Rotaract - PowerPoint PPT Presentation

rotaract n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rotaract PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 4
Rotaract
173 Views
Download Presentation
prem
Download Presentation

Rotaract

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rotaract Den røde tråd...

  2. Fakta • ROTARy in ACTion • 18-30 årige med lederpotentiale • Møder hver 14. dag • 15-25 medlemmer pr klub • 9 klubber i Danmark • Nationalt som internationalt • Lavt kontingent

  3. Horsens Rotaract • 7 fadderklubber • 11 medlemmer • 4 gæstemedlemmer • 1 fagligt møde + 1 socialt møde hver måned • Fokus på det sociale • Networking på længere sigt

  4. Fremtidsvisioner • Fortsat fokus på det sociale • Større klub med lavere aldersgennemsnit Rotaract → Junior Chamber International → Rotary • Øget brug af samarbejde – Rotary, JCI, VIA