slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elo Mandel Välisõhu osakond Keskkonnaagentuur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elo Mandel Välisõhu osakond Keskkonnaagentuur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Elo Mandel Välisõhu osakond Keskkonnaagentuur - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

SNAP kood - kust leida , kuidas määrata , levinumad näited. Elo Mandel Välisõhu osakond Keskkonnaagentuur. SNAP kood(1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elo Mandel Välisõhu osakond Keskkonnaagentuur' - prentice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SNAPkood- kustleida, kuidasmäärata, levinumadnäited

Elo Mandel

Välisõhu osakond

Keskkonnaagentuur

snap kood 1
SNAP kood(1)
 • Mis see on: Programmi CORINE õhualamprogrammi klassifikaator, mille Euroopa Komisjon seadis sisse 1985. aastal keskkonnaseisundi alase teabe kogumiseks ja mis on kirjeldatud "Saasteainete heitkoguste inventuuri juhendis". Juhend on avalikustatud Euroopa Keskkonnaagentuuri veebilehel.
 • Uuendatakse: vajadusel (senise praktika järgi harva)
 • Valdkond: heitkoguseid tekitavate protsesside tüübid
 • Info: tuleb KA ja KAURi kodulehtedele ASAP
snap kood 2
SNAP kood(2)
 • 01 - Põletamine energia- ja kütuste tootmise sektoris
 • 02 - Põletamine ärisektoris
 • 03 - Põletamine tööstuses
 • 04 - Tööstusprotsessid
 • 05 – Kütuste jaotamine
 • 06 – Lahustite ja muude toodete kasutamine
 • 07 – Maantee transport
 • 08 – Muu transport
 • 09 - Jäätmemajandus
 • 10 - Põllumajandus
 • 11 – Loodus
snap koodid ja p letamine 1
SNAP koodid ja põletamine(1)
 • 0101 - Soojuselektrijaamad – elektritootjad, elektri- ja sooja koostootmisjaamad

010101 katlad võimsusega >= 300 MW

010102 katlad võimsusega >= 50 kuni <300MW

010103a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW

010103b katlad võimsusega < 20 MW

 • 0102 - Piirkondlikud katlamajad – müüvad sooja teistele!

010201 katlad võimsusega >= 300 MW

010202 katlad võimsusega >= 50 kuni <300MW

010203a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW

010203b katlad võimsusega < 20 MW

snap koodid ja p letamine 2
SNAP koodid ja põletamine(2)
 • 0104 – Tahkete kütuste tootmine

010407 põlevkiviõli tootmine

snap koodid ja p letamine 3
SNAP koodid ja põletamine(3)
 • 0201 – Äri- ja avalikuteeninduse katlamajad – toodavad sooja enda tarbeks

N: koolid, haiglad, spordirajatised, äriettevõtete kontorid, kaubanduskeskused jne

020101 katlad võimsusega >= 300 MW

020102 katlad võimsusega >= 50 kuni <300MW

020103a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW

020103b katlad võimsusega < 20 MW

NB! 0202 koodi kokkuleppeliselt ei kasutata!

 • 0203 – Katlamajad põllumajanduses ja metsanduses

020301 katlad võimsusega >= 50 MW

020302a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW

020302b katlad võimsusega < 20 MW

020305 kuivatid (kokkuleppel)

snap koodid ja p letamine 4
SNAP koodid ja põletamine(4)
 • 0301 – Katlamajad töötlevas tööstuses

030101 katlad võimsusega >= 300 MW

030102 katlad võimsusega >= 50 kuni <300MW

030103a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW

030103b katlad võimsusega < 20 MW

030105 paiksed mootorid

030106 muud seadmed (kuivatid, puhurid, kalorifeerid jne)

snap koodid ja p letamine 5
SNAP koodid ja põletamine(5)
 • 0303 – Tehnoloogilised ahjud

030303 metallvalu, sepistamine

030311 tsemenditootmine

030312 lubjatootmine

030313 asfaltbetooni tootmine

030320 keraamika tootmine

030315 klaastaara tootmine

030326 suitsutusseadmed (kokkuleppel)

snap koodid ja t stus 1
SNAP koodid ja tööstus(1)
 • 0401 – naftatööstus

040101 naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooni seadmed jne)

