promjene u suvremenom obrazovanju nok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Promjene u suvremenom obrazovanju - NOK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Promjene u suvremenom obrazovanju - NOK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Promjene u suvremenom obrazovanju - NOK - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Promjene u suvremenom obrazovanju - NOK. OPET PROMJENA?. TRADICIONALNO OBRAZOVANJE. Koncentrirano na SADRŽAJE učenja Velik broj predmeta i sadržaja “prenošenje” znanja Učitelj zna sve; demonstrira, objašnjava, uvodi novo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Promjene u suvremenom obrazovanju - NOK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tradicionalno obrazovanje
TRADICIONALNO OBRAZOVANJE
 • Koncentrirano na SADRŽAJEučenja
 • Velik broj predmeta i sadržaja
 • “prenošenje” znanja
 • Učitelj zna sve; demonstrira, objašnjava, uvodi novo
 • Učenik pasivan; sjedi, sluša, prepisuje i ponavlja što mu učitelj kaže ili pokaže
 • Individualni rad
 • Razgovor na relaciji učitelj (pitanje)-učenik (odgovor)
 • Nije poželjno da učenik: radi na svoj način, kritizira i preispituje, bude drugačiji…
 • Matematika = zadaci
suvremeno obrazovanje
SUVREMENO OBRAZOVANJE
 • Koncentrirano na vještine, kompetencije
 • Ne što znaš, već što umiješ s tim
 • naglasak na inovativnosti, stvaralaštvu, rješavanju problema, razvoju kritičkoga mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti, socijalnih kompetencija
 • problemski pristup, istraživanje, otkrivanje
 • Manje sadržaja, više kompetencija
to je nok
ŠTO JE NOK?
 • Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje
 • Srpanj, 2010.
 • Osnovni odgojno obrazovni dokument
 • Definira:
  • svrhu, ciljeve, područja, cikluse, načela obrazovanja
  • što opće obrazovani učenik mora postići (ne ulazi u strukovno obrazovanje)
  • temelj za izradu predmetnih kurikuluma i ostalih nastavnih materijala
kompetencije koje propisuje nok
KOMPETENCIJE KOJE PROPISUJE NOK

komunikacija na materinskomu jeziku

komunikacija na stranim jezicima

matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji

učiti kako učiti

socijalna i građanska kompetencija

inicijativnost i poduzetnost

kulturna svijest i izražavanje

ciklusi obrazovanja
CIKLUSI OBRAZOVANJA
 • Prvi ciklus koji čine I., II., III. i IV. razred osnovne škole.
 • Drugi ciklus koji čine V. i VI. razred osnovne škole.
 • Treći ciklus koji čine VII. i VIII. razred osnovne škole.
 • Četvrti ciklus odnosi se na I. i II. razred srednjih strukovnih i umjetničkih škola, dok u gimnazijama obuhvaća sva četiri razreda
podru ja obrazovanja
PODRUČJA OBRAZOVANJA
 • Kako odrediti područja obrazovanja?
 • Kako razviti željene kompetencije?
 • Što nam u svakodnevnom životu treba?
 • Što će nam trebati u budućnosti?
 • Što svima treba?
 • Što je preduvjet za bilo koje profesionalno obrazovanje?
 • Što je “opća kultura”?
podru ja obrazovanja po noku
PODRUČJA OBRAZOVANJA PO NOKu
 • jezično-komunikacijsko područje
 • matematičko područje
 • prirodoslovno područje
 • tehničko i informatičko područje
 • društveno-humanističko područje
 • umjetničko područje
 • tjelesno i zdravstveno područje

PODRUČJE ≠ PREDMET

matemati ko podru je u noku
Matematičko područje u NOKu
 • Sve važnija uloga matematike u suvremenom svijetu
 • Mogućnost primjene naučenih matematičkih sadržaja u situacijama svakodnevnog života postaje važnija od količine naučenih sadržaja, formula i broja riješenih zadataka
 • Cilj je biti sposoban kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke u svakodnevnomu životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja.
znanja ili kompetencije
ZNANJA ILI KOMPETENCIJE
 • U matematici neke sadržaje treba poznavati i razumjeti, ali prvenstveno ih trebamo moći primijeniti u životu
  • KONCEPTI - sadržaji koje učenik određene dobi treba poznavati
  • PROCESI - umijeća primjene za koje treba biti osposobljen
 • Kroz svaki se sadržaju mogu poticati procesi (kompetencije)
matemati ki procesi
MATEMATIČKI PROCESI

prikazivanje i komunikacija

povezivanje

logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje

rješavanje problema i matematičko modeliranje

primjena tehnologije

matemati ki koncepti
MATEMATIČKI KONCEPTI

Brojevi

Algebra i funkcije

Oblik i prostor

Mjerenje

Podatci

Infinitezimalni račun

prikazivanje i komunikacija
PRIKAZIVANJE I KOMUNIKACIJA

Matematika – univerzalni, globalni jezik

Prikazivanje je i proces i krajnji rezultat

Raznolike forme prikazivanja: dijagrami, grafikoni, grafovi, krivulje, tablice, formule, algebarski izrazi….

Spoznaje treba prenijeti drugima

Učenik mora biti sposoban izražavati svoje razmišljanje, pojašnjavati primijenjene strategije, argumentirati svoja stajališta, slušati tuđa pojašnjenja…

Timski rad

Poticati verbalnu i pisanu komunikaciju

povezivanje
POVEZIVANJE

Matematiku treba doživjeti kao zaokruženu, jedinstvenu cjelinu

Cjepkanjem u lekcije gubi se ta povezanost

Povezivanje sa životom - nastala iz života, potrebna u životu

Matematika (za učenike) nije sama sebi svrha – treba joj dati smisao

logi ko mi ljenje argumentiranje i zaklju ivanje
LOGIČKO MIŠLJENJE, ARGUMENTIRANJE I ZAKLJUČIVANJE

Najvažnija funkcija nastave matematike je poticanje i razvoj logičkog mišljenja

Ispravni postupci mišljenja (analiza, sinteza, generalizacija, apstrakcija…)

Poticati samostalne zaključke (indukcijom, dedukcijom, analogijom)

Raspravljati, argumentirati, dokazivati

rje avanje problema i matemati ko modeliranje
RJEŠAVANJE PROBLEMA I MATEMATIČKO MODELIRANJE

problem iz svakodnevnog života ili intelektualne prirode (zagonetka)

Cilj je prvenstveno riješiti problemsku situaciju, neovisno o načinu rada

Nisu vezani uz JEDAN ODREĐENI POSTUPAK, a time ni uz jednu određenu lekciju

Potiču se raznolike strategije

složeniji i traže više intelektualnog napora

Često imaju više rješenja

zaklju ci
ZAKLJUČCI
 • Jasnije definirana svrha i uloga obrazovanja
 • Veliki korak naprijed jer svima, na svim razinama obrazovanja postavlja jednakeciljeve
 • Povezuje sve razine obrazovanja (isti ciljevi, ista područja, isti procesi i koncepti)
 • Okreće se kompetencijama, korisnosti, a ne količini znanja
 • Rasterećuje učenika (definira obavezna i izborna područja)
 • Veća sloboda (i odgovornost) učitelja
 • Početak faze izrade predmetnih kurikuluma