ЮБИЛЕЙНА
Download
1 / 73

ЮБИЛЕЙНА КРЪГЛА МАСА - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

ЮБИЛЕЙНА КРЪГЛА МАСА. АГРАРИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 26 ОКТОМВРИ 2006 Г. 30 години. СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНА ИКОНОМИКА” В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО. НАЧАЛОТО.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ЮБИЛЕЙНА КРЪГЛА МАСА' - piera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ЮБИЛЕЙНАКРЪГЛА МАСА

АГРАРИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

26 ОКТОМВРИ 2006 Г.


30 години

СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНА ИКОНОМИКА” В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


НАЧАЛОТО

ОБРАЗОВАНИЕТО ПО “АГРАРНА ИКОНОМИКА” Е С ДЪЛГОГОДИШНА ИСТОРИЯ. ТО ВОДИ НАЧАЛОТО СИ ОТ ДАЛЕЧНАТА 1921 Г., КОГАТО В СУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” Е СЪЗДАДЕН АГРОНОМИЧЕСКИЯ (ПО-КЪСНО АГРОНОМО-ЛЕСОВЪДСКИЯ) ФАКУЛТЕТ С ОСНОВАТЕЛ И ПЪРВИ ДЕКАН ИЗВЕСТНИЯ УЧЕН И ОБЩЕСТВЕНИК АКАДЕМИК ПРОФЕСОР ЯНАКИ МОЛЛОВ


1882 1948
Янаки Стефанов Моллов (1882 - 1948)

Български аграрикономист, академик (1941), професор, доктор. Ректор на Софийския университет (1939-40), министър на земеделието (1923-26), министър на народното просвещение(1934-35), министър на народното стопанство(1935). Изследовател на организацията и структурата на земеделското производство в България, селскостопанското райониране, цените и доходността в селското стопанство



ТРАДИЦИИ

ПРЕЗ ПОВЕЧЕ ОТ 80 ГОДИШНИЯ ПЕРИОД НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ КАТЕДРИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕТО СА ОСНОВНИ СРЕДИЩА НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ, РАБОТИЛИ В СЪСТАВА НА ТРИ ВИСШИ УЧИЛИЩА:

 • СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ;

 • ВИСШИЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНСТИТУТ

 • ВИСШИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО)


Изтъкнати преподаватели

Проф. Димитър Проф. Младен Проф.д-р Петко

Вълков Беляшки Кирев


Изтъкнати преподаватели

Проф. д-р Васил Проф.д-р Йордан Проф.д-р Лиляна

Аначков Цолов Бозукова


РАЗВИТИЕ И ПРИЕМСТВЕНОСТ

ОБУЧЕНИЕТО ПО АГРАРИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ПЪРВОНАЧАЛНО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КАТО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЧАСТ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА АГРОНОМИТЕ И ВКЛЮЧВА ДИСЦИПЛИНИ КАТО “ЗЕМЕДЕЛСКА ИКОНОМИЯ”, “ЗЕМЕДЕЛСКА СТАТИСТИКА”, “ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ” И ДР.

В НАЧАЛОТО НА 50-ТЕ ГОДИНИ Е ФОРМИРАНА И САМАТА СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНА ИКОНОМИКА” В СЪСТАВА НА АГРОНОМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ.

УСПЕШНОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ, БОГАТАТА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГОЛЕМИ КОЛЕКТИВНИ СТОПАНСТВА (ТКЗС, ДЗС, МТС) СА ЧАСТ ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕТО ПО-КЪСНО И НА САМОСТОЯТЕЛЕН АГРАРИКОНО-МИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ С ЕДНА СПЕЦИАЛНОСТ.


КООПЕРАТИВЕН ДЕЯТЕЛ, ПЪРВИ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА НА ТКЗС” В МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ВСИ.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ФОРМИ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ОСНОВАТЕЛ И ПЪРВИ ДЕКАН НА АГРАРИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРЕЗ 1967 Г. Е ЧЛ.КОР.ПРОФ.МИХАИЛ МИНКОВ


Доц.Христо Савов РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА НА ТКЗС” В МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ВСИ.

ЗАМЕСТНИК ДЕКАН


СПЕЦИАЛНОСТТА ВЪВ ВИИ “КАРЛ МАРКС”

СЛЕД ЗАКРИВАНЕТО НА ВИСШИЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНСТИТУТ В СОФИЯ, ОТ 1976 Г. СПЕЦИАЛНОСТТА Е ВКЛЮЧЕНА В СЪСТАВА НА ОТРАСЛОВИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВИИ.

 • ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ДО 1991 Г. ОБУЧЕНИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ТРИ КАТЕДРИ:


1976 1991
КАТЕДРИТЕ (1976-1991 Г.) МАРКС”

 • ТЕХНОЛОГИЯНААГРАРНО-ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО С РЪКОВОДИТЕЛИ ПРОФ.Д-Р ПРОКОПИ АТАНАСОВ ДО 1987 Г. И ПРОФ.Д-Р ИВАН ТРЪНКОВ

 • ИКОНОМИКА И ПЛАНИРАНЕНА АГРАРНО-ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО С РЪКОВОДИТЕЛИ ПРОФ.Д-Р АТАНАС ТАНОВ ДО 1987 Г. И ПРОФ.Д.ИК.Н.НИКОЛА АНДРЕЕВ

 • ОРГАНИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРАНЕНА АГРАРНО-ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО С РЪКОВОДИТЕЛИ ПРОФ.Д.ИК.Н.ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ДО 1987 Г. И ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ


Проф.д-р Прокопи Атанасов МАРКС”

Проф. д-р Иван Трънков

Катедра “Технологии на АПП”


Проф.д-р Атанас Танов МАРКС”

Проф.д.ик.н.Никола Андреев

Катедра “Икономика и планиране на АПП”


Проф.д.ик.н.Трифон Георгиев МАРКС”

Проф.д-р Георги Иванов

Катедра “Организация,управление и моделиране на АПП”


ДЕПАРТАМЕНТ “АГРОБИЗНЕС” МАРКС”

 • СПЕЦИАЛНОСТТА ОТ 1991 ДО 1995 Г. СЕ РЪКОВОДИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТ, В КОЙТО БЯХА ОБЕДИНЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ТРИТЕ КАТЕДРИ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕПАРТАМЕНТА БЕШЕ ПРОФ.Д-Р ИВАН ГРОЗЕВ СЪС ЗАМЕСТНИЦИ ДОЦЕНТИТЕ ИВАН КЪНЧЕВ (ДО 1994 Г.) И ПЛАМЕН МИШЕВ (ДО 1995 Г.).


Катедра “АГРОБИЗНЕС” МАРКС”

ОТ 1996 Г. СПЕЦИАЛНОСТТА ОТНОВО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЕДНА КАТЕДРА, КОЯТО Е В СЪСТАВА НА ОТРАСЛОВО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ. РЪКОВОДИТЕЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СА БИЛИ:

 • ПРОФ.Д.ИК.Н. РОСИЦА АЙКОВА (1996-1998 Г.)

 • ПРОФ.Д.ИК.Н. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (1999 Г.)

 • ПРОФ.Д.ИК.Н. ИВАН КЪНЧЕВ (ОТ 2000 Г.)


Катедра “Агробизнес” МАРКС”

Проф.д.ик.н. Росица Проф.д.ик.н.Николай Проф.д.ик.н.Иван

Айкова Николов Кънчев


ОБУЧЕНИЕТО МАРКС”

 • ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА КАТЕДРАТА ИМА БОГАТ ОПИТ И ТРАДИЦИИ В ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИ В ТРИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ РАВНИЩА СПЕЦИАЛИСТ, БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР И ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”.

 • ТРИДЕСЕТГОДИШНИЯТ ПЕРИОД ОТ ДЕЙНОСТТА НА КАТЕДРАТА УСЛОВНО МОЖЕ ДА СЕ РАЗДЕЛИ НА ТРИ ЕТАПИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ПРОМЕНИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА И НА САМИЯ АГРАРЕН СЕКТОР


1976 19911
ПЪРВИ ЕТАП 1976-1991 Г. МАРКС”

В СПЕЦИАЛНОСТТА СРЕДНОГОДИШНО СА ДИПЛОМИРАНИ ПО ОКОЛО 110 СТУДЕНТИ.

УЧЕБНИЯТ ПЛАН СЕ АКТУАЛИЗИРА НЕКОЛКОКРАТНО ГЛАВНО ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ И ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СМЕТКА НА РАЗШИРЯВАНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА. ТЕЗИ ПРОМЕНИ СА СВЪРЗАНИ И С ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ НА ВИСШИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, КОИТО УЧАСТВАТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА НОВИЯ ОБЛИК НА АГРАРИКОНОМИСТА.


1976 1991 2
ПЪРВИ ЕТАП 1976-1991 Г. - 2 МАРКС”

ДО 1985 Г. ОБУЧЕНИЕТО ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ВЪВ ВИСШИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ БЕШЕ СВЪРЗАНА С:

 • УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО;

 • ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО И СЕБЕСТОЙНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ;

 • ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО;

 • ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДА И МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТИТЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ОТРАСЪЛ И ДР.

  ПО ТЕЗИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ИМА ИЗДАДЕНИ РЕДИЦА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, КАКТО И РЕДИЦА ИЗСЛЕДВАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В НАУЧНОИЗСЛУЕДОВАТЕЛСКИЯ ПЛАН НА ВИИ ”КАРЛ МАРКС”.

  ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ЗАПОЧВА И ЕКОЛОГИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, КАТО СПЕЦИАЛНОСТТА Е ПЪРВАТА ИКОНОМИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ В СТРАНАТА, КОЯТО ВКЛЮЧВА В УЧЕБНИЯ СИ ПЛАН КУРС ПО ЕКОЛОГИЯ.


Екология и икономика МАРКС”

АВТОР НА ТОЗИ КУРС И НА ПЪРВИТЕ УЧЕБНИЦИ И ПОМАЛАГА Е ПРОФ.Д-Р НИКОЛА АПОСТОЛОВ.


1991 1996
ВТОРИ ЕТАП 1991-1996 Г. МАРКС”

 • В СПЕЦИАЛНОСТТА В СОФИЯ СЕ ДИПЛОМИРАТ СРЕДНОГОДИШНО ОКОЛО 90 АГРАРИКОНОМИСТИ.

 • ЧАСТ ОТ ПРИЕМА НА СТУДЕНТИ Е ПРЕНАСОЧЕН КЪМ НОВОРАЗКРИТИТЕ ФАКУЛТЕТИ В СТРАНАТА – В ГР.ВРАЦА, ГР.ХАСКОВО И ГР.СИЛИСТРА, КЪДЕТО СЕ ОБУЧАВАТ МЕЖДУ 20 И 30 СТУДЕНТИ В КУРС.

 • ЗАСИЛВАТ СЕ МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ОБЛАЗОВАТЕЛНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ.

 • НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ТЕОРИЯТА И МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПРЕПОДАВАНЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНА ИКОНОМИКА” ИМАШЕ УЧАСТИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В СЪВМЕСТНИЯ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА “ТЕМПУС” С УЧАСТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ГР. АТИНА, ЗЕМЕДЕЛСКАТА БАНКА В ГЪРЦИЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ МОНПЕЛИЕ ФРАНЦИЯ. ТОЗИ ПРОЕКТ ИМАШЕ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВОДЕЩИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ.


1991 1996 2
ВТОРИ ЕТАП 1991-1996 Г. - 2 МАРКС”

В УЧЕБНИЯ ПЛАН СЕ ВЪВЕДОХА РЕДИЦА НОВИ ДИСЦИПЛИНИ КАТО:

 • АГРАРНА ПОЛИТИКА

 • АГРАРЕН МЕНИДЖМЪНТ

 • АГРАРЕН МАРКЕТИНГ

 • СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

 • ИНВЕСТИЦИИ В АГРОБИЗНЕСА И ДР.

  ЧРЕЗ ТЯХ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ДОБЛИЖИ ДО ТОВА НА ВОДЕЩИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ЕВРОПА И СВЕТА.

  ОСОБЕНО АКТИВНИ В ТОЗИ ПЕРИОД БЯХА КОЛЕГИ КАТО:


ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАРКС”

ДОЦ.Д-Р МАРИЯ ДОЦ Д-Р ВЕСЕЛА

ЦОНЕВА АНГЕЛОВА


ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАРКС”

ПРОФ.Д.ИК.Н. ГЕОРГИ ДОЦ.Д-Р СВЕТЛИНКА

МИХНЕВ ХРИСТОВА


ТРЕТИ ЕТАП СЛЕД 1996 Г. МАРКС”

СЛЕД РАЗКРИВАНЕТО ПРЕЗ 1985 Г. НА АГРАРИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ЗА НАРОДНО СТОПАНСТВО ГР. ВАРНА И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д.А.ЦЕНОВ”И ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 90 – ТЕ ГОДИНИ НА ОЩЕ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В 5 ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ (ПЛОВДИВСКИ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ, ШУМЕНСКИ И РУСЕНСКИ) И В НЯКОЛКО ЧАСТНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНА ИКОНОМИКА” БЕШЕ ИЗПРАВЕНА ПРЕД НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. ЗА ДА ЗАПАЗЯТ ЛИДЕРСКАТА СИ ПОЗИЦИЯ В СТРАНАТА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СЕ НАСОЧИХА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ НА БРОЯ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ НАЙ- ВЕЧЕ В МАГИСТЪРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН.

ВЪВЕДЕНИ БЯХА:

 • ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АГРАРНИ АНАЛИЗИ – ДОЦ.Д-Р Д.ТЕРЗИЕВ;

 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В АГРОБИЗНЕСА – ДОЦ.Д-Р Д.КОПЕВА;

 • РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ДОЦ.Д-Р СВ.МАДЖАРОВА;

 • АГРАРЕН ТУРИЗЪМ - ДОЦ.Д-Р СВ.МАДЖАРОВА И ДР.

 • МАЛЪК И СЕМЕЕН АГРОБИЗНЕС – ДОЦ.Д-Р ЮЛИЯ ДОЙЧИНОВА,

  ГЛ.АС.Д-Р АЛБЕНА МИТЕВА


ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАРКС”

ДОЦ.Д-Р СВЕТЛА ДОЦ.Д-Р ДИМИТЪР ДОЦ.Д-Р ЮЛИЯ

МАДЖАРОВА ТЕРЗИЕВ ДОЙЧИНОВА


ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАРКС”

ДОЦ.Д-Р ДИАНА ГЛ.АС.Д-Р АЛБЕНА

КОПЕВА МИТЕВА


ПОСЛЕДНИЯТ (ЗАСЕГА) УЧЕБЕН ПЛАН МАРКС”

 • ПРОМЕНИТЕ В УЧЕБНИЯ ПЛАН ПРЕЗ 2005 Г. СЪЗДАДОХА УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА КЪМ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ. БЕШЕ РЕАЛИЗИРАНА ИДЕЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЗНАНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ИКОНОМИСТИТЕ И В ПРЕПОДАВАНИТЕ ДОСЕГА ТЕХНОЛОГИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ. БЯХА РАЗРАБОТЕНИ НОВИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

 • УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ – ДОЦ.Д-Р НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

 • ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ДОЦ.Д-Р ДЕСПИНА ХРИСТОВА И ДОЦ.Д-Р МАРГАРИТА КРЪСТЕВА

 • ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ – ДОЦ.Д-Р МАРГАРИТА КРЪСТЕВА И ДОЦ.Д-Р ДЕСПИНА ХРИСТОВА


ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАРКС”

ДОЦ.Д-Р ДЕСПИНА ДОЦ.Д-Р НАЙДЕН ДОЦ.Д-Р МАРГАРИТА

ХРИСТОВА НАЙДЕНОВ КРЪСТЕВА




УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА МАРКС”

 • ХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРА “АГРОБИЗНЕС” ИМАТ ИЗДАДЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ СА ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В НАПИСВАНЕТО НА УЧЕБНИЦИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНИТЕ, ПО КОИТО ПРЕПОДАВАТ. ЕДНА ЧАСТ ОТ УЧЕБНИЦИТЕ СА НАПИСАНИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ, А ДРУГИ ПЕРИОДИЧНО СЕ АКТУАЛИЗИРАТ И ПРЕИЗДАВАТ.

 • ОТ ВКЛЮЧЕНИТЕ В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, 87 % СА ОСИГУРЕНИ С УЧЕБНИ ПОМАГАЛА.


ИЗДАДЕНИ УЧЕБНИЦИ И МАРКС”УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 • СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В АГРОБИЗНЕСА – МИХНЕВ Г., 1999 Г.

 • АГРАРНА ИКОНОМИКА – АНГЕЛОВА В. 1999 Г.

 • АГРАРНА ПОЛИТИКА – ЦОНЕВА М. 2001 Г.

 • АГРАРЕН МЕНИДЖМЪНТ – КЪНЧЕВ И., Ю. ДОЙЧИНОВА, 1996, 2005.

 • АГРАРЕН МАРКЕТИНГ – МИШЕВ ПЛ. 1996 Г.

 • МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В АГРАРНАТА ИКОНОМИКА – НИКОЛОВ Н., 1994

 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В АГРОБИЗНЕСА – МИХНЕВ Г., Д. КОПЕВА, 1998.

 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФАМИЛНОТО СТОПАНСТВО, ДОЙЧИНОВА Ю., 2003.

 • ТРУД И ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ В АГРОБИЗНЕСА, ХРИСТОВА СВ.,2000.

 • СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В АГРОБИЗНЕСА – ХРИСТОВА СВ.,2001.

 • РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – МАДЖАРОВА СВ.,2000.

 • ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ – КЪНЧЕВ И., Ю.ДОЙЧИНОВА, 2000.


ПОДГОТОВКА НА ДОКТОРАНТИ МАРКС”

 • ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА “АГРОБИЗНЕС” ИМАТ ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ И ТРАДИЦИИ В ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРАНТИ. ОТ 1976 Г. ДО СЕГА СА ЗАЩИТИЛИ 75 БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ ОТ 19 СТРАНИ ОТ 4 КОНТИНЕНТИ.

 • АЗИЯ – БАНГЛАДЕШ, ВИЕТНАМ, ИРАК, ЙОРДАНИЯ, ЙЕМЕН, КУВЕЙТ, СИРИЯ.

 • АМЕРИКА – ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА, КУБА.

 • АФРИКА – АНГОЛА, ЕГИПЕТ, ЕТИОПИЯ, КОНГО, ЛИБИЯ, МАЛИ, НИГЕРИЯ, СИЕРА ЛЕОНЕ.

 • ЕВРОПА – ГЪРЦИЯ, КИПЪР, ПОЛША.

  В МОМЕНТА СЕ ОБУЧАВАТ ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ ОТ ЯПОНИЯ И ВИЕТНАМ.

  ПРИ ПОСЛЕДНАТА АКРЕДИТАЦИЯ ПРЕЗ 2003 Г. СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНА ИКОНОМИКА” Е ЕДНА ОТ ДВЕТЕ В УНСС С НАЙ-ВИСОКА ОЦЕНКА.


НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ МАРКС”

 • ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД СА ЗАЩИТЕНИ 7 ДИСЕРТАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНАТА СТЕПЕН “ДОКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ” И 14 ХАБИЛИТАЦИИ ЗА ПРОФЕСОР.

 • ДОКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ:

  ПРОФ.Д.ИК.Н.ТРИФОН ГЕОРГИЕВ

  ПРОФ.Д.ИК.Н.НИКОЛА АНДРЕЕВ

  ПРОФ.Д.ИК.Н.НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

  ПРОФ.Д.ИК.Н.РОСИЦА АЙКОВА

  ПРОФ.Д.ИК.Н.ГЕОРГИ МИХНЕВ

  ПРОФ.Д.ИК.Н.ИВАН КЪНЧЕВ

  ПРОФ.Д.ИК.Н.ПЛАМЕН МИШЕВ


ХАБИЛИТАЦИИ ЗА ПРОФЕСОРИ МАРКС”

 • ПРОФ.Д-Р ИВАН ТРЪНКОВ

 • ПРОФ.Д-Р РАДКО ЖЕЛЕВ

 • ПРОФ.Д-Р ЗДРАВКО СТОЙЧЕВ

 • ПРОФ.Д-Р ЦОЛО МИХАЙЛОВ

 • ПРОФ.Д-Р НИКОЛА АПОСТОЛОВ

 • ПРОФ.Д-Р ЛИЛЯНА БОЗУКОВА

 • ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ

 • ПРОФ.Д-Р КОСТАДИН ГАНЧЕВ


1976 19912
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (1976-1991 Г.)

 • СРЕДНОГОДИШНО В КАТЕДРИТЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА СА РАЗРАБОТВАНИ 5-6 НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ. ТЕ БЯХА НАСОЧЕНИ КЪМ РЕШАВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИ И ГЛАВНО НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ;

 • ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО;

 • ЗАПЛАЩАНЕТО И МАТЕРИАЛНОТО СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО;

 • АКОРДНАТА И АРЕНДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.


НЯКОИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ

 • ВЛИЯНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВИТЕ ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И АГРОХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА (ПР.АТАНАСОВ, Д.ХРИСТОВА);

 • СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА (Р.ЖЕЛЕВ)

 • МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И АЛГОРИТЪМ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (ТР.ГЕОРГИЕВ, Н.НИКОЛОВ И ДР.)

 • МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (ТР.ГЕОРГИЕВ, Н.НИКОЛОВ, Г.ИВАНОВ)

 • ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (ИВ. ГРОЗЕВ И ДР.)


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ - 2 ТЕМИ

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКО-СМЕТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (И.ГРОЗЕВ, К.ГАНЧЕВ, И.КЪНЧЕВ)

 • СТОПАНСКАТА СМЕТКА В АПК (И.ГРОЗЕВ, И.КЪНЧЕВ)

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОСТОПАНСКАТА СМЕТКА В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (Й.ЦОЛОВ, Г.МИХНЕВ)

 • ЦЕНИ И РЕГУЛИРАНЕ НА РЕНТАБИЛНОСТТА В НАПК, НИИОСС, С., (АТ. ТАНОВ И ДР.)

 • НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС И ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ВИИ “К.МАРКС”, (АТ.ТАНОВ И ДР.)

 • ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЗА ДЕСЕТАТА ПЕТИЛЕТКА ВИИ “К.МАРКС” (И.ВИДЕНОВ, М.ЦОНЕВА И ДР.)


МОНОГРАФИИ ТЕМИ

 • ЕФЕКТИВНОСТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО – ТАНОВ А., В. АНАЧКОВ, 1984

 • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТОПАНСКА СМЕТКА – ЦОЛОВ Й., Г.МИХНЕВ, 1981.

 • ОСНОВИ НА ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СЕЛСКОСТОПАНСТВО ПРОИЗВОДСТВО – АНАЧКОВ В., 1977.

 • ТРУДЪТ И РАБОТНОТО ВРЕМЕ В НАПК – АНДРЕЕВ Н., 1983.

 • АГРАРНО-ПРОМИШЛЕНА ИНТЕГРАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО, АНДРЕЕВ Н., 1981.

 • АКОРДНАТА СИСТЕМА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ГРОЗЕВ И., И.КЪНЧЕВ И ДР., 1987.

 • БРИГАДНАТА СТОПАНСКА СМЕТКА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - ГРОЗЕВ И., И.КЪНЧЕВ И ДР., 1982.

 • ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА – НАЙДЕНОВ Н., 1989.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ СЛЕД 1991 Г.

 • ПРОУЧВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА АГРАРНАТА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА, АГРАРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ, ДОБРИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ И УЧАСТИЕТО В ПРОЕКТИ СПОСОБСТВАХА НЕПРЕКЪСНАТО ДА СЕ ОБОГАТЯВА ТЕОРИЯТА И МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПРЕПОДАВАНЕТО В СПЕЦИАЛНОСТТА.

 • ПРЕЗ РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА СА УЧАСТВАЛИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА 10 НАУЧНИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ УНСС. КЪМ МОМЕНТА СА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ СЛЕДНИТЕ:


1996 1999
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ (1996-1999)

 • Университетска поръчка № НИД 21-03-3/1996 г. на тема “Проучване и анализ на икономическата ефективност при нестандартно хранене на птици с фуражи облъчени с гама-лъчи”, научен ръководител доц.д-р Илия Георгиев и изпълнители: доц. д-р М. Кръстева и представители от научни институти на НЦАИ.

