slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מ רחבים ותחנות במחוז PowerPoint Presentation
Download Presentation
מ רחבים ותחנות במחוז

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36
phailin

מ רחבים ותחנות במחוז - PowerPoint PPT Presentation

89 Views
Download Presentation
מ רחבים ותחנות במחוז
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מרחבים ותחנות במחוז גבולות גזרה 22 תחנות במחוז קרית שמונה מרחב גליל צפון: סוריה ולבנון – צה"ל. צפון–מזרח: סוריה. מזרח: גבול ירדן, קו התפר , מחוזות ש"י,מרכז. דרום: מכמורת – מחוז מרכז. מערב: הים התיכון – חיל הים. נהריה גולן מעונה ירדן צפת עכו כרמיאל מרחב חוף משגב זבולון שפרעם חיפה נצרת טבריה נצרת עילית טירת הכרמל מגדל העמק דרכים עפולה זכרון 4.600ק"מ כביש (מתוכם 1.900 בין-עירוני). מרחב עמקים עירון בית שאן חדרה

 2. מאפייני האוכלוסייה סה"כ אוכלוסיה 31% מתושבי מדינת ישראל 1,989,200 סה"כ מיעוטים 772,600 62% מאוכלוסיית המיעוטים 38.5% מאוכלוסיית המחוז סה"כ עולים 210,000 30% מעולי חבר העמים סה"כ בני נוער 700,000

 3. פרשיות נוער סחיטה באיומים ואלימות (בחיפה) נפתחו 10 תיקים פליליים לנערים בגין סחיטת דמי חסות ו 11 תיקים פליליים בגין אלימות. סה"כ נעצרו 5 נערים והוגשו כנגדם כתבי אישום.

 4. פרשיות נוער ארוע דקירה ופציעה (חיפה) שני תלמידים דקרו תלמיד בי"ס בהמשך לוויכוח מילולי שהחל בשל " משפטים מעליבים " שנאמרו לנערה . התלמיד נדקר באורח בינוני ונזקק לאישפוז. הדוקרים נמלטו מהמקום ונעצרו מאוחר יותר, נחקרו והודו. אמם של הנערים נעצרה אף היא בגין העלמת ראיות ושיבוש מהלכי חקירה (העלימה את הסכין).

 5. עברינות נוער סוגי העבירות באלימות: • אלימות פיזית. • אלימות כלפי רכוש. • פגיעה מילולית.

 6. עברינות נוער איזו התנהגות של בני נוער תורמת או מונעת אלימות ? קשר השתיקה. לחץ קבוצתי. שיקול דעת מוטעה.

 7. עברינות נוער מדרג חומרת העבירות :- חטא – עבירה שדינה עד 3 חודשי מאסר. עוון – עבירה שדינה מעל 3 חודשי מאסר ועד 3 שנות מאסר. פשע – עבירה שדינה מעל 3 שנות מאסר.

 8. חוק העונשין סעיף 184 – הגדרות "סכין" – כלי בעל להב או כלי אחר שמסוגל לדקור או לחתוך. "אולר" – סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה בעזרת קפיץ או אמצעי אחר לסכין שלהבה קבוע.

 9. חוק העונשין סעיף 185 – איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין. סעיף 185 א' – בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין למעט לצורכי בית לקטין. העובר על הוראה זו דינו מאסר 7 שנים. סעיף 186 – החזקת אגרופן או סכין שלא כדין המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצירו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה דינו מאסר חמש שנים.

 10. חוק העונשין סעיף 191 – תגרה. המשתתף שלא כדין בתגרה במקום ציבורי דינו מאסר שנה אחת. סעיף 192 – איומים המאיים על אדם בכל דרך... בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו דינו מאסר שלוש שנים.

 11. חוק העונשין סעיף 196 – השחתת פני מקרקעין. מאסר שנה אחת. סעיף 288 – העלבת עובד ציבור המעליב בתנועות במילים או במעשים.... דינו מאסר שישה חודשים. סעיף 452 – היזק בזדון ההורס נכס או פוגע בו במזיד, שלא כדין דינו מאסר שלוש שנים.

