voo nkv vak ori ntering l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VOO NKV VAK-ORIëNTERING PowerPoint Presentation
Download Presentation
VOO NKV VAK-ORIëNTERING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

VOO NKV VAK-ORIëNTERING - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

VOO NKV VAK-ORIëNTERING. Wes-Kaap Onderwysdepartement Provinsiale en OBOS slypskole 2004. GENERIESE OORSIG VAN VAKVERKLARINGS. UITKOMSTE Onderwysers is vertroud met die generiese ontwerpkenmerke van die NKV

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VOO NKV VAK-ORIëNTERING' - phuc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
voo nkv vak ori ntering
VOO NKVVAK-ORIëNTERING

Wes-Kaap Onderwysdepartement

Provinsiale en OBOS slypskole

2004

generiese oorsig van vakverklarings
GENERIESE OORSIG VAN VAKVERKLARINGS

UITKOMSTE

Onderwysers is vertroud met

 • die generiese ontwerpkenmerke van die NKV
 • dieimpak wat die beginsels van die NKV op die onderrig, leer en assessering van die nuwe vakke sal hê
 • die aansluiting tussen AOO en VOO
beginsels en waardes onderliggend aan die nkv
BEGINSELS EN WAARDES ONDERLIGGEND AAN DIE NKV
 • Sosiale transformasie
 • Uitkoms-gebaseerde onderwys
 • Diepgaande kennis & vaardighede
 • Integrasie en toegepaste

bevoegdheid

 • Progressie
 • Artikulasie & oordraagbaarheid
 • Menseregte, inklusiwiteit,

omgewings- en sosiale geregtigheid

 • Waardering vir inheemse kennissisteme
 • Geloofwaardigheid, kwaliteit en doeltreffendheid

GASVRYHEIDSTUDIE??

ontwerpkenmerke van die nkv
Kritieke Uitkomste

Leerveld

Vak

Leeruitkoms

Assessering-

standaard

Sleuteluitkomste onderliggend aan die Grondwet. Sluit kernlewensvaardighede vir leerders in.

‘n Kategorie wat as tuiste dien vir verwante vakke.

Omskryf deur die leeruitkomstes en inhouds-omvang.

‘n Stelling wat ‘n beoogde onderrig- en leerresultaat omskryf.

Kriteria wat kollektief bewyse verskaf van wat ‘n leerder behoort te weet en kan demonstreer in ‘n spesifieke graad.

ONTWERPKENMERKE VAN DIE NKV
vakverklarings
VAKVERKLARINGS

UITKOMSTE

Onderwysers is vertroud met

 • GASVRYHEIDSTUDIE as ‘n studiearea.
 • die ontwerpkenmerke van VOO NKV Gasvryheidstudie
 • die aansluitingtussen AOO leerareas en VOO NKV Gasvryheidstudie
 • die nodigheid om leerbehoeftes in terme van nuwe inhoud, vaardighede en IKT te identifiseer
 • die nodigheid om moontlike onderrig- en leerondersteunings- materiaal te identifiseer.
drie leerroetes in voo
DRIE LEERROETES IN VOO

Jong leerders – na AOO

Volwasse werkers / werklose burgers – toetrede tot of vordering of verandering in loopbaanroete, of rus hulself toe vir toegang tot hoëronderwys.

 • Algemeen
 • Algemeen Beroepsgerig
 • Handel, Beroeps- en Professioneel
belangrike dokumente
BELANGRIKE DOKUMENTE

*Tans slegs in Engels beskikbaar

leervelde
LEERVELDE
 • Kommunikasie en Taalstudies
 • Kuns & Kultuur
 • Sake-, Handel-, Bestuur-studie & Dienste
 • Vervaardiging, Ingenieurswese en Tegnologie
 • Mens- & Sosiale Wetenskappe en Tweede Addisionele Tale
 • Fisiese-, Wiskundige-, Rekenaars-, Lewens- en Landbouwetenskappe
sake handel bestuur studie en dienste
Sake-, Handel-, Bestuur-studie en Dienste
 • Rekeningkunde
 • Sakestudie
 • Verbruikerstudie
 • Ekonomie
 • Gasvryheidstudie
 • Toerisme
onderrigtyd
ONDERRIGTYD

FUNDAMENTEEL: 16 uur

 • Tale: 9,0 uur / week vir twee tale
 • Wiskunde / W-Geletterdheid: 5,0 uur / week
 • Lewensoriëntering: 2,0 uur / week

KERN EN ELEKTIEF: 13,5 uur

 • Totaal 4,5 uur / week vir elk van die drie vakke –
 • Kern - 9 uur

Elektief - 4,5 uur

die vakgebied
DIE VAKGEBIED

Gasvryheid verwys na die sektor van die toerismebedryf wat voedsel en beskutting aan die toeris verskaf.

