slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A nephrologia globalizált világunkban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

A nephrologia globalizált világunkban - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

A nephrologia globalizált világunkban. Prof. Dr. Rosivall László. egyetemi tanár. Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet, Budapest. Tartalom: érzelmi és logikai felvezetés a két fogalom definíciója és jelentése a jövő. Globalizált reformok: Nincs új a nap alatt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A nephrologia globalizált világunkban' - pillan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A nephrologia globalizált

világunkban

Prof. Dr. Rosivall László

egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet, Budapest

slide2

Tartalom:

 • érzelmi és logikai felvezetés
 • a két fogalom definíciója és jelentése
 • a jövő
slide3

Globalizált reformok:

Nincs új a nap alatt

slide4

Gaius Petronius Pontius Nigrinus

Consul 37 AD and Governor of Aegyptus

“We trained very hard, but it seemed that every time

we were beginning to form into teams, we would be

reorganized. I was to learn later in life that we

tend to meet any new situationby reorganizing –

and a wonderful method it can be for creating

the illusion of progress while producing

confusion, inefficiency and demoralization.”

„…ha csapattá kezdtünk válni, mindig újjászerveztek…

az átalakítás egy csodálatos módszer arra, hogy a fejlődés látszatát

keltsük, miközben konfúziót, a hatékonyság megszűnését és demoralizációt

idézünk elő.”

slide5

„Elmaradt rendszerváltások

… a nem piaci szektorban számos olyan alrendszert találunk, amely jórészt változatlanul a korábbi viszonyok szerint működik. Ilyen a felsőoktatási, az akadémiai vagy az egészségügyi alrendszer is. Már az is jórészt posztszocialista sajátosság, hogy ezeket az alrendszereket külön szokás kezelni a piactól. A világ fejlettebb részének sok országában fel sem

merül, hogy a felsőoktatás, a tudomány, de különösen az egészségügy (nephrologia!) ne piaci szerveződésű legyen.

Nálunk most jutott odáig a rendszerváltozás, hogy a felsőoktatás, a tudomány és az egészségügy eddigi redisztributív gazdasági integrációja megkérdőjeleződik.”

Polónyi István: Az Akadémia diszkrét bája, Beszélő; 2006. október, 11/10

Félrevezető, pontatlan fogalmazás; mert valóban van egészségipar (gyógyszer, segédeszköz, hotel, stb.), ahol érvényesülnek – helyesen – a piaci törvények, de az fel sem merülhet, hogy a betegellátásban szabad verseny legyen.

Pl.: … ahol többen halnak meg, azt majd nyilvánosságra hozzuk és

oda nem megy a beteg…

slide7

Ady: Harc a Nagyúrral"Megöl a disznófejű Nagyúr,Éreztem, megöl, ha hagyom,Vigyorgott rám és ült meredten:Az aranyon ült, az aranyon,Éreztem, megöl, ha hagyom."

Globális: valaminek az egészére,

az összességére kiterjedő

(Magyar Értelmező Szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980)

Globalizáció: nincs egységes definíció

Lehet:

- diktatórikus, demokratikus

- kulturális, politikai, gazdasági, egészségügyi,stb.

- szűk hatalmi csoport erőszakos terjeszkedése

- Földet befedő szolgáltató hálózat

Mi az ellentéte:

- globalitások lokalitások (egész rész) vagy

- globalizáció univerzalizáció (egész más egész)

slide8

„templom, parlament, kínpad:megannyi színpad;...........................s mert minden célban ott van,ott van a holnapodban,gondolatodban,minden mozdulatodban;mint víz a medret,követed és teremted;kémlelődsz ki e körből?ő néz rád a tükörből,ő les, hiába futnál,fogoly vagy, s egyben foglár;dohányod zamatába,ruháid anyagába,beivódik, evődikvelődig;eszmélnél, de eszmecsak övé jut eszedbe,néznél, de csak azt látod,mit ő eléd varázsolt,”

Ilyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

Globalizáció:

egy csoport zsarnoksága?!

Hol globalizáció van,

ott globalizáció van…

slide9

Mi a nephrologia és annak

helyes globalizációja?

slide10

prevenció

hypertonologia

diabetologia

rehabilitáció

pszichonephrologia

kardionephrologia

vesegyógyászat

transzplantáció

dialízis

nephrologia - vesetan

sejt elemek

mitokondriumok

csatornák

transzporterek

ligandok

membránok

gének, stb.

egységek

nephron

glomerulus

tubulus

intersticium

sejtek

epithel

endothel

podocyta

perycita

mezangium, stb.

teljes szerv

slide11

A magyar vesetan és globalizációja

Nephrologia hazai terjeszkedése, globalizációja:

- Korányitól a Debreceni Napokig (Hőgyes Endre, Korányi

Sándor, Gömöri Pál, Bálint Péter, Hársing László, Takács

Lajos, stb.)

A magyar nephrologia nemzetközi terjeszkedése:

- EDTA Kongresszus Budapesten (1986)

- EKRA - alapító tagság

- Budapest Nephrology School (a világ első ISN, illetve ERA -

EDTA CME kurzusa, MVA)

- ISN-COMGAN tagság

- ERA - EDTA vezetőségi tagság

- IFKF alapító tagság

- World Kidney Day - MVA

slide12

Dialízis – globalizáció

-nemzetközi hálózatok

- nemzetközi holiday- dialízis

- nemzetközi guide –line, standard

Előnyök, hátrányok, veszélyek:

harc/verseny – profit / beteg – üzlet/szakma

Tőlünk is függ!

slide13

Transzplantáció – globalizáció

 • nemzetközi hálózati szervszolgálat, együttműködés
 • nemzetközi globális vizsgálatok, stb.

