kommunfullm ktige 16 juni 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kommunfullmäktige 16 juni 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kommunfullmäktige 16 juni 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Kommunfullmäktige 16 juni 2010. Budgetförslag för 2011 - 2013. Vision Övergripande mål Övergripande inriktning Förhållningssätt Ekonomisk analys Planläge, exploatering. För nämnd: Ansvarsområde Övergripande inriktning Prioriterade mål Servicedeklarationer -----------------------

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunfullmäktige 16 juni 2010' - porter


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunfullm ktige 16 juni 2010
Kommunfullmäktige16 juni 2010

Budgetförslag

för

2011 - 2013

inneh ll
Vision

Övergripande mål

Övergripande inriktning

Förhållningssätt

Ekonomisk analys

Planläge, exploatering

För nämnd:

Ansvarsområde

Övergripande inriktning

Prioriterade mål

Servicedeklarationer

-----------------------

Omvärldsanalyser

Investeringsförslag

Innehåll
slide3

Budgetprocess

Dec-febr Bob, visioner, mål mm

3 mars Au-konferens, upptakt

14 april KF beslutade om befolknings- prognos

20 april Budgetdialog, Bob – nämndspresidier

3, 19 maj Budgetförslag från BoB

2 juni Budgetförslag från KS

16 juni KF fastställer budget/plan

slide4

Budgetprocess, forts

Juli - Okt Nämnderna beslutar om

sina internbudgetar

1 november Ny KF beslutar om budget och taxor

8 december Kf informeras om intern- budgetarna

v rpropositionen 2010
Vårpropositionen 2010
 • Tillfälligt konjunkturstöd upphör efter 2010
 • Tillfällig sommarsatsning, skolungdomar
 • Införande av yrekslegitimation
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Höjt flerbarnstillägg
slide6

Kommunförbundets majrapport:

 • Återhållsamhet och statliga tillskott ger överskott 2010
 • Även 2011 ger plusresultat
 • Svag utveckling av skatteunderlaget t o m 2011
 • Svårare att få ihop ekonomin framöver
finansiella m l
Finansiella mål

1 Resultat med 2 % av skatteintäkter och statsbidrag

2 Självfinansiering av investeringar (skattefinansieradverksamhet)

3 Oförändrad skatt

utg ngspunkt f r ekonomisk ramber kning
Utgångspunkt för ekonomisk ramberäkning
 • Oförändrad kommunalskatt
 • Utgångspunkt 2010 års budget
 • Avsättning för demografi, inflation ochlöneökning centralt
 • Oförändrat antal invånare
 • Tillägg/avdrag av anslag till nämnderna enligt förslag från M och Fp
forts utg ngspunkt f r ekonomisk ramber kning
FortsUtgångspunkt för ekonomisk ramberäkning
 • Förändring av anslag till nämnder:-168 Tkr, valnämnden+3.240 Tkr, kommunstyrelsen+450 Tkr, samhällsbyggnadsnämnden+425 Tkr, kultur- och fritidsnämnden+1.700 Tkr för bildningsnämnden
 • Överskott med 12 Mkr
investeringsramar
Investeringsramar

34,3 Mkr Kommunstyrelsen

2,0 Mkr Samhällsbyggnadsnämnd

1,5 Mkr Kultur- och fritidsnämnd

5,0 Mkr Bildningsnämnd

2,0 Mkr Vård- och omsorgsnämnd

44,8 Mkr Summa

56,0 Mkr Va-investeringar

10,0 Mkr Exploateringsverksamhet