Mdd p michalik d uska dziedzic i partnerzy
Download
1 / 17

MDD P Michalik D?uska Dziedzic i Partnerzy - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

MDD P Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Polityka podatkowa – stymuluje czy hamuje rozwój leasingu Marta Szafarowska 18 marca 2008. Podstawowy okres umowy (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MDD P Michalik D?uska Dziedzic i Partnerzy' - pilis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mdd p michalik d uska dziedzic i partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i PartnerzyPodstawowy okres umowy 1
Podstawowy okres umowy (1)

 • Podstawowy okres umowy leasingu - czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona

 • Przedłużanie umów leasingu - brak negatywnych skutków, podstawowy okres umowy wynikający z jej pierwotnej wersji jest zawsze zachowany


Podstawowy okres umowy 2
Podstawowy okres umowy (2)

Skracanie umów leasingu:

 • Czy skrócenie umowy leasingu operacyjnego bądź finansowego powoduje, że naruszony zostaje podstawowy okres trwania umowy?

 • W ocenie większości organów podatkowych – TAK (również w odniesieniu do leasingu finansowego), nawet jeśli skrócenie umowy leasingu operacyjnego nie powoduje jej skrócenia poniżej 40% okresu normatywnej amortyzacji / 10 lat dla nieruchomości

 • W ocenie organów "podstawowy okres umowy leasingu" oznacza wyłącznie czas oznaczony, na jaki umowa została pierwotnie zawarta.

 • Postulowana zmiana w zakresie definicji podstawowego okresu umowy


Warto pocz tkowa 1
Wartość początkowa (1)

 • Fabrycznie nowy przedmiot leasingu i przedmiot leasingu, który oddawany jest w leasing na podstawie kolejnej z rzędu umowy - brak odmiennych zasad ustalania wartości początkowej przedmiotu leasingu

 • Jednym z kryteriów klasyfikacyjnych umowy leasingu jest to by suma opłat przewidzianych umową była co najmniej równa bądź wyższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu, niezależnie od tego, czy przedmiotem leasingu mają być nowe, czy też używane, ponownie leasingowane środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne


Warto pocz tkowa 2
Wartość początkowa (2)

 • Przepisy wymagają by leasingodawca za każdym razem (tj. w ramach każdej umowy) pobrał od każdego kolejnego leasingodawcy historyczną wartość początkową

 • Postulat: wartość początkowa w przypadku kolejnej umowy leasingu tego samego przedmiotu umowy, winna być ustalana w odniesieniu do jego wartości rynkowej lub księgowej.


Prawo u ytkowania wieczystego
Prawo użytkowania wieczystego

 • Prawo użytkowania wieczystego – nie może, w świetle updop, stanowić przedmiotu umowy leasingu

 • W praktyce więc, w przypadku leasingu nieruchomości – dwie umowy, tj. umowa leasingu budynku (budowli) oraz umowa dzierżawy dla prawa użytkowania wieczystego

 • Postulat: uwzględnienie prawa użytkowania wieczystego jako przedmiotu umowy leasingu na identycznych zasadach jak w przypadku leasingu gruntów.


Leasing konsumencki 1
Leasing konsumencki (1)

 • Umowa leasingu finansowego to umowa:

  • zawarta na czas oznaczony,

  • suma ustalonych dla okresu umowy opłat netto (pomniejszona o należny VAT) jest równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu (w rozumieniu przepisów o amortyzacji)

  • umowa zawiera postanowienie, że amortyzacji w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający


Leasing konsumencki 2
Leasing konsumencki (2)

 • W przypadku konsumenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), nie będzie on wykorzystywał prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych

 • Organy podatkowe uznają, iż umowa leasingu finansowego zawarta z konsumentem nie spełnia warunków do uznania jej za leasing finansowy w rozumieniu updop

 • Postulat: doprecyzowanie przepisu


Mdd p michalik d uska dziedzic i partnerzy

Leasing a VAT (1)

Kwalifikacja leasingu dla celów VAT

 • leasing może stanowić albo świadczenie usług, albo dostawę towarów dla potrzeb podatku VAT

 • dostawa towarów to również wydanie towarów na podstawie umowy leasingu, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione

 • powyższe umowy leasingu = umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (a więc umowy leasingu finansowego) oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty


Leasing a vat 2
Leasing a VAT (2)

 • Normalnym zdarzeniem wynikającym z umowy leasingu zawierającej wyłącznie opcję zakupu jest zarówno nabycie towaru, jak i odstąpienie od zakupu, stąd wątpliwości w zakresie kwalifikacji umów.

 • Postulat: wykreślenie „lub”


Leasing samochod w 1
Leasing samochodów (1)

Odliczanie podatku naliczonego VAT w leasingu

 • Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony:

  • 60% podatku naliczonego VAT

  • nie więcej niż 6.000 PLN


Leasing samochod w 2
Leasing samochodów (2)

 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 4.04.2007 r. (I SA/Wr 1852/06)

  „przepis art. 88 ust. 1 pkt 3, w zw. z art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o ptu sprzeciwia się celowi, jak i treści VI Dyrektywy, a zwłaszcza jej art. 17 ust. 6, w zw. z art. 17 ust. 2. Owa niezgodność będzie dotyczyć tych sytuacji, w jakich rozszerzono zakres ograniczenia rzeczywiście stosowanego przed wejściem w życie VI Dyrektywy do polskiego porządku prawnego, a przewidzianego w art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w zakresie podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych.”


Leasing samochod w 3
Leasing samochodów (3)

Paliwo do samochodów osobowych

Pytania prejudycjalne WSA w Krakowie z 17.05.2007 r. skierowane do ETS

 • Czy art. 17 ust. 2 i 6 VI Dyrektywy stoi na przeszkodzie aby Polska uchyliła 1 maja 2004 r. dotychczasowe przepisy krajowe dotyczące ograniczenia odliczenia VAT od paliwa i wprowadziła inne ograniczenia a następnie zmieniła je od 22 sierpnia 2005 r.?

 • W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 – czy art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy stoi na przeszkodzie aby Polska w ten sposób zmieniała powyższe kryteria aby faktycznie ograniczyć zakres odliczeń - i czy przy uznaniu takiego działania za naruszenie art. 17 ust. 6 należałoby uznać, że podatnik może odliczać w zakresie w jakim „nowe” ograniczenia wykraczały poza obowiązujące na 30 kwietnia 2004 r.?

 • Czy art. 17 ust. 6 stoi na przeszkodzie aby Polska mogła dokonać dalszego ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do stanu prawnego na 30 kwietnia 2004 r. tak, poprzez dokonanie zmiany od 22 sierpnia 2005 r.?


Leasing samochod w 4
Leasing samochodów (4)

 • Postulat: zmiana przepisów tak by:

  • z jednej strony pozwalały na odliczenie podatku naliczonego VAT od samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

  • z drugiej, uregulowanie tzw. prywatnego używania samochodów na potrzeby pracowników / podatnika.Mddp kontakt
MDDP - kontakt

 • Biuro

  • ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

  • Tel.: (22) 322 6888

  • Fax.: (22) 322 6889