Mi a teendő?

Csak legyen, maradjon:

orvos, illetve ”ember az embertelenségben”

és kiáltson „másért”!

slide14

A hasznos globalizáció?!

Kutatás:

- konzorciumok, világprojektek, EU-pályázatok

 • Oktatás:
 • nemzetközi PhD, Európai Kutatási Térség (ERA),
 • illetve a bolognai folyamat eredményeként Európai
 • Felsőoktatási Térség (EHEA)
 • graduális, posztgraduális és oktatói mobilitás

Információ – tudás – globalizált hozzáférhetőség:

- nephrologiai internet újságok, website-ok, kommunikáció

Hátrány: a rendszerben rejlő diktatúra lehetősége

slide15

MI BAJ?És pénzed soha sincs,Csodálatos!Pedig még vized isAranyat hoz.Rosz gazda vagy, szegényJó nemzetem,GazdálkodásodatNem szeretem.Kivánod ami nincs,S nem kapható,S mid van, kezed közöttOlvad mint hó.Ha ezt is eladod,Jó éjszakát,Nincs isten, aki leTekintsen rád.

JÓSLATA verseny nyilt, a nemzet él,Ha egy jobb tagja sem henyél,Jut ember és kéz, munka, vér;Mi volna az, mit el nem ér?Mit a müvészet, tudományCsodásat, üdvöst hagy nyomán,Adjuk meg e hazának aztA hervadatlan szép tavaszt.Vagy nincs erőnk? Az nem lehet:Ártunk egymásnak eleget.Lesz költő, szónok és vezér,És tudomány, mely eget ér;Fut, fárad a sok idegen.Miért? hogy tápja meglegyen,S mi tőlük várjuk a csodátFölékesítni e hazát?Vörösmarty

slide16

Mi lesz a jövő?!

 • Van-e, lesz-e más is?
 • Van-e, lesz-e választási
 • lehetőség?
 • 2. A vezetés diktatúrája miatt
 • változtathatatlannak
 • hisszük a rendszert?!
 • Történelmi példák a
 • nem várt hirtelen
 • változásokra,
 • irányváltásokra

Ady: A Tűz csiholója

Csak akkor születtek nagy dolgok,Ha bátrak voltak, akik mertekS ha százszor tudtak bátrak lenni,Százszor bátrak és viharvertek.Ez a világ nem testálódottTegnaphoz húzó, rongy pulyáknak:Legkülömb ember, aki bátorS csak egy külömb van, aki: bátrabb.S aki mást akar, mint mi most van,Kényes bőrét gyáván nem óvja:Mint ős-ősére ütött Isten:A fölséges Tűz csiholója.

slide17

Új gondolatok, irányok:

Amartya Sen

Nobel-díjas (1998)

indiai közgazdász

slide18

Amartya Sen sokat tett egy olyan, a megszokottól merőben eltérő

gazdaság-felfogás elismertetéséért, amelynek középpontjában nem a piac,

hanem az ember áll.

„ A fejlődés lényege, hogy választási lehetőségek nyílnak meg az ember előtt.

Ezek közül a legfontosabbak: a hosszú és egészséges élet, a tanulás, valamint

a tisztességes életszínvonal elérésének lehetősége”.

„… a piacgazdaság csak eszköz a globális jólét megteremtéséhez. Értékek

nélkül a kapitalizmus nem lesz életképes.

„1979-ben Kína szabadabb utat adott a magántulajdonnak a mezőgazdaságban

és az iparban, ezáltal a termelékenység ugrásszerűen növekedett. Ugyanakkor

az egészségügyet is átalakították. Egyik napról a másikra az emberek 70%-a

orvosi ellátás nélkül maradt. Ennek következtében Kínában azóta alig emelkedett

a várható élettartam.”

„A szabadság a piacok szabadságában merül ki. Annak esélyét, hogy az emberek a

szabad piac részesei legyenek, csakis az állam teremtheti meg, amely gondoskodik az egészségügyről, az oktatásról, a biztonságról, a polgárok választási lehetőségeiről.”

slide19

Lélektan, gazdaság, döntések, haladás…

 • Daniel Kahneman
 • Nobel-díjas (2002)
 • amerikai pszichológus
 • behavioral finance”:
 • optimizmus és a döntések
 • Homo oeconomicus vs.
 • Homo sapiens
 • hivatkozik Adam Smith-re
 • (1776)
slide20

Adam Smith

angol közgazdász (1776)

„A haladás valóban a lelkesedés

és az öröm állapota minden egyes

társadalmi osztály számára.

A stagnálás megbénít, a hanyatlás

kilátástalanná tesz.”

slide21

Muhammad Yunus

 • Nobel-békedíjas (2006)
 • bangladesi bozót bankár:
 • - „a hitelnek általános
 • emberi joggá kell válnia”
 • egyéni kölcsön,
 • közösségi együttműködés,
 • kontrol, felelősség

Mindenki kövesse a maga útját, mely a helyi adottságoknak

optimálisan megfelel és így járuljon hozzá

a globális fejlődéshez

slide22

„Üzenet”

 • Alapelv: közösség / társadalom = közmegegyezés
 • az együttélésre, fejlődésre
 • Kérdések:
 • El lehet-e képzelni közmegegyezést abban, hogy az
 • igazságszolgáltatás, az oktatás és a betegellátás üzleti
 • alapon működjék?!
 • Kinek az érdeke lehet az, hogy az alapvető társadalmi
 • jogokat üzletté változtassa?!
ad