 • 0402 - raua- ja terasetööstus

040210 keevitamine, plasmalõikurid, terituspingid, metallpinna puhastus, liivajoa aparaat jne (kokkuleppel)

 • 0403 - mitteraudmetallide tööstus

040307 galvaaniline katmine

 • 0404 - anorgaanilise keemiatööstus

040403 ammoniaagi tootmine

040408 karbamiidi tootmine

snap koodid ja t stus 2
SNAP koodid ja tööstus(2)
 • 0405 - orgaaniline keemia

0405017 formaldehüüdi tootmine

 • 0406 - puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstus

040601 puitlaastplaatide tootmine

040602 paberitootmine

060607 õlletootmine

040608 etanooli tootmine

040612 tsemendi tootmine (mis ei ole seotud ahjudega)

snap koodid ja t stus 3
SNAP koodid ja tööstus(3)
 • 0406 - puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstus

040618 lubjakivi ja dolomiidi kasutamine (karjäärid)

040620 puidutöötlemine (saagimine freesimine jne)

040621 teravilja käitlemine (sh sööda tootmine)

040622 lõhkeainete tootmine

040626 jahu tootmine

040627 liha ja kala suitsutamine (kui ei kasutata kütust)

snap koodid ja k tuste jaotamine 1
SNAP koodid ja kütuste jaotamine(1)
 • Põlevkivi kaevandamine

050101 lõhketööd, surfid

 • Tanklad

050503 bensiin

050402 diislikütus (kokkuleppel)

 • Terminaalid

050502 bensiin (kokkuleppel)

050401 muud naftasaadused (välja arvatud bensiin)

snap koodid ja lahustite kasutamine 1
SNAP koodid ja lahustite kasutamine(1)
 • 0601 - värvimine

060102 autode värvimine

060106 laevatööstus

060107 puidutööstus

060108 muu tööstuslik värvimine (metallitööstus jne)

 • 0602 - rasvaärastus, keemiline puhastus, elektroonikatööstus

060201 metallide rasvaärastus

060202 keemiline puhastus

060203 elektroonika

060204 muu tööstuslik puhastus (N: THS §113-es mitte nimetatud tegevuse korral)

snap koodid ja lahustite kasutamine 2
SNAP koodid ja lahustite kasutamine(2)
 • 0603 - keemiakaupade tootmine ja töötlemine

060305 kummi töötlemine

060302 vahtpolüuretaani töötlemine

060307 värvitootmine

060312 tekstiili viimistlus

060313 naha parkimine

snap koodid ja lahustite kasutamine 3
SNAP koodid ja lahustite kasutamine(3)
 • 0604 - muu lahustite kasutamine

060403 trükkimine

060405 liimimine

060406 puidu immutamine

060412 muu lahusti kasutamine, mida ei ole klassifikaatoris nimetatud (kokkuleppel)

snap koodid ja muude toodete kasutamine kasutamine 1
SNAP koodid ja muude toodete kasutamine kasutamine(1)
 • Külmutusseadmed:

060503 ammoniaak

060502 freoon

snap koodid ja j tmek itlus 1
SNAP koodid ja jäätmekäitlus(1)
 • Reoveekäitlus: 091001 tööstuses

091002 olmereovesi

 • Jäätmete põletamine: 090201 olmejäätmed

090202 heitgaaside põletamine (kokkuleppeliselt)

snap koodid ja p llumajandus 1
SNAP koodid ja põllumajandus(1)
 • Sigalad: 100503 nuumikud

100504 emised

100515 muud (põrsad jne)

 • Loomalaudad: 100501 lüpsilehmad

100502 muud veised

 • Kanalad: 100507 munakanad

100508 broilerid

100515 muud (tibud)

NB! Kasutame põllumajanduses ainult 1005 algusega koodi (välja arvatud sõnnikuhoidlad)!

snap koodid ja p llumajandus 2
SNAP koodid ja põllumajandus(2)
 • Sõnnikuhoidlad: 100902 vedelsõnnikuhoidlad

100903 tahkesõnnikuhoidlad

100904 muud