interaktion 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interaktion 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interaktion 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Interaktion 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Interaktion 1. Stefan Grage. DAGENS MÅL. HTML5 recap Layoutdiagrammer revisited Layout & grids Lyd & video på web Canvas & animation – vil jeg skåne jer for! Web startup opgave ( r ) Evt . “repetition”?. INTERAKTION & ÆSTETIK. Teknologi påvirker design

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Interaktion 1' - prentice


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
interaktion 1

Interaktion 1

Stefan Grage

dagens m l
DAGENS MÅL
 • HTML5 recap
 • Layoutdiagrammer revisited
 • Layout & grids
 • Lyd & video på web
 • Canvas & animation – viljegskånejer for!
 • Web startup opgave(r)
 • Evt. “repetition”?
interaktion stetik
INTERAKTION & ÆSTETIK
 • Teknologipåvirker design
 • Digitaliseringgørdetnemt at publicere…
 • … Hvilketførertil en demokratiseringaf design
 • … eller en laverefællesnævner for design…?
 • Design er en vigtigdisciplin! Vi skalværepåforkant med udviklingensommultimediedesignere!
 • Derfor: HTML5!
hva er html5
HVA’ ER HTML5?
 • Stadig“bare” HTML
 • Men fleremuligheder
  • Rich media support (Video, Audio, Canvas)
  • Udvidet API grænseflade
  • Forbedret semantisk markup. (screen readers, søgemaskiner)
  • Redefinerer uhensigtsmæssige elementer
  • At fjerne forældede elementer (fx <font> og <center>)
  • Baglæns kompatibelt (Skift til HTML5 doctype og du er igang!)
html5 status
HTML5 status
 • Udviklingen af HTML5 Styres af W3C og WHATWG
  • WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)
  • W3C (World Wide Web Consortium)
 • December 2012: W3C candidate recommendation
 • Slut 2014: W3C recommendation
 • Anvendelseafhængerafbrowserproducenterne, ogbrugernesopdateringerafbrowsere…
 • Store dele eralleredeimplementeret
kan vi bruge det
Kan vi brugedet?
 • JA! Sålænge vi gørdetfornuftigt…
 • … Heltligesom med CSS3, JS, jQuery mm.
 • Største problem: http://fdim.dk/statistik/teknik/browserbarometer
 • IE8!
hvorfor bruge det
Hvorforbrugedet?
 • Detsemantiske web! (Web 3.0)
 • Semantik = lærenomordsbetydning
 • Problem: Informationsmængdenoverstigerevnentil at benytte den
 • Derforskal vi kendeinformationernesbetydning for at skabeforbindelsemellemdem
 • I HTML5 hjælper de strukturelleelementer med at definereindholdetsbetydning
 • Sådeter et skridtiretning mod fremtidens internet…
dokumentstruktur
Dokumentstruktur
 • Doctype: <!DOCTYPE html>
 • Strukturelleelementer:
  • <nav>
  • <header>
  • <section>
  • <article>
  • <aside>
  • <footer>
  • <div id=“”> eller <div class=“”>
 • Browseretilladderalleelementer – selvom de ikkekenderdem – bort set fra IE 8 ogtidligere
lad os se et eksempel
Lad os se et eksempel…
 • HTML struktureksempel:
 • http://stefangrage.keaweb.dk/digital_aestetik_f2013/dag2/eksempel1/
ie 8 og tidligere
IE 8 ogtidligere…
 • Ingen styling-regler “hænger fast”
 • Workaround:
 • http://remysharp.com/2009/01/07/html5-enabling-script/
 • Eller initialiseringafelementer via JS
 • <script type=“text/javascript>document.createElement(‘header’)</script>
 • Osv. for restenafelementerne
layoutdiagrammer revisited
Layoutdiagrammer revisited
 • Vi kender de strukturelleelementer – nu skal vi til at anvendedemtil at lave layouts!
 • Detervigtigt, når vi skaltil at arbejde med grid systemer!
r kker og kolonner
Rækkerogkolonner
 • Bruges til at placere <div>’erogstrukturelleelementerihinanden
 • Ersitetrække- ellerkolonne-centreret?
 • Dernæst: Definer først ENTET rækkerellerkolonner
 • Definer derefterkolonnerihverenkeltrække – ellerrækkerikolonnerne
layout grids1
Layout & grids
 • Detkræver en del HTML & CSS at lave/kodelayoutet
 • Genvej: Brug et Grid system
 • Eksempelvis: 960.gs
anvend 960 gs
Anvend 960.gs
 • Opret en mappetil et nyt site, ogopret en index.htmlfil (HTML5)
 • Download 960.gs
 • Udpakfilerne,åbnmappen “code”, ogåbnderimappen “CSS”
 • Kopierfilerne 960.css, reset.cssogtext.css over iditnye site, oginkluderdemi head-delenafditdokument
 • 960.gs er nu klartil at layoutedit site…
hvordan bruges 960 gs
Hvordanbruges 960.gs?
 • 960.gs er en række CSS-klasser, der alleredeerdefineret. Vi arbejder med et 12-kolonnet grid med 60px kolonner, med 10 pxmargentilhøjreogvenstre
 • Gørheledit site klarvedat slutte alt indholdeti <body>’en indi en <div class="container_12">
 • Dernæstkan du tilføjeklasserne: class=“grid_1”, class=“grid_2”, class=“grid_4”, class=“grid_5”, class=“grid_6” … class=“grid_12” tilalle din strukturelleelementer, for at give dembredder
forskydning af element
Forskydningaf element
 • Du kanforskyde et element ved at brugeklasserne: class=“push_1”, class=“push_2”, class=“push_2” … class=“push_11”
 • Hverrækkebørsluttes med en “clear” div:
 • <div class="clear"></div>
 • Se desudenmiteksempel: http://stefangrage.keaweb.dk/digital_aestetik_f2013/dag2/eksempel2/
lyd og video
Lydog video
 • Vi anvenderdet HTML5 tagget <video> til at lave en baggrundsvideo
 • Førstogfremmest: Inkluder en video:
 • Se kode for eksempel 3: http://stefangrage.keaweb.dk/digital_aestetik_f2013/dag2/eksempel3/
 • OBS! Jegharudeladt min video afpladshensynpåserveren!
slide24
OBS!
 • Ikkeallebrowsereunderstøtter de samme video formater.
  • Derforerdetnødvendigt at tilbydevideoerne I forskelligeformater
 • Oversigt over browserunderstøttelse