 • Университетска поръчка № НИД 21-03 –7/1997 г. Тема “Проблеми на икономиката, управлението на фирмите в отрасли при пазарно стопанство”. Научен ръководител проф.д.ик.н. Иван Дочев и участници от катедрата: проф.д.ик.н. Пламен Мишев, доц.д-р Л. Стефанов, доц.д-р Св.Христова.

 • Университетска поръчка № НИД 21-03-1/1997 г. Тема “Макроикономическа среда, аграрна политика и производствени структури в земеделието през преходния период” Ръководител на колектива проф.д.ик.н. Иван Кънчев и изпълнители: доц.д-р М. Цонева, проф.д.ик.н. Пл. Мишев, доц.д-р Ю.Дойчинова.

 • Университетска поръчка № НИД 21-03-1/1998 г. Тема “Усъвършенствуване и адаптиране на кредитната система в българското земеделие в процеса на присъединяването ни към ЕС”, ръководител проф.д.ик.н. Георги Михнев и участник доц.д-р Диана Копева.


2000 2005
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ (2000-2005)

 • Университетска поръчка № НИД 21-03-9/1999 г.Тема “Сравнителен анализ на функционирането и управлението на частните организационни структури в аграрния сектор”, Ръководител проф.д.и.н. Иван Кънчев и участници доц.д-р Юлия Дойчинова.

 • Университетска поръчка № НИД 21-03-9/2000 г. Тема “Условия и предпоставки за стимулиране на земеделието в контекста на приоритетното развитие на селските райони”, ръководител проф.д.ик.н. Пламен Мишев и участници 8 души от катедрата

 • Университетска поръчка № НИД 21-03-13/2001 г.Тема “Развитие на арендния модел на земеделие в Добричкия регион в условията и приоритетите на програма САПАРД и Националния план за развитие на земеделието и селските райони”, ръководител проф. д.ик.н. Иван Кънчев и участници: доц.д-р Ю.Дойчинова, гл.ас.д-р А. Митева, докторанти от катедрата и преподаватели от ИУ гр.Варна.

 • Университетска поръчка № НИД 21-03-9/2003 г.Тема “Интегрирано развитие на селските райони на Хасковска област”, ръководител проф.д.ик.н. Иван Кънчев, участници доц.д-р Ю. Дойчинова, доц.д-р Св. Маджарова, доц.д-р В. Ангелова, доц.д-р Св.Христова,гл.ас. д-р А. Митева и др.


НАУЧНИ ПРОЯВИ (2000-2005)

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА АКТИВНАТА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ СА И МНОГОБРОЙНИТЕ НАУЧНИ ПРОЯВИ НА КАТЕДРАТА, НА КОИТО СА ДИСКУТИРАНИ РАЗЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА АГРАРНАТА ИКОНОМИКА, РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СА ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ НАУЧНИ ПРОЯВИ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ СА СЪВМЕСТНИ С ДРУГИ СРОДНИ КАТЕДРИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:


1999 2002
НАУЧНИ ПРОЯВИ (1999-2002 г.) (2000-2005)

 • Кръгла маса на тема “Проблеми и перспективи на агробизнеса в контекста на присъединяване на България към ЕС”. 1999 г.

 • Кръгла маса на тема “Аграрикономическото образование на прага на ЕС и новото столетие” 2000 г.

 • Научен семинар “Проблеми и възможности за интегриране на аграрния и горския бизнес в европейското икономическо пространство, 2001 г., съвместно с факултет „Стопанско управление” на Лесотехническия университети Държавна комисия по стокови борси и тържища.

 • Научна конференция на тема “Децентрализиране на финансово-кредитните механизми за устойчиво развитие на селските райони”,2002 г., съвместно с Института по аграрна икономика и САПИ ООД.


2003 2005
НАУЧНИ ПРОЯВИ (2003-2005 г.) (2000-2005)

 • Кръгла маса на тема „Арендния модел на земеделие в Добрички регион” , 2003 г., съвместно с Добруджанския земеделски институт и Съвета по селско стопанство към областния управител на Добрич.

 • Кръгла маса на тема „Присъединяване на селското и горското стопанство на България към ЕС”, 2004 г., съвместно с дирекция „Интеграционна политика” на МЗГ.

 • Научно-практическа конференция на тема „Единодействие на националните кооперативни съюзи в Р.България”, организирана по Програма на Европейския съюз, Проект „СКОП-ІІ”, съвместно с катедра „Кооперативен мениджмънт и бизнес”, 2005 г.

 • Научно-практическа конференция на тема “Устойчиво развитие на агробизнеса и селските райони”, 2005 г. УОБ с.Равда.



РАВДА - 2005 (2000-2005)


РАВДА - 2005 (2000-2005)


МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

 • РЕДИЦА КОЛЕГИ УЧАСТВАТ АКТИВНО В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ. НЯКОИ ОТ ТЯХ КАТО ПРОФ.Д.ИК.Н.ПЛАМЕН МИШЕВ, ДОЦ.Д-Р ДИАНА КОПЕВА, ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ И ДР. СА РЪКОВОДИЛИ И РЪКОВОДЯТ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА, РЕГИОНАЛНОТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ НА АГРАРИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДР.

 • НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ.


НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

Пл.Мишев, Недка Иванов, Проект по Пета рамкова програма “Reabalk” (Rural Employment and Agricultural Perspective in the Balkan Applicant Countries), с участници: България, Италия, Великобритания, Гърция, Словения, Румъния и Хърватско. Срок -2001-2004,.

Д.Копева, Ю.Дойчинова, Св.Маджарова, ACE PHARE на проект на тема “Присъединяване на България към ЕС: Развитие на селските райони””, участници: България, Словения, Македония, Великобритания, Германия; Срок 2000-2001.

ReSET 2004/ Better Understanding and Teaching Rural Economics, Contract for Receipt of OSI Funding.

Координатор на проекта:доц.д-р Димитър Терзиев. Срок на проекта: 01.06.2004г. до 01.09.2006г.

Contract №ETIS-CT-2003-508500 RURAL-ETINET /Sixth Framework Programme/, Commission of the European Communities, Research Directorate – General, Дирекция “Изследвания”. Координатор на проекта: проф. д.ик.н. Пламен Мишев. Срок на проекта: 01.12.2003г. до 01.12.2006г.


НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ - 2 ПРОЕКТИ

Contract № INCO-CT-2004-510433 “INTEGRATING-ACC”, Integrating the Associated Candidate Countries into the 6th Framework Programme through networking activities and improved NCP services, Commission of the European Communities, Research Directorate-General. Координатор на проекта: проф. д.ик.н. Пламен Мишев. Срок на проекта: 04.2004г. до 04.2006г.

Договор №Р-7/22.06.2005г. на тема “Приложение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и устойчивото развитие на селските райони в България. Проблема за аграрната заетост”, финансиран от Министерство на образованието и науката, Фонд “Научни изследвания”. Координатор на проекта: проф. д.ик.н. Пламен Мишев. Срок на проекта: 22.06.2005г. до 22.05.2006г.

Д.Копева, Св.Маджарова, Н.Найденов – Проект № KBPS/SGP/19 “Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването” GEF TF 050706-BUL , Програма за малки безвъзмездни помощи. Защитена местност “Калимок-Бръщлян” Срок 2005 г.


ТЕКУЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

 • ETIS-CT-2003-508500 “Структуриране на европейските селски райони” (RURAL-ETINET) проф. д.ик.н. Пламен Мишев

 • INCO-CT-2004-510433 “Интеграция на асоциираните страни кандидат-членки към VI-та рамкова програма на ЕС чрез включване на дейности в мрежи и подобряване на NCP-services” (Integrating ACC) проф. д.ик.н. Пламен Мишев

 • 0765_23 IPTS “Анализ на влиянието на общата селскостопанска политика върху основни селскостопански стоки” Проф. д.ик.н. Пламен Мишев

 • Re-Set 2004/Фондация “OSI”, Швейцария/“По-добро разбиране и преподаване на аграрната икономика” (Better Understanding and Teaching Rural Economics ) доц. д-р Димитър Терзиев

 • № Р -7/ 22.06.05/по междудържавен договор за научно-тех-ническо сътрудничество България-Румъния, чрез националния фонд “НИ”/“Приложение на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС и устойчивото развитие на селските райони в България. Проблемът за аграрната заетост”проф. д.ик.н. Пламен Мишев


2001 2005
ОБОБЩЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА “АГРОБИЗНЕС” ПРЕЗ ПЕРИОДА 2001-2005 ДАВА СЛЕДНАТА ТАБЛИЦА:


УЧАСТИЕ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА УНИВЕРСИТЕТА

 • ОЩЕ ОТ ПЪРВИТЕ ГОДИНИ В СТРУКТУРАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ АКТИВНО В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРСИТЕТА.


В РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТА СА УЧАСТВАЛИ КАТО

ДЕКАНИ

 • ПРОФ.Д-Р АТАНАС ТАНОВ

 • ПРОФ.Д-Р КОСТАДИН ГАНЧЕВ

  ЗАМ.ДЕКАНИ

 • ПРОФ.Д-Р ИВАН ТРЪНКОВ

 • ДОЦ.Д-Р ПЕТКО МАРИНОВ

 • ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ

 • ПРОФ.Д-Р КОСТАДИН ГАНЧЕВ

 • ПРОФ.Д.ИК.Н.ПЛАМЕН МИШЕВ

 • ДОЦ.Д-Р ЛАЧО СТЕФАНОВ

 • ДОЦ.Д-Р ДИАНА КОПЕВА


Проф.д-р Атанас Танов УЧАСТВАЛИ КАТО

Проф.д-р Костадин Ганчев

Декани на Отрасловоикономически факултет


Заместник декани на Отрасловоикономическия факултет

Проф.д-р Иван Проф.д-р Костадин Проф.д-р Георги

Трънков Ганчев Иванов


Заместник декани на Отрасловоикономическия факултет

Проф.д.ик.н.Пламен Доц.д-р Лачо Доц.д-р Диана

Мишев Стефанов Копева


РЕКТОРАТА Отрасловоикономическия факултет

ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА СА ЗАМЕСТНИК РЕКТОРИ НА УНИВЕРСИТЕТА КАКТО СЛЕДВА:

 • ПРОФ.Д.ИК.Н.ТРИФОН ГЕОРГИЕВ (1976-1979 Г.)

