modeller f r upphandling av v lf rdstj nster 26 mars 2013 advokat helena ros n andersson
Download
Skip this Video
Download Presentation
Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson. Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell. Upphandling av välfärdstjänster kan ske genom avrop av tjänster enligt ett ramavtal upphandlat enligt LOU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modeller för upphandling av välfärdstjänster 26 mars 2013 Advokat Helena Rosén Andersson' - pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upphandling av v lf rdstj nster valet av modell
Upphandling av välfärdstjänster – valet av modell
 • Upphandling av välfärdstjänster kan ske genom
  • avrop av tjänster enligt ett ramavtal upphandlat enligt LOU
  • Införandet av ett valfrihetssystem och tillämpning av LOV
 • Valet av modell styrs i viss mån av om LOU eller LOV tillämpas
  • Varför utnyttjas inte den möjligheten fullt ut av upphandlande myndigheter?
utg ngspunkten lou
Utgångspunkten - LOU
 • Procedurregler för anskaffning av tjänster finns i lagen om offentlig upphandling. Den grundar sig i EU-direktiv.
 • Hälsovård och sociala tjänster (välfärdstjänster) är s.k. B-tjänster och regleras i nuläget av svenska regler och EU-fördragets principer, och inte av EU-direktiv.
 • Strikt upphandlingsförfarande
  • Kvalificering av leverantörer.
  • Utvärdering mht det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris.
  • Utvärdering av kvalitet ”på papperet”.
  • Begränsade möjligheter för användare/avropare att välja leverantör mht kvalitet i utförandet.
lag om valfrihetssystem
Lag om valfrihetssystem
 • Tillämpas för vissa hälso- och sjukvårdstjänster
  • omsorgs- och stödverksamhet för äldre/personer med funktionsnedsättning
  • hälsovård
  • om ett valfrihetssystem har inrättats
 • Leverantörerna blir kvalificerade i systemet.
 • Användarna får avropa efter fritt val – den enskildes bedömning av kvaliteten avgör.
varf r utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut f r v lf rdstj nster
Varför utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?
 • Min utgångspunkt
  • Alla typer av tjänster bör upphandlas på ett sätt som innebär att avroparen/brukaren har en valfrihet och som säkerställer kvalitet i utförandet och kontinuitet i verksamheterna.
  • Det är viktigt för att säkerställa att offentliga sektorn erhåller kvalitet även på lång sikt.
  • Målet måste vara goda affärer med
   • hög grad av servicen till medborgarna
   • hög kvalitet i de tjänster offentliga sektorn anskaffar.
 • Valfrihetssystem enligt LOV?
  • Varför inrättar inte alla landsting och kommuner ett sådant för alla tjänster som LOV omfattar?
varf r utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut f r v lf rdstj nster1
Varför utnyttjar den offentliga sektorn inte valfrihetssystem fullt ut för välfärdstjänster?
 • Förarbetsuttalanden till LOU (prop. 2006/08:128, del 1, s. 179f)
  • Fördelningsnyckel bör användas.
  • Uttalandena om rangordning har blivit en huvudregel i praktiken.
  • Rangordning kan frångås:
   • t.ex. där vård- och omsorgstagares rätt att utöva inflytande på de varor och tjänster myndigheten ska tillhandahålla eller
   • till följd av behandlande läkares val/vissa patienters speciella behov.
 • Svensk rättspraxis
  • Valfrihetssystem kan användas som avropsordning i ramavtal som upphandlas enligt LOU för t.ex. neuro- och fysiologiska undersökningar och tandtekniska tjänster där brukarens behov bör styra avropen.
f rslag till nya eu direktiv
Förslag till nya EU-direktiv
 • Direktiven kan komma att beslutas tidigast hösten 2013. Medför ny svensk lagstiftning 2014/2015.
 • B-tjänster kommer att regleras av EU-direktiv. Gäller kontrakt om sociala tjänster som överstiger 750.000 euro.
  • t.ex. vård- och omsorgstjänster
  • nationell avropsordning får användas
  • hänsyn ska få tas till enskilde användarens specifika behov, deltagande och egenmakt
 • Upphandlingsutredningen 2010, SOU 2013:12
  • enskildes val vid ramavtalsavrop enligt LOU
  • t.ex. vid. färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning, hemtjänst och annan äldreomsorg
fokus p kommersiella villkor
Fokus på kommersiella villkor
 • Kommersiella villkoren i kontrakten med leverantörerna ska vara marknadsanpassade
 • De kommersiella villkoren ska tillämpas under avtalets genomförande
 • Uppföljning och intern kontroll
 • Uteslutning i ny upphandling p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen?
ad