skyrius elektra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skyrius Elektra: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skyrius Elektra:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Skyrius Elektra: - PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on

Skyrius Elektra:. Eletrostatika Nuolatinė srovė Magnetinis laukas Elketrostatika – fizikos mokslo dalis, tirianti nejudančių eletros krūvių savybes ir sąveiką. Elementarusis krūvis. Įelektrintų kūnų sąveika. Elektrinis laukas. Krūvio tvermės dėsnis ir Kulono dėsnis . Pamokos tikslas:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skyrius Elektra:' - phineas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skyrius elektra
Skyrius Elektra:
 • Eletrostatika
 • Nuolatinė srovė
 • Magnetinis laukas

Elketrostatika – fizikos mokslo dalis, tirianti nejudančių eletros krūvių savybes ir sąveiką

elementarusis kr vis elektrint k n s veika elektrinis laukas kr vio tverm s d snis ir kulono d snis
Elementarusis krūvis. Įelektrintų kūnų sąveika. Elektrinis laukas. Krūvio tvermės dėsnis ir Kulono dėsnis

Pamokos tikslas:

 • Pakartoti ankstesniame fizikos kurse gautas žinias apie elektrostatikos reiškinius.
 • Susipažinti su elektroninės teorijos teiginiais.
 • Stebėti elektrinio lauko pasireiškimą erdvėje.
 • Įsisavinti Krūvio tvermės dėsnį ir Kulono dėsnį uždavinių sprendimo metu.
kartojimas kokia yra atomo sandara
Kartojimas● Kokia yra atomo sandara?
 • Atomo sandara:neigiami elektronai atome skrieja aplink teigiamą atomo branduolį, panašiai kaip planetos aplink Saulę.
 • Branduolys sudarytas iš protonų ir neutronų.
slide4
Kokį atomą vadiname neutraliu?

Ats. Neutralus yra toks atomas, kai elektronų ir protonų skaičius yra vienodas.

 • Kada atomas įgyja teigiamą krūvį?

Ats. Kai atomas netenka dalies elektronų.

 • Kada atomas įgyja neigiamą krūvį?

Ats. Kai atome susidaro elektronų perteklius.

kaip kinta k no mas jam sielektrinus
Kaip kinta kūno masė, jam įsielektrinus?
 • Jei kūno krūvis teigiamas – masė sumažėja, nes išlekia elektronai.
 • Jei kūno krūvis neigimas – masė padidėja, nes prisijungia elektronus.
kokius inoke k n elektrinimo b dus
Kokius žinoke kūnų įelektrinimo būdus?
 • Trinant.
 • Sulietus su įelektrintu kūnu.
 • Elektrinės indukcijos būdu arba įelektrinimas per atstumą.
kaip elektros kr viai veikia vienas kit
Kaip elektros krūviai veikia vienas kitą?
 • Vienarūšiai krūviai stumia vienas kitą.
 • Skirtingų rūšių krūviai traukia vienas kitą.
elektronin teorija
Elektroninė teorija
 • Egzistuoja dviejų rūšių elektros krūviai; jie vadinami teigiamais ir neigiamais.
 • Elektronų ir protonų krūviai yra vienodo absoliutinio didumo.
 • Vienarūšiai krūviai vienas kitą stumia, įvairiarūšiai – traukia.
 • Kūnai yra elektriškai neutralūs, kai elektronų ir protonų skaičius juose vienodas. Kūnai įsielektrina, kai juose yra elektronų trūkumas arba perteklius.
 • Krūvio tvermės dėsnis.
kr vio tverm s d snis
Krūvio tvermės dėsnis
 • Izoliuotoje sistemoje elektros krūviai neišnyksta ir neatsiranda, jie gali tik kitaip pasiskirstyti sistemos kūnuose.
 • Uždaros sistemos, į kurią iš išorės nepatenka ir iš kurios neišeina elektros krūviai, visų sąveikaujančių kūnų elektros krūvių algebrinė suma yra pastovi:

q1 + q2 + q3 +…+ qn= const.

elektros kr vio vienetas
Elektros krūvio vienetas
 • Elementarusis krūvis:

e = 1,6. 10-19 C

 • Elektros krūvio q vienetas yra kulonas C.
 • Kulonas – tai elektros krūvis, lygus 6,26. 1018 elementariųjų ( elektrono arba protono) krūvių e :

1 C = 6,25. 1018 e

kulono eksperimentai
Kulono eksperimentai
 • Nejudančių krūvių sąveikos jėgas pirmasis ištyrė prancūzų mokslininkas Šarlis Kulonas.
 • Jis buvo karo inžinierius, tvirtovių statybos specialistas ir tik laisvalaikiu darydavo fizikinius bandymus.

