filozofie t g masaryk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filozofie – T. G. Masaryk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Filozofie – T. G. Masaryk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Filozofie – T. G. Masaryk - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Filozofie – T. G. Masaryk. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Filozofie – T. G. Masaryk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
filozofie t g masaryk

Filozofie – T. G. Masaryk

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

filozofie t g masaryk1

Náplň výuky

Život T. G. Masaryka

Filozofická díla

Znaky Masarykovy filozofie

Vliv T. G. Masaryka

Názor na filozofii a politiku

Význam T. G. Masaryka

Filozofie – T. G. Masaryk

ivot t g masaryka

Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně

 • Učil se zámečníkem ve Vídni, pak kovářem v Čejči
 • Pracoval jako podučitel v Hustopečích na gymnáziu
 • Začal sám studovat na gymnáziu v Brně a dokončil je ve Vídni (1872)
 • Po maturitě studoval na filozofické fakultě ve Vídni, kde nakonec získal i docenturu
 • V prosinci 1891 byl Masaryk zvolen do českého zemského sněmu, kde působil do září 1893
 • Na přelomu března a dubna 1900 založil Masaryk Českou stranu lidovou - pokrokovou, později známou jako realistickou
 • 14. listopadu 1918 byl zvolen prvním československým prezidentem
 • V květnu 1920 byl zvolen podruhé československým prezidentem
 • V květnu 1927 byl zvolen potřetí československým prezidentem
 • V květnu 1934 byl zvolen počtvrté československým prezidentem
 • 14. září 1937 zemřel

Život T. G. Masaryka

ze ivota t g masaryka

Ze života T. G. Masaryka

Obr. 2: Zámek Lány Obr. 3: T. G. Masaryk na koni

filozofick d la

Sebevražda (1881)

 • Základy konkrétní logiky (1885)
 • Česká otázka (1885)
 • Moderní člověk a náboženství (1898)
 • Otázka sociální (1898)
 • Ideály humanitní (1901)
 • Rusko a Evropa (1913)
 • Světová revoluce (1925)

Filozofická díla

znaky masarykovy filozofie i

Kriticky navázal na pozitivismus Comtaa přetvořil ho do tzv. kritického realismu

 • (empirie + racionální zhodnocení získaných poznatků + akceptování emocionálních
 • a mravních postojů člověka + obecné otázky smyslu života, světa…)
 • Hledání smyslu dějin spojuje se sociologickým pohledem a závěry hodnotí i eticky
 • (hodnocení dějin vychází z jeho odmítání katolicismu, je zastáncem Palackého
 • pojetí dějin)
 • Odmítá tzv. zjevené náboženství a hlavně církev jako jeho institucionalizovanou podobu. Harmonický život člověka bez jisté podoby náboženského zakotvení není možný (je nutná osobní víra ve věčnost, nadosobní mravnost…)

Znaky Masarykovy filozofie I

znaky masarykovy filozofie ii

Je zastáncem demokratické výměny názorů

 • Je odpůrcem extrémů a slepého prosazování postojů
 • Odmítá antisemitismus

Znaky Masarykovy filozofie II

vliv t g masaryka

Protestantský proud (E. Rádl, J. B. Kozák, J. Hromádka)

 • Pozitivismus (F. Krejčí, J. Tvrdý, J. Král)
 • Sociologie
 • slovenské hnutí „hlasistů“ (V. Šrobár, M. Hodža)
 • Seznámil E. Husserla s filozofií (představitel fenomenologie)

Vliv T. G. Masaryka

n zor na filozofii a politiku

Filozofii a politiku (= správa věcí veřejných) považuje za rub a líc téže mince

 • Filozofii chápe jako naplnění filozofických ideálů humanity v praxi. Aby člověk v životě obstál, musí stále usilovat o plně lidskou existenci. Ta se rodí v angažovanosti a v ochotě reformovat své postoje kvůli pravdě.
 • Lidskou existenci ohrožují hotové názory, laciná módnost, nacionální, rasové či třídní mýty a předsudky, anonymní se přimknutík většině. Je to ochota obhájit své přesvědčení v konfrontaci se světem.
 • Tím navazuje na J. Husa, J. A. Komenského…
 • Je vzorem V. Havlovi, J. Patočkovi…

Názor na filozofii a politiku

v znam t g masaryka

Vliv na českou filosofii

 • Klíčový podíl na vznik samostatného nezávislého státu
 • byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“
 • T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru

Význam T. G. Masaryka

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:

Jmenuj základní mezníky ze života T. G. Masaryka.

Která filozofická díla napsal T. G. Masaryk?

Jaké jsou znaky Masarykovy filozofie?

Které filozofy ovlivnil T. G. Masaryk?

Jaký názor měl TGM na filozofii a politiku?

Jaký je význam T. G. Masaryka?

seznam obr zk
Seznam obrázků:
 • Obr. 1: anonym, [vid. 30. 8. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG
 • Obr. 2: Peter Stehlík, [vid. 30. 8. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_L%C3%A1ny
 • Obr. 3: anonym, [vid. 30. 8. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_102-11965,_Karlsbad,_Pr%C3%A4sident_Thomas_G._Masaryk.jpg
seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] ADAMOVÁ, Lenka, DUDÁK, Vladislav, VENTURA, Václav, „Základy Filozofie a etiky. Základy společenských věd. Pro střední školy“, 3. vyd., Praha, Fortuna 2001, s. 152,

ISBN 80-7168-772-3.

[2] DVOŘÁK, Jan a kol., „Odmaturuj ze společenských věd“,1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2008

s. 256, ISBN 978-80-7358-122-0.

[3] MĚŠŤÁNEK, Tomáš, „Filozofie pro střední školy“, 2. vyd., Praha, TRIZONIA, 1996,

s. 127, ISBN 80-85573-66-0.

[4] encyklopedie Wikipedia, [vid. 30. 8. 2012], dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk