de 7 feesten des heren l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De 7 Feesten des Heren PowerPoint Presentation
Download Presentation
De 7 Feesten des Heren

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

De 7 Feesten des Heren - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

De 7 Feesten des Heren. De bijbelse feesten. Benaderingen. Agrarisch - Historische benadering Typologisch – Profetische benadering Praktisch geloofsleven - benadering. Inleiding. Algemene informatie. D e 7 feest en. -         Pesach = Pasen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De 7 Feesten des Heren' - raleigh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de 7 feesten des heren

De 7 Feesten des Heren

De bijbelse feesten

benaderingen
Benaderingen

Agrarisch - Historische benadering

Typologisch – Profetische benadering

Praktisch geloofsleven - benadering

inleiding

Inleiding

Algemene informatie

d e 7 feest en
De 7 feesten

-         Pesach = Pasen

-         Matsot = Het feest van de ongezuurde broden

-         Jom haBikkoerim = De dag van de eerstelingen

-         Sjavoe’ot = Het wekenfeest (Pinksteren)

-         Rosj haSjanah = Joodse nieuwjaar

-         Jom Kippoer = de grote verzoendag

-         Soekkot = het loofhuttenfeest

De lentefeesten (voorjaar):

De herfstfeesten (najaar):

slide5

‘Dit zijn de feesttijden des Heren’ (Lev. 23:4)

‘die een schaduw zijn … maar het lichaam [d.i. de werkelijkheid] is van Christus’ (Kol. 2:17)

feesten van de heer
Feesten van de Heer
 • Lev. 23: Heilige samenkomsten (samenroepingen)
  • « door de Here »: ‘Mijn [gezette] hoogtijden’ (vs. 4!)
  • « voor de Here » 18x l’JHWH

Door Hem

 • Num. 28, 29: De offers
  • ‘mijn’ en ‘voor de Here bereiden’ (vs. 2!)

Voor Hem

 • Deut. 16:1-17: De plaats
  • 6x ‘de plaats die de Here verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen’

Bij Hem

de kalender van isra l
De kalender van Israël

Een godsdienstige kalender

Begint met de maand waarin Pesach valt

* VOORRANG! (Ex. 12:2)

Een burgerlijke kalender

Begint met Nieuwjaar

de kalender van isra l feesten
De kalender van Israël: feesten

1e maand ‘Nisan’: Pesach )

Matsot ) voorjaar

Eerstelingen )

3e maand‘Siwan’: Wekenfeest )

7e maand ‘Tisjri’: Nieuwjaar )

Grote verzoendag ) najaar

Loofhuttenfeest )

de kalender van ons feesten
De kalender van ons: feesten

1e mnd ‘Nisan’: Pesach Maart/april

Matsot

Eerstelingen

3e mnd‘Siwan’: Wekenfeest Mei/juni

7e mnd ‘Tisjri’: Nieuwjaar Sept./Okt.

Grote verzoendag

Loofhuttenfeest

indeling naar lv 23 1 ik ben de here uw god vs 22 43
Indeling naar Lv. 23 (1)‘Ik ben de Here, uw God’ (vs. 22, 43)

Vs. 5-22: Voorjaarsfeesten

Vs. 23-43: Najaarsfeesten

de voorjaarsfeesten
De voorjaarsfeesten

Pesach: 14e dag van de 1e maand

Matsot: 15e-21e dag van de 1e maand

Eerstelingen: de dag ná de eerste sabbat volgend opPesach (ín de week van Matsot)

Wekenfeest: 50 dagen na de eerstelingsgarve

(= omertelling)

de najaarsfeesten
De najaarsfeesten

Nieuwjaar: 1e dag van de 7e maand

Grote verzoendag: 10e dag van de 7e maand

Loofhuttenfeest: 15e-22e dag van de 7e maand

indeling naar lv 23 2 de here sprak tot mozes spreek tot de isra lieten vs 1 9 23 33
Indeling naar Lv. 23 (2)‘de Here sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten’ (vs. 1, 9, 23, 33)

