1 / 28

Som maskot KEKA a lákam vás stať sa študentom práve tu...

Som maskot KEKA a lákam vás stať sa študentom práve tu. Čo je KEKA ? KEKA je neoficiálna skratka. Oficiálne sme KATEDRA ETNOLÓGIE A KULTÚRNEJ ANTROPOLÓGIE Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Čo to vlastne je tá KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA? 1. Je to VEDA

pepper
Download Presentation

Som maskot KEKA a lákam vás stať sa študentom práve tu...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Som maskot KEKA a lákam vás stať sa študentom práve tu...

 2. Čo je KEKA? KEKA je neoficiálna skratka. Oficiálne sme KATEDRA ETNOLÓGIE A KULTÚRNEJ ANTROPOLÓGIE Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 3. Čo to vlastne je tá KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA? 1. Je to VEDA ...a veda je keď...

 4. Obyčajný stôl. Prečo stojí a nespadne? Môžeme si klásť túto otázku rôzne. A môžeme dostať rôzne odpovede. Od detsky jednoduchých, po vyjadrenie fyzika. ...a niekto si otázky nekladie vôbec... Veda sa snaží klásť otázky tak aby sa dopátrala pravdy. Len sa nesmieme prestať pýtať.

 5. Čo to vlastne je tá KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA? 2. Je to veda študujúca...

 6. A čo presne tu budete robiť VY?

 7. Prečo študovať práve u nás? LEBO: Máme tradíciu na Slovensku vyučujeme etnológiu najdlhšie (od roku 1921) a vyučovalo tu mnoho popredných etnológov LEBO: Tu stretnete mnoho zaujímavých osobností súčasných i budúcich LEBO: To pre Vami zvládli už mnohí LEBO: Sme súčasťou najväčšej univerzity na Slovensku LEBO: Sme v hlavnom meste

 8. Na čo sa u nás môžetešpecializovať? Stredoeurópsky priestor Slavistická etnografia a folkloristika Moderné folkloristické smery Migračné a etnické štúdiá Urbánna etnológia Rodové štúdiá Ochrana kultúrneho dedičstva

 9. AKO SA K NÁM DOSTANETE

 10. Rozhodnete sa!

 11. Do 28. februára 2011 podáte prihlášku

 12. Medzi 13.-17. júnom 2011 absolvujete TEST všeobecných študijných predpokladov

 13. Na trojročné bakalárskej štúdium plánujeme prijať 30 nových študentov

 14. Z akých častí pozostáva test: Čo viem tak všeobecne o spoločnosti? Čo viem o histórii? Ako rozumiem slovenskému jazyku? Ako rozumiem textu? Čo moje logické myslenie? A čo na to moja inteligencia?

 15. Kde môžem pracovať, keď doštudujem: Veda Vzdelávanie Múzeá a galérie Osvetové centrá a knižnice Neziskové organizácie – doma i v zahraničí Štátna správa Regionálna politika Cestový ruch Publicrelations Žurnalistika Úplne inde...

 16. Kde nájdete viac informácií? Leták Web Študenti a zamestnanci katedry keka@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=keka alebo cez stránku fakulty: http://www.fphil.uniba.sk → O fakulte: katedry → Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

 17. VAROVANIE!!! Nikde sa o tom nepíše a nehovorí. V žiadnom letáku ani na webe sa o tom nedozviete. ALE V žiadnom prípade nečakajte , že po absolvovaní štúdia bude svet taký, ako predtým. Zrazu uvidíte veci v novom svetle. Konanie ľudí vám zrazu bude dávať zmysel. Tiež získate zvláštny druh humoru, ktorému budú rozumieť iba vaši spolužiaci a možno kamaráti z príbuzných odborov. Politické debaty sa pre vás stanú iba divadlom. V starých handrách a rozpadnutých domoch zrazu uvidíte krásu a hodnotu. Je málo pravdepodobné, že sa necháte „opiť rožkom“. Je to akoby krátkozraký dostal tie správne okuliare. Skrátka: PRIPRAVTE SA NA VNÍMANIE SKUTOČNOSTI!

 18. OTÁZKY?

More Related