slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Michal Lehnert PowerPoint Presentation
Download Presentation
Michal Lehnert

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Michal Lehnert - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Sportovní trénink dětí a mládeže. Michal Lehnert. O S N O V A P Ř E D N Á Š K Y. Charakteristika STDM, specifika tréninkového zatížení. Specifické požadavky na činnost trenéra v STDM. STDM ve věkových obdobích 6-10, 11-15, 16-18 let. Shrnutí poznatků o kondičním tréninku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Michal Lehnert' - mahogony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o s n o v a p e d n k y
O S N O V A P Ř E D N Á Š K Y
 • Charakteristika STDM, specifika tréninkového zatížení.
 • Specifické požadavky na činnost trenéra v STDM.
 • STDM ve věkových obdobích 6-10, 11-15, 16-18 let.
 • Shrnutí poznatků o kondičním tréninku

a tréninku techniky.

 • STDM a sportovní výkon (soutěže).
sportovn tr nink d t a ml de e
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

CHARAKTERISTIKA

 • Součást počátečních etap dlouhodobého procesu přípravy sportovců:

-sportovní předpřípravy (seznamování se sportem)

-základního tréninku (cca 10-13 let)

-specializovaného tréninku (cca 13-17 let).

 • Dosažení maximální výkonnosti:

10-15 tis. tréninkových hodin (10-15 let)

sportovn tr nink d t a ml de e1
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

CHARAKTERISTIKA

 • Zpočátku přípravný charakter - zaměřen zvyšování tělesné zdatnosti + na vytvoření:

-vztahu ke sportu

-základního fondu dovedností

-správného pohybového režimu…

 • SPECIFICKÝ CÍL – tvorba předpokladů pro efektivní trénink a dosažení relativně maximální sportovní výkonnosti v dalších etapách.
sportovn tr nink d t a ml de e2
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

CHARAKTERISTIKA

 • VÝCHODISKA TRÉNINKU:

-perspektivnost

-respektování probíhajícího vývoje

-všestrannost

-limity výkonnosti v důsledkuprobíhajícího vývoje

sportovn tr nink d t a ml de e3
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

CHARAKTERISTIKA

 • Fyzický rozvojpřizpůsobovat tréninkové zatížení růstovým trendům, vývoji kostry, specifikům odpovědí na tréninkové podněty.
 • Psychický rozvoju dětí vycházet z toho, co potřebují a co je baví (to mohu ovlivnit), u nejmladších brát v potaz vysokou unavitelnost CNS.
sportovn tr nink d t a ml de e5
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

STANOVENÍ TRÉNINKOVÝCH CÍLŮ

 • Krátkodobé cíle - jejich stanovování udržuje každodenní koncentraci a motivaci. Průběžně a pravidelně vyhodnocujeme pokroky.
 • Dlouhodobé cíle - představují kulminaci tréninkového úsilí.
 • Zapojení do vytyčování cílůzvýšení motivace.
sportovn tr nink d t a ml de e6
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

STANOVENÍ TR. CÍLŮ U DĚTÍ

 • Při stanovení cílů vycházet z toho, co děti potřebují a co je baví (to můžeme ovlivnit).
 • Upřednostňovat cíle procesuálně orientované (zlepšení, „zvládnutí“) především krátko a střednědobé) před výsledkově orientovanými (absolutně orientovanými – medaile, umístění).
sportovn tr nink d t a ml de e7
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ U DĚTÍ

 • vycházet z individuálních specifik, charakteristických požadavků disciplíny (odvětví), včetně věku dosažení maximální výkonnosti.
 • Zajistit úspěšnost v co nejvíce tréninkových činnostech.
sportovn tr nink d t a ml de e8
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

 • Zvyšovat postupně, výrazněji většinou po 1. etapě sportovní přípravy (u technicko-estetických sportů dříve):

-prodlužováním doby trvání jednotek,

-zvyšováním počtu jednotek v týdnu, objemu (intenzity) zatížení při stejné frekvenci.

