slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RÃ¥dgiversamling april 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

RÃ¥dgiversamling april 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Rådgiversamling april 2011. Lærling. Søke på www.vigo.no Hvis ungdomsrett ved formidling så gjelder ungdomsrett i hele læreperioden Bedriftene avgjør selv hvem de tar inn som lærlinger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RÃ¥dgiversamling april 2011' - pepin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l rling
Lærling
 • Søke på www.vigo.no
 • Hvis ungdomsrett ved formidling så gjelder ungdomsrett i hele læreperioden
 • Bedriftene avgjør selv hvem de tar inn som lærlinger
 • Takkes det nei til tilbud om læreplass har søker ikke krav på tilbud om ny læreplass eller om opplæring i skole (samme skoleår)
 • Hvis søker har ungdomsrett og ikke fått tilbud om læreplass – kan søker få tilbud om opplæring i skole
 • Fra og med skoleåret 2011-2012 er det mulighet for omvalg for lærlinger. Dette vil gi utvidet ungdomsrett.
voksenrett
Voksenrett

Rett til videregående opplæring for voksne. Opplæringsloven §4A-3

 • Må søke om voksenrett
 • Gjelder fra og med året man fyller 25 år
 • Voksenopplæringstilbud opprettes etter etterspørsel
 • Må ha fullført grunnskole eller tilsvarende men ikke fullført videregående opplæring
 • Gjelder også innvandrere med oppholdstillatelse
 • Rett til realkompetansevurdering. Kontakt godkjenningssentralen på Mo. Tlf: 75 14 28 06.
 • Søke på www.vigo.no
 • Kontakt karrieresentrene for hjelp til innsøking. Oversikt over disse finnes på www.vilbli.no
voksenoppl ring
Voksenopplæring

Alle over 20 år kan delta på voksenopplæring hvis de ikke har

ungdomsrett

fullf ringsrett
Fullføringsrett
 • For voksne som er tatt inn i videregående opplæring for voksne etter § 4A-3
omvalg vg1 vg2 og vg3
Omvalg Vg1, Vg2 og Vg3

Fra og med skoleåret 2011-2012 er det omvalg på alle nivåer

 • Må velge et annet utdanningsprogram eller programområde enn det som er påbegynt
 • Må ha ungdomsrett for å få omvalg
 • Omvalg gir 1 ekstra år med ungdomsrett
 • Omvalg med utvidet rett kan bare gjøres en gang
utvidet rett
Utvidet rett

§ 3-1 Opplæringsloven

Søke om utvidelse av rett når retten er i ferd med å utløpe

 • Elev med rett til spesialundervisning
 • Elev med rett til opplæring i tegnspråk og punktskrift
 • Elev med rett til særskilt språkopplæring

Inntil to år ekstra med rett

 • Rett til omvalg

Gjelder nå på Vg1, Vg2 og Vg3/lærling nivå

 • Ved sykdom
  • Ingen karakterer og dokumentert sykdom. Året kan annulleres.
  • Avbrutt skoleår etter 1. semester med karakterer og dokumentert sykdom. Søke om utvidet rett når retten er forbrukt
endringer i inntaksreglene
Endringer i inntaksreglene

På bakgrunn av store arbeidskraftutfordringer i helse-og

omsorgssektoren har Fylkestinget vedtatt:

 • Utvidet opplæringsrett for lærlinger i helsearbeiderfaget

slik at disse får beholde retten til å ta påbyggingsår til generell studiekompetanse etter endt læretid