 12. "זה בכלל לא מסוכן"

 13. שעון פשיעה כל 35 ד' כל 40 ד' תקיפה הת'לרכב כל 8 ימים רצח נסיוןרצח הת'לדירה כל שעה כל 6.3 ימים 12 הת'לעסק אונס כל שעה וחצי כל יום 3 9 גניבת.רכב תקיפתעו"צ כל שעתיים 1.2 ליום 6 תקיפת שוטר מעשהמגונה כל 10 שעות כל 5 שעות הצתה שוד כל 8 שעות כל 8.5 שעות

 14. 5643 5506 5283 5537 3 תאונות ונפגעים תאונות קשות תאונות דרכים 4.8% 2001 2004 2002 תאונות קטלניות 2003 14.2% עד גיל 20. 24.5% עד גיל 23 נהגים צעירים בתאונות למחוז הצפוני נתח של 30% מהתאונות הקטלניות בישראל הרוגים תאונות

 15. פשיעה חמורה רצח 38%- אלימות גופנית 2000 2001 2004 9% 2003 2002 שוד 2000 2001 2004 2003 2002 9% 2000 2001 2004 2003 2002

 16. עברינות נוער במחקר שערך ד"ר יוסי הראל מאוניברסיטת בר אילן בקרב 6,000 בני נוער עלו הנתונים הבאים: • 40% היו קורבן למעשי אלימות בבית הספר. • 18% נושאים נשק. • 3% מהבנות דיווחו כי נשאו כלי נשק. • 18% דיווחו כי הם שותים אלכוהול לפחות פעם בשבוע. ישראל במקום השני בתחום העישון בגילאי 11 ובמקום ה 32 בגילאי 15 .

 17. עבירות נוער 1.4% תיקי נוער 16.8% רכוש סמים 1950 13.5% 1923 3841 3288 2003 2004 2003 2004 2004 2000 17% 8.9% 6163 5267 2597 2384 2003 2004 אלימות תקיפות 2003 2004

 18. עבירות נוער-חשיפת עבירות נשיאת סכין/אגרופן סחיטה 2003 2004 2004 2003

 19. פשיעת בני נוער-מרחב חוף 16.1% 11.1% סה"כ פשיעה רכוש 5613 4834 1596 1344 2003 2004 3.2%- 2003 2004 28% 793 768 2508 1957 2003 2004 סמים אלימות 2003 2004

 20. מעצרי קטינים 2.2%- 9.8% רכוש סמים תום הלכים והחלטה אחרת 67 11 91 93 719 655 2003 2004 55 2003 2004 אחר 27.8% עסק/מוסד 372 291 דירה פילוח רכוש אלימות גניבה מרכב 2003 2004 שבל"ר

 21. התפלגות עבריינים קטינים 25.9% 18.9% יהודי ערבי 1209 960 1596 1344 2003 2004 אחר 2003 2004 17.1% ערבי 1099 939 יהודי התפלגות 2004 2003 2004 עולים עולים

 22. אלימות נוער-חוף תקיפה תקיפת עו"צ גרימת נזק סחיטה אחזקת סכין איומים 985 478 424 146 סה"כ אלימות נוער 51 44 אלימות במוס"ח 293 30% 87% 32% 39 24% 137 117 45% 16% 23 23

 23. מיקוד אסטרטגי התהליך המדיני התקציב תוכנית ההנתקות אתגרי 2005 פשיעה חמורה נוער סד"צ קיצון פע"ר/דירה תנועה מגזר ערבי

 24. יעד ממ"ז-אלימות נוער השפעה על תופעות האלימות באמצעות הגברת החשיפה בעבירות המחוללות: 50% סחיטה העלת כמות התיקים ב- החזקת סכין 100% העלת כמות התיקים ב- לא פחות מרף המינימום / עפ"י מדרג תחנתי בונוס עבור פיתוח מודל שת"פ ייחודי