Optimalizace zatížení = předpoklad plného využití genetického potenciálu v budoucnosti!!!

sportovn tr nink d t a ml de e9
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

Long-term athlete development (LTAD)

 • Model vývoje sportovců – dlouhodobý přístupk maximalizaci individuálního potenciálu a celoživotnímu sportování.
 • Vznik v Kanadě (Istvan Balyi).
 • Koordinace školní, mimoškolní a tréninkové činnosti (např. některá citlivá období již před zahájením tréninku ve sportovním oddíle.
 • Nesoustřeďuje se na sporty s brzkou specializací.
sportovn tr nink d t a ml de e10
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

Long-term athlete development (LTAD)

 • Rozlišuje se šest stádií sportovní přípravy.
 • Doporučuje se specializace na 1 sport až po 10. roce (nebezpečí vyhoření…).
 • Zdůrazňuje trénink podle biologického (vývojového) věku.
 • Růstový spurt (hoši cca 12, dívky 11 let) = východisko pro zaměření tréninkových programů.
sportovn tr nink d t a ml de e11
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

TRENÉR

 • Znát problematiku výběru talentů.
 • Znát a respektovat specifika vývoje somatického, fyziologického, psychosociálního.
 • Respektovat možné odlišnosti ve vývoji – rozdíly mezi kalendářním a biologickým věkem + sportovní věk.
 • Využívat citlivých (senzitivních) obdobív rozvoji motorických schopností a osvojování dovedností.
sportovn tr nink d t a ml de e12
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

TRENÉR

 • Stanovit poměr všestranné a speciální přípravy – vyhnout se rané specializaci!!!
 • Znaky rané specializace:

-snaha o rychlé (předčasné) nárůst sportovní výkonnosti,

-jednostranné zaměření, upřednostňování obsahu specializace,

-celková podobnost s tréninkem dospělých (důraz na výkonnost, vážnost, psychický tlak…)

sportovn tr nink d t a ml de e13
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

TRENÉR

 • sledovat zájem o trénink
 • vytvářet dobrou atmosféru
 • dbát na pestrost a zábavnost tréninku
 • upřednostňovat herní princip…
sportovn tr nink d t a ml de e14
SPORTOVNÍ TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

TRENÉR

 • Psychologické působení zaměřit na:

-rozvoj výkonové motivace

-plnění a vyrovnání se s tréninkovými požadavky (později i soutěžními)

-rozvoj morálně-volních vlastností

-fair play

-samostatnost, sebevědomí …

sportovn tr nink ve v kov m obdob 6 10 let
SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 6-10 let
 • Vytvářet vztah ke sportu.
 • Návyk na pravidelnou činnost.
 • Osvojovat širokou škáluzákladních dovedností bez zaměření na detaily, dovednosti často opakovat.
 • Často měnit obsah (rychle klesá soustředěnost).
 • Preferovat zábavu před vítězstvím, společné soutěžení hochů a děvčat.
 • Neuplatňovat periodizaci v tréninku.
sportovn tr nink ve v kov m obdob 6 10 let1
SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 6-10 let
 • Systematicky využívat modifikovaných (zjednodušených) aktivit a pomůcek.
 • Podporovat uvědomování si vlastního těla, tvořivosti, oceňovat “zaměření” na trénink, disciplinovanost …
kondi n tr nink 6 10 let
KONDIČNÍ TRÉNINK (6-10 let)

RYCHLOST

-senzitivní období: hoši 7-9, dívky 6-8 let,

-nejdříve preferovat rozvoj Rreakce a jednodušší lokomoční cvičení - hlavně frekvenční Rdo 6-8 s,

-později lze zvýšit podíl běhů se změnou směru (adaptace a přirozený nárůst síly),

-pozornost i R horních končetin a trupu, spojovat rychlost a techniku.

kondi n tr nink 6 10 let1
KONDIČNÍ TRÉNINK (6-10 let)

SÍLA

-Není závislost mezi sportovním výkonem v dospělosti a silovým tréninkem.

-Hlavním úkolem je příprava šlach a vazů, zlepšení činnosti energetických systémůlepší využívání tukůlepší poměr svalová hmota/hmotnost.

-Cvičení - nenáročná cvičení kondiční gymnastiky, s překonáváním odporu vlastního těla (vč. rychlostně-silových), úpoly…

tr nink koordinace 6 10 let
TRÉNINK KOORDINACE (6-10 let)

KOORDINACE

-senzitivní období, zařazovat v každém tréninku, široké spektrum cvičení.