Vs. 1-4 Inl. & sabbat

Vs. 5-8 Pesach & Matsot

Vs. 10-22 Eerstelingen & Wekenfeest

Vs. 24-32 Nieuwjaar & Grote verzoendag

Vs. 34-43 Loofhuttenfeest

Vs. 44 Slot

speciale kenmerken
Speciale kenmerken

Pesach (Pascha) – Seder maaltijd

Matsot – Ongezuurde broden

Eerstelingen – Eerstelingsgarve

Wekenfeest (Pinksteren)– Beweegbroden

Nieuwjaar – Bazuingeschal

Grote verzoendag – Vasten/verootmoediging

Loofhuttenfeest – Loofhutten

agrarische benadering

Agrarische benadering

God eren als Schepper van de wereld

land en oogst
Land en oogst

Het land

- is van God (Lev. 25:23)

- is niet zoals Egypte (Deut. 10:10-15)

De oogst

- is een zegening van God (Lev. 26: 3-5)

- is het loon op Israëls trouw

regen en soorten oogst
Regen en soorten oogst

De regen

- vroege regen : in de herfst (1e maand burg. jaar)

- late regen : in de lente (1e maand godsd. jaar)

Verschillende soorten oogst

- feest der eerstelingen: gerst (1e maand)

- wekenfeest: tarwe (3e maand)

- loofhuttenfeest: druiven, olijven (7e maand)

historische benadering

Historische benadering

God eren als Verlosser van zijn volk

3 pelgrimfeesten dt 16
3 Pelgrimfeesten (Dt. 16)
 • Pesach (& Matsot)
 • Wekenfeest
 • Loofhuttenfeest
 • Ex. 23:14-17, 34:24
grote historisch gebeurtenissen
Grote historisch gebeurtenissen
 • Pesach & Matsot: redding eerstgeborenen gevolgd door de uittocht uit Egypte (1e maand)
 • Wekenfeest: wetgeving op de Sinaï (3e maand)
 • Loofhuttenfeest: woestijnreis in tenten (7e maand)
typologisch profetische benadering
Typologisch – Profetische benadering

‘Dit zijn de feesttijden des Heren’ (Lev. 23:4)

‘die een schaduw zijn van wat komen zou’ (Kol. 2:17a)

‘maar het lichaam [d.i. de werkelijkheid] is van Christus’ (Kol. 2:17b)

e n en meerdaagse feesten
Eén- en meerdaagse feesten
 • 5 ééndaagse feesten:
 • Pesach )
 • Eerstelingen )
 • Wekenfeest ) gebeurtenissen
 • Nieuwjaar )
 • Grote verzoendag )

2 meerdaagse feesten:

-Matsot ) gevolgen van gebeurtenissen

-Loofhuttenfeest )

de kalender van isra l profetisch
De kalender van Israël: profetisch

Het begin van het godsdienstig jaar verwijst naar de eerste komst van Christus.

De voorjaarsfeesten lente-deel

Lv. 23:4-22 einde: ‘Ik ben de Here, uw God’

Feestloze (stille) tijd

Het begin van het burgerlijk jaar verwijst naar de tweede komst van Christus.

De najaarsfeesten herfst-deel

Lv. 23:23-43 einde: ‘Ik ben de Here, uw God’

profetische indeling voorjaarsfeesten
Profetische indeling: voorjaarsfeesten

1. Pesach: 14e dag van de 1e maand

2. Matsot: 15e-21e dag van de 1e maand

3. Eerstelingen: de dag ná de eerste sabbat volgend op Pesach

 Omertelling (naar de Omer Résjiet)

4. Wekenfeest: 50 dagen na de eerstelingen

De eerste komst van de Heer Jezus Christus

profetische indeling najaarsfeesten
Profetische indeling: najaarsfeesten

5. Nieuwjaar: 1e (en 2e) dag van de 7e maand )

 Ontzagwekkende dagen (Jamim Noraïm) ) 10d.

