program leonardo da vinci www naep cz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Leonardo da Vinci naep.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Leonardo da Vinci naep.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Program Leonardo da Vinci naep.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Program Leonardo da Vinci www.naep.cz. Základní dokumenty. Rozhodnutí č. 1720/2006/ES zavádějící program celoživotního učení Výzva 2009 k předkládání návrhů Výzva 2009 - Strategické priority Příručka pro žadatele 2009 (www.naep.cz). Účastnické země. 27 členských států EU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Leonardo da Vinci naep.cz' - preston-bishop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn dokumenty
Základní dokumenty
 • Rozhodnutí č. 1720/2006/ES zavádějící program celoživotního učení
 • Výzva 2009 k předkládání návrhů
 • Výzva 2009 - Strategické priority
 • Příručka pro žadatele 2009

(www.naep.cz)

astnick zem
Účastnické země
 • 27 členských států EU
 • Norsko, Lichtenštejnsko, Island
 • Turecko
program leonardo da vinci
Program Leonardo da Vinci
 • zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu
kdo m e podat dost
Kdo může podat žádost?
 • instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci
 • sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů
 • podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací
 • subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení
 • subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni
 • výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení
 • vysokoškolské instituce
 • neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace
 • žadatel musí mít status právnické osoby
aktivity programu leonardo da vinci
Aktivity programu Leonardo da Vinci

Decentralizované aktivity (administrované NA):

 • Přípravné návštěvy
 • Projekty mobility
 • Projekty partnerství
 • Multilaterální projekty/Přenos inovací

Centralizované aktivity (administrované EK):

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

 • Multilaterální projekty/Vývoj inovací
 • Tematické sítě
 • Doprovodné aktivity
projekty mobility
Projekty mobility

Cílové skupiny:

 • IVT = osoby v počátečním odborném vzdělávání (Initial Vocational Training)
 • PLM = osoby na trhu práce (People on Labour Market)
 • VETPRO = pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (Vocational Education Training PROfessionals)
projekty mobility1
Projekty mobility
 • minimální počet zemí: 2
 • minimální počet partnerů: 2
 • účastník stáže/mobility může v rámci jedné cílové skupiny vycestovat pouze jednou
 • účastník může vycestovat pouze do země zapojené do programu LLP, nemůže vykonávat stáž v zemi, kde je hlášen k trvalému pobytu
 • vyslaný účastník musí být občanem jedné ze zemí zapojených do LLP nebo musí mít ve vysílající zemi trvalý pobyt nebo status utečence
projekty mobility c lov skupina ivt
Projekty mobility: cílová skupina IVT

IVT = odborné stáže pro osoby v počátečním

odborném vzdělávání, která je součástí

vzdělávacího cyklu a/nebo odborné praxe,

probíhá v podnicích nebo vzdělávacích

institucích v zahraničí

 • zúčastnit se mohou žáci a studenti (SOŠ, SOU, U,

VOŠ)

 • maximální délka projektu: 2 roky
 • délka stáže: min. 2 týdny, max. 39 týdnů
projekty mobility c lov skupina plm
Projekty mobility: cílová skupina PLM

PLM = odborné stáže v podnicích nebo vzdělávacích

institucích pro osoby na trhu práce

 • zúčastnit se mohou osoby pracující, osoby samostatně

výdělečně činné nebo osoby, které mohou být

zaměstnány, včetně absolventů, nezaměstnaní

 • maximální délka projektu: 2 roky
 • délka stáže: min. 2 týdny, max. 26 týdnů
projekty mobility c lov skupina vetpro
Projekty mobility: cílová skupina VETPRO

VETPRO = stáže a výměny zaměřené na další profesní

rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a

přípravě

 • zúčastnit se mohou pracovníci v odborném vzdělávání a

přípravě (učitelé, školitelé, pracovníci v odborné přípravě,

poradci, osoby odpovědné za plánování a organizaci

odborného vzdělávání, kariéroví poradci, personalisté/

manažeři lidských zdrojů v podnicích a další)

 • maximální délka projektu: 2 roky
 • délka stáže: min. 1 týden, max. 6 týdnů
projekty mobility finan n podm nky
Projekty mobility: finanční podmínky

Grant

paušální sazba na pobytové náklady *

paušální sazba na organizaci mobility (násobená počtem přímých účastníků)

paušální sazba na jazykovou, odbornou a kulturnípřípravu (násobená počtem přímých účastníků)

doprava (do místa konání stáže/mobility a zpět)

* ubytování, stravování, místní doprava a pojištění

projekty mobility finan n podm nky1
Projekty mobility: finanční podmínky
 • Výše grantu se odvíjí od limitů EK:

- dle cílové země

- dle délky pobytu

- dle počtu účastníků

 • Grant od Národní agentury obdrží vždy vysílající organizace - předkladatel (ne jednotliví účastníci)
 • Spolufinancování není povinné
projekty partnerstv
Projekty partnerství
 • nová aktivita v rámci programu LdV od r. 2008
 • pokračování spolupráce z projektů mobility nebo první krok k projektu přenosu inovací
 • spolupráce v malém měřítku, při kterých organizace spolupracují na tématech, které jsou v oblasti jejich zájmu
 • výstupy projektu jsou menšího rozsahu (seminář, CD, brožura …)
projekty partnerstv1
Projekty partnerství
 • žádost podává své Národní agentuře každá instituce, která se účastní partnerství
 • délka projektu: 2 roky
 • minimální počet zemí: 3
 • minimální počet partnerů: 3
 • vlastní spolufinancování není požadováno
projekty partnerstv finan n podm nky
Projekty partnerství: Finanční podmínky
 • každá instituce (partner nebo koordinátor) obdrží grant od své národní agentury
 • příspěvek formou paušálního grantu (náklady na místní činnosti, náklady na cestování, pobyt a pojištění)
 • výše paušálního grantu je stanovena podle minimálního počtu mobilit
 • 4 typy partnerství-každý partner si může vybrat jiný typ partnerství (může absolvovat různý počet mobilit v závislosti na roli v projektu)
multilater ln projekty
Multilaterální projekty
 • Přenos inovací (Transfer of Innovation)

= zavádění inovativních obsahů nebo výstupů, buď

z předchozích projektů realizovaných v rámci

programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních

projektů do veřejných a/nebo soukromých systémů

odborného vzdělávání a společností na národní,

místní, regionální nebo odvětvové úrovni

 • Vývoj inovací (Development of Innovation)

= vývoj inovativních obsahů, metod nebo procesů

v oblasti odborného vzdělávání

multilater ln projekty1
Multilaterální projekty

Evropské priority:

 • Priorita 1: Průhlednost a uznávání kompetencí a kvalifikací
 • Priorita 2: Zlepšování kvality a zvyšování přitažlivosti systémů a postupů odborného vzdělávání a přípravy
 • Priorita 3: Rozvoj dovedností a kompetencí učitelů, školitelů a instruktorů v odborném vzdělávání a přípravě
 • Priorita 4: Rozvoj odborných dovedností s ohledem na potřeby trhu práce
 • Priorita 5: Zlepšování úrovně kompetencí u rizikových skupin
multilater ln projekty p enos inovac
Multilaterální projekty/Přenos inovací
 • maximální grant: 150 000,- EUR/1 rok
 • max. příspěvek Společenství: 75%
 • délka projektu: min.1 rok, max. 2 roky
 • minimální počet zemí: 3 (Nejméně jedna země musí být členskou zemí EU)
 • minimální počet partnerů: 3
 • žádat může předkládající organizace jménem konsorcia
term ny pro p edlo en dost
Termíny pro předložení žádostí

projekty mobility - 6. únor 2009

multilaterální projekty - 27. únor 2009

projekty partnerství - 20. únor 2009

tematické sítě – 27. únor 2009

doprovodné aktivity – 27. únor 2009

kontakty
Kontakty

Vedoucí programu:

Mgr. Helena Slivková e-mail: helena.slivkova@naep.cz

Konzultanti pro projekty mobility:

Hana Krupičková, DiS. e-mail: hana.krupickova@naep.cz

PaedDr. Martina Jeřichová e-mail: martina.jerichova@naep.cz

Mgr. Olga Pupová e-mail: olga.pupova@naep.cz

Veneta Tončevová e-mail: veneta.toncevova@naep.cz

Konzultant pro projekty partnerství:

Hana Krupičková, DiS. e-mail: hana.krupickova@naep.cz

Konzultant pro multilaterální projekty/přenos inovací:

Mgr. Vladana Smotlachová e-mail: vladana.smotlachova@naep.cz

Finanční oddělení:

Maria Ježková e-mail: maria.jezkova@naep.cz

Ing. Lenka Křepelková e-mail: lenka.krepelkova@naep.cz

Dana Vojtěchová e-mail: dana.vojtechova@naep.cz