mokymosi motyvacijos ypatumai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mokymosi motyvacijos ypatumai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mokymosi motyvacijos ypatumai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Mokymosi motyvacijos ypatumai - PowerPoint PPT Presentation


 • 426 Views
 • Uploaded on

Mokymosi motyvacijos ypatumai. Valdonė Indrašienė Mykolo Romerio universitetas. 5 mokymo realybės. mokymo rezultatai yra nenumatomi bei nepastovūs ir visiškai nepriklausomi nuo mokytojų ketinimų bei elgesio;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mokymosi motyvacijos ypatumai' - prosper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mokymosi motyvacijos ypatumai

Mokymosi motyvacijos ypatumai

Valdonė Indrašienė

Mykolo Romerio universitetas

5 mokymo realyb s
5 mokymo realybės
 • mokymo rezultatai yra nenumatomi bei nepastovūs ir visiškai nepriklausomi nuo mokytojų ketinimų bei elgesio;
 • mokytojas gali turėti aiškius bei detalius mokymo planus, bet tai, ką išmoksta mokiniai - sunku numatyti ir išmatuoti;
slide3
mokytojo darbas vertinamas ne pagal tai, ką jis daro, bet pagal tai, kokie yra mokinio laimėjimai;
 • mokytojo sąveika su mokiniais yra nuolat kintanti, nereguliari; jis yra atsakingas už visą klasės aktyvumą;
 • mokymas yra toks unikalus, kad neįmanoma jo nei detaliai aprašyti, nei apibrėžti.
aktyvumo prigimtis 1
Aktyvumo prigimtis (1)

Žmogus gimsta aktyvus ir aktyvus būna visą gyvenimą (net miego metu smegenys išlieka aktyvios), todėl aktyvumui nereikia jokių kitų variklių.

aktyvumo prigimtis 2
Aktyvumo prigimtis (2)

Žmogus iš prigimties yra pasyvus. Aktyvumą sukelia išoriniai dirgikliai arba reikmės, pasireiškiančios potraukiais, interesais, vidinėmis paskatomis.

motyvacija
Motyvacija

veiksmų bei elgesio žadinimas ir skatinimas, vykstantis žmogaus psichikoje.

procesas, reguliuojantis asmenybės veiklą ir santykius su aplinka motyvų kaitos pagrindu.

slide7

Veiklai ir elgesiui kryptį teikia motyvacija

M

O

K

Y

T

O

J

A

S

Sudaryti sąlygas mokiniui būti aktyviam

mokymosi motyvacija
Mokymosi motyvacija
 • padeda mokiniui orientuotis į tikslą ir suvokti, kiek laiko reikės tikslui pasiekti, ar reikės pastiprinimo ir kokio,
 • aktualizuoja būtinas mokinio žinias, sugebėjimus ir įgūdžius,
 • turi įtakos mokymosi kokybei ir mokymosi pasekmėms.
prie astys skatinan ios nor mokytis 1
Priežastys, skatinančios norą mokytis (1)
 • Mokausi, nes tai man naudinga;
 • Tai, ko mokausi, man pravers;
 • Suprantu, kad mokausi gerai, ir tai kelia savigarbą;
 • Jei gerai mokysiuosi patiksiu mokytojui ir/ar savo bendraklasiams;
prie astys skatinan ios nor mokytis 2
Priežastys, skatinančios norą mokytis (2)
 • Tai, ko mokausi, man įdomu ir patenkina mano lūkesčius;
 • Jei nesimokysiu, sulauksiu nemalonumų;
 • Man smagu mokytis.
m okymosi motyvacijos sistema
Mokymosi motyvacijos sistema
 • Motyvai, glūdintys mokomojoje veikloje ir susiję su jos ankstesniais rezultatais;
 • Motyvai, susiję su netiesioginiu mokymosi rezultatu.
iuolaikinio mokymo rezultatai 1
Šiuolaikinio mokymo rezultatai(1)

Mokinys:

 • ieškodamas savarankiško sprendimo, susikaupia, svarsto;
 • sieja įgyjamas žinias su sava patirtimi, informacija, gauta iš kitų šaltinių;
iuolaikinio mokymo rezultatai 2
Šiuolaikinio mokymo rezultatai (2)
 • įsimena sąmoningai, o ne mechaniškai išmokdamas;
 • kritiškai mąstydamas, naudodamas įvairias mąstymo operacijas, įtvirtina ir plėtoja žinias.
motyvai gl dintys mokomojoje veikloje susij su
Motyvai, glūdintys mokomojoje veikloje susiję su:
 • mokymo turiniu, kai mokymąsi skatina noras sužinoti ką nors nauja.