6. Grote verzoendag: 10e dag van de 7e maand )

7. Loofhuttenfeest: 15e-22e dag van de 7e maand

(+ 1d.: Simchat Torah, d.i. vreugde der wet)

De tweede komst van de Heer JezusChristus

de voorjaarsfeesten28
De Voorjaarsfeesten

Pesach: Het sterven van het Paaslam

Matsot: De Reine in het graf

Eerstelingen: De opstanding van Hem die niet kon vastgehouden worden door de dood

Wekenfeest: Een nieuw verbond met een nieuw volk van eerstelingen; de gave van de Heilige Geest

vervulling
Vervulling

In het jaar dat Jezus stierf:

Pesach (dag vóór de sabbat) D1 stervenvrijdag

Matsot (7d.) D2 graf sabbat

Eerstelingen (dag na sabbat) D3 opstandingzondag

de voorjaarsfeesten isra l
De voorjaarsfeesten: Israël

Pesach & Eerstelingen: de dood en de opstanding van de Heer Jezus vormen de basis voor de aanneming van Israël

Matsot en wekenfeest: (uitgestelde vervulling) Israël zal een gereinigd volk zijn en in zekere zin eerstelingen zijn onder de volken

de najaarsfeesten gemeente
De najaarsfeesten: gemeente

Joods nieuwjaar: De opname van de gemeente

Grote verzoendag: Na de rechterstoel volledig welbehagelijk voor God

Loofhutten: Delend in Christus’ positie, voor eeuwig bij God inwonend

de najaarsfeesten isra l
De najaarsfeesten: Israël

Joods nieuwjaar: De verzameling van Israël (een nieuw begin)

Grote verzoendag: De Hogepriester uit de tempel, verzoening voor het volk

Loofhutten: De zegenrijke regering van de Messias, De tent van God onder zijn volk en de volken

praktisch geloofsleven34

Praktisch geloofsleven

Ons hele leven is één groot offer voor God

lentefeesten
Lentefeesten

Pesach:gestorven en begraven met Christus (Rm 6:1-11)

Ongezuurde broden:onszelf reinigen en heilig leven (2 Ko 7:1)

Eerstelingen:mee opgewekt door het geloof (Ko 2:12)

Pinksteren:ons laten leiden door de Heilige Geest (Rm 8:5)

herfstfeesten
Herfstfeesten

Bazuin:we verlangen naar dat opstandingslichaam(1 Ko 15:52)

Grote verzoendag:we zijn verzoend met God, dus mogen we altijd voor Gods troon komen

Loofhutten:we zien uit naar het Messiaanse rijk

van de zondeval

Van de zondeval …

… naar de eeuwigheid

lentefeesten38
Lentefeesten

Pesach:Christus gestorven voor onze zonden en bevrijding van de zondemacht

Ongezuurde broden:We kunnen nu heilig leven (weglating van het oude)

Eerstelingen:Christus heeft een nieuwe positie voor ons in de hemel

Pinksteren:Leven door de Heilige Geest (leven in het nieuwe)

herfstfeesten39
Herfstfeesten

Bazuin:We verlaten deze in zonde gevallen aarde om ingevoerd te worden in het hemelse

Grote verzoendag:We zijn enkel en alleen nog welbehagelijk voor God

Loofhutten:We mogen voor eeuwig bij God wonen

samengevat
Samengevat

Van

… eeuwig gescheiden van God

Naar

… voor eeuwig wonen bij God

lentefeesten42
Lentefeesten

Pesach:dank u Heer dat u gestorven bent in onze plaats

Ongezuurde broden:dank u Heer dat u ons reinigt van alle zonden

Eerstelingen:dank u Heer dat u de dood hebt overwonnen

Pinksteren:dank u Heer dat u de Heilige Geest gezonden hebt

herfstfeesten43
Herfstfeesten

Bazuin:dank u Heer dat u zal terugkomen om ons te komen halen

Grote verzoendag:dank u Heer dat u ons verzoend hebt met God

Loofhutten:dank u Heer voor de hemelse zegeningen, nu en straks