POHYBLIVOST

-senzitivní období.

slide23

SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 11-15 let

 • Začít uplatňovat periodizaci, soutěže by ale neměly představovat nadměrný stres pro podpůrně-pohybový aparát a psychiku - vítězství není rozhodující.
 • Individualizace v tréninku (hlavně kondičním).
 • Podporovat utváření správných návyků (tréninkových, stravovacích, hygienických), fair-play při soutěžení (i v životě).
slide24

SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 11-15 let

 • Dobré předpoklady pro trénink, cca do poloviny období hlavně pro motorické učení.
 • Vzestup výkonnosti, zvětšují se rozdíly mezi chlapci a děvčaty.
 • V 2. polovině období si začínají uvědomovat nezbytnost plného nasazení a pravidelnosti pro dosažení vysoké výkonnosti.
 • Končí se nejdůležitější období dlouhodobého vývoje sportovce!
sportovn tr nink ve v kov m obdob 11 15 let
SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 11-15 let
 • Vytvářet základy strategie a taktiky ve spojení s dovednostmi (zlepšená představivost a orientacepředpoklady pro spolupráci).
 • Období zvýšeného rizika poškození podpůrně-pohybového aparátu (hoši až cca 13-15 let), ale i přetrénování.
 • Specifickým fenoménem je nástup puberty.
kondi n tr nink 11 15 let
KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let)

RYCHLOST

-senzitivní období - především R reakční, frekvenční, děvčata později i akcelerační.

 • Hoši – 13-16 let (hlavně (v pozdější fázi puberty)a v časné postpubescenci  zvýšit objem R tréninku.
 • Dívky – 11-13 let.
kondi n tr nink 11 15 let1
KONDIČNÍ TRÉNINK (11-15 let)

VYTRVALOST

-průběžně rozvíjet aerobní vytrvalost – není potřeba klást důraz na intenzitu.

-citlivé období: koncem období vyšší pozornost aerobní vytrvalosti (aerobní kapacita) – zejména v období zrychleného růstu, po jeho zpomalení důraz na intenzitu (aerobní výkon), u dívek i anaerobní vytrvalost.

POHYBLIVOST

-přirozeně vzrůstá, ke konci období je možná stagnace, event. zhoršení.

kondi n tr nink 11 15 let2
KONDIČNÍ TRÉNINK  (11-15 let)

SÍLA

 • Hlavním úkolemje podpora harmonického rozvoje apříprava na zvýšené zatížení v následující etapě.
 • Citlivé období:hoši - cca minimálně rok po růstovém spurtu, dívky - 1. cca po růstovém spurtu, 2. S nástupem menarche.
 • Preferovat komplexnější cviky (zapojeno více kloubů, resp. velké svalové skupiny), techniku cvičení, správné návyky (protažení, kompenzace).
kondi n tr nink 11 15 let3
KONDIČNÍ TRÉNINK  (11-15 let)

SÍLA

 • Využívat cvičení kondiční gymnastiky, s překonáváním odporu vlastního těla, úpoly, doplňkové odpory - přednost expanderům, lehkým činkám,.
 • Dbát na variabilitu pohybů, výběr vhodných poloh – nepřetěžovat páteř…
 • Trénink jádra těla…
kondi n tr nink 11 15 let4
KONDIČNÍ TRÉNINK  (11-15 let)

SÍLA

 • Předchází-li kvalitní příprava, lze ke konci období využít doplňkových odporů až 50-60% maxima.
 • Výbušná síla – důraz na rychlostní složku – dívky již zpočátku období.
 • Příklad S tréninku u 14letých: PO = 10-15, později 8-12, PS = 1-3, v programu vybrat 6-10 komplexních cviků (na strojích více).
tr nink koordinace 11 15 let
TRÉNINK KOORDINACE (11-15 let)

KOORDINACE

-senzitivní období(zejména zpočátkuobdobí),u dříve dospívajících zařazovat více koordinačních cvičení. Ke konci období stagnace, event. pokles. Respektovat specifika sportů.

sportovn tr nink ve v kov m obdob 16 18 let
SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 16-18 let
 • Zvyšuje se počet soutěží.
 • Hlavním východiskem stavby tréninkových cyklů se postupně stává soutěžní kalendář, roste význam přípravy na soutěže.
 • Výrazněji narůstá velikost zatížení, ke konci období trénink postupně nabývá rysy tréninku dospělých. Oscifikace kostí však není plně dokončena!
sportovn tr nink ve v kov m obdob 16 18 let1
SPORTOVNÍ TRÉNINK VE VĚKOVÉM OBDOBÍ 16-18 let
 • V obsahu tréninku zdůrazňovat specializaci – nárůst specifičnosti tréninkových cvičení.
 • Zvyšuje se význam taktické přípravy, teoretické přípravy.
 • Spojení dokonalé techniky s taktikou (zvládnout téměř celé spektrum specializace).
 • Zvýšení důrazu na kondici (značné přírůstky hlavně u hochů), aerobní i anaerobní zatížení.
kondi n tr nink 16 18 let
KONDIČNÍ TRÉNINK  (16-18 let)