 25. יעד ממ"ז-הישג ראשוני נשיאת סכין/אגרופן סחיטה 258% ינואר-פברואר 100% 2004 2005 2004 2005

 26. חיזוק מערך הנוער 5 קצינים פעולות שדרוג סד"כ יחידות הנוער חוף הקמת שתי יחידות נוער חשיפה חדשות (3 סה"כ) 40 ע.נוער 5 ר.מודיעין עיבוי חוליות הנוער בתחנות. תקנון קציני נוער בתחנות רגישות. תקנון רכזי מודיעין נוער. גליל 3 קצינים עמקים מתן אמצעים מועדפים ליחידות הנוער. 29 ע.נוער 29 ע.נוער 6 קצינים 6 ר.מודיעין 4 ר.מודיעין מיסוד הקשר עם גורמי שת"פ בתחום הנוער.

 27. הצבת שוטרים במקומות רגישים: מקומות ציבוריים, מופעי בידור ומקומות בילוי ומוקדי חיכוך. סיורי ניידות ברחובות וסביב בתי הספר להפגנת נוכחות ומניעה. פעולות המשטרה למניעת אלימות הנוער פעולות הסברה במוקדי פעילות נוער כולל מתן ייעוץ, הדרכה וסיוע לנערים, יעוץ והנחיה לבעלי מועדונים. שיתוף פעולה עם גופים קהילתיים ומוסדות ציבוריים.

 28. פעולות המשטרה במוסדות חינוך אס"א הרצאות מחלקי הנוער(תלמידים,הורים,מורים) בית ספר בטוח קשר ישיר של כל בי"ס למחלקי הנוער. מבצע ארצי הרצאות לחט"ב,עליונה,יסודי(חדר מורים) 11.4

 29. נוער-פרוייקטים משותפים מצילה מצילה פעילויות חברתיות פרש ירוק בי"ס בטוח התנדבות מפקדות נוער מחוייבות אישית עלם

 30. גופים המטפלים בנוער מציל"ה – מועצה ציבורית לצמצום העברינות . פרש ירוק – בשיתוף יח' הפרשים צפון והיחידה לקידום נוער במשרד החינוך מסמיכים בני נוער שלא השתלבו במסגרות חינוכיות אחרות לטיפול בבעלי חיים. עלם –עמותה לטיפול בנוער במצוקה. ק.ד.מ – קבוצת דיון משפחתית לנוער עובר חוק. ועד אס"א – אלימות סמים ואלכוהול.

 31. פרשיות נוער סחיטה באיומים בפנימיה נעצרו 3 נערים בגין 4 מקרים של סחיטה ו 7 מקרים של סחיטה באיומים. סחיטה באיומים בבי"ס תלמיד ב"יס שנסחט במשך תקופה ארוכה גנב מאביו סך כולל של 4000 דולר (שנחסכו עבור הקמת מצבה) כדי לשלם לסוחטים.

 32. פרשיות נוער רכוש נעצרו חמישה קטינים בגילאי 14-17 ממשפחות עולים בגין התפרצויות למספר רב של מחסני דירות , בתי דירות ומוסדות חינוך. סך הכל נפתחו במסגרת הפרשיה 25 תיקי רכוש. התפרצויות לכלי רכב 2 קטינים נעצרו יחד עם 2 בגירים בעקבות סדרה של התפרצויות לכלי רכב . סך הכל אותרו 78 תיקי התפרצויות שבצעה הכנופיה. הקטין הדומיננטי נשלח למעצר עד תום ההליכים.

 33. פרשיות נוער סמים בעקבות מידע מודיעיני על תופעת סחר, הספקה ושימוש בסמים בקרב תלמידים – נפתחה חקירה. נחקרו 36 נערים ונערות נפתחו 44 תיקי סמים 24 תיקי סחר / הספקת סם 20 תיקי שימוש בסמים

 34. לילה בלי שינה