Šarlis Ogiustenas de Kulonas

(1736-1806m)

kulone eksperimentas
Kulone eksperimentas
 • Kulonas sukonstravo labai tikslų prietaisą – sukamąsias svarstykles.
 • Įelektrintas rutuliukas pritvirtintas prie horizontalaus stiklinio strypelio, kuris pakabintas ant plono metalinio siūlo.
 • Priartinus įelektrintą rutuliuką, strypelis pasisuka ir užsuka siūlą. Atskaičiavus skalėje strypelio posūkio kampą, sprendžiama apie krūvių sąveikos jėgos didumą.
kulono d snis
Kulono dėsnis
 • F – dviejų taškinių krūvių sąveikos jėga.
 • q1 ie q2 – taškiniai elektros krūviai.
 • k – proporcingumo koeficientas.
 • r – atstumas tarp krūvių.
kulono d snio ir visuotin s traukos d snio pana umai
Kulono dėsnio ir Visuotinės traukos dėsnio panašumai
 • Kulono dėsnis
 • Visuotinės traukos dėsnis
proporcingumo koeficientas k
Proporcingumo koeficientas K

e0 – elektrinė konstanta, nusakanti elektrinį lauką tuštumoje (vakuume).

e0= 8,85 . 10-12 C/N.m2

aplinkos taka kr vi s veikai
Aplinkos įtaka krūvių sąveikai
 • Įterpus tarp krūvių įvairias medžiagas, Kulono jėga sumažėja.
 • Medžiagos dielektrinė skvarba – tai skaičius, rodantis, kiek kartų krūvių sąveikos jėga toje medžiagoje yra mažesnė negu vakuume.
 • Ją žymime ( epsilon)
 • Kulono dėsnio formulė bet kokioje aplinkoje:
nejudan i kr vi s veika vadinama elektrostatine arba kulono s veika
Nejudančių krūvių sąveika vadinama elektrostatine arba Kulono sąveika

Krūvių elektrostatinė sąveikos jėga F nuktreipta išilgai tiesės, jungiančios įeletkrintus kūnus.

Kai krūvių ženklai vienodi, ji veikia kaip stūmos jėga.

Kai ženklai skirtingi – kaip traukos jėga.

elektrinis laukas
Elektrinis laukas
 • Elektrinis laukas susikuria apie kiekvieną elektros krūvį.
 • Elektros krūvių sąveiką perduodanti aplinka vadinama elektrinius lauku.
 • Kuo arčiau įelektrinto kūno, tuo elektrinis laikas stipresnis.
 • Elektrinį lauką nusako elektrinio lauko jėgų linijos.
kulono d snio pritaikymo u daviniai
Kulono dėsnio pritaikymo uždaviniai

Užduotis Nr.1

Du vienodi įelektrinti rutuliukai (vieno krūvis buvo -15.10-6C, kito krūvis +25.10-6 C)buvo suglausti ir vėl atitraukti vienos nuo kito 5 cm atstumu. Raskite kiekvieno rutuliuko krūvį po suglaudimo ir elektrinę sąveikos jėgą.

sutrumpinta s lyga
Sutrumpinta sąlyga

Duota:

q1= -15.10-6 C r = 5 . 10-2 mq2= 25 . 10-6 C k = 9.109 N.m2/C2

Rasti: q3 , q4, Fk

pagal kr vio tverm s d sn
Pagal krūvio tvermės dėsnį:

Kadangi rutuliukai vienodi:

slide29
Duota: q1= -15.10-6 C r = 5 . 10-2 m q2= 25 . 10-6 C K = 9.109 N.m2/C2Rasti: q3 , q4, Fk

Sprendimas:

Pagal krūvio tvermės dėsnį:

Kadangi rutuliukai vienodi:

Pagal Kulono dėsnį:

u duotis nr 2
Užduotis Nr. 2

Kaip pasikeis dviejų taškinių krūvių sąveika, jeigu kiekvieną krūvį 2 kartus padidinsime, o atstumą tarp jų 3 kartus sumažinsime.

sutrumpinta s lyga1
Sutrumpinta sąlyga

Duota:

q1= 2 q3q2= 2 q4

r1 = 3 r2

Rasti: F1/F2

prad ioje s veikos j ga lygi
Pradžioje sąveikos jėga lygi:

Pakeitus krūvius ir atstumą tarp jų, sąveikos jėga bus:

nam darbai
Namų darbai
 • V. Tarasonio vadovėlio II dalis, 84 puslapis, 20 paskaita.
 • Raštu:

Vadovėlio 88 puslapis,

pratimai 20.1, 20.2.