Pensioenen
Download
1 / 18

Pensioenen - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Pensioenen. College voor Arbeidszaken 23 april 2003. Wat is pensioen ?. Diverse pensioenvoorzieningen: ouderdomspensioen / nabestaandenpensioen / invaliditeitspensioen / pré-pensioen Drie pijlers van het Nederlandse pensioengebouw: algemene voorziening (AOW / ANW / WAO)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pensioenen' - powa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pensioenen

Pensioenen

College voor Arbeidszaken

23 april 2003


Wat is pensioen
Wat is pensioen ?

Diverse pensioenvoorzieningen:

ouderdomspensioen / nabestaandenpensioen / invaliditeitspensioen / pré-pensioen

Drie pijlers van het Nederlandse pensioengebouw:

 • algemene voorziening (AOW / ANW / WAO)

 • arbeidgebonden voorziening (pensioenfonds)

 • individuele voorziening (verzekeraar)

  Presentatie gericht op Ouderdomspensioen (OP/NP) en Prépensioen (FPU) van het ABP


Opbouw pensioen 1
Opbouw Pensioen (1)

Hoogte pensioen afhankelijk van salaris en dienstjaren

(berekend op basis van aantal dienstjaren en deeltijdfactor)

Hoogte franchise gebaseerd op AOW. Franchise is: € 15.250

Hoogte werkelijke AOW-uitkering afhankelijk van gehuwd of alleenstaand

Uitgangspunt: pensioen + AOW is 70% van laatstverdiende loon


Opbouw pensioen 2
Opbouw Pensioen (2)

ABP gaat bij pensioenuitkering uit van AOW-uitkering voor een alleenstaande: 70%. Gehuwden krijgen echter maar 50%.

Gevolgen voor gezinsinkomens:

ALLEENSTAANDE

1-VERDIENER

2-VERDIENERS

70%

70%

70%

70%

70%

50%

50%

50%

50%

 • - Lichtblauw: Pensioen van ABP

 • Donkerblauw: AOW-uitkering

 • - Rood: Pensioengat


Abp algemeen burgerlijk pensioenfonds
ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)

Het ABP verzorgt het pensioen voor de overheids- en onderwijssectoren. Grootste fonds van Nederland, tweede ter wereld.

Beheert € 135 miljard en heeft 2,5 miljoen deelnemers (actieven, gepensioneerden en slapers).


Spelers bij het abp
Spelers bij het ABP

 • VSO

 • SCO samen in Pensioenkamer

 • ABP-bestuur

 • Pensioen- en verzekeringskamer (PVK) controleert financiële positie van pensioenfondsen.


Financi le positie pensioenfonds
Financiële positie Pensioenfonds

Dekkingsgraad: Reserveringen t.o.v. verplichtingen

Ontwikkeling ABP: 2001 122%

2002 103%

Oorzaken lage dekkingsgraad:

Toename verplichtingen (CAO-verhoging / loondrift)

Daling inkomsten (beursresultaten)


Instrumenten voor verhogen dekkingsgraad
Instrumenten voor verhogen dekkingsgraad

Instrumenten ABP-bestuur:

 • Beleggingsinstrument

 • Indexatie pensioenaanspraken (evt. voorwaardelijk)

 • Premie-instrument

  - premiesprongbegrenzing 2%

  - benodigde premie 2003 19% bij rekenrente van 4%, zonder buffer


Effectiviteit premie instrument
Effectiviteit premie-instrument

 • Premie-instrument niet effectief

 • Vuistregel:

  1% salarisstijging actieven (die doorwerkt naar gepensioneerden en slapers) kost ca. € 1,5 miljard.

 • 1% minder beleggingsrendement kost ook ca. € 1,5 miljard.

 • Totale opbrengsten uit premie in 2002: € 3,6 miljard

  2% premieverhoging 2003: 15,2% = 0,6 miljard meer.


Reden pensioenonderhandelingen
Reden pensioenonderhandelingen

 • Verkleining draagvlak pensioenen door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen

  (hoofdreden werkgevers)

 • Financiële positie pensioenfonds

  (hoofdreden bonden)


Internationale cijfers oecd
Internationale cijfers (OECD)

 • Komende 25 jaar zal het totaal aantal gepensioneerden toenemen met 70 miljoen. Terwijl de beroepsbevolking slechts met 5 miljoen zal toenemen.

 • Afgelopen 25 jaar nam het aantal mensen met de pensioengerechtigde leeftijd met 45 miljoen toe. Maar de beroepsbevolking nam toe met 120 miljoen.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Langer studeren, later werken

 • Eerder uittreden

  geboren rond 1905: 75% van leven werkzaam

  geboren rond 1935: 58% van leven werkzaam


Draagvlak
Draagvlak

Ontgroening / Vergrijzing / Kortere loopbaan

Langer leren korter werken langer leven

20 65


Onderhandelingen pensioenkamer
Onderhandelingen Pensioenkamer

Inzet bonden:

 • Premieverhoging is voldoende, als beurs aantrekt is ABP in staat aan de verplichtingen te voldoen

 • Middelloon bepreekbaar met behoud van uitkeringsniveau

  Inzet werkgevers:

 • Pensioenregeling moet een goed en houdbaar pensioen nastreven. Hiervoor is draagvlak noodzakelijk. De prioriteit ligt bij het ouderdomspensioen en onvermijdelijk niet bij de mogelijkheid om vroeg uit te treden

 • Technische overgang naar middelloon / verlagen van ambitieniveauVoor 1 juli 2003 resultaat
Voor 1 juli 2003 resultaat….

….. anders grijpt ABP-bestuur in met noodmaatregel, omdat aan de voorwaarden van de PVK moet worden voldaan.