slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Michal Kuděla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Michal Kuděla - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Zastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje. Analýza postojů, názorů a cílů zastupitelů v obcích do tří tisíc obyvatel. Michal Kuděla. Radomír Sztwiertnia. Charakteristika projektu. Výzkum je realizován v rámci specifického vysokoškolského výzkumu Reg . číslo SGS/2/2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Michal Kuděla' - placido-nyland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje. Analýza postojů, názorů a cílů zastupitelův obcích do tří tisíc obyvatel

Michal Kuděla

Radomír Sztwiertnia

charakteristika projektu
Charakteristikaprojektu
 • Výzkum je realizován v rámci specifického vysokoškolského výzkumu
 • Reg. číslo SGS/2/2011
 • Fakulta veřejných politik, ÚVSRP, SLU
 • Délka řešení projektu, 1 rok
 • Řešitelský tým – 2 pedagogové, 9 studentů
zam en projektu
Zaměření projektu
 • Moravskoslezský kraj
 • Obce do 3 000 obyvatel
 • 6 okresů
 • 243 obcí / 81 %
 • 226 tis. obyvatel / 18 %
 • Městské části Opavy a Ostravy
 • 2 693 zastupitelů, 96 obyvatel na 1 zastupitele
zam en projektu1
Zaměřeníprojektu
 • Primární výzkum v oblasti samosprávy
 • Výzkum názorů, postojů, pracovního zázemí, činnosti a sebehodnocení lokálních elit
 • Problematika role zastupitelů ve správě obcí
 • Fungování komunální politiky a demokracie
 • Politická kariéra zastupitelů
 • Zázemí pro výkon funkce
realizace projektu
Realizaceprojektu
 • Dotazníkové šetření
 • Návaznost na mezinárodní srovnávací výzkum “Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě” realizovaný ve 20 evropských státech
 • Sběr dat 6-8/2011
 • Tři fáze realizace
 • 1.) Příprava dotazníků
 • 2.) Sběr dat
 • 3.) Analýza, publikace výsledků výzkumu
n vratnost dotazn k
Návratnostdotazníků

31 – 33%

26 – 30%

18 – 25%

Celková návratnost 27,4%

charakteristika zastupitel
Charakteristika zastupitelů

v obcích Moravskoslezského kraje do 3 000 obyvatel

První výstupy dotazníkového šetření

zastoupen en a mu
Zastoupenížen a mužů

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji v %

slo en zastupitel dle v kov ch skupin v
Složení zastupitelů dle věkových skupin v %

Průměrný věk zastupitelů v obcích Moravskoslezského kraje do 3 000 obyvatel je 46 let.

vzd l n zastupitel
Vzdělání zastupitelů

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji v %

vzd l n zastupitel dle pohlav
Vzdělání zastupitelů dle pohlaví

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji v %

d lka v konu funkce
Délka výkonu funkce

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji v letech

zastupitel a stranictv
Zastupitelé a stranictví

v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji

stranick p slu nost
Stranická příslušnost

Členství zastupitelů v politických stranách v %

stranick p slu nost1
Stranická příslušnost

členství zastupitelů v politických stranách, srovnání žen a mužů v %

politick orientace
Politická orientace

zastupitelů na ose pravice x levice v %

politick orientace nestran ci
Politická orientace - nestraníci

zastupitelů na ose pravice x levice v %

politick orientace stran ci
Politická orientace - straníci

zastupitelů na ose pravice x levice v %

ad