Dit omvat twee dele: Verblyf en spyseniering, of voedsel- en drank-dienste H. Keyser

van hotelhouding spyseniering na gasvryheidstudie
HOTELHOUDING & SPYSENIERING SG

Verslag 550 (Groep F)

Inhoud-gebaseer

GASVRYHEID STS

(Loodsprojek)

SAKO-veld: Dienste

Gekose HITB Nas. eenhede

UGO – voordragkriteria, omvang, assessering- instruksies

NKV GASVRYHEID STS

Leerveld: SHBD

UGO

Kritieke Uitkomste

Leeruitkomste

Assesseringstandaarde

Bevoegdheidbeskrywings

VAN HOTELHOUDING & SPYSENIERINGNAGASVRYHEIDSTUDIE
nkv gasvryheidstudie leeruitkomste
Gasvryheidkonsepte

…demonstreer kennis en begrip … gasvryheidsbedryf …bydrae tot RSA ekonomie… sektore van bedryf … beroepsgeleenthede.

Gesondheid en veiligheid

… opereer… higiëniese… veilige omgewing … verantwoordelike … wetgewing.

Voedselproduksie

… begryp … toepas … beplanning, organisasie, probleem- oplossing … evaluering … self … praktyke … stelsels van voedselproduksie.

V&D dienste

… begryp … toepas … beplanning, organisasie, probleem- oplossing … evaluering … self … praktyke … stelsels van voedsel-en-drankdienste.

NKV GASVRYHEIDSTUDIELEERUITKOMSTE
aansluiting by aoo
TALE

WISKUNDE

NATUUR-

WETENSKAPPE

SOSIALE WETENSKAPPE

KUNS & KULTUUR

LEWENSORIëNTERING

EKONOMIESE & BESTUURS- WETENSKAPPE

TEGNOLOGIE

AANSLUITING BY AOO

GASVRYHEID-

STUDIE

definisie
Definisie

Teoretiese en operasionele aspekte

van voedsel- en drankbereiding en diens

GASVRYHEID-

STUDIE

Begrip van onderskeie sektore

en diverse kontekste van die

gasvryheidsbedryf

Veiligheid, higiëne

omgewingsbewustheid

slide19
Doel

Vaardighede, kennis, waardes, gesindhede re voedsel- & drankbedryf

Entrepreneurs- + probleemoplossing-vaardighede

Geïntegreerde

bevoegdhede in V&D

VOORTREFLIKE DIENS

Begrip vir kulturele uniekheid

Suksesvolle funksionering in gas-vryheid – KMMO, gemeenskap-basis

KREATIWITEIT

onderwys en beroepsmoontlikhede
Onderwys- en beroepsmoontlikhede

Kennis, vaardighede, gesindhede en waardes soos vervat in

die KRITIEKE UITKOMSTE in die gasvryheidkonteks

 • Hoëronderwysstudie
 • Entrepreneursgeleenthede
 • Bedryf-gebaseerde

eenheidstandaarde

 • In-diensopleiding in ‘n

sektor van eie keuse

Voedsel- & Drankbestuur

Professionele kookkuns

Gastehuis- / B&O- bestuur

Geleentheidsbestuur

Spysenieringsbestuur

Gemeenskapsgebaseerde toerismedienste

Hotelontvangs

Wegneem-etedienste

Self-indiensneming in spysenieringsdienste

onderrigbenadering
ONDERRIGBENADERING

Outcomes-based

Onderwyser-

fasiliteerder

Uitkomsgebaseer

ERVARING-

GERIG

Probleem-

oplossing

Bekom,

prosesseer

inligting

Prakties

Kritiese

analise

onderrig en leermateriaal
Handboeke

Naslaanboeke

Edulis bronnelys

Dagblaaie

Voedseltydskrifte

Promosiemateriaal van voedsel- /

gasvryheid expo’s

Leerprogramriglyne

Videos – Edumedia & kommersieël

Televisieprogramme

Die Internet – gekose webtuistes

Menslike hulpbronne in gasvryheid

ONDERRIG- EN LEERMATERIAAL

Vak-

Inligtings-pakket

Omsend

0176/2003

toerusting
TOERUSTING
 • Werkstasies
 • Liasseerstelsel vir bronne
 • OHP
 • TV monitor
 • Video-masjien
 • Internet-toegang
 • Verwys na Info-pakket
leerbehoeftes
LEERBEHOEFTES
 • Nuwe inhoud
 • Nuwe vaardighede
 • IKT
 • Metodologie

STEL VAS

LYS

PLAN

opleidingsbehoeftes
OPLEIDINGSBEHOEFTES

FORMEEL

 • Sertifikate in gasvryheid by VOO-kolleges / Universiteite van Tegnologie / ander geakkrediteerde diensverskaffers
 • Diplomas in sub-dissiplines gekombineer met vak-didaktiek gespesialiseer in Gasvryheidstudie-onderwys – by Universiteite van Tegnologie.

INFORMEEL

 • Deurlopende self-studie: Verwys na OLOM
 • Behoefte-gedrewe werksessies
 • Web-gebaseerde modules
 • Bedryfs-gebaseerde modules / eenheidstandaarde