v zyoner l derl k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VİZYONER LİDERLİK PowerPoint Presentation
Download Presentation
VİZYONER LİDERLİK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

VİZYONER LİDERLİK - PowerPoint PPT Presentation


 • 1030 Views
 • Uploaded on

VİZYONER LİDERLİK. HAZIRLAYAN :SEYFULLAH BOZKURT. VİZYON NEDİR?. Ay’a yükselmeyi hedefle, ulaşamazsan bile... ...yıldızların altına düşersin. VİZYON NEDİR?. Vizyon geleceği düşlemek ve tasarlamaktır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VİZYONER LİDERLİK' - polly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v zyoner l derl k

VİZYONER LİDERLİK

HAZIRLAYAN:SEYFULLAH BOZKURT

slide3

Ay’a yükselmeyi hedefle, ulaşamazsan bile...

...yıldızların altına düşersin.

v zyon ned r1
VİZYON NEDİR?
 • Vizyon geleceği düşlemek ve tasarlamaktır.
 • Vizyon bir organizasyonun geleceğe yönelik geleceğin resmidir, gerçeğe yakın hayalidir veya görünmeyen geleceği görebilme sanatıdır.
v zyon ned r2
VİZYON NEDİR?
 • Vizyon, bir örgütün değerlerini, içinde bulunduğu durumu, ulaşmak istediği hedefleri belirleyen ve çalışanları ortak bir amaç etrafında bütünleştirerek işletmeyi arzulanan geleceğe doğru yönlendiren bir süreçtir.
murgartroyd a 1993 g re etkili vizyon yap s n n u zelliklere sahip olmas gerekir
Murgartroyd’a (1993) göre etkili vizyon yapısının şu özelliklere sahip olması gerekir:
 • Rekabetçi,
 • Açık,
 • Hatırlanmaya değer,
 • Katılımcı,
 • Değer merkezli,
 • Görülebilir,
 • Hareketli,
 • Öğrenci ihtiyaçları ile bütünleşmiş,
 • Rehber.
v zyonun zell kler
VİZYONUN ÖZELLİKLERİ
 • Vizyonlar uzun vadelidir.
 • Vizyon gerçekçi olmalıdır.
 • Vizyon gerçekle düşleri dengeleyebilmektir.
 • Vizyon örgüt çalışanlarını özgürleştirir.
 • Vizyon risk almaktır.
 • Vizyon iletmek, paylaşmaktır.
 • Vizyon değerlerde gönül gücü ile bütünleşmektir.
slide8

Heintel´e göre vizyonun örgütteki astlara etkileri:

a) Duygusal uyarma ve çekicilik

b) Ateşleme ve hayran bırakma

c) İtici güç ve alışkanlıkla oluşturma

d) Hatırlama yeteneğini geliştirme

e) Yenilikçiliği destekleme

f) Öncülük etme ve bütünleşme

g) Yön gösterme ve yol aydınlatma

vizyon ifadeleri
Vizyon ifadeleri
 • Muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak…

(M. K. Atatürk)

 • Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak, (Sony- 1950’ler).
 • Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü, (Microsoft- 1970’ler).
 • Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek,(Boeing-1950).
 • Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek. (ABD Eğitim Bakanlığı)
de erler v zyon ve eylem l k s
DEĞERLER, VİZYON VE EYLEM İLİŞKİSİ

DEĞERLER

VİZYON

MİSYON

STRATEJİ

EYLEM

stratejik y netim

Vizyon

Nerede olmayı hayal ediyoruz?

Stratejik Amaçlar

5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?

5

Misyon

Neden varız?

4

3

Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz?

2

1

Yıllık hedefler

Stratejik Yönetim
vizyonun geli tirilmesi

Vizyonun Geliştirilmesi

Vizyon geliştirme 5 temel asamadan oluşur:

bireysel fikir taslaklar
Bireysel fikir taslakları
 • İlk adım olarak bireyler kendi hayal güçlerine ve değerlerine göre fikirleri taslak olarak hazırlar. Bu, örgütün varlık nedeninin ve bireylere düşen rollerin sorgulandığı aşamadır. Vizyon geliştirme, bu aşamada fantezilerin düş kurma yoluyla ortaya çıkarılması olarak görülebilir. Bu bir tür gönlünde yatan aslanın resmini çizmektir.
2 grup i inde fikir al veri i
2-Grup içinde fikir alışverişi
 • Bu aşamada, zihinlerde oluşan fikir taslakları gruptaki diğer üyelerle paylaşılır ve ortak beklentiler, olasılıklar, özlemler ortaya çıkar. Böylece, insanlar üstün, sıra dışı, metafizik bir ufuk yaratma sürecine katılmış olur. Bu ise, ortak bir değer yaratmak, değişiklik için güçler ve sinerji kullanımı için yol ve yöntemleri aramaya neden olur.
3 uzla ma
3-Uzlaşma
 • Tek tek her düşüncenin ele alındığı ve ortaklaşa ufuklar üzerinde çalışıldığı, grup içi karar ve paylaşma işleminin yerleştirildiği bir aşamadır.Böylece, bireysel vizyonlar genel anlam kazanır ve örgütsel vizyon oluşur. Vizyon, bu anlamda bir formül değil, bir görüntü olarak algılanır. Bu bireye sonsuz bir yorum olanağı ve malzemesi sunar.
4 duyu kayb n n dengesi
4-Duyu kaybının dengesi
 • Vizyon, insanlardaki duyu kaybına denge olarak gelişmiştir. Duyular, insan varlığını anlamlı kılan ve eylemlerinde itici güç oluşturan değerlerdir. Vizyon arayışının temelinde, sürekli değişen yeri bir türlü doldurulamayan duyu boşluğu yatmaktadır.
5 yap lanma
5-Yapılanma
 • Bu asama, bir tür stratejik planlama aşamasıdır. Burada ortaya çıkan görüşlerin, çizilen tabloların doğurduğu yeniden yapılanma gereği gelişme ve yönlendirme üzerinde durulur. Stratejik planlama belirlendiğinde, vizyonun hala görüntü olarak kalması sağlanmalıdır.
vizyon olu turma s recinin dokuz evresi yledir
Vizyon oluşturma sürecinin dokuz evresi şöyledir:
 • Dünyaya yeni bir bakış.
 • Düşünceye dayalı bireysel vizyon.
 • Düşünsel vizyonu paylaşmak.
 • Sezgiye dayalı bireysel vizyon.
 • Sezgisel vizyonu paylaşma.
 • Bütünleyici vizyon.
 • Mevcut geçerlilik evresi.
 • Eylem planı.
 • Yeniden gözden geçirme.
okul vizyonunu geli tirme
Okul Vizyonunu Geliştirme
 • Vizyon toplantıları- sunulan vizyon fikri
 • Vizyon kelimeleri-anahtar kelimelerin belirlemesi
 • Vizyon imajı-imaj öğelerinin belirlenmesi
 • Vizyonu şekillendirecek değerlerin belirlenmesi
 • Bir vizyon ifadesi önerisi
 • Vizyonun kesinleştirilmesi
vizyoner liderin zellikleri
Vizyoner liderin özellikleri
 • Vizyonu paylaşan
 • Yetenekleri idare edebilen
 • Güven inşa eden
 • Girişimde bulunmaya hevesli
 • İş odaklı faaliyetler
 • İlişkilerde dürüstlük
 • Stratejilerde rasyonellik
 • Alçakgönüllü yaklaşım
 • Yanındakilere yetki devretme
 • Sürekli amaca odaklanmadır
slide23
Marchel Proust şöyle diyor:
 • “Bir buluşa doğru yolculuk yapabilmek için yeni manzaralara değil,yeni gözlere gereksinim vardır.”
vizyoner liderlik rolleri
Vizyoner Liderlik Rolleri
 • Yolu Görmek
 • Yolda Yürümek
 • Yol Almak
yolu g rmek
Yolu Görmek
 • Vizyoner liderlik açısından öncelikle yolu görmek büyük önem taşımaktadır. Yol, vizyonun gelecekteki görüntüsüdür. Ulaşılmak istenen hedeftir. Yol, değişik yollardan en uygun olan yolu görebilmektir.
yolda y r mek
Yolda Yürümek
 • Vizyoner lider başarısı, sadece yolu görmeyle sınırlı değildir. Yolu gören, ancak yolda yürümeyen çok lider vardır. Yolda yürümek, vizyoner liderin kararlılığını göstermektedir. Yolda yürümeyle vizyona ulaşılabilir. Görülen yol ve yürünen yol ayrı ise vizyona ulaşılmaz.
yol almak
Yol Almak
 • Vizyoner liderlik, vizyonuyla insanları arkasından sürükleyen kişilerdir. Bu liderler ürettikleri vizyonlarla yeni yollar açan kişilerdir. Vizyoner liderin üçüncü önemli rolü, yol olmaktır. Yol olmak yol açmak demektir. İzleyenler vizyoner liderin açtığı yolda yürümeye çalışırlar.
etkili bir vizyoner liderin rolleri
Etkili bir vizyoner liderin rolleri
 • İdare edici
 • Değişim ajanı
 • Sözcü
 • Öğretmen