 • Retten gjelder 2 år etter endt læretid i faget
 • Ordningen iverksettes våren 2011 for elever med bestått fagprøve Prøveordning som gjelder i 5 år
utvekslingselever i utlandet
Utvekslingselever i utlandet
 • Elever som ønsker å gå på skole i utlandet må i forkant av avreise få godkjent faglig innhold ved utenlandsk skole. Dette for å sikre inntakskompetanse for videre skolegang i Norge ved hjemkomst
 • Skolene MÅ sende en samlet oversikt til inntakskontoret over hvem som skal/er i utveksling
 • Oversikten må inneholde hvilke programområder som elevene skal søke ved hjemkomst etter endt utenlandsoppholdet. Realfag / Språk, samfunnsfag og økonomi
 • Elevene MÅ søke innen søknadsfrist
reservert plass ved et bestemt skolested
Reservert plass ved et bestemt skolested
 • Forbeholdt søkere med ungdomsrett
 • Psykiske, sosiale eller medisinske årsaker
 • Hvem kan søke ?
  • Søkere som er inne i et bestemt behandlingsopplegg (medisinsk, psykologisk, rus)
  • Barnehjemsinstitusjoner eller fosterhjem
  • Behov for kurs over 2 år (Pedagogisk plan fra skole må foreligge)
  • Svangerskap / militærtjeneste / utvekslingselever som avbryter skoleåret etter 1.semester
 • Dokumentasjon som må foreligge:
  • BUP
  • Barnevern
  • Lege
  • Pedagogisk plan fra skole
  • Forsvaret
 • Krysse av for reservert plass i elektronisk søknad og sende inn dokumentasjon til inntakskontoret innen 1. mars
 • NB! Reservert skoleplass gjelder ikke et bestemt utdanningsprogram men kun til et bestemtskolested
skoleomr der
Skoleområder
 • Lokale inntaksregler krever at det søkes til ”eget skoleområde” hvis tilbudet finnes her
 • Gjelder kun programområde som er 1. ønske
 • Det finnes unntak fra regelen om å søke nærmeste skole
 • Send søknad til inntakskontoret med dokumentasjon innen 1. mars
 • Dersom det søkes utenfor eget skoleområde og tilbudet finnes i eget, vil søknaden bli korrigert til eget skoleområde
 • Les om skoleområder og regler/unntak på www.nordland.vilbli.no
flytting innenfor nordland
Flytting innenfor Nordland
 • Flytting fra et skoleområde til et annet
 • Dokumentasjon må sendes inntakskontoret innen 30. juni
 • Flytte sammen med familie:

-> Bekreftelse fra folkeregisteret på at flytting har funnet sted

-> Bekreftelse fra evt. ny arbeidsgiver

-> Bekreftelse på kjøp av bolig

 • Flytting mellom foreldre:

-> Underskrevet bekreftelse fra begge foreldre angående flytting

-> Kopi av bostedsbevis fra den av foreldrene man skal bo hos

frist for endring av rekkef lge p nsker
Frist for endring av rekkefølge på ønsker
 • Siste frist for endring av rekkefølge på ønsker er 1. mai
 • Skriftlig søknad sendes inntakskontoret
 • Søknaden må være skrevet slik at det ikke er rom for misforståelser når inntakskontoret skal registrere inn ny rekkefølge
r dgiverskjema
Rådgiverskjema
 • Skjema som skal benyttes av skolene dersom eleven står i fare for ”ikke bestått” i flere fag
 • Benyttes i samtale med elev og foresatte i løpet av våren
 • Viktig for inntakskontoret å høre rådgivers vurderinger angående elevens videre skolegang
 • Skjema finnes på: http://nordland.vilbli.no under Rådgivere
 • Skjema sendes inntakskontoret etter avsluttet samtale
nye rutiner for innhenting av grunnskole data
Nye rutiner for innhenting av grunnskole data

Som en følge av Datatilsynets krav om økt sikkerhet rundt innhenting av grunnskoledata, er det nå kommet på plass nye rutiner for overføring av data til inntakskontoret

 • Rundskriv SA 08/2011 av 23.02.2011
 • November: Innsending av personnummer til avgangselever i

10. Klasse

 • Januar: Innsending av H1 karakterer
 • Juni: Innsending av standpunkt og eksamens karakterer
 • Nettadresse: https://www.vigo.no/vigor/servlet/main (vigo skole)
 • Forutsetting for bruk av ny innlastingsportal
  • Skoleadministrativt datasystem
  • Brukernavn og passord til vigo skole
  • Kontakt inntakskontoret hvis brukernavn og passord mangler
viktige datoer
Viktige datoer
 • 10. januar 2011 Søknadsweb åpner. www.vigo.no
 • ca. 8. juli 1. gangs inntak til skole
 • ca. 15. juli svarfrist etter 1. gangs inntak
 • ca. 29. juli 2. gangs inntak til videregående skole
 • Ca. 5 august svarfrist etter 2. gangs inntak

Det søkes på www.vigo.no og det svares på www.vigo.no

NB! Husk selvvalgt passord til www.vigo.no

Mulig å sende inn skjema for forhåndssvar. Finnes på www.vilbli.no

fremmedspr k i studieforberedende
Fremmedspråk i studieforberedende

Fremmedspråk for minoritetsspråklige elever?