slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arbetsförmedlingen Lars Roth

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Arbetsförmedlingen Lars Roth - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Arbetsförmedlingen Lars Roth. Sysselsatta, förändring per år. Utfall. Prognos. Snitt 1957-2008. 120. 80. 40. 0. -40. 98-01. 05-08. 73-76. 320 000. 270 000. 260 000. -80. -120. -160. -200. -240. 1957. 1965. 1975. 1985. 1995. 2009. 1960. 1970. 1980. 1990. 2000. 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbetsförmedlingen Lars Roth' - porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide9
Sysselsatta, förändring per år

Utfall

Prognos

Snitt 1957-2008

120

80

40

0

-40

98-01

05-08

73-76

320 000

270 000

260 000

-80

-120

-160

-200

-240

1957

1965

1975

1985

1995

2009

1960

1970

1980

1990

2000

2008

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

antal sysselsatta o ber knade avg ngar tom 2015 norrbottens 15 st rsta yrkesgrupper 2004
Antal sysselsatta o beräknade avgångar tom 2015, Norrbottens 15 största yrkesgrupper 2004
slide17
Bristen på arbetskraft kvarstår inom flera områden i Sverige
 • Yrken inom teknik och data
 • Specialistyrken inom hälso- och sjukvård
 • Vissa yrken inom byggnads- och anläggningsverksamhet
 • Några yrken inom industrin (höga kvalifikationskrav)
 • Vissa kategorier av läraryrken
slide18
BASINDUSTRIN – HOT OCH MÖJLIGHETER.

Ola Johnsson, LKAB

Riskerna 2008/2012 Norrbotten:

(ej i rangordning)

 • Malmpriset sjunker drastiskt.
 • Fortsatt kraftigt dollarfall, stark eurouppgång.
 • Energipriset stiger, dyrare transporter = dyrare varor.
 • Högre Energipris dyrare entreprenörer för stora Projekt.
 • Människor vill inte bo i Norrbotten - dyra transporter.
 • Co2 utsläppen snedvrider konkurrensen internationellt.
 • Underskattning av inflationsriskerna lokalt i Norrbotten - överhettning.
 • Brist på kvalificerad arbetskraft – elektriker, gruvarbetare. Konkurrens dels
 • i Norrbotten men även Nationellt/nordiskt. Stora lokala projekt.
 • Omflyttning av Mbgt och Kiruna måste ske med sunt förnuft och följa lagar
 • och förordningar.
 • Planeringsmonopolen hos kommuner och myndigheter, försvårar och drar
 • ut på tiden för genomförande.
 • Politiskt strul i någon av kommunerna.
 • Olika riksintressen som krockar med varandra t.ex Samhällsintressen, Samernas
 • intressen, Naturintressen typ Laponia, Natura 2000.
 • Den ännu helt okända risken.
slide19
BASINDUSTRIN – HOT OCH MÖJLIGHETER.

Ola Johnsson, LKAB

Möjligheter 2008/2012 Norrbotten:

(ej i rangordning)

 • Green pellets konceptet – världens miljövänligaste Pellets.
 • Ytterligare förbättring försprång gentemot konkurrenter när det gäller kvalite.
 • Nya effektivare sätt att konvertera malm till stål. DRI – CO2.
 • Satsning på intern utbildning av anställda 10 dagar/år.
 • Öppna fler gruvor för att öka råmalmskvantiteten.
 • Marknaden är oändlig i dag, bredda portföljen av kunder.
utmaningar och m l
Utmaningar och mål

Attraktiva livsmiljöer– en plats att vilja vara på

God folkhälsa– mår vi bra så går det bra

Stark ekonomisk tillväxt– en fråga om konkurrenskraft

Utdrag ur RUP

slide22
Utvecklingsinsatser
 • A Öppenhet och samverkan
 • B Attraktivitet och livskraft
 • C Tillgänglighet och regionförstoring
 • D Konkurrenskraft och
 • entreprenörskap
 • E Kompetens och arbetsmarknad
 • Konkurrenskraft
 • och entreprenörskap
 • Fortsatt fokus på strategiska tillväxtområden
 • Barn och ungdomars företagsamhet
 • Nya kreativa näringar
 • Differentierat näringsliv
 • Miljödriven näringslivsutveckling

Utdrag ur RUP

slide23
Utvecklingsinsatser
 • A Öppenhet och samverkan
 • B Attraktivitet och livskraft
 • C Tillgänglighet och regionförstoring
 • D Konkurrenskraft och entreprenörskap
 • E Kompetens och arbetsmarknad
 • Kompetens och arbetsmarknad
 • Välutbildad och kompetent arbetskraft
 • God tillgång till utbildning
 • Ge unga goda förutsättningar
 • Förebyggande folkhälsoarbete

Utdrag ur RUP

slide24
Tillväxtområden i BD län
 • Länets utpekade tillväxtbranscher
 • Test- och övningsverksamhet
 • Upplevelsenäring
 • Energi och miljöteknik
 • Basindustri – förädling
 • Kunskapsintensiva tjänstenäringar

Utdrag ur RUP

slutsatser
Slutsatser
 • Konkurrens om arbetskraften
 • Fler måste vara tillgänglig på arbetsmarkanden
 • Arbetsmarkanden tillgänglig för alla
 • Förändringar i allt snabbare takt
 • Klarar vi kompetensförsörjningen till företagen?
 • Prioriteringar måste ta avstamp i Regionala utvecklingsplanen, RUP.
ex p intressanta omr den
Ex på intressanta områden
 • Rymdturismen
 • Vindkraft och energiutvinning
 • Basnäringens utveckling
 • Avknoppning från LTU
 • Handelns utveckling
 • Testverksamhetens utveckling
ad