Download
feesten in athene n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Feesten in Athene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Feesten in Athene

Feesten in Athene

273 Views Download Presentation
Download Presentation

Feesten in Athene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Feesten in Athene

 2. De Panatheneeën

 3. De processie

 4. De Panatheneeënweg

 5. Het gewaad van Athena

 6. De stad Athene

 7. De pnyx

 8. De stoa

 9. De acropolis

 10. De Propylaeën

 11. De Nikètempel

 12. Bronzen standbeeld Athena

 13. Het Parthenon

 14. Het Erechteion met de kariatiden

 15. Het Dionysustheater

 16. Het odeion van Herodus Atticus

 17. Ontstaan van het Griekse theater