SÍLA

 • Předpolady pro hypertrofii, zvyšovat specifičnost cvičení.
 • Ke konci období - maximální a výbušná S.
 • Dívky v postpubertě – důraz na horní polovinu těla (k udržení proporcionality). Výsledek výzkumu: 13-15 opakování lepší výsledky než 6-8, trvání pohybu 4-6 s.
kondi n tr nink 16 18 let1
KONDIČNÍ TRÉNINK  (16-18 let)
 • RYCHLOST – akcelerační, frekvenční – zlepšování hlavně nárůstem silové komponenty.
 • VYTRVALOST –aerobní i anaerobní.
 • FLEXIBILITA – dále rozvíjet (vzhledem k specifikům sportovních výkonů) nebo udržovat.
tr nink koordinace 16 18 let
TRÉNINK KOORDINACE (16-18 let)
 • KOORDINACE – více respektovat specifika specializace.
tr nink s ly u d t a ml de e shrnut
TRÉNINK SÍLY U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)  
 • Podpora vývinu svalstva vytváří základ vysoké výkonnosti v dospělosti - většinou jsou slabé svaly zajišťující držení těla (trup, ramena, kyčle). Nejdříve odstranit svalové dysbalance.
 • Cvičení vede k přizpůsobení délky svalových vláken rostoucím kostem - intenzita není zpočátku rozhodující.
 • Nejdříve upřednostňovat sílu šlach a vazů před silou svalů (ta roste rychleji), trupu před končetinami, podporovat rozvoj flexibility svalů.
tr nink s ly u d t a ml de e shrnut1
TRÉNINK SÍLY U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)  
 • Při odborném vedení nedochází k poškozování organizmu, zlepšuje se připravenost na následující specifické zatížení, podporuje se rozvoj svalové rovnováhy, činnost synergistů…
 • Výsledky výzkumu:

-U 7-16letých stejné výsledky při cvičení 2 i 3x/týden, trénink 1x týdně nestačí na udržení.

-Děti, které absolvují S trénink mají 3x nižší výskyt zranění!

p klad specifick ho zam en silov ho tr ninku
PŘÍKLAD SPECIFICKÉHO ZAMĚŘENÍ SILOVÉHO TRÉNINKU
 • Tenis – šikmý sval břišní (pro přenos sil), prsní, deltový, široký zádový a triceps (pro úder).

Příklady cvičení: pullovery, shyby, flexe a extenze zápěstí…).

tr nink rychlosti u d t a ml de e shrnut
TRÉNINK RYCHLOSTi U DĚTÍ A MLÁDEŽE  (SHRNUTÍ)
 • Využít důsledně citlivého období – v cca 8 –12 (13) letech, u chlapců déle.
 • Zaměřit se na všechny druhy rychlosti, různé části těla.
 • Zařazovat široké spektrum cvičení.
 • Trénovat v menších objemech, ale častěji, upřednostňovat soutěžení.
 • Dbát na technické provedení cvičení a na včasné propojení rychlosti a techniky (zvládnout hrubé rysy).
tr nink vytrvalosti u d t a ml de e shrnut
TRÉNINK VYTRVALOSTI   U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)
 • Názory, že děti se hůře adaptují na aerobní vytrvalostní podněty než dospělí se nepotvrdily.
 • Prepuberta – vysoká intenzita je zbytečná (např. při tepové frekvenci kolem 200/min je tepový objem nízký – pokles schopnosti přenosu kyslíku a glukózy pro svalovou práci). Vhodné je měnit překonávané vzdálenosti a trvání.
 • Prepuberta – provádět déletrvající sportovní činnost bez pocitu výrazné únavy (hry - vyhovuje opakování krátkých intenzivnějších nástupů).
tr nink vytrvalosti u d t a ml de e shrnut1
TRÉNINK  VYTRVALOSTI U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)
 • Děti: upřednostňují se sportovní hry a jejich modifikace, pohybové hry, štafetové závody:

1) aerobní zatížení: 90s-3 min a více (HR 166-174)

2) anaerobní zatížení: 20-60s (HR – 176-190).