 • ПРОФ.Д-Р АТАНАС ТАНОВ (1979-1984 Г.)

 • ДОЦ.Д-Р ЛАЧО СТЕФАНОВ (1988-1991 Г.)

 • ПРОФ.Д-Р ИВАН ГРОЗЕВ (1991-1993 Г.)

 • ПРОФ.Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (1993-1995 Г. И 2001-2003 Г.)

 • ПРОФ.Д.ИК.Н. ПЛАМЕН МИШЕВ (ОТ 2006 Г.)


Заместник ректори на ВИИ “Карл Маркс”

Проф.д.ик.н.Трифон Проф.д-р Атанас Доц.д-р Лачо

Георгиев Танов Стефанов


Заместник ректори на ВИИ “Карл Маркс”

Проф.д-р Иван Проф.д.ик.н.Николай Проф.д.ик.н.Пламен

Грозев Николов Мишев


ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ Маркс”

Преподавателите от катедрата поддържат тесни връзки и с редица държавни институции, научни институти и други вътрешни и международни организации.

 • Проф.д.ик.н. Николай Николов е председател на Икономическата комисия при ВАК.

 • Проф.д.ик.н. Георги Михнев доскоро беше председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища в България.

 • Проф. д.ик.н. Пламен Мишев е бил Директор на Групата за анализи на аграрната политика към МЗГ, създадена по програма ФАР и понастоящем е поканен за член на Консултативния съвет към МЗГ. Бил е и консултант на земеделските комисии към Световната банка у нас и др. В момента е член на икономическата комисия към ВАК.

 • Проф.д.ик.н.Иван Кънчев и доц.д-р Недка Иванова са членове на специализирани научни съвети към ВАК.

 • Проф.д-р Иван Трънков беше председател на Комисията по агрономия и лесовъдство към ВАК.

 • Доц.д-р Мария Цонева е била експерт към парламентарната Комисия по земеделие към 36-то НС.


Основни направления на стратегията за развитие на специалност “АГРАРЕН БИЗНЕС” – бакалавърска степен

 • ПРИВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОМЕНИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКАТА И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА “АГРАРЕН БИЗНЕС”.

 • РАЗШИРЯВАНЕ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА БАКАЛАВЪРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО;

 • ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДИСТАЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В БАКАЛАВЪРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДИСТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ХАСКОВО И ВРАЦА И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА СТУДЕНТИТЕ В ТЕЗИ ЦЕНТРОВЕ;


Основни направления на стратегията за развитие на специалност “АГРАРЕН БИЗНЕС” – магистърска степен

 • РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В МАГИСТЪРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН И НАСОЧВАНЕТО МУ КЪМ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СЕКТОРА И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА КЪМ ПОДГОТОВКА НА ЕКСПЕРТИ ЗА АГРАРНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ, КАКТО И ЗА СТРУКТУРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

 • СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ С ДРУГИ СРОДНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, КАТО ВЕЧЕ УТВЪРДЕНИТЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ” И “УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ”, ПО КОИТО ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ПРИЕМ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2007 Г.


Новата специалност “ЕКОИКОНОМИКА”

СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е ОТГОВОР НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ:

 • НОВ ТИП ИКОНОМИЧЕСКО МИСЛЕНЕ – ОТ ЗАМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ С ОБЩАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ВСЯКА ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ, ОТЧИТАЙКИ ЕКОЛОГИЧНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ДРУГИ ЕФЕКТИ.

 • ПРИЛАГАНЕ НА РЕСУРСНОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ, ЩАДЯЩИ ПРИРОДАТА;

 • ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

 • ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ КРИЗИ И КОНФЛИКТИ И Т.Н.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН “ЕКОИКОНОМИКА”

НА ОСНОВАТА НА ОБЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА” СЕ НАДГРАЖДАТ ЗНАНИЯ ЗА:

 • ЕКОЛОГИЯТА;

 • ИКОНОМИКАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

 • ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ


ЕКОИКОНОМИКА - ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ “ЕКОИКОНОМИКА”

ПОДГОТОВКАТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЖЕЛАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ В ЕДИН ОТ ТРИТЕ ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ:

 • ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

  (ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПАЗАРИ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ)

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

  (ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ, МОДЕЛИРАНЕ НА ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ, ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЕКОИКОНОМИКАТА)

 • УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

  (ЕКОТУРИЗЪМ, ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ)


БЪДЕЩЕТО “ЕКОИКОНОМИКА”

 • ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТОВАТА И КВАЛИФИКАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕХНИЯ БРОЙ;

 • РАЗШИРЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ НА КАТЕДРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МРЕЖИ;

 • ДВЕТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И НОВОТО ИМЕ НА КАТЕДРАТА ...............


30 години “ЕКОИКОНОМИКА”

СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНА ИКОНОМИКА” В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


ad