetare Hur man får behålla de bästa medarbetarna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organisation och beteende' - hubert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organisation och beteende

Organisation och beteende

Individ och Organisation / Ledarskap i organisationen

individ och organisation kapitel 7
Individ och organisation – Kapitel 7

Inledning

Rekrytering av personal

Förutsättningar för att motivera medarbetare

Instrument för att motivera medarbetare

Hur man får behålla de bästa medarbetarna

Sammanfattning

individ och organisation kapitel 71
Individ och organisation – Kapitel 7

80% av västvärldens arbetskraft arbetar med ”tjänsteproduktion”

20 % arbetar med producerande arbetsuppgifter

I övriga världen omvänt

individ och organisation kapitel 72
Individ och organisation – Kapitel 7

”Individen är organisationens viktigaste resurser”

Vidareutbildning som bekostas av arbetsgivaren

Det ställs nya krav på arbetarna i dag

Folk byter oftare jobb idag än tidigare

individ och organisation kapitel 73
Individ och organisation – Kapitel 7

Rekrytering

Att rekrytera ”rätt” personer

Att motivera medarbetarna till hög prestation

Att motivera till positivt socialt beteende

Att få uppskattade medarbetare att stanna

individ och organisation kapitel 74
Individ och organisation – Kapitel 7

Rekrytering

Ett omväxlande och intressant jobb

Bra arbetsmiljö

Goda utvecklingsmöjligheter

God lön

individ och organisation kapitel 75
Individ och organisation – Kapitel 7

Behovsteorier

Maslow’s behovstrappa

McClelland’s kontinuum

individ och organisation kapitel 77
Individ och organisation – Kapitel 7

McClelland

http://faculty.css.edu/dswenson/web/LEAD/McClelland.html

individ och organisation kapitel 78
Individ och organisation – Kapitel 7

Förväntans teorin

Först en stark önskan till belöning

Måste tro att det finns ett samband mellan insats och belöning

Måste tro att resultatet faktiskt leder till den önskade belöning

individ och organisation kapitel 79
Individ och organisation – Kapitel 7

Herzbergs tvåfaktorsteori

Incitamentsystemet

Hackman och Oldhams motivationsmodell

individ och organisation kapitel 710
Individ och organisation – Kapitel 7

Herzbergs tvåfaktorsteori

Hygienfaktorer

Arbetsförhållanden

Lön

Ledning

Företagspolicy och styrning

Mellanmänskliga relationer

Motivationsfaktorer

Prestation

Erkännande

Själva arbetet

Ansvar

Avancemang

individ och organisation kapitel 711
Individ och organisation – Kapitel 7

”Folket vill stoppa statens bonusar”

” AMF-skandalen – dag för dag: …sammanlagt 7,7 miljoner kronor i bonusar…”

” Teliachefer utan bonus får lönelyft: En lönehöjning med 30 procent ska kompensera Telialedningens förlorade bonusar. ”

individ och organisation kapitel 712
Individ och organisation – Kapitel 7

Bikupa

Varför ha bonussystem?

Skillnad att ha system på kort och lång sikt?

Individ eller grupp?

Management Control Systems - Merchant & Van der Stede (2003)

individ och organisation kapitel 713
Individ och organisation – Kapitel 7

Incitamentsystemet –att påverka framtida beteenden, genom att belöna historiska prestationer

 • Vem belönas?
 • Individer
 • Grupper
 • System
 • Vad belönas?
 • Beteendekriterier
 • Resultatkriterier
 • Blandsystem
 • Vilket slags?
 • Verkliga
 • Symboliska
individ och organisation kapitel 714
Individ och organisation – Kapitel 7

Hackman & Oldhams motivationsmodell

 • Slå upp sida 276
 • Tre kritiska tillstånd
  • Arbetet upplevs som meningsfullt
  • Upplevt ansvar för resultat
  • Faktisk kunskap om resultaten av det man gör
 • Fem egenskaper som behöver finnas för att kunna skapa de tre ovannämnda
 • ”Moderatorer”
individ och organisation kapitel 715
Individ och organisation – Kapitel 7

Arbetsutformning & belöningssystem

 kan skapa ökad motivation.

Med ökad motivation kommer inte självklart ökat resultat (Hertzberg kritiker)

Verkligheten kan vara mer komplext ty socialt liv utanför organisationen  skillnader mellan anställda  hur utforma arbetssituationen?

ledarskap i organisation kapitel 12
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Vad är ledarskap?

Gemensam definition.

Tre olika aspekter i boken.

ledarskap i organisation kapitel 121
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Olika typer av ledare.

Styrande ledarskap

Transformativt ledarskap

Stödjande ledarskap

Karismatiskt ledarskap

Transaktionellt ledarskap

Delegerande ledarskap

ledarskap i organisation kapitel 122
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Olika roller.

Interpersonella roller

Galjonsfigur

Anförare

Förbindelselänk

ledarskap i organisation kapitel 123
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Informationsroller

Övervakare

Informationsförmedlare

Talesman

ledarskap i organisation kapitel 124
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Beslutsroller

Entreprenör

Krislösare

Resursförmedlare

Förhandlare

ledarskap i organisation kapitel 125
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Institutionellt/ Värdebaserat Ledarskap

Bakgrund

Gemensam Värdegrund

4 Ledarskaps Funktioner

Utforma Vision och Mål

Institutionalisera Mål

Försvara Institutionell Integritet

Bemästra Interna Konflikter

Begrepp

Förtroende

ledarskap i organisation kapitel 126
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Makt och Ledarskap

Maktbaser

Bytesmakt

Tvångsmakt

Strukturmakt

Auktoritet

Kompletterande Maktbaser

Normativ Makt

Övertalning

Kritik- nästa slide

ledarskap i organisation kapitel 127
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Hur viktig är Ledarfunktionen egentligen?

Substitut

Egenskaper hos medarbetare

Egenskaper hos uppgiften

Egenskaper hos organisationer

Exempel- Maskinbyråkratier, organisationer med högutbildade, och projektorienterade och innovativa organisationer

ledarskap i organisation kapitel 128
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Kvinnligt och manligt ledarskap

Fördomar

Förväntningar

Situation och uppgift

ledarskap i organisation kapitel 129
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Situationsanpassat ledarskap(Hersey & Blanchards)

Den anställdes mognad

Stödjande eller styrande ledarskap

ledarskap i organisation kapitel 1210
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Ledarskap i team

Ökat kunskapsbehov – komplementär kompetens

Kunskapsspridning och ökad förståelse

ledarskap i organisation kapitel 1211
Ledarskap i organisation – Kapitel 12

Vad Betyder Ledarskap För Hur Organisationen Fungerar?

Påverkar Ledarskap Organisationens Förhållanden?

Ja

Nej

Påverkar Ledarskap Effektivitet i jämförelse med andra förhållanden i och utanför Organisationen?

Ja

Avslutning