Mokytojas

mokytojas gali 1
Mokytojas gali (1)
 • Parodyti mokiniams mokymosi vertę ir įtikinti dalyko, kurį jie mokysis, mokymosi verte ir nauda.
 • Įtikinti mokinius, kad jie gali, pasieks, nors nebūtinai viską iki galo.
 • Pateikti iššūkį metančius pamokos tikslus
 • Remiantis mokinių veikla gauti ataką apie mokymąsi.
mokytojas gali 2
Mokytojas gali (2)
 • Sukurti informacijos struktūra, o kartu ir jos prasmę.
 • Išmokyti įgūdžių, o kartu ir turinio.
 • Pasitelkti daugiakeriopus požiūrius ir pateiktis.
 • Pats parodyti susidomėjimą ir entuziazmą.
 • Skatinti mokinių aktyvumą.
motyvai gl dintys mokomojoje veikloje susij su1
Motyvai, glūdintys mokomojoje veikloje susiję su
 • mokymosi procesu, kai noras pademonstruoti intelektualinį aktyvumą skatina mokytis.

Mokinys

motyvai susij su netiesioginiu mokymosi rezultatu
Motyvai, susiję su netiesioginiu mokymosi rezultatu
 • socialiniai motyvai
 • savo kelio pasirinkimo motyvai
 • žinių svarbos ateičiai suvokimas
 • noras gauti gerus pažymius
 • neigiami motyvai, kurie skatina išvengti nemalonumų
vidin ir i orin motyvacija
susidomėjimas,

įsitraukimas į įdomią veiklą,

noras kažką pakeisti mokantis.

privalomas lankymas,

egzaminai,

perspektyvos ateityje.

Vidinė ir išorinė motyvacija
pagrindiniai veiksniai kurie stiprina vidinius motyvus 1
Pagrindiniai veiksniai, kurie stiprina vidinius motyvus (1)
 • Siekis įgyti kompetencijos (kuo dažniau besimokantysis pastebi savo mokymosi rezultatų kokybę, tuo labiau stiprėja jo noras ir toliau tai daryti);
 • Tarpusavio sąveika. Drauge su kitais siekiant tikslo, išmokstama geriausiai ir įgyjama daugiausiai kompetencijos;
pagrindiniai veiksniai kurie stiprina vidinius motyvus 2
Pagrindiniai veiksniai, kurie stiprina vidinius motyvus (2)
 • Savarankiškumas (individualiai pasirinkti darbai, paties vertinamos užduotys, savarankiškas užduočių atlikimas ir nepriklausomybė);
 • Pasiekimai - sėkmė priklauso nuo įdėtų pastangų.
vidin s motyvacijos altiniai 1
Vidinės motyvacijos šaltiniai (1)
 • Suteikite mokiniams galimybę spręsti ir rinktis (leiskite jiems pasirinkti, kaip mokytis temos, su kuo jos mokytis, kada ir kaip būti įvertintiems).
 • Atsižvelkite į mokinio reikmes ir tikslus.
 • Įdomiais pasakojimais, žaidimais, asmeniniu pavyzdžiu, debatais ir muzika skatinkite produktyvias mintis.
vidin s motyvacijos altiniai 2
Vidinės motyvacijos šaltiniai (2)
 • Leiskite dirbti grupėmis su draugais, partneriais, kad padidintumėt tarpusavio priklausomybę.
 • Skatinkite smalsumą, tai galinga jėga.
 • Išreikšite pripažinimą (pažymėjimai, grupių įvertinimai, pagyrimai, įrašai “geras darbas” visiems suteikia teigiamas emocijas).
vidin s motyvacijos altiniai 3
Vidinės motyvacijos šaltiniai (3)
 • Remkitės įvairiais protiniais gebėjimais, sudarykite galimybę išreikšti tai, ką mokiniai žino, tokiais būdais, kokie jiems parankūs.
 • Kontroliuokite mokinio nuotaikas ir niekuomet neleiskite mokiniui ilgai būti blogos nuotaikos.
motyvacijos stiprinimo b dai 1
Motyvacijos stiprinimo būdai (1)

Pradedantpamoką pateiktimokiniams motyvaciją pagrindžiančius argumentus.

galimyb s pamokoje
Galimybės pamokoje:
 • Pradėkite pamoką nuo pasakojimo, atsitikimo, vaizdinės medžiagos.
 • Pristatykite problemą.
 • Užduokite klausimų.
 • Pasakykite tiksliai, kaip jūs norite, kad būtų atlikta konkreti užduotis.
 • Nurodykite, kokio pamokos rezultato tikitės.
motyvacijos stiprinimo b dai 2
Motyvacijos stiprinimo būdai (2)

Paverskite kapitalu nežinomybės, atradimo, smalsumo, tyrinėjimo žadinantį poveikį

galimyb s pamokoje1
Galimybės pamokoje:
 • Temai pristatyti panaudokite numatymo, pagrindinių terminų metodus.
 • Skatinkite mokinių tyrimus.
 • Naudokite projektų metodą integruotoms temoms pristatyti.
motyvacijos stiprinimo b dai 3
Motyvacijos stiprinimo būdai (3)

Remkitės besimokančiųjų patirtimi, tuo stiprindami ankstesnį išmokimą.

pavir inis mokymasis
Paviršinis mokymasis

Naujos

žinios

Esamos

žinios

giluminis mokymasis
Giluminis mokymasis

Naujos

žinios

Esamos

žinios

galimyb s pamokoje2
Galimybės pamokoje:
 • Aiškinimą pradėkite nuo klausimo “Ką žinote ar manote žiną ta tema”.
 • Paprašykite pateikti pavyzdžių ir analogijų iš realaus gyvenimo.
 • Naudokite “ŽNI” metodą.
motyvacijos stiprinimo b dai 4
Motyvacijos stiprinimo būdai (4)

Retkarčiais pasielkite netikėtai.

galimyb s pamokoje3
Galimybės pamokoje:
 • Vietoje mokytojo aiškinimo panaudokite abipusio mokymosi metodą.
 • Dažniau sudarykite sąlygas mokiniams pabūti mokytojo vaidmenyje.
motyvacijos stiprinimo b dai 5
Motyvacijos stiprinimo būdai (5)

Kiek galima, mažinkite bet kokias nemalonias mokinio įsitraukimo į darbą pasekmes.

galimyb s pamokoje4
Galimybės pamokoje
 • Skatinkite darbą porose, diskusijas mažose grupėse.
 • Naudokite atsakymų korteles pamokos rezultatams įvertinti.
 • Drauge su mokiniais analizuokite mokymą ir mokymąsi
sitraukimo pakopos tikslai
Įsitraukimo pakopos tikslai:
 • padėti mokiniams pasitikrinti turimas žinias ir įsitikinimus, susikurti platesnį pagrindą, į kurį remsis ilgalaikis informacijos supratimas;
 • išjudinti mokinius, sudominti juos tema ir nustatyti mokymosi uždavinius;
 • apriboti išankstinį subjektyvų požiūrį į naujas žinias, idėjas.
sitraukimo pakopoje svarbu
Įsitraukimo pakopoje svarbu:
 • laikas.
 • iniciatyvos skatinimas.
 • laisvė ir tolerancija.
 • skatinimas dalytis savo nuomonėmis bei žiniomis.
d mesio su adinimui
Dėmesio sužadinimui
 • Pradėti nuo pasakojimo ar vaizdinės medžiagos
 • Pristatyti problemą
 • Užduoti klausimų
prasm s suvokimo pakopos tikslai
Prasmės suvokimo pakopos tikslai:
 • Sudaryti sąlygas mokiniams savarankiškai nagrinėti naują informaciją.
 • Išlaikyti mokinių susidomėjimą.
 • Padėti besimokantiesiems kontroliuoti savo suvokimą.
prasm s suvokimo pakopoje svarbu
Prasmės suvokimo pakopoje svarbu:
 • Kontrolė.
 • Smalsumo skatinimas.
 • Rizika.
 • Įvairūs šaltiniai.
 • Idėjų persvarstymas.
 • Išvada.
d mesio ir supratimo koncentravimui
Dėmesio ir supratimo koncentravimui
 • Raktiniai žodžiai
 • Pavyzdžiai ir analogijos
 • Vizualinės priemonės
apm stymo pakopos tikslai
Apmąstymo pakopos tikslai
 • Skatinti besimokančiuosius savais žodžiais išsakyti naują informaciją ar idėjas.
 • Skatinti besimokančiuosius pasikeisti idėjomis, klausimais.
mokymo pastiprinimui
Mokymo pastiprinimui
 • Staigūs pavyzdžiai
 • Problemos praktinis pritaikymas
 • Mokinių apibendrinimai, apžvalgos