realizace logick ch obvod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realizace logických obvodů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realizace logických obvodů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Realizace logických obvodů - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Realizace logických obvodů. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Realizace logických obvodů' - powa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
realizace logick ch obvod

Realizace logických obvodů

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

realizace logick ch obvod1

Náplň výuky

Realizace logických obvodů

Funkce jedné proměnné

Funkce dvou proměnných

Značení logických funkcí

Sestavování logických schémat

funkce jedn prom nn

funkce jedné proměnné má jeden vstup a jeden výstup

 • z praktického hlediska má význam pouze funkce negace – NOT, opak
 • ostatní funkce se příliš nevyužívají
 • jedná se o logické funkce
  • falsum – nepravda
  • verum – pravda
  • aserce – opakování
 • při realizaci logických funkcí využíváme čtyři základní typy hradel
  • AND, NAND, OR, NOR

Funkce jedné proměnné

funkce negace

na výstupu je opačná hodnota než na vstupu

 • matematický zápis
 • pravdivostní tabulka
 • realizace
 • Obr. 1: Funkce NOT

Funkce negace

funkce dvou prom nn ch

funkce dvou proměnných má dva vstupy a jeden výstup

 • těchto funkcí je celkem šestnáct
 • nejdůležitější jsou čtyři následující
  • logický součet – OR
  • logický součin – AND
  • negovaný logický součet – NOR
  • negovaný logický součin – NAND
 • realizace logických funkcí
  • funkcí NAND – pro realizaci stačí jediný typ obvodu (NAND)
  • funkcí NOR – pro realizaci stačí jediný typ obvodu (NOR)

Funkce dvou proměnných

funkce logick sou et or

na výstupu je nula pouze tehdy, je-li na obou vstupech nula

 • matematický zápis
 • pravdivostní tabulka
 • schematická značka
 • Obr. 2: Funkce OR

Funkce logický součet – OR

funkce logick sou in and

na výstupu je jednička pouze tehdy, je-li na obou vstupech jednička

 • matematický zápis
 • pravdivostní tabulka
 • schematická značka
 • Obr. 3: Funkce AND

Funkce logický součin – AND

funkce negovan logick sou et nor

na výstupu je jednička pouze tehdy, je-li na obou vstupech nula

 • matematický zápis
 • pravdivostní tabulka
 • schematická značka
 • Obr. 4: Funkce NOR

Funkce negovaný logický součet – NOR

funkce negovan logick sou in nand

na výstupu je nula tehdy, jsou-li na obou vstupech jedničky

 • matematický zápis
 • pravdivostní tabulka
 • schematická značka
 • Obr. 5: Funkce NAND

Funkce negovaný logický součin – NAND

funkce exkluzivn logick sou et xor

na výstupu je jednička, je-li na vstupech rozdílná úroveň – funkce se označuje názvem modulo 2

 • matematický zápis
 • pravdivostní tabulka
 • schematická značka
 • Obr. 6: Funkce XOR

Funkce exkluzivní logický součet – XOR

p klad

Zadání

Pro zadanou rovnici sestavte pravdivostní tabulku a sestrojte výsledné logické schéma

1 · + · 2

Postup:

1. Sestavíme pravdivostní tabulku

Příklad

p klad1

2. Navrhneme logické schéma

 • vstupními proměnnými jsou veličiny a
 • vstupní veličiny nejprve negujeme – použijeme dva invertory, obvody logické negace (NOT)
 • provedeme součin 1 · - použijeme obvod logického součinu (AND)
 • provedeme součin · 2 – použijeme obvod logického součinu (AND)
 • realizujeme součet 1 · + · 2 – použijeme obvod logického součtu (OR)
 • 3. Sestavíme logické schéma
 • na levé straně logického schématu jsou vstupní proměnné, na pravé výstupní proměnná

Příklad

navr en logick sch ma

Navržené logické schéma

1 ·

1

1 · + · 2

2

· 2

Obr. 7: Navržené logické schéma

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:

Která z logických funkcí jedné proměnné má význam v praxi ?

Vysvětlete význam logických funkcí OR, AND, NOR a NAND.

Nakreslete schematické značky logických funkcí

Navrhněte obvod realizující funkci + ·

seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: Funkce NOT: In: Číslicová technika [online]. 2012[vid. 12. 5. 2013]. Dostupné z: http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/cislicova-technika/kombinacni-logicke-obvody/logicka-hradla/

Obr. 2: Funkce OR: In: Číslicová technika [online]. 2012 [vid. 12. 5. 2013]. Dostupné z: http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/cislicova-technika/kombinacni-logicke-obvody/logicka-hradla/

Obr. 3: Funkce AND: In: Číslicová technika [online]. 2012 [vid. 12. 5. 2013]. Dostupné z: http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/cislicova-technika/kombinacni-logicke-obvody/logicka-hradla/

Obr. 4: Funkce NOR: In: Číslicová technika [online]. 2012 [vid. 12. 5. 2013]. Dostupné z: http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/cislicova-technika/kombinacni-logicke-obvody/logicka-hradla/

Obr. 5: Funkce NAND: In: Číslicová technika [online]. 2012 [vid. 12. 5. 2013]. Dostupné z: http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/cislicova-technika/kombinacni-logicke-obvody/logicka-hradla/

seznam obr zk1
Seznam obrázků:

Obr. 6: Funkce XOR: In: Číslicová technika [online]. 2012[vid. 12. 5. 2013]. Dostupné z: http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/cislicova-technika/kombinacni-logicke-obvody/logicka-hradla/

Obr. 7: Základní typy kombinačních logických obvodů: In: Logické řízení [online]. UTB. 2008 [vid. 12. 5. 2013]. Dostupné z: http://195.178.89.122/CAAC_PHP/CAAC/cesky/logrizen/ztklo/ztklo.php

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] ANTOŠOVÁ, M., DAVÍDEK, V. Číslicová technika. Praha:KOPP,2009. ISBN 978-80-7232-394-4.

[2] HÄBERLE,H. a kol.Průmyslová elektrotechnika a informační technologie.

Praha:Europa – Sobotáles, 2003. ISBN 80-86706-04-4.

[3] KOLEKTIV AUTORŮ. Automatizace a automatizační technika I. Brno: ComputerPress, 2012. ISBN978-80-251-3628-7.

[4] Logické funkce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [cit. 12. 5. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_%C4%8Dlen