Download
dehanizi ke fed n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEHANIZI KEŞFEDİN PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEHANIZI KEŞFEDİN

DEHANIZI KEŞFEDİN

247 Views Download Presentation
Download Presentation

DEHANIZI KEŞFEDİN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEHANIZIKEŞFEDİN 2 Mayıs 2011 www.kemalislamoglu.com @islamoglukemal

 2. Lider; Toplumun çıkarları için pozitif bir “değişime” önderlik yapan kişi

 3. 4 Organizasyonlara liderlik 3 Takımlara liderlik Başkalarına liderlik 2 Liderlik Yolculuğu 1 Kişisel liderlik

 4. Liderlik becerileri • Yön gösterebilen (vizyon dahil) • Örnek alınan etkili bir model davranışları sergileyebilen(çünkü insanlar, gördükleri davranışlardan etkilenirler, sadece kendilerine söylenenlerden değil...) • Etkin iletişim kurabilen (vizyonu paylaşmak, insanları yüreklendirmek) • Doğru yerde, doğru kişileri görevlendiren (hedefe ulaşmak için, insanları olayın içine çekme, ortak bir hedef ve vizyon oluşturma...) • İnsanların içindeki “en iyiyi” ortaya çıkarabilen (koçluk, yetkilendirme, eğlendirme ve motivasyon sağlama • Önceden düşünebilen (öncelikle değişim zamanlarında) • Doğru zamanda, doğru karar verebilen (özellikle kriz, belirsizlik ve değişim zamanlarında) 7temel beceri

 5. ?

 6. Hiç bir problem , onun farkına vardığınız andaki kafa yapısıyla çözülemez.Mutlaka farklı bakış açısı yakalanmalıdır. Albert Einstein

 7. 100 - Beyin Kapasite Kullanım %si Öğrenilmiş Acizlik 10 - I -6ay I 3yaş I 6yaş I 22yaş Yaşam süresi

 8. Sol Beyin Sağ Beyin Sezgisel İhtiyari İçsel Duygusal şakacı söz sevmez ayrıntıcı Görsel-resimsel Sembolik Artistik Fiziksel Hareketleri uyumlu ÇOCUKSU eleştirmez ritmik Pozitif Analitik Doğrusal Kesin Sıralı Sözel Somut Mantıklı Aktif Kazanç odaklı Dikkatli Kusursuz Sistematik Yazılı harf -rakam

 9. Sol Beyin Sağ Beyin • Problemleri sonuçlarına bakarak çözer • Önsezilerine güvenir • Önce kağıdın sağını görür • Rastgele ve çağrışıma dayalı yaklaşım • Değişimi , farklı olanı, muhalifi ve alışılmadık olmayı sever • Problemleri organize bir şekilde çözer • Sezgiyi sevmez • Önce kağıdın solunu görür • Kurumsal alışkanlık ve yetenekleri iyi • Düzen ve dengeyi sever; kurallara sıkı sıkıya bağlanır ve yapıya uyar

 10. Sol Beyin Sağ Beyin • “Oyun” ve “iş” özgürlük ve endişe kıyaslamasıyla zenginleşir • Kendisini neden ve nasıl ifade ediceğinden çok emin değil • Görsel ve duygusal ipuçlarını sever, yüzleri ve diğer görsel bilgileri hatırlar • Renkli , duygusal kelimeler • Daldan dala atlar • “Oyun” ve “iş” rekabetçi ve kazanç odaklı • Konuşma yeteneği: kurgulu ve disiplinli • Bilgiyi yazarak ya da söyleyerek ezberler • Dilini mükemmel kullanır • Konuşurken çok rahattır

 11. Sol Beyin Sağ Beyin • Zaman ve mekan mefhumu zayıftır • Plansızdır ve riski sever • Sonuçlara bakarak görselleştirir • Geometrisever • Notu basmayı sever • Sol gözü baskındır • Zaman disiplinli • Planlıdır ve risk sevmez • Projeleri kurgular ve organize eder • Cebirsever • Not tutmayı sever • Sağ gözü baskındır

 12. Sol Beyin Sağ Beyin • Görsel malzemeleri , diyagram ve tabloları tercih eder • Duygusaldır ve bunu belli etmekten rahatsız olmaz • Vücut dili ve ses tonundaki duygusal ton gibi faktörlere dikkat eder • Hislerini delil kabul edebilir • Detaylara sırayla bakmayı , analizi ve yazılı ya da sözlü talimatlardan hoşlanır • Duygularını kontrol etmeyi tercih eder • Kelimelere ve mesaja dikkat eder • Destekleyici delillere ihtiyaç duyar

 13. BEYNİ %100 KULLANMAK Soldan sağa Görselleşmeli,hayal kurmalı Örneklere bakmalı Karşıtları incelemeli Vücut dili ve ses tonunu kullanmalı Çocuklarla vakit geçirmeli Empatik olmalı Vucudunu hareketlendir Sağdan sola Notlar al , yaz Organize ol, önceliklerini belirle Fikirleri değerlendir, hedefler belirle Vucut dili ve ses tonuna kontrol Daha mantıklı ol Karşılaştır , yargıla Sorgula , gözden geçir

 14. BASİT BİR SORU Seride gelecek sayıyı bulun 20 saniye süreniz var Bulduğunuz çözümü defterinizde ya da aklınızda tutun, yüksek sesle söylemeyin !

 15. 1 = 5 2 = 25 3 = 125 4 = 625 5 = ?

 16. ÇALIŞMA: 9 Noktanın tamamından kalemi kağıttan kaldırmadan 4 doğruda geçeceksiniz

 17. 4 DOĞRUDA TÜM NOKTALARDAN GEÇİN

 18. 3 KESİNTİSİZ DOĞRUDA YAPIN

 19. TEK DOĞRUDA YAPIN

 20. 68+6=86

 21. 10 -100 =0 2

 22. ___ XXII I = II I VII

 23. Analitik Düşünme Analitik Düşünme yetkinliğimizi geliştirmenin yolları

 24. Analitik Düşünme

 25. Problem Çözme ve Karar Oluşturmanın Basamakları Ön Hazırlık Uygulama ve Takip Sonucu/Problemi tanımla Kararı seç ve kabullendir Alternatif üret Alternatifleri kıyasla Kriter belirle

 26. DAHİLER’den Dersler Öğrenmeyi öğren

 27. DAHİLER’den Dersler Perspektifini genişlet

 28. DAHİLER’den Dersler Kıyına dik git

 29. DAHİLER’den Dersler Klasik görüşleri sars

 30. DAHİLER’den Dersler Gücünü etkili ve dengeli kullan

 31. DAHİLER’den Dersler Duygularını ifade et

 32. DAHİLER’den Dersler Maneviyatını güçlendir

 33. DAHİLER’den Dersler Hayalgücünü sürekli kullan

 34. DAHİLER’den Dersler Kendini tanı

 35. DAHİLER’den Dersler Hoşgörülü ol

 36. DAHİLER’den Dersler İnsan Sarrafı ol

 37. DEHANIZIKEŞFEDİN 2 Mayıs 2011 www.kemalislamoglu.com @islamoglukemal

 38. Kader, talih, tesadüf, rastlantı bu kelimeler farsça ve arapçadır, Türklerle ilgisi yoktur… 28 Ekim 1930