http://www.w3schools.com/TAGS/tag_video.asp

konvertering
Konvertering
 • Miro Video Converter kanbrugestilat oprette de forskelligefiltyper! http://www.mirovideoconverter.com/

MP4 video

Oggvideo

WebMvideo

video attributter v rdier
<video attributter=“værdier”>

Attributter: Værdi:

audio ‘muted’

autoplay‘autoplay’

controls ‘controls’

loop ‘loop’

preload ‘auto’, ‘metadata’, ‘none’

srcvideoensURL

poster billed URL (placeholder)

width, height højdeogbreddei pixel

full screen baggrund
Full screen baggrund
 • Via CSS
 • Kode: Se eksempel 3, version 3
 • http://stefangrage.keaweb.dk/digital_aestetik_f2013/dag2/eksempel3/version3.html
video kontrol
Video kontrol
 • Gøres med JS
 • Se eksempel 3, version 4
alternativer
Alternativer
 • Der er mange video playerederude. Skulle du have lysttil at prøvenogetandetend den præsenteredefremgangsmåde, kan du f.eks. PrøveTubular, der kanafspilleYoutubevideoer.
slide30
Lyd
 • <audio>benyttestil at embeddelydpåsiden.
  • Fungerereftersammeprincipsom<video>..
 • Eksempel:

<audio controls>  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg" />  <source src="horse.mp3" type="audio/mp3" />  Din browser understøtterikke html5 audio.</audio>

opgave r1
Opgave(r)
 • Lav et website (valgfritemne/kunde). Der erfølgendekrav:
  • Du skal lave et layoutdiagram, somogsåblivervistpådit website (fint med en thumbnail, der linker til en stor jpg-fil)
  • Detskalanvende et gridsystem (960.gs)
  • Der skalvære en video-baggrundpådet
  • God arbejdslyst!
repetition
Repetition?
 • Hvadsigeri?
 • Repetition af HTML & CSS kl. 12.00?