 • Výsledky výzkumů:

-Prepubescenti – vytrvalostní trénink ovlivňuje pravděpodobně vlákna I i II - jejich metabolický charakter (výsledek výzkumu u 11letých).

tr nink vytrvalosti u d t a ml de e shrnut2
TRÉNINK  VYTRVALOSTI U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)
 • Puberta – zvýšení VO2 max hlavně u hochů (především nárůstem svalové hmoty, zvýšení koncentrace hemoglobinu), ale cca půl roku před růstovým spurtem může dojí k stagnaci, resp. snížení úrovně vytrvalosti.
 • Postpuberta – v tréninku postupně respektovat specifika specializace, v  soutěžním období nejméně 50% specifického tréninku vzhledem k nárokům sportovního výkonu na (an)aerobní metabolismus.
tr nink koordinace u d t a ml de e shrnut
TRÉNINK KOORDINACE U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)
 • Věnovat maximální pozornost.
 • 7-12 let – výrazný rozvoj schopnosti kinestetické diferenciační, rytmické, rovnováhové, prostorově orientační, reakční.
 • Doporučení. všechny věkové skupiny – minimálně cca 10-15 min koordinačních cvičení v každé tréninkové jednotce.
tr nink flexibility u d t a ml de e shrnut
TRÉNINK FLEXIBILITY U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)
 • Přirozeně se vyvíjí až do cca 13-14 let.
 • Hlavní úkoly: rozvoj a později udržení současné úrovně, příprava na specifické nároky disciplíny, prevence zranění, osvojení vhodných návyků…
 • Upřednostňovat aktivní strečink - vysvětlovat význam cvičení a učit technice (cca od 10-11 let).
tr nink techniky u d t a ml de e shrnut
TRÉNINK TECHNIKY U DĚTÍ A MLÁDEŽE (SHRNUTÍ)
 • Osvojovanou dovednost zařazovat co nejčastěji(v každém tréninku stanoveného bloku), hodnotitúsilí, snahu, nejen úspěchy.
 • U dětí upřednostňovat komplexní postup (osvojovat dovednosti vcelku), zjednodušení – např. ve hrách umožnit co nejdříve po vytvoření hrubých pohybových programů uplatnění dovednosti při řešení herních situací (zisk míče, bodu = silnější stimul pro děti, než pochvala za zvládnutí techniky, metodu koncentrace učiva …
 • Dále viz téma „Technická příprava“
variabilita v tr ninku techniky sportovn hry
VARIABILITA V TRÉNINKU TECHNIKY (SPORTOVNÍ HRY)
 • Měnit obsah, náčiní (např. volejbal – velikost a hmotnost míče, tenis – výše odskakující míče, basketbal – nižší koše).
 • Redukovat hrací prostor, počet hráčů – umožní lépe realizovat hru.
 • Omezit nebo zjednodušit využívané dovednosti či taktiku, …
tr nink d t a sportovn v kon
TRÉNINK DĚTÍ A SPORTOVNÍ VÝKON
 • Trénink dětí není prioritně orientován na úspěch v soutěžích.
 • Sportovní výkony jsou ovlivněny věkovými zvláštnostmi a dobou sportovní přípravy.
 • Sportovní výkony jsou ovlivněny somatometrickými ukazateli (hoši v období 10-14 let, dívky v období 9 a především 12-13 let).
 • Z nejlepších žáků se prosadíjen polovina (i méně) mezi nejlepší v dorosteneckých kategoriích, není úzká vazba mezi vysokou výkonností v dětství a v dospělosti.
pro kon d ti se sportem
PROČ KONČÍ DĚTI SE SPORTEM?
 • ztráta zájmu
 • absence zábavy
 • časová náročnost
 • přílišný tlak, důraz na vítězství
 • jednostranné zaměření, nuda
 • přílišná únava
 • trenér
k o n t r o l n o t z ky
K O N T R O L N Í O T Á Z KY
 • Charakterizujte STDM, uveďte specifika tréninkového zatížení.
 • Jaké jsou specifické požadavky na činnost trenéra v STDM.
 • Charakterizujte STDM ve věkových obdobích 6-10, 11-15, 16-18 let.
 • Uveďte specifika a zaměření tréninku v jednotlivých obsahových složkách tréninku.
 • Uveďte váš názor na problematiku sportovní výkonnosti a význam soutěží